Foreningsnyt - KFUM og KFUK i Ikast - KFUM og KFUK i Danmark

ikast.kfum.kfuk.dk

Foreningsnyt - KFUM og KFUK i Ikast - KFUM og KFUK i Danmark

Foreningsnyt

1

Ikast KFUM og KFUK efterår 2010

Et glimt fra Ung Uge 2010!

KFUM og KFUKs Ung Uge Festival

i Løgumkloster havde det hele


• Teen gruppen

• SamlingSkrafT/neTværk på TværS

Det er forhåbentlig kendt for alle med

tilknytning til KFUM og KFUK i Ikast, at

foreningen det forgangne 1½ år har haft

særligt fokus på Unge – og mere præcist

Unge Voksne gruppen.

Det har været en rigtig givende proces

for både målgruppen og de medvirkende

aktører (forening, bestyrelse, ansat) at

afgrænse et område, for at muliggøre et

særligt løft netop der, hvor behovet var

vurderet størst.

På den baggrund er det oplagt at vurdere:

Hvor er behovet størst pt? Skal fokus rettes

mod et nyt område?

Spørgsmålet blev første gang stillet til generalforsamlingen

i foråret i Tema-caféer, der

repræsenterede bredden af foreningens

arbejdsfelt.

I Bededagsferien vedtog Landsmødet i

Nyborg de kommende fokusområder for

KFUM og KFUK i Danmark.

På visionsaften i forsommeren tog Bestyrelsen

så fat på øvelsen: at sammenfatte generalforsamlingens

svar med Landsmødets

vedtagelser. Det blev til en arbejdsom aften,

hvor konsulenten tvang de sagesløse – men

heldigvis holdningsbeslutsomme bestyrelsesmedlemmer

til indbyrdes at kæmpe

for de områder, de hver især vurderede

vigtigst under hensyntagen til beslutninger

og udtalelser fra Generalforsamling og

Landsmøde.

Men det er svært at vælge … noget fra :o) . :0)

Der er heldigvis meget vi gerne vil i KFUM

og KFUK i Ikast.

Eller rettere – mange målgrupper, vi gerne

vil nå med det samme formål: at skabe forums

og netværk med aktiviteter og indhold

der på nutidig og berigende vis formidler:

Du kan tro på Gud – Gud tror på dig!

Der er foreløbig vedtaget at bestyrelse og

konsulent i den kommende tid ta'r fat på at

arbejde særligt med:

Teen gruppen

• Der er f.eks. forslag om at lave større

event for byens konfirmander (efterår

2011). Evt. med inddragelse af efterskole

(flere efterskoler ta'r på tourné med

shows og musicals). Evt. i samarbejde

med andre organisationer (inspireret af at

KFUM og KFUK på landsplan øger samarbejdet

med FDF).

• Holde kontakt med efterskoleelever fra

Ikast

• Styrke Club T (afsætte konsulenttimer til

klubben for styrkelse og videreudvikling af

klubtilbuddet)

Samlingskraft/netværk på tværs:

Kirkefrokosten (oktober 2009), arrangeret

af arrangementsudvalget er blevet rost

meget for at samle mange grupperinger fra

KFUM og KFUK i Ikast. Den ramte et behov,

vi som forening har for at mødes på tværs

af de livsfase-grupperinger, vi ellers ofte

bevæger os indenfor. Bestyrelsen ønsker

i den kommende periode at have fokus på,

hvordan og hvad vi som forening kan skabe

af aktivitet/arrangement/projekt, der kan

gi' mere til foreningen af det, som netop

Kirkefrokosten formåede: samlingskraft på

tværs. Begrundelsen for prioriteringen af

dette fokusområde er at vores forening for

at nå sit formål, har brug for at identificere

sig som ÈN enhed med MANGE ressourcer

og STOR bredde.

Det er selvfølgelig bestyrelsens ønske, at

du som medlem af foreningen kan støtte op

om de vedtagne fokusområder og genkende

dem fra generalforsamlingens debat.

Giv gerne din mening til kende og/eller kom

med dine idéer – enten ved at kontakte bestyrelsen

ved formand Karsten Gottenborg

eller foreningskonsulent Tove Simonsen. Se

kontaktoplysninger bag på bladet.

FAKTA

• Generalforsamlingen for KFUK og KFUK

i Ikast er den lokale forenings øverste

myndighed, hvor alle medlemmer over

15 år har stemmeret. Afholdes hvert år i

marts måned.

