Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

180 Deltagere til

Ramasjang Dyst i Aulum

Ved Jens Byskov

I Aulum Y’s Men’s Club var vi enige om at

Week4You skulle bruges til at skabe tættere relationer

til vore samarbejdspartnere, eller sagt på en anden

måde de der jævnlig modtager sponsorater fra

klubben. For at komme problemstillingen om at ingen

vil komme når man inviterer, i forkøbet, var der

et par kvikke hoveder der sagde, at de foreninger

man ville have i tale, altid kunne finde klubben når

de manglede penge, så det måtte jo være et godt

lokkemiddel til at få dem ud af busken.

Så det blev besluttet at lave en konkurrence

med en præmiesum på: ja det var jo i uge 4 så et

firtal til at starte med var godt, og for at blive i terminologien,

blev der sat 4 nuller bag, altså en præmiesum

på kr. 40.000,-

Vi inviterede syv foreninger inden for kristen

børne- og ungearbejde, med direkte henvendelse til

voksne ledere og bestyrelser. I invitationen havde vi

skrevet at de der havde børn var velkommen til at

tage dem med, det må man sige at de gjorde, for det

endte med at der var 70 børn.

Vi startede dagen med en festgudstjeneste i

Aulum Kirke klokken 8.45 med en næsten fyldt kirke.

Derefter begav hele flokken sig til Friskolens multihal,

som vi havde lånt til formålet.

Efter præsidentens velkomst, indtog alle en

god og veltilberedt brunch, som et udvalg af ysmen

havde sørget for. De fem fremmødte foreninger som

var to Søndagsskoler, KFUM & KFUK, FDF samt

KFUM Spejdere, stillede tilsammen med 11 hold til

den efterfølgende Ramasjang Dyst. Dysten bestod

af elleve poster med forskellige sjove opgaver, for

eksempel at skulle samle værktøj op fra gulvet, op i

en værktøjskasse, med en magnet i en snor som

deltageren fik bundt om livet, og derved hængende

ned mellem benene.

Samle et puslespil, i meget stor format, eller

finde vej på et kæmpe skakbræt med bind for øjnene,

vejledt af andre deltagere. Alle opgaver skulle

løses på tre minutter, for efter den til lød vakuumhornet,

og så var det videre til næste post.

Da løbet var afsluttet og medens pointene blev gjort

op serveredes der kaffe og derunder lidt information

om hvad Y’s Men’s klubben går og laver, og en del

om hvorfor.

Dagen afsluttedes med præmieoverrækning

hvor det viste sig at konkurrencen havde været hård.

De foreninger der vandt mindst fik kr.

7.000,- og de der fik mest, fik kr. 9.000,-.

Alle vendte glade hjem med lidt på lommen,

og en oplevelse rigere,

deltagerne var rigtig glade for arrangementet og de

stolte y’smen solede sig i succesen. Efterfølgende

har klubben modtaget mange positive tilkendegivelser

om arrangementet.

Odder Y’s Men’s Club og Odder Menighedsråd

værter ved kirkefrokost

Ved Kamma Jørgensen, præsident

Jeg og tre andre Y’s Men, en der har været

med fra klubbens start, en der har været med i flere

år og en ret ny deltog i et interview med en journalist

fra vores lokale ugeavis. Fin artikel.

Kirkefrokost efter gudstjenesten på Den internationale

Kirkedag som optakt på WEEK4YOU, hvor

Odder Y’s Men’s Club og Odder Menighedsråd var

værter. Der deltog 56 personer. En ”gammel” Y’s

Man orienterede om Y’s Men’s bevægelsen, og vi

udleverede regionens folder med vores eget indstik

og program. Der blev endvidere solgt 9 sæt Malariakort.

Om fredagen i uge 4 havde vi en stand i

Kvickly i Odder. Der var mange besøgende, og vi

udleverede folder og program samt bladet WAI, og

det har indtil videre betydet 3 interesserede gæster.

Standen var pyntet med et malarianet, og vi solgte

18 sæt Malariakort. Samtidig reklamerede vi for vores

loppemarked, som vi holder hver lørdag kl. 10-12

på gården Lunddal, Rørthvej 130, Odder. Frimærkeindsamling

slog vi også et slag for.

En rigtig hyggelig dag, hvor alle vore medlemmer

deltog i bemandingen på skift, og hvor vi fik talt

med mange mennesker.

Vi er indstillet på at markere uge 4 igen næste

år.

More magazines by this user
Similar magazines