I slægtens eje gennem seks generationer Tømrer ... - KPK Vinduer

kpk.vinduer.dk

I slægtens eje gennem seks generationer Tømrer ... - KPK Vinduer

I slægtens eje gennem seks generationer

Selv i det historisk bevidste Sønderjylland

hører det til sjældenhederne

med virksomheder, som har været i

den samme slægts eje i 180 år. Men

de findes. Bl.a. i Avnbøl, 12 kilometer

fra Sønderborg. Her er den

33-årige tømrermester Morten Anker

Petersen sjette generation som

indehaver af fa. Karl D. Petersen

ApS, som hans tiptipoldefar Jørgen

Petersen oprettede i 1827.

- Til daglig tænker vi nok ikke så

meget over, at firmaet har eksisteret

i så mange år. Vi skal jo drive virksomhed

på de vilkår, der gælder i

dag. Men selvfølgelig har firmaets

lange historie en betydning. Især på

den måde, at vi sætter en ære i at

fastholde fagligheden og det gode

håndværk, som altid har kendetegnet

firmaet. Det er ikke prisen, men

kvaliteten, vi konkurrerer på. Også

selv om det ind imellem kan betyde,

at vi går glip af en ordre, siger Morten

A. Petersen.

Det er nu ikke ligefrem ordrer, det

skorter på i firmaet, der i dag har 14-

15 timelønnede medarbejdere.

- Vi arbejder primært i lokalområdet

og udfører både små og store opgaver,

ofte i hoved- og totalentrepriser.

Vi har et godt samarbejde med en

række underentreprenører, som

vi bl.a. benytter ved erhvervs- og

landbrugsbyggeri, siger Morten A.

Petersen, der er uddannet som både

tømrer og bygningskonstruktør.

Kunder gennem flere

generationer

Et af firmaets specialer er restaurering

af gamle bygninger, bindingsværkshuse,

møller og kirker. Således

lagde man sidste år nyt tag på den

nærliggende Sottrup Kirke, hvor der

var en byggehøjde på 47 meter.

- Det var en krævende, men spændende

opgave, hvor folkene virkelig

fik mulighed for at demonstrere,

hvad de kan som håndværkere. Det

samme gælder, når vi skal udføre

Svend A. Petersen sammen med

sønnen Morten A. Petersen, der har et

godt tag i den gamle bredbil.

et stykke arbejde på f.eks. egnens

gamle slægtsgårde. Ligesom vores

firma er de også gået i arv. Flere af

gårdene har været kunder hos os i

op til fire generationer og har stadigvæk

gamle tegninger og regninger

fra for 100 år siden. Det er den slags,

som sætter tingene i perspektiv, siger

Morten A. Petesen.

Han overtog ledelsen af firmaet ved

årsskiftet 2006 efter sin far Svend

Anker Petersen, der selv trådte til

i 1967, da hans far pludselig døde.

Svend A. Petersen er fortsat aktiv i

firmaet. Bl.a. står han for bogholderiet,

ligesom han ofte har ansvaret

for mindre renoveringsopgaver.

Startede som hjulmagerværksted

Jørgen Petersen, der grundlagde

firmaet for 180 år siden, var udlært

hjulmager. I de første årtier var fremstilling

af hjul derfor hovedopgaven,

men lidt efter lidt skiftede firmaet

karakter til en tømrervirksomhed.

Mange af de gamle redskaber og

værktøjer findes endnu, bl.a. en fileklo,

der stammer fra 1827, og på hvis

forside man kan læse initialerne for

firmaets første fire ejere. Endvidere

råder man over bl.a. en bredbil, en

skarøkse og en skørsav, som er en 2

mands fuksvans.

- Efterhånden er tiden jo løbet fra

det gamle værktøj. Men generelt har

det en høj standard, og meget af det

er fuldt funktionsdygtigt den dag

i dag, siger Svend A. Petersen, der

også dyrker sin historiske interesse

som medlem af det laug, der arbejder

for at få skabt en tro kopi af den

gamle Nydam båd, der er udstillet

på Gottorp Slot.

Intet forventningspres

Morten A. Petersen har to mindre

døtre. Om de – eller deres eventuelt

senere tilkommende søskende

– engang skal overtage firmaet, er et

fuldstændig åbent spørgsmål.

- Da jeg gik ind i firmaet, var det

udelukkende efter eget ønske. Der

var ikke noget forventningspres om,

at jeg skulle føre firmaet videre. Sådan

vil det også blive med mine egne

børn, fastslår Morten A. Petersen.

Indhold:

Tømrer eller

jagerpilot

Firkantede huller

Solafskærmende

ruder

Vådmåler

25 mm sprosser

Tømrerfirma

med historie

Nr. 15

Juni 2007

Tømrer eller jagerpilot

Tømrerfaget er inde i en positiv udvikling. En

uddannelse som tømrer ligger i disse år i toppen

af top ti listen over populære uddannelser

og deler plads med pilotuddannelsen.

Antallet af tømrerlærlinge i Danmark er vokset

betydelig gennem de seneste år. I de sidste

3 år har 1.730 tømrerlærlinge i gennemsnit

hvert år aflagt svendeprøve, hvilket er mere

end en fordobling for 10 år siden.

De unge mennesker har fået øje på de mange

muligheder uddannelsen som tømrer giver: job

inden for tømrerfaget, job hvor en håndværksmæssig

baggrund er en fordel eller adgang til

en videregående uddannelse.