• Landsmødet er øverste myndighed for

KFUM og KFUK i Danmark. Hver lokalforening

har mulighed for at vælge et

antal delegerede, der forholdsmæssigt

svarer til foreningens antal medlemmer.

Landsmødet har traditionelt fundet sted i

lige år i Bededagsferien. Efter dette års

landsmøde er det besluttet fremover at

afvikle Landsmødet i november måned

for bl.a at komme fri af konkurrencen

med konfirmationsfester i Bededagsferien.

Næste Landsmøde bliver således 16.-18.

november 2012.

• Beslutningsreferater fra både den lokale

generalforsamling og Landsmødet kan

rekvireres hos Foreningskonsulent Tove

Simonsen.

BESTyrElSEn 2010

2 3

TInA rIIS

HESSEl

HEllE wEdEl OlE VOlSMAnn GrETHE

HOrSHAUGE

HEnrIK

FjOrBAcK

KArSTEn

GOTTEnBOrG


Nyt udseende på

nettet!

Foreningens hjemmeside får i løbet af efteråret

et nyt udseende, da man fra landsbevægelsens

side har valgt at alle foreninger

skal følge det design deres hjemmeside har

fået. Dette giver nogle ændringer, idet klubberne

fremover ikke umiddelbart selv får

mulighed for at lægge oplysninger ind. Frygt

ikke for jeg vil som foreningens webmaster,

gøre mit til at informationerne vil blive holdt

ajour. Desværre kan jeg ikke klare det uden

jeres hjælp. Lægger du inde med ting som

skal på hjemmesiden, så send det blot til

webmaster@ikast.kfum-kfuk.dk, det kan

blandt andet være artikler om hændelser

fra klubben, eller oplysninger om kommende

arrangementer. På den nye hjemmeside

vil der også være en vejledning til hvilke

oplysninger der er relevante at få med. Når

vi skifter til det nye udseende, vil det blive

annonceret via nyhedsmailen fra Tove. Er

du ikke allerede modtager af denne, så

skriv til ts@kfum-kfuk.dk.

Bjarne Benner Svendsen

Webmaster for Ikast.kfum-kfuk.dk

Sådan ser hjemmesiden ud nu Sådan ser det nye design ud

Børneland

D. 3. - 4. november er der basar i

Kirkecentret

Sædvanen tro, så står KFUM OG KFUK i Ikast for børnelandet

i kælderen, hvor der er forskellige aktiviteter for børn.

Hvis nogen har tid og lyst, til at bruge et par timer på en vagt i en

af de forskellige aktiviteter, er I meget velkommen til at ringe til

Dorte Andersen på 97 25 26 41 eller sende en sms på 20 81 18 23.

Går du ogog tænker, at det kunne være dejligt at kunne komme til

nogle spændende aftener med indhold? Aftener, hvor man kan mødes

med både gamle og nye venner og bekendte til et voksent kristent

fællesskab i Ikast KFUM OG KFUK, så er VOKsen på tVærs måske

lige noget for dig.

VOKsen på tVærs' aftener vil blandt andet indeholde:

• Et forum hvor man kan komme for at bliver 'tanket op' gennem fx

oplæg med efterfølgende debat

• Emner som fx søndagens tekst, litteraturaften, bibelske personer,

etiske spørgsmål

• God tid til at synge nye og gode gamle sange

• Tid til samtale omkring kaffen

Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00 og afholdes i

Kirkecenteret. pris 30 kr.

EftErår 2010

14. sep. Henrik Amorsen, Kristen kunst

(bemærk tirsdag)

14. okt. Anders Kauffmann,

Kirkegaard og minikosmos - Karatespillet

11. nov. erik Knudsen

Hvem er kristen – fokus på vigtige ting

i vores tro

9. dec. ruth Kristensen

Mit liv i Afganistan

Kontaktpersoner:

Anne Kristine Jensen annekristine74@hotmail.com 97 20 88 75

Bente Larsen bentel@mvb.net 97 20 85 94

ninna Bækgaard ninna.baekgaard@mvb.net 97 25 06 53

4 5


KFUM og KFUKs økonomiudvalg har været

initiativtager til at puste liv i en tidligere stor

succes i KFUM og KFUK i Ikast, Cykelrally.

De to Y's mens klubber, Ikast og Fonnesbæk

var med på idéen, og har været med

i planlægningen af et nyt rally, der både

støtter Folkekirkens Dagligstue og KFUM og

KFUK i Ikast.

