Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

Fremtid og Håb

Børnelandsbyen i Sumbawanga

er ved at være en realitet!

Regionsprojekt 2011/12

I oktober 2012 blev det første spadestik til Fremtid

og Håbs nye Børnelandsby taget.

Siden da er detet stærkt med at få omsat arkitekt

Ole Webers tegninger til virkelighed.

Murer- og tømrermester Ole Jeppesen, havde sammen

med sin hustru meldt sig som volontører som

byggeledere på byggeriet, og har gjort en fantastisk

indsats.

Ægteparret har i to omgange været af sted i to måneder

til Sumbawanga. Senest i januar- marts 2013. I

den periode havde de god hjælp af tre byggevolontører

fra Vejle, Holger Iversen, Per Clausen og Finn

Eriksen. Sidstnævnte er også Y’s Man. Dertil kommer

de ca. 50 lokale arbejdere.

Status pr. april 2013

Alle fem bygninger er opført, d.v.s. de tre bygninger,

der skal huse børnene, huset der skal omfatte kontor

og volontørbolig samt huset der udgør spisesalen.

Bygningerne er færdigmuret og med tag. Der er opsat

karme til døre og vinduer. Indvendigt er køkkenet

færdiggjort. De fleste indvendige rum er blevet pudset

og har fået opsat lofter. Rundt om husene er der

støbt kanaler, der skal lede regnvandet væk fra husene.

Der er støbt gangstier mellem husene. Der er gravet

og støbt en brønd i sammenhæng med et vandtårn,

der skal rumme 10.000 l vand. Nok til at forsyne

beboelserne med vand.

Byggeriet har fungeret meget tilfredsstillende

Opførslen af byggeriet har fungeret rigtigt godt.

Det flotte bidrag fra Ys Men via regionsprojekt indsamling

på 675.000 er således omsat til formålet.

Alle medarbejdere, såvel lokale som volontører fra

DK, har sammen udført et stort og solidt arbejde.

Det er sket indenfor de økonomiske rammer, som

Fremtid og Håb løbende har kalkuleret

med. Byggeriet har været velsignet og forskånet for

uheld.

Alle medarbejdere er ved godt helbred.


Sidste fase i byggeprocessen er færdiggørelse af

byggeriet, d.v.s. færdiggørelse af vandtårn, installation

VVS, el, montering af døre, vinduer og klargøring

til beboelse. Den foreløbige tidsplan er, at byggeleder

Ole Jeppesen returnerer til Sumbawanga i

august, og at indvielsen af de nye Bethania Homes

vil finde sted medio oktober.

Fremtid og Håb er meget taknemmelige for den indsats,

som såvel volontørerne og bidragsydere har

givet til byggeprojektet. Der er fortsat brug for flere

økonomiske midler, for at byggeriet kan færdiggøres,

uden at midlerne skal tages af foreningens opsparing.

Følg med i udviklingen af byggeriet på http://

www.fremtidoghaab.dk/cms/index.php?

byggebilleder

Fremtid og Håb kommer fortsat gerne ud og fortæller

og viser billeder og video fra byggeriet, og om

gadebørnenes udvikling. Henvendelse kan ske til

Børge Movild 52 24 16 72.

More magazines by this user
Similar magazines