Hvad må jeg have stående foran min butik? - Svendborg kommune

svendborg.dk

Hvad må jeg have stående foran min butik? - Svendborg kommune

Vareudstilling og reklameskilte

i Svendborg Kommune

Alle butiksejere og butikslejere i Svendborg Kommune kan få tilladelse

til at bruge det offentlige vejareal foran deres butik til at udstille varer

og reklamer. Vareudstillingen og reklameskiltene skal overholde nogle

retningslinier, og du skal betale en årlig leje for at benytte det offentlige

vejareal.

Retningslinierne er lavet for at sikre, at Svendborg er en sikker og

tilgængelig by at færdes i for alle borgere. Kørestolsbrugere, mennesker

med rollatorer og barnevogne, gangbesværede og synshandicappede skal

kunne handle og færdes på gaden på lige fod med andre.

I det følgende kan du læse om, hvordan du søger om tilladelse til brug af

gadearealer og om retningslinier og priser for 2010.

Vi skal bruge en række oplysninger om dig og din butik

Du skal som butiksejer selv sørge for, at vi har de rigtige oplysninger om

dig og din butik. Hvis du vil leje et gadeareal skal du sende ansøgningen

med oplysningerne senest den 1. august 2010. Lejen vil blive opkrævet med

virkning fra den 1. juli 2010.

Når du ansøger, skal du oplyse følgende:

- Dit og din butiks navn og adresse, telefonnummer og CVR-nummer

- Længden af din butiksfacade mod gade

- Hvad du ønsker at have stående foran din butik

- Hvor meget det fylder

- Evt. et foto af din butiksfacade

Giv os besked, hvis din butik ophører, eller hvis du fremlejer eller udlejer

den til en anden.

Sådan beregner vi lejen

Den årlige leje, du skal betale, afhænger af, hvor meget din vareudstilling

fylder i længden. Lejen afhænger derudover af, hvor i byen din butik er

beliggende. Vi sender dig en faktura, der er beregnet ud fra de oplysninger,

du giver os. Fakturaen er samtidig din tilladelse for ét år. I 2010 betales der

kun leje for perioden fra den 1. juli til 31. december 2010.

Lejen gælder altid for et helt år, uanset om din butik har åbent hele året,

eller at du kun ønsker at have vareudstilling og/eller reklameskilte i visse

neder. Priserne bliver reguleret hvert år.

Sådan er retningslinierne for vareudstilling og reklameskilte

I gågaderne og på gågadelignende gader og pladser gælder som hovedregel,

at hver butik kan råde over et 0,8 m bredt udstillingsareal foran

butikkens facade. Enkelte steder er udstillingsarealet smallere på grund af

gadens karakter. Vi har vedlagt et kort, der illustrerer udstillingsarealerne i

din gade.

- Vareudstilling og reklameskilte kun opstilles ud foran din egen butik

- Vareudstilling og reklameskilte ikke spærre for porte, passager og

indgangsdøre

- Der kun opstilles ét reklameskilt (klapskilt) pr. butik

- De enkelte udstillingsgenstande maksimalt være 1,6 m høje

- Vareudstillinger skal, så vidt muligt, være placeret i flugt med hinanden

- Der kun opstilles reklameskilte og vareudstillinger i åbningstiden

- Er der erhvervsdrivende i flere etager, skal de indbyrdes træffe aftale

om fordeling af arealet ud for ejendommen

- Det er butikkens ansvar at holde rent omkring vareudstillingen og fjerne

eventuel affald ved lukketid

- Kommunalt gadeinventar som bænke, skilte, beplantning, cykelparke-

ring mm. ikke anvendes i udstillings- eller reklameøjemed og der

ikke fastlåses vareudstilling til gadeinventaret

More magazines by this user
Similar magazines