Der er således lagt op til et stort rally og

alle klubber og afdelinger er opfordret til at

bakke op om initiativet. ”Vi håber, det kan

blive en både sjov og givende søndag for

børn, unge, voksne og ældre” – siger Anne

Birthe Vestergaard, der er med i arrangørgruppen.

”Det var jo en succes for år

tilbage, og vi har en rigtig god fornemmelse

af at det kan det blive igen” fortsætter hun.

I foreningens historiemappe med avisudklip

er der adskillige billeder og omtaler af de

mange gange, der i ”forrige århundrede”

(altså 90-erne) blev pedaltrampet til fordel

for KFUM og KFUK. I 1995 stod der f.eks.

sådan her i Herning Folkeblad:

”Vi har kørt 53.311 kroner hjem, og det er

rekord, siger en tilfreds Kurt Tolstrup, en

af arrangørerne. Rekorden blev ikke mindst

sat, fordi den 71-årige Sinne Andersen

præsterede at køre hele 43 km på de tre

timer, der var afsat. Derved kørte hun mere

en 11.000 kroner hjem til KFUM og KFUK.

– Jeg gør det fordi vores unge mennesker

trænger til en hjælpende hånd, og så er

KFUM og KFUK mit hjertebarn, siger Sinne

JA VI KAN

KFUM OG KFUK I DANMARK

ja vi kan!

Er VI FrISKE AllE MAnd?

Andersen, der var ved godt mod efter de

knap 25 runder på den 1,75 km lange rute.

Vi vil sende Sinne en tanke, når Cykelrally

nu genopstår 15 år efter hendes rekord, for

hun blev ved med at støtte KFUM og KFUK

helt frem til sin død her i foråret. Tror det

ville glæde hende allermest, om vi kunne

stikke hendes rekord – så er vi friske? Ka' vi

stikke rekorden?

- en glad og GIVENDE dag for ALLE

12. september 2010 kl. 14

på La Cours Vej i Ikast

PROGRAM

13.00 - 13.45: Indskrivning og afhentning af numre.

14.00 : Steen Hebsgaard er konferencier.

Borgmester Carsten Kissmeyer starter løbet

14.00 – 16.30: Hjulene ruller – det cykler deruda`.

Steen Hebsgaard holder gejsten oppe på cyklisterne.

16.30 – 16.45: Uddeling af præmier

Vi cykler til fordel for

Folkekirkens Dagligstue og KFUM og KFUK i Ikast

Medarrangører Ikast Y’s Men’s Club Fonnesbæk Y’s Men’s Club

6 7

Folkekirkens


8

Hvad har du oplevet i

din sommerferie?

vokSenlejr på Bornholm

Her er vi så Egon og jeg. På en børnefri lejr for kristne voksne

over 30. Her er en dejlig blanding af sang/andagt, tema arrangementer

som bla. Bombardement af Nexø under 2. verdenskrig, Christiansø,

sangaftener, besøg af en præst, og ellers er vi på ture ud i den

Bornholmske Natur: fx Paradisbakkerne, vandretur i Ekkodalen.

Der er masser af tilbud men samtidig er der plads til at slappe af

med hinanden, møde nye mennesker og måske pleje gamle bekendtskaber.

Vi deltager også alle lidt i det praktiske med forberedelse

af maden, opvask og rengøring for at få det til at løbe rundt.

Voksenlejr er en billig måde at tilbringe ferien på, og der bliver

rigtig kræset om os af ”tanter og onkler”.

Så mød frisk op til næste års lejr på Nordfyn til en uge med

alsidige aktiviteter, god afslapning og hyggeligt selskab.

Venlig hilsen

Bente Tolstrup

læs mere om Bente og Egons oplevelser på

www.ikast.kfum-kfuk.dk

BørnESOMMErlEjr

Cirkus Børneweis på KFUM og KFUKs sommerlejr

Skoleferien var knapt “pakket ud” før Distrikt Midtjyllands KFUM og

KFUK åbnede årets Børnesommerlejr på Blidstrup Efterskole, Mors.

Først en lang tur med bus. - Så lang, at en håndfuld drenge måtte

be’ chaufføren gøre holdt for en tissepause. Men ved 18 tiden

kunne 4 busser med friske børn, der netop havde forladt 1.- 6.

klasse besætte elevværelser og telte (for 5.-6. kl) på Blidstrup.

