Gode råd og bemærkninger Indledning 1. Hække 2. Græs 3. Jord ...

haandvaerkerparken.dk

Gode råd og bemærkninger Indledning 1. Hække 2. Græs 3. Jord ...

Gode råd og bemærkninger

Indledning

Havearbejde er lettest om foråret, hvor ukrudtet er mindst; og en vinterklar have letter forårsarbejdet.

1. Hække

Hækken kan vælte, hvis den bliver for høj eller bred, og hvis den står uklippet med megen sne.

Ligusterhækken kan med fordel klippes to gange årligt, og har bedst af at være lige bred til begge sider.

En bred hæk er ikke nødvendigvis en tæt hæk. Hækken sætter kun blade, hvor lyset rammer den.

Skulle hækken være væltet af sne, så undlad at trække den på plads. Slå i stedet forsigtigt sneen af og SKUB hækken på

plads. Få hjælp af naboen.

Hækken bør gødes hvert år, når vækstsæsonen starter i foråret. Der gødes med egen kompost, naturgødning eller

eventuelt med 25 gram NPK per m 2 .

Ligusterhække danner et vandret, sammenfiltret net af trævlerødder i de øverste 15 – 20 cm jord. Rodnettet kan kvæle

anden bevoksning, især blomster, og rodnettet kan med fordel stikkes af i passende afstand fra hækken en gang om året

med en spade.

2. Græs

Græsplænen kan gødes med egen kompost, naturgødning eller NPK.

Kg NPK 15-2-17 pr. 100 m 2 : Ca. 2 kg ca. 1. april (eller ved vækststart). Ca. 2 kg ca. 15. maj. Ca. 2

kg ca. 1. juli. Ca. 2 kg ca. 1. september.

Ved at tilføre kalk nedsættes jordens surhedsgrad (pH øges). Det betyder, at græsset kan udnytte

næringsstofferne bedre, øge væksten og derved modstå ukrudt, slid, sygdomme og tørke. Kalk tilføres

normalt uden for græssets vækstsæson fx sent efterår. Kalk tilføres efter behov med års mellemrum. En

jordprøve kan afsløre om jorden er kalktrængende og kan danne grundlag for flere års kalknings- og

gødskningsstrategi. Hvis jorden også mangler magnesium, tilføres dette billigst i form af magnesiumkalk.

Græsset kan klippes jævnligt til en højde mellem fire og otte cm.

Mos er ikke årsagen til, at man har en dårlig plæne. Mos kommer fordi, græsset har for dårlige forhold,

hvilket kan være mangel på næringsstoffer, for lidt lys, for megen fugtighed, sur jord (lav pH) eller for lav

klippehøjde. Den bedste måde at bekæmpe mos på er at give græsset optimale vækstbetingelser. Det hjælper

med andre ord kun lidt at fjerne mosset, hvis man ikke også fjerner årsagen til, at det er kommet.

3. Jord ved skure

Flere steder er skurene sat ret lavt, og jorden kommer derved let op over træværket, hvorved bakterier i jorden

ødelægger træværket, så det rådner.

4. Træer

Vedligeholdte og sunde træer og frugttræer i haverne giver glæde med smukke stammer, forårsblomster, frugt og

gyldent efterårsløv.

Vildskud og døde grene bør bortskæres, mens øvrig beskæring sjældent er nødvendig, før træet er over fire - fem år

gammelt. Herefter kan beskæring være nødvendig hvert andet år.

Arealet omkring træerne kan renholdes for ukrudt og græs på et areal med en diameter på minimum 50 cm. Jorden i

dette areal kan med fordel holdes løsnet i et lag på mindst 5 cm af hensyn til træets optagelse af næring og gødning.

Gødskning med egen kompost, naturgødning eller eventuelt NPK en gang i april og eventuelt kalk i efteråret styrker

træet.

5. Træsorter og buske

Invasive arter er et naturproblem, der truer den biologiske mangfoldighed. Læs eventuelt videre på

http://www.skovognatur.dk/Natur/invasivearter/


6. Espalierplanter

Slyngplanter er en del af vor grønne omverden, som beriger os med deres forskellige vækstformer, smukke blade,

blomsterflor eller skønne efterårsfarver. Slyngplanter er brugt til alle tider i havekunstens historie og bidrager til at

øge vort velbefindende. Slyngplanter kan trives på selv de mindste voksesteder og på relativ kort tid opnår man

livsbefordrende økologiske forbedringer. Slyngplanter har en positiv indvirkning på bymiljøet. De opfanger

støvpartikler og gør dermed luften renere. De producerer ilt, dæmper vinden og har tillige en støjdæmpende effekt.

Slyngplanter beskytter husfacaderne mod temperatursvingninger. Luftpuden mellem blade og murværk forhindrer

overophedning om sommeren og mindsker energitabet om vinteren. Slyngplanter har byggetekniske fordele, fordi deres

isolerende egenskaber forhindrer varmespændinger i facadens overflader, samtidig med at husets facade og sokkel

holdes forholdsvis tørre.

Selvhæftende arter, som eksempelvis vildvin, efeu og klatrende benved angriber ikke sundt murværk og sunde fuger,

mens man til stadighed skal holde øje med usundt murværk og svage, løse fuger, hvis man opsætter de selvhæftende

arter. Spørg derfor administrationen om murværkets og fugernes tilstand, før du vælger de selvhæftende

espalierplanter.

7. Terrasser og befæstede arealer

Fej med en stiv kost. Hver eller hver anden uge bør flisearealet fejes igennem. For det første er

skidt og almindeligt støv med til at danne grobund – helt bogstaveligt – for ukrudtet. For det andet

ødelægger fejning med kostens stive hår mange små ukrudtsplanter. Fej også gerne, når det er

fugtigt. Det kræver lidt mere arbejde, men er effektivt. Vigtigst er dog, at det bliver gjort tit, så

ukrudtet ikke når at få fat.

8. Haveaffald

Er du i tvivl om, hvor havepladsen ligger? Så spørg ejendomsfunktionærerne eller din nabo.

Undgå at bruge sække, brug trillebør i stedet. Flere afdelinger har fælles trillebør.

Ejendomsfunktionærerne kan ved henvendelse tilbyde hjælp til gangbesværede og svagelige beboere med at bringe

haveaffaldet på havepladsen.

9. Påbud, regler for frister med videre

Afdelingerne afholder typisk efterårssyn i september – oktober hvert år. Synet er en udvendig gennemgang af

afdelingen, hvor afdelingsbestyrelsen sammen med inspektør og ejendomsfunktionær ser på områdets tilstand generelt.

Det er normalt under efterårssynet, at haverne efterses.

Forhold ved haverne, der ikke er i orden, noteres, og der fotograferes alt efter behov som dokumentation, hvorefter

administrationen retter skriftlig henvendelse til de lejere, der ikke har deres have i orden.

Administrationen følger sagen, til den er i orden inden for samme kalenderår.

10. Fraflytning og indflytning

Reglerne sikrer et minimumsniveau for den generelle standard i afdelingen. Man overtager en have, hvor tidligere

beboeres indsats er med til at sikre en mangfoldighed af haver i bebyggelsen.

11. Uden for haven

Lejer kan bidrage til at fastholde det positive og rare indtryk af Håndværkerparken ved at holde orden på det fælles

område umiddelbart uden for haven..

More magazines by this user
Similar magazines