Ordblind eller læsesvag - Forside | kenderdudet.dk

kenderdudet.dk

Ordblind eller læsesvag - Forside | kenderdudet.dk

6

Der er forskel på at være ordblind og at være læsesvag.

Læsning hører til en af menneskekroppens legemlige færdigheder,

som cykling, rulleskøjteløb og opvask. Synet er en af kroppens efter-

retningssanser - lige som hørelsen og lugtesansen er det.

Ordblind eller

læsesvag

Sanserne har til opgave at sætte kroppen i stand til at overleve

og forplante sig. Når vi skriver, vil øjet naturligt tage denne

kommunikation som en nødvendig information, som synet

løbende samler til kroppens sanser. Den menneskelige krop

har et ønske om, at øjnene skal læse.

Ordblindhed beskrives i leksikon således: »Ordblindhed,

dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og

skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver

og bogstavfølger til sproglyden. Ordblinde har særlig

svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejl er

ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav

og lyd, eksempelvis kulde læst som kunne, og dig skrevet som

din.«

Det kan være svært at vurdere for en ikke professionel, om

medarbejderen er læsesvag eller ordblind, men læsesvage er

ofte læsesvage, fordi de ikke har haft behov for at læse og

skrive, og de kan ofte via simple træning og daglig brug blive

markant bedre, mens ordblindhed kræver en mere intensiv

specialundervisning.

Hvad er udfordringen?

Godt en halv million lønmodtagere vurderes til at læse så

dårligt, at det udgør et problem i forhold til at leve op til de

kompetencekrav, der stilles i de fleste job. Det dækker over

såvel egentlige ordblinde, og personer, der på grund af en

dårlig skolebaggrund eller manglende brug af skriftsproget har

meget svært ved at læse eller skrive selv relativt enkle tekster.

Den teknologiske udvikling betyder, at stadig færre job kan

bestrides uden basale læsefærdigheder. Arbejdsprocesser

styres og overvåges mere og mere med computere, hvor du

skal kunne læse og forstå en besked, indtaste oplysninger, udfylde

skemaer m.v. Dertil kommer, at selv personer, som læser

rimelig godt, ofte kan have svært ved at forstå vejledninger,

instruktioner, manualer m.v., der ofte er på engelsk eller formuleret

kringlet og svært tilgængeligt.

Det kan være en belastning for den enkelte medarbejder,

hvis han har svært ved

at forstå den skriftlige

kommunikation som

anvendes i forbindelse

med jobbet. Det kan

være svært at vurdere, om

du løser dine opgaver rigtigt. Og

fordi det opleves som nedværdigende - eller måske af frygt

for at miste jobbet - er der mange, som forsøger at skjule

deres læsehandicap. Det handler ganske enkelt om, at kan

du ikke læse den skriftlige kommunikation, som anvendes i

virksomheden, så har du svært ved at klare jobbet og trives

dårligere.

Men hvordan får virksomheden taget hul på problemet

og får kortlagt, om der er behov for at tilbyde medarbejdere

kurser i at læse og skrive. Det kan være forbundet med en del

udfordringer, at afmystificere det ikke at kunne læse.

På hjemmesiden www.kenderdudet.dk kan du læse om,

hvordan en virksomhed i træ- og møbelindustrien har arbejdet

med problemstillingen i samarbejde med netværkslokomotivet.

Der er hjælp at hente

Der er mange veje til at forbedre sine læse- og skrivefærdigheder.

Træets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med

Netværkslokomotivet udarbejdet nogle værktøjer, som virksomhederne

kan bruge i forbindelse med kortlægningen af

behovet for kurser i den enkelte virksomhed. Du kan læse

mere om netværkslokomotivets arbejdsmetoder på www.

kenderdudet.dk

Fra 2009 har Forebyggelsesfonden, en statslig støttefond

til virksomhedsrettede projekter, sat fokus på læsesvage på

arbejdspladsen. Det betyder, at det er mulighed for virksomheder

at hente økonomisk støtte til projekter omkring læsesvaghed.

AF MICHAEL EIrUP

More magazines by this user
Similar magazines