Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

Tak for et godt klubår 2012 - 2013 - Odense Y's Men's Club

VALGT TIL ICM – OG HVAD SÅ?

RD Arne Nielsen har bedt om et indlæg til Gongongen ”Mine forventninger til at være ICMer”.

For det første: Tak for valget, og ikke mindst tak for den store valgdeltagelse, hvor danske klubber endnu

engang viser ansvar ved en af de højeste stemmeprocenter i valgdeltagelse. Det er godt engang imellem at

få den slags bekræftet på tryk. Det varmer og lover godt for fremtiden.

Dernæst: Det er en spændende tid at blive valgt til det Internationale Råd, fordi der ser ud til at ske så meget

i bevægelsen i disse år. Det er en bevægelse i bevægelse, selv om mange uden tvivl vil mene og sige, at vi

er uhyre traditionsbundne, for nu ikke at sige gammeldags eller forældede. Men jeg er sikkert ikke den eneste,

der trods alt har bemærket og noteret mig, hvad jeg godt vil kalde skelsættende nyheder, fx følgende,

som vi fremover på ledelsesplan må forholde os til:

1. Forslag om ændring af logo og navn. Det ene blev vedtaget. Det andet ikke. Og det rejser nogle

spørgsmål at forholde sig til og få afklaret i den nærmeste fremtid. Hvad betyder det for bevægelsen,

at vi har (har lov til at bruge) et logo, som ikke længere til fulde afspejler bevægelsens navn?

Der er trods alt tale om en synlig forskel, men betyder det også noget, når det gælder indholdet i

bevægelsen? Er nyskabelsen reel eller er den bare tilsyneladende?

2. Der er nye signaler i synet på og nødvendigheden af og formålet med PR. Det har vi netop fået

afprøvet i det nye projekt Week4you, samt i lancering og udgivelse af det nye udadrettede blad

Wai. – For mig – og sikkert flere andre – rejser det nogle spørgsmål ikke bare om vort ansigt udadtil,

men lige så meget om vor hidtidige praksis og procedure omkring optagelse/chartring af nye

medlemmer i klubberne: Giver vi køb på noget af bevægelsens særkende med forpligtede medlemmer

i et tæt fællesskab, når vi forsøger os med en ny og større åbenhed med lettere og friere adgang

til at afprøve fællesskabet som interesseret udefra? Er det sådan den reelle nyskabelse ser ud, eller

er det bare tilsyneladende?

3. For få år siden blev det meddelt med begejstring, forventning og entusiasme, at bevægelsen er

blevet anerkendt på verdensplan, dvs. i FN som NGO. Derfor har vi et nyt og spændende samarbejdsprojekt

RBM Roll Back Malaria, som sætter hele bevægelsen på verdenskortet på en ny måde.

Bevægelsen har nok alligevel altid været og opfattet sig selv som en græsrodsbevægelse med opfindsomhed

og sans for at støtte de lokale græsrødder. Det vidner bevægelsens mangeartede og talrige

støtteprojekter med al tydelighed om. Det er uden tvivl vigtigt at fastholde denne lokale signatur

midt i de nye forsøg på at tegne også globale billeder sammen med de store! Derfor må vi overveje,

hvad nyskabelsen betyder i forhold til det lokale græsrodsarbejde, som vi ikke har til hensigt

at opgive.

4. På verdensplan er bevægelsen lige nu ved at indkøre og implementere en ny ledelsestruktur

med reducering af medlemsantallet i det Internationale Råd. Derfor er vi som nyvalgte ICM valgt

for en 2-årig periode mod tidligere 3 års perioder. Der er på den måde tale om en slags opstramning

i ledelsen, men spørgsmålet er, om det også kommer til at medføre en egentlig svækkelse, når tiden

til at øve indflydelse forkortes. Jeg er helt personligt spændt på, hvor megen indflydelse der kan nå

at blive tale om under de nye vilkår. 2 år er kort tid i bestyrelsesarbejde. For mig som helt nyvalgt

APEE er der tale om 3 år i ledelsen på europæisk plan.

Jeg forventer med glæde at komme ind i et europæisk og internationalt samarbejde, hvor kunsten netop er

samarbejde om ovenstående og mange andre livsvigtige spørgsmål for hele bevægelsen og for vort arbejde

på klubplan og dermed for hvert enkelt medlem. Jeg glæder mig ikke mindst over, at vi har en så åben, og

jeg vil godt sige kristen, bevægelse samlet om et uændret formål. Det er i sig selv uhyre positivt og tillige

en stor udfordring at fastholde netop dette grundlag med mennesker af enhver tro og fra alle egne af verden.

At mødes med og som Y’s Men har jeg altid oplevet som en stor berigelse, hvor det globale og det lokale

kan gå hånd i hånd, hvor det personlige, det individuelle og det sociale kan være med til at styrke fællesskabet

på tværs af alle både åbenlyse og tilsyneladende forskelle. Jeg forventer og glæder mig til at gå ind i et

respektfuldt samarbejde med et væld af oplevelser, som gør arbejdet arbejdet værd og livet livet værd.

Carl Hertz-Jensen

More magazines by this user
Similar magazines