Kommunikation – internt og eksternt - Byhaven

byhaveskolen.svendborg.dk

Kommunikation – internt og eksternt - Byhaven

Kommunikation internt og eksternt

Rammen er på 10 timer mødevirksomhed og hvad der ellers måtte komme. Steen og Jacob bliver her til vi

føler os klædt på til at gå videre. Helle er den der uddelegerer!

Projektbeskrivelsen ligger på intra og på hjemmesiden.

Bilag udleveret; sammenskrevet fra tidligere kommunikationsarbejdsgruppers referater.

Vi skal være meget konkrete og afgrænset i vores forslag/oplæg.

Det vi ”kommer2 med her i foråret vil blive præsenteret for forretningsudvalget og styregruppen og ud fra

vurderinger og prioterringer blive sat iværk i løbet af efteråret.

Projektet løber frem til foråret 2013 og der skulle vi gerne have nået en eller anden form for fælles ståsted.

Alle parter skal høres og ses og bidrage med deres.

Projektet er blandt andet kommet til ud fra nogle oprindelige forældre ønsker om en ”rød tråd”.

Bunden opgave: der skal afleveres et ”idé-katalog” senest 15.april 2011.

Beskrivelse af opgaver i arbejdsgruppen udleveret. ”Hold for øje” så vi ikke mister fokus.

Snak om hvilke emner/møder der kan/skal ligge på personale intra kalender.

Ulla Jahn vil skrive vores næste møder på Personale intra kalenderen.

Vores referater vil også kunne ses på intra.

Der er store spørgsmål om hvad der kan lade sig gøre og ikke gøre.

Kan Intra kalenderen synkroniseres med LotusNotes?

Hvor mange forældre er faktisk i stand til at bruge Intra?

Den daglige kontakt til hjemmene kunne visualiseres/suppleres med billeder fra ture og lign.

Vi kan se store visioner i det elektroniske medie/kontakt.


En forældrehjemmeside på forældreintra hvor alle daglige kontakter skrives vil kunne ”tvinge” forældre på og

der ligge bund til:

Dynamisk forside for alle brugere af intra ønskes. Ex.vis pop-up med donationer, priser, avis omtaler og lign.

Vi ønsker i forbindelse med opstart af forældreintra, en brugerundersøgelse om hvor vidt forældrene har

mulighed for/ kan /vil bruge intra og i hvor høj grad? Holdt i en positiv tone hvor man ikke føler sig presset

men dog opfordret og gjort opmærksom at dette er fremtiden.

Forældrecafé/ hjemme besøg med undervisning i brug af intra.

Vigtigt med fælles LOGO.

- Synliggøre kommunikationsgangene for personale, forældre, ledere på Byhaven.

- Gennemskuelighed for strukturen og opbygningen af Byhaven.

- Gennemse hvad der tidligere er lavet af forrige kommunikationsgruppe.

- Synliggøre kommunikationsgangene for personale, forældre, ledere på Byhaven.

- Gennemskuelighed for strukturen og opbygningen af Byhaven.

1/ Gennemse hvad der tidligere er lavet af forrige kommunikationsgruppe.

- En folder om Byhaven ser vi som en del i en senere proces, da det er mere envejs kommunikation.

- -Hjemmesiden www.byhaven.dk er manges indgangs port til intra og hvis den bliver mere dynamisk og

indbydende, og har dette være en større prioritet.

- Ny ansatte og ”ældre” der ikke kender alle tilbud på matriklen bør tilbydes en ”guidet-Tour” på hele

matriklen.

- Var det ikke en ide at elever/klub børn under MAC-projektet laver en virtuel

guidet tour, inkl kort, på hjemmesiden??

- Personalemæssigt ønskes der tilbagevendende arrangement a’la Freddy Maier

- Der ønskes Temadag med Freddy Maier, for alle der har kontakt med Byhaven, dette fordi hans tanker

om kommunikation menes at kunne komme alle til glæde og gavn. Samt give en fællesskabs følelse

blandt forældre, personale mm omkring et arrangement.


- Vi kunne ønske at der er en indgang til Byhaven ved sygdom og lign. Ex.vis når et barn er sygt og

forældrene ringer til Bergholt og derefter til skolen, så til Kolibrien og Vester Skerninge Bilerne! Ring

én gang og så får alle besked, Videreudvikle den indgang der allerede findes.

-

1: Idé-katalog, Vi skal konkretiserer hvordan vi tænker vores idéer skal føres ud i livet.

Eksterne samarbejdspartnere er personer/instanser der ikke er ansat, indskrevet eller direkte

pårørende/værger/plejeforældre til indskrevne brugere på Byhaven.

Interne samarbejdspartnere er ansatte, direkte pårørende/værger/plejeforældre og indskrevne brugere på

Byhaven.

Forsiden skal bære præg af at der er mange forskellige handicaps repræsenteret på Byhaven og IKKE kun

kørestolsbrugere og Multi-handicappede.

Hjemmeside Internt/Intra Eksternt

+ +

Virtuel ”tour”

Ny ansatte og ”ældre” der ikke kender

alle tilbud på matriklen bør tilbydes en

”guidet-Tour” på hele matriklen.

Fakta information

En ”folder” om Byhaven ser vi som en del

i en senere proces, da det er mere envejs

kommunikation.

Lav prioritet

Intra, personale/forældre +

Afdelingspinde

Beskrivelse af de forskellige afdelinger

Kolibrien, Byhaveskolen, Hus 53,

Børnehuset og Fys/ergo

(intro om afdelingerne kan også poppe up

i den virtuelle tour)

Visitation/indskrivning +

Transport + +

Bestyrelsen + +

+

+


Struktur

Hvem er her, hvilke funktioner,

konsulenter , ledelse, administration

(sundhedsplejeske, socialrådgiver,

psykolog mm) specialer

Relevante links

(En database med links til diverse

handicap og rådgivning organisationers

hjemmesider)

Erfaringsbase

Anbefalinger vedr. Sommerhuse,

forlystelser og lign

Aktivitets kalender

Før og nu

+ +

+

+

+ +

Vi anbefaler at der nedsættes en arbejdsgruppe til at hjælpe ”teknikeren” med at opbygge hjemmesiden.

Samarbejde vedr. Brugere.

- Det er vigtigt at alle relevant instanser deltager.

- Én elevplan/status

- En tovholder omkring hver bruger, der er ansvarlig for at alle bliver orienteret og indkaldt til

samtale/møde ( Ved tovholder frafald må en leder uddellegere)

- Ekspert liste på hver bruger ( i intra systemmet )

- Tid til faglige møder omkring hver bruger (uden forældre og forvaltning ( Dette vil være med at få især

forældrene til at føle sig mere

- Fleksibel daglig overlevering som det passer ind i de forskellige team

( Dette skal vurderes om ikke dagligt så alt efter brugerens behov)

trygge omkring aktiviteter vedrørende deres barn))

- En ”standard Tjekliste” der gennemgås/revideres med forældrene 1 gang årligt (tjekliste indeholder

spørgsmål vedrørende kontakt former/mængde mm)

More magazines by this user
Similar magazines