Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

Jeg var med i opstarten af en ny klub i Rumænien. Det er også en del af vort arbejde at etablere nye klubber i den gamle

østblok. De har virkelig et behov for at få skabt et foreningsliv, men det er vanskeligt at få dem til at tænke, som vi

gør.

Det vigtigste for mig i klubben er det fællesskab man har. Det er et fantastisk netværk også i trange tider (ikke

økonomisk men ved sygdom og personlige kriser).

Som Y´s man giver man meget af sig selv, men man får mere end dobbelt igen gennem kammeratskab og glæden ved

at støtte hinanden og andre.

Sådan er der mange Y´s men som gennem årene siden starten i 1922 har påtaget sig en forpligtelse og aktivt

arbejdet for sagen og ikke for personlig vindings skyld.

De har alle levet op til vort motto: at vi vedkender os den pligt der følger med enhver ret.

Ulrik Lauridsen

Julekalenderen 2012

Ved Leif Repsholt, Randers Y’s Men’s Club

Regionen rundt

Y´s Men´s julekalenderen blev i 2012 solgt i ca.

62.000 eksemplarer.

Tak til de mange klubber rundt om i landet,

som var med til at sikre dette flotte resultat.

Nu er regnskabet gjort op, og Regionen har

et overdraget sin del af overskuddet. I år blev

det til 155.409 kr., som nu kan gøre gavn ved ekstension

i Østeuropa.

I julekalenderen var der jo en lille konkurrence,

der gik ud på at samle bogstaverne bag lågerne

til en linje af en julesang. Det havde mange gjort, og

en dag i marts blev der trukket lod mellem de mange

indsendte løsninger, og de 10 heldige har nu fået

tilsendt et familiespil. Se vinderne på Randers Y´s

Men´s Clubs hjemmeside.

Det var håndboldpiger fra Randers Frejas

håndbold, der trak vinderne ud. Håndboldklubben

havde haft 10 forskellige hold i gang med salget, og

tilsammen havde de solgt godt 1200 julekalendere.

Pengene, som de derved tjente, blev fordelt mellem

holdene efter salgstal, og holdene måtte så sammen

med træner og holdleder selv bestemme, hvad pengene

skulle bruges til. Nogle hold valgte at bruge

penge til en social aktivitet, hvor de laver noget andet

end håndbold. Andre hold vil bruge pengene til

deltagelse i håndboldstævner sammen med andre

klubber.

På den måde er der mange, som får gavn og fornøjelse

af de penge, som Y´s Men´s julekalenderen

indbragte.

Nyt medlem i ”Den gyldne Bog”

Ved Henning Sigumfeldt, præsident

På en dejlig vintersøndag i januar holdt vi International

Kirkedag, fælles med Vesterbro og Valby

Ys´Men’s Club.

Provst Poul Bo Sørensen prædikede i Sømandshjemmet

i Nyhavn´s kirke ,og talte om eftermiddagen

udfra " Kærlighedens fem sprog " vi var

ca. 35 personer.

Ved samme lejlighed overrakte vi Anton Staby

organisationens " Hædercertifikat" for optagelsen i

den " Gyldne Bog " for 50 års medlemsskab af København

Ys´Mens Club.

Anton har været klubpræsident i 5 perioder,

været distriktsguvenør i 1994 – 95 og RSD for KFUM

i 1979 - 80. Vi ønsker til lykke.

Endvidere vil vi også fra København Ys´Men’s

Club sige en stor og hjertelig tak til alle klubberne

i Danmark, for at vi måtte henvende os om navne til

på eventuelle nye klubmedlemmer.

Tak fordi I engagerede jer, vi fik ca. 22 navne og

adresser, og fem personer er allerede begyndt at

komme til klubmøderne, vi håber på der kommer

flere.

En stor hilsen fra København Ys´Men’s Club.

Henning Siegumfeldt

More magazines by this user
Similar magazines