Tømrerfirma med

historisk vingesus

1827. Det var blot seks år efter Napoleons

død. Dengang, hvor H. C. Andersen startede

sin digterkarriere, St. St. Blicher vandrede

rundt på Alheden, og Danmark blev regeret

af en enevældig konge. Og så var det dengang,

hvor hjulmager Jørgen Petersen åbnede et

værksted i Avnbøl på Sundeved.

Firmaet, der siden blev til en tømrervirksomhed,

eksisterer den dag i dag. Gennem alle

årene har den samme familie stået i spidsen

for firmaet, der i dag ejes af Morten A. Petersen,

som er tiptipoldebarn af Jørgen Petersen.

Læs mere herom på bagsiden.

Firkantede huller

Hvordan bærer KPK sig ad med at bore firkantede

huller? - er vi blevet spurgt.

Til den operation anvender vi en sprossestemmer,

hvor en firkantet stemmer med

et bor inden i skaber hullet. Det runde bor

fjerner materialet, og den firkantede stemmer

stikker hullet firkantet. Bore/stemme-værktøjet

kaldes bl.a. hulmejsel, lockmejsel, lockbor

eller antræksbor.

De firkantede huller bruges til samling af

rammer med sprosser.

Lad os glæde os over at tømrerfaget er populært

hos vore unge mennesker. Og lad os

samtidig huske på, at det er i virksomheden, at

håndværket og omgangen med kunder og kollegaer

skal læres. Faglig stolthed og god adfærd

lærer man af lærermester og hans folk.

Som mester - så hans svende.

Morten A. Petersen – ejer af firmaet, som

hans tiptipoldefar grundlagde i 1827.


Solafskærmende ruder

Glassets oprindelige funktion var at slippe dagslys ind

og skabe gennemsyn, samtidig med at glasset gav beskyttelse

for vejr og vind. I dag er forventningerne også, at

glasset skaber det bedst mulige indeklima med det laveste

energiforbrug og miljøpåvirkning.

Glasset lukker både lys og solenergi ind – alt afhængig

af glasareal, verdenshjørne og årstid. Lyset og energiindfaldet/«gratisvarmen«

glæder vi os over, men ved syd/-

og vestvendte glaspartier kan energiindfaldet om sommeren

blive så stort, så ventilation og køling er nødvendig.

I de tilfælde kan ruder med en soldæmpende virkning

med fordel anvendes.

KPK tilbyder solafskærmende ruder i mange varianter

Rudetype Lt – lystransmitans G–værdi - energitransmitans - solfaktor

A-mærket energirude 80% 63%

Suncool HP 70/40 71% 43%

Suncool brilliant 66/33 65% 33%

Suncool brilliant 50/25 50% 27%

Suncool brilliant 30/17 30% 19%

Lt – lystransmitans udtrykker hvor meget lys, der kommer

ind gennem ruden (fra ca. 75% op til 100% kan det

menneskelige øje ikke se forskel)

G-værdi – energitransmitans udtrykker hvor meget varme,

der trænger ind gennem rude udefra.

Jo mørkere ruden bliver, jo mindre lys trænger der igennem.

Og jo mindre lys der trænger igennem, jo mindre

energi trænger der ind gennem ruden. Ruder med stor

Vådmåler

– et specielt måleværktøj

For at sikre kvaliteten på overfladebehandlingen, måler

KPK tykkelsen på malingsfilmen - om der er påført maling

nok. Det sker bl.a. med en vådmåler.

Vådmåleren anvender man ved, at kanten på måleren

bliver skubbet ind i den våde malingsfilm. Tykkelse på

filmen kan herefter aflæses på værktøjets kant.

KPK ønsker, at overfladen er 80 – 100 my på tør film.

For at dæmpe solindfaldet er der i denne tilbygning

anvendt suncoll brilliant 66/33 mod syd og vest, og mod

nord almindelige A-mærkede energiruder.

dæmpning - lav lystransmitans – vil kræve kunstig belysning

i rummet hele dagen.

Boliger

KPKs erfaringer med solafskærmende ruder er, at typen

Suncool brilliant 66/33 er meget velegnet til boliger. Ruden

dæmper energiindfaldet uden at lysindfaldet bliver

dæmpet for kraftigt.

KPK Vinduer tilbyder nu

25 mm sprosser

Smalsprosser, energisprosser, palæsprosser,

wienersprosser og klassiske sprosser er nogle af de

ord, der bliver brugt om sprosser, som ligger uden

på termoruden og er smallere end »normale« 42 mm

termorudesprosser.

KPK tilbyder nu 25 mm sprosser.

Vejrliget kan belaste døre og vinduer hårdt - ikke mindst

sprosser på 25 mm. Derfor er den udvendige del af

sprossen i aluminium, og den indvendig del er i fyrretræ,

hvor sprossen er en del af rammen.

Mellem glassene i termoruden er et sort afstandsprofil,

som forstærker indtrykket af, at ruden er opdelt i små

felter. Da afstandsprofilet ikke har kontakt med glasset,

er der ingen kuldebro.

25 mm sprosser tilbyder vi i de 10 KPK-standardfarver

udvendig.

Elementer med 25 mm sprosser tilbyder KPK nu, og

prisen er den samme som på øvrige sprosser.

More magazines by this user
Similar magazines