Børnene blev modtaget af Stærke mænd, Klovne, Linedansere og

øvrigt cirkus”personale”. “Teltet” og manegen for lejrens eget

Cirkus var sat og indbød hver aften til forestilling i Cirkus Børneweiss,

hvor Linedanser Antoinette, Klovnen Båt, Cirkus direktøren

og så ....nåh ja, “hende-uden-navn-og-cirkusnummer” stod for aftenens

forestilling, der indeholdt genkendelige Børnesommerlejr-lejrbåls-ingredienser

som: konkurrencer, fællessang, kåring af dagens

pæneste sovested, dagens bommerter, lejrsang o.m.m.

Et sprudlende lejrband med teknisk assistance af en kyndig køkken-onkel

sørgede for at lejrens 220 børn og voksne fik skrålet

igennem på lejrsangen: “Hvis nogen har for store sko”.

Hver dag indledtes med flaghejsning, morgengymnastik (med alt

fra yoga til zumbaJ), og derefter formiddag med ”det-med-Gud”,

der både fortalte om Klovnerier, Trylleri og meget sat i relation til

bibelens fortællinger. Godt hjulpet på vej af live-artisterne, Emil,

Anne og Kirsten og med filmklip fra både Pippi, klovnen Filop og lejrens

deltagere.

Lejren fik besøg af både Cirkus Minimus med forestilling og cirkusworkshop

og onsdag aften indtog tryllekunstneren Fup og Fidus

manegen med et show der tryllede sure drengeunderbukser frem

og små pigefingre væk. - Alt til stor fornøjelse for både børn, ungledere

og voksne.

KFUM og KFUKs internationale projekt “IND-I-EN anden verden” der

støtter børns vilkår i Indien, blev også tilgodeset i løbet af lejren.

Onsdag var der således Tivoli med boder der udfordrede deltagerne

i alt fra “ram-en-klovn” til sansetunnel, dåsekast og hammerslag. Alt

overskud fra Tivoliet gik til projektet. En modig ungleder satte sit

hår på højkant og motiverede dermed både børn og voksne til at

bidrage yderligere til formålet.

Fredag var der stor finale for lejren med Cirkusforestilling for

forældre og søskende, hvor samtlige 150 børn medvirkede. En dejlig

uge, hvor ialt 33 børn og 19 unge og voksne fra Ikast deltog var

slut. Trætte, glade og varme af sol og dejlige oplevelser gik turen

tilbage til Ikast.

9


UnG UGE 2010

Det er lørdag den 24. juli. Vi er på vej hjem – i bus – i stilhed –

efter en højlydt uge – en UNG UGE – KFUM og KFUKs Ung Uge Festival

i Løgumkloster. Men nu er det stille – for alle er trætte.

Men Martin er vågen. Han har midterpositionen på bagsædet, og han

indvilliger i en snak om oplevelserne fra ugen vi sammen med kilometerne

lægger bag os.

Martin er 18 år og kommer i Unge Voksne i Ikast KFUM og KFUK. ”Jeg

var også med på Ung Uge i 2007, og derfor havde jeg lyst til at

være med igen. Det har bare været endnu federe denne gang,

hvor jeg jo er ældre, og hvor min forståelse af kristendom nok er

større. De bedste oplevelser på denne Ung Uge var for mig nok diskussionsgrupperne,

som jeg valgte at deltage i. Jeg kan rigtig godt

li’ at diskutere og sætte min egen tro i forhold til andres.

Det er FEDT at opleve, vi er mange, der vil det samme: ha’ fællesskab

om det med Gud. Sådan oplevede jeg det på Ung Uge.

Og så har jeg bare nydt friheden – at man selv ku’ vælge, hvad

man ville, at der var masser af go’ musik, og at der var et godt

sammenhold. Det var rigtig fedt!

Louise er også med bussen hjem. Hun er 14 år og kommer i Indre

Mission i Ikast. Flere kusiner, fætre, onkel og hendes far har selv

tidligere været på Ung Uge. Da hendes veninde spurgte om hun ville

med, var hun klar. Jeg spørger om Festivalen har været det hun

forventede? ”Ja – jeg var forberedt på, vi selv skulle vælge mellem

forskellige tilbud. Mig og min veninde havde hjemmefra planlagt, at

vi gerne ville sy harems-bukser i Y-art, og det lykkedes os. Det var

rigtig hyggeligt om aftenen i caféerne og med musikken.

