Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

cer i et omfang, der kan være svære for den enkelte klub at løfte.

Fyn i udvikling

Midtfyn Y’s Men’s Club i Ringe er kommet godt fra start. Der blev holdt stiftende generalforsamling i Week

for You og chartring af klubben er aftalt til 26. oktober 2013. Klubben har et stabilt medlemstal på 20 personer.

I Middelfart er visionerne der stadig, men endnu ikke gennemført.

Der arbejdes i øjeblikket med etablering af Munkebjerg Y’s Men’s Club i Odense. Vi har fået stillet fine

lokaler til rådighed af kirken, og det 3. informationsmøde er netop afholdt med et godt resultat. Der har i alt

været 17 interesserede mennesker til de første informationsmøder, hvoraf tre personer har valgt at gå ind i

den eksisterende Odense Y’s Men’s Club, som, sideløbende med at de arbejder med opstart af ny klub i

Odense, også optager nye medlemmer. Vi begynder derfor at se konturerne til en ny klub i Odense. Til

efteråret begynder planlægningen af arbejdet i Tommerup-Brylle-Verninge området.

På Fyn søger vi efter unge mennesker, som er villige til at påtage sig en lederrolle for en ny og inspirerende

Y’s Men’s Club. Vi må tro på dem i lige så høj grad, som jeg selv som ung blev taget alvorligt og betroet en

opgave. I dag er distriktet også villig til at betro disse mennesker de økonomiske midler, der er nødvendige

for at arbejdet kan gå i gang.

Vi oplever en opblomstring hos Y’s Men på Fyn, som ikke er set i flere år. Vi arbejder med visioner, hvor vi

bruger face to face information om vores vision, selvom det kræver meget at være sælger på den måde.

Men i tilgift får vi fællesskab, kammeratskab og venskab ud af indsatsen.

Y’s Men er en bevægelse, og standser vi, er vi ikke længere en bevægelse, derfor, mener jeg, at det er

ethvert medlem i Y’s Men fornemste opgave at være i bevægelse og få andre med i begejstringen over arbejdet

i Y’s Men bevægelsen.

Fredericia Y`s Menetteklub

/Gorm Skousen

- har 16 medlemmer. Vi er startet op i 1966, og er derfor ved at være en gammel klub, men vi befinder os

godt, og der er et fint fremmøde og et godt kammeratskab, og vi støtter hinanden. Men vi må desværre se i

øjnene, at vi er blevet for gamle, gennemsnitsalderen er 81. Vi forsøger nu med eftermiddagsmøder, og

håber at vi kan forsætte et par år endnu.


Digteren Benny Andersen siger i sit digt: ”Lykken” at det er en ”træningssag” at vænne sig til glæde/lykken:

Der er noget særligt ved lykken så når modgangen endelig melder sig

man kan blive helt glad er det en lettelse

når man møder den som om man er kommet i sikkerhed

men også beklemt det er nu skammeligt

står stille lidt lister sig varsomt frem for der er noget særligt ved lykken

som i et minefelt som man ellers ikke møder

og hver gang man sætter foden ned måske ligger fejlen der

uden at ryge i luften man kender for lidt til den

glemmer man enten at nyde lykken burde sætte sig mere ind i den

eller bliver sur over ikke at vide jeg tror det er en træningssag

hvor længe den varer

fra: ”Den indre bowlerhat

Aase Larsen,

Fredericia Y’s Menetteclub

More magazines by this user
Similar magazines