Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

House of Care

Fra Y’s Men’s Rejsehold til Cambodja

er modtaget følgende brev til regionsleder Arne

Nielsen:

Regionsprojekter 2012/13

Til RD Arne Nielsen

Y’s mens rejsehold til Cambodja 16. februar til 3. marts

Alle deltagere paa rejsen kan varmt anbefale, at vi stoetter

House of Care.

Vi har besoegt House of Cares hovedkvarter, hvor vi

moedte direktoer Mony og hans kone Susanne. Han fortalte

os om projektet, og Susanne oversatte og tilfoejede

nogle detaljer, som viste, at de braendte for projektet. De

beskrev de aktiviteter, de har gang i saasom engelskundervisning,

EDB-undervisning, borgerskabsoplysning, khmer

-undervisning osv.

Nogle af de studerende og undervisere var til stede og

talte begejstret om projektet. Der er en bestyrelse bag projektet,

som bakker op om Mony’s arbejde.

Vi besoegte to landsbyer og oplevede, hvilken begejstring

de viste. Det foerste sted havde de engelskundervisning,

der blev baade talt og skrevet engelsk. Da vi havde set paa

det et stykke tid, fik vi lov til at gaa rundt og tale med

dem. De ville gerne tale og oplevede, at deres engelsk

kunne bruges til noget. Vi havde en klar fornemmelse af,

at det ikke var opstillet for vores skyld. Vi saa baade boeger

og hefter, som de arbejdede med.

I naeste landsby havde de EDB. Det var bare super. De

arbejdede helt individuelt med deres eget og med gode

materialer. De laerere, de havde var baade dygttige og

engagerede i det eleverne arbejdede med. Gav dem gode

raad og vejledning.

De to som underviser i engelsk oplevede for foerste gang,

at deres engelsk kunne bruges til noget, og de havde et

fint og forstaaeligt sprog.

De to klubber var bygget i sammenhaeng med Landsbylederens

hus, og han havde lagt grund til byggeriet. Det

betyder, at lederen af landsbyen gaar ind for projektet, og

dets levedygtighed dermed bliver stoerre. Desuden er han

med til at vaelge de elever der skal have tilbud om undervisning.

Det er de fattigste i landsbyen og kun et barn fra

hver familie, desuden er han garant for, at ogsaa pigerne

faar en chance. For at vaere med skal hver elev betale

5000 riel, ca. 1$ pr. maaned. Dette skal give dem en opfattelse

af, at intet kommer af sig selv.

House of Care laver kontrakter med landsbylederen og

underviserne,og kontolerer, at der hele tiden er haand i

hanke med, at de aftaler, der er indgaaet, ogsaa bliver

overholdt. Landsbyleder og undervisere er uloennede.

Underviserne har mulighed for at faa et legat, saa de yderligere

kan uddanne sig.

Det er helt klart vores anbefaling at House of Care skal

have Region Danmarks stoette fremover, selvom det ikke

kan gaa gennem Danmission.

Vores donation vil helt klart give mulighed for at flere

hundrede unge mennesker kan faa en lysere fremtid og

give dem bedre muligheder, goere landet rigere og mere

demokratisk, fordi det hele udspinger fra bunden af det

cambodianske samfund.

Da brevet er modtaget i en fotokopi, der gør det videre

arbejde svær, indsættes her en nedfotograferet version af

dets sidste del og med rejsedeltagernes underskrifter.

More magazines by this user
Similar magazines