Jeg synes det var fint, der var forkyndelsesshow med efterfølgende

aktiviteter i bo-zonerne hver eftermiddag. Men jeg er nok

vant til, der er mere om Kristendom på IM’s lejre end der var på

Ung Uge.

Det var ret fedt, at der her var kendte musiknavne som f.eks.

Nahiba, der spillede. Hun var altså rigtig go’!.

familiecamp

Kære Ikast KFUM og KFUK

Her en hilsen fra Sandersvig Camping nær Christiansfeld, hvor vi er 5

familier der har slået os ned for en uge, mens vore store børn er

på Ung Uge. Vi siger at det er for de ’gamle’ og dem der er for

unge til UU. Vi har et afsnit for os selv, så der er plads til leg og

hygge mellem campingvogne og teltene. Børnene hygger sig meget

i hinandens selskab med Stangtennis, fodbold, tennis, vandkrig, ture i

Trope badelandet og luftning af Tilde (Kurt og Ninnas hund).

Alt imens hygger vi voksne os

I det dejlige solskinsvejr, snakket en masse, set ’Touren’ og fællesspisning.

Torsdag fejrede vi alle Emmas 11 års fødselsdag, og tog

til Løgumkloster for at besøge Ung Uge folket, og der var rigtig

mange kendte folk der. Natten til torsdag fik vi dog en ordentlig

mængde regn, så der kom vand ind i et par fortelte, så nogle

vågnede med vand i fodenden ! En rigtig hyggelig uge med venner

og bekendte.

Helle Wedel

Foreningens nye kasserer

Endelig lykkedes det os i bestyrelsen og Økonomi udvalget at finde en arvtager til

foreningens pengekasse og regnskab efter Karin Knudsens store stykke arbejde, så

hermed kan vi præsentere...

Foreningens nye kasserer:

Jeg hedder Finn Rindom

Jeg er gift med Hanne på 32. år og vi har

tre børn, Flemming (26), Simon (23) og

Tommy (19).

Vi bor i hus i sydbyen, så der er noget

havearbejde.

Jeg er ansat hos SKAT (tidl. Ikast Kommune)

på 31. år.

Da vi kom til Ikast i 1980 var vi i en årrække

aktive i KFUM og KFUK, samt ledere i

K-Klubben i en periode.

Hanne og jeg kommer i Fonnesbæk Kirke

og er med i en privat bibelkreds (tidl.Unge

Hjem)

Jeg cykler en del i min fritid samt spiller

fodbold om mandagen med KFUM Motion.

Jeg er aktiv medlem i Fonnesbæk Y´s

Men´s Club.

10 11


dET SKEr!

I KFUM og KFUK

Danmark

• Distrikt Midtjylland

Kammeratskabsaften i Abildå

for 30+ Dato: 25.09 2010

• Kickstart

Dato: 8.-10.10 2010

• Distrikt Midtjylland

Stormøde

Dato: 26.10 2010

• Single-weekend

Dato: 30.- 31.10 2010

Derudover er der Fonnesbæk-

og menighedsaftener. Se datoer

og temaer under kalender på

www.ikast.kfum-kfuk.dk

FAKTABOxEn

Redaktion for Foreningsnyt:

Kommunikationsudvalget

under KFUM og KFUK i Ikast

Helle Wedel

Bente Lynderup

Tove Simonsen

Bjarne Benner

KFUM og KFUK i Ikast

Rådhusstrædet 15, 7430 Ikast

12 www.ikast.kfum-kfuk.dk

I KFUM og KFUK Ikast

• Kirkefrokost og

Sponsorrally

Dato: 12.09. 2010

• Voksen på tværs

Dato: 14.09. 2010

• Basar: Vi sælger KC

lodsedler

Dato: 6.10. 2010

• Voksen på tværs

Dato: 14.10. 2010

• Bazar i Kirkecentret

Dato: 3.- 4.11. 2010

• Voksen på tværs

Dato: 11.11. 2010

• Voksen på tværs

Dato: 8.12. 2010

Se mere på

www.ikast.kfum-kfuk.dk

Få nyt pr. mail fra foreningen.

Tilmeld dig til Tove på:

ts@kfum-kfuk.dk

Formand for KFUM og KFUK

i Ikast:

Karsten Gottenborg

formand@ikast.kfum-kfuk.dk

97 15 12 61/ 40 92 70 49

Der tages forbehold for ændringer

More magazines by this user
Similar magazines