Brugervejledning Forældrekontakt

filippaklubben.dk

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt


Indhold

Log på Forældrekontakt .................................................. 3

Infosiden .......................................................................... 4

Kontakt-lister ................................................................... 4

Melde Syg / Fri ................................................................ 5

Beskeder ......................................................................... 5

Aktiviteter ......................................................................... 6

Stamkort .......................................................................... 7

Tilladelser ........................................................................ 7

Læge/medicin .................................................................. 7

Ferie og fravær ................................................................ 8

2


Log på Forældrekontakt

Der er to muligheder for at logge på Forældrekontakt. Den første er via et link på institutionens

hjemmeside med det tildelte Brugernavn og Password.

Brugernavn og Password udleveres af institutionen.

Dette gøres øverst til højre i

skærmbilledet.

Det er også her man finder link til

Apps til SmartPhone, enten via

Google play eller Appstore.

Når du er logget ind, anbefaler vi at du klikker på fanen ”Indstillinger” og ændret dit password.

3


Infosiden

Når man logger på forældrekontakt mødes man af nedenstående skærmbillede. Det er her man

finder de fleste aktuelle informationer. Øverst i skærmbilledet er der en række faner.

Siden viser en oversigt over de børn man har i institutionen, med oplysninger om hvornår børnene er

kommet eller gået, hvor de er i institutionen.

Såfremt man har flere børn i institutionen kan man vælge barn i Drop Down listen øverst til venstre.

Herefter vises bl.a. Dagens beskeder for afdelingen, hvor barnet er tilknyttet.

Kontakt-lister

På forsiden er der mulighed for at udskrive kontaktlister, det vil sige lister over adresser og

kontaktoplysninger opdelt på klasse.

De der forekomme på kontaktlisten, har givet tilladelse til dette.

Man vælger selv om ens egne oplysningerne skal vises på listerne. Det kan indstilles i fanen ”stamkort”.

4


Melde Syg / Fri

Man kan fra forsiden ligeledes syge- og fri-melde sit barn.

Via knappen åbner du vinduet herunder. Vælg den ønskede melding og klik herefter på

”Gem”.

Beskeder

I vinduet ”Beskeder” er det muligt at udveksles information mellem institution og forældre.

Man kan oprette og sende beskeder til institutionens indbakke, som kun ses af

personalet. Der kan også vælges at sende beskeden så den vises på touch skærmen,

hvor børnene selv kan se beskeden.

Beskeder, der afsendes af forældre til institutionen, bekræftes af institutionen med navn på personalet, der

har læst beskeden. Er beskeden sendt videre til touch skærm, så kan forældrene se, om beskeden er læst

fra touch skærmen – Læst af barn -

5


Beskeder fra institutionen til forældrene vises i besked fanen med Personale som afsender.

Aktiviteter

Har institutionen aktiviteter kan de vises i forældrekontakt. Som forældre kan man se, hvilke aktiviteter der

er i institutionen, og i visse tilfælde til- og framelde deres børn aktiviteterne .

6


Stamkort

Der er et stamkort for hvert barn man har i institutionen. De fleste oplysninger findes automatisk i

forældrekontakten, men de ikke nedtonede felter kan udfyldes, ændres eller opdateres.

Der er mulighed for at indsætte et billede af barnet, som så samtidigt uploades til Indkrydsningsskærmen i

institutionen.

Der kan oprettes op til 3 forskellige Email adresser samt 3 forskellige Mobilnumre. Institutionen kan sende

Email og SMS til hvert af de 3 muligheder eller til alle 3 på en gang. Dette giver mulighed for at kunne

sende samme besked til f.eks. både mor og far.

Tilladelser

Institutionens faste tilladelser bliver vist i dette vindue, hvor man kan påføre et ja eller nej til

den enkelte tilladelse.

Læge/medicin

I dette vindue kan indsættes oplysninger om barnets læge og evt. sundhedsplejerske. Der kan endvidere

påføres eventuelle allergier samt om der er overfølsomhed for Penicillin og om der er givet stivkrampe og

evt. hvornår.

7


Ferie og fravær

Under fanen ”Ferie” er muligt at se institutionens ferieperiode samt at meddele egne ferier, fri eller sygdom.

Under ”Institutionens ferie” vises de ferieperioder som denne afholder. Disse meldes tilbage på ved, at

klikke på ”kommer” eller ”kommer ikke”, med yderligere mulighed for at rette til og fra tidspunkt på de

pågældende dage – afslut med ”Gem ændringer”.

I ”Anden ferie” har forældre mulighed for at melde egne ferier, fri samt sygeperioder til institutionen. Dette

gøres ved at klikke på ”Tilføj post” og herefter angive hvilken type fravær samt start- og slut-dato.

8

More magazines by this user
Similar magazines