En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering

dk.gbc.dk

En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering

Informationsmøde om certificering af

bæredygtigt byggeri

En offentlig bygherres krav om bæredygtigt byggeri

Kontorchef Niels Sloth


Region Nordjylland som virksomhed

• Sygehuse

4 somatiske sygehuse og 4 psykiatriske sygehuse

• 18 sociale institutioner

Handicapområdet, hjerneskadeområdet,

kommunikationsområdet, misbrugsområdet,

socialpsykiatriområdet, sikret institution

• Regional Udvikling

Råstoffer, jordforurening, trafik og infrastruktur, kultur,

turisme og oplevelser, uddannelse og kompetence,

erhverv og innovation, international samarbejde,

Vækstforum

2


Aktiviteter der understøtter Regionens virksomhed

• Tilgængelighed for brugere og personale

• Reduktion af energiforbrug

• Reduktion af vandforbrug

• Økonomisk forsvarlige løsninger

• Driftsvenligt byggeri

• Ingen giftige stoffer i byggerier – PCB, asbest

• Gode vilkår for de ansatte og brugere med et godt

indeklima, gode lydforhold og god tilgang af dagslys

Medarbejderes medvirken ved planlægning af byggerier

• Sikre byggepladser uden arbejdsulykker, god

samarbejdsforhold på byggepladsen

3


Region Nordjylland har indgået aftale med Danmarks

Naturfredningsforening om at være KlimaRegion.

• Region Nordjylland underskrev i december 2010 en

forpligtende klimaaftale med Danmarks

Naturfredningsforening.

• Målet er en årlig reduktion i CO2-udledningen på to

procent eller mere frem mod 2025.

• Region Nordjylland er landets første KlimaRegion.

• Der udarbejdes årlige klimaregnskaber.

4


Sammenhæng mellem det fulde klimafodaftryk og de

detaljerede områder til DN

5


Regionens klimaindsats

• Madspild på sygehuse

Produktionsstyring, rekvirering, Lean i køkkener,

affaldsbortskaffelse – FoodSavInSPIRe (AAU).

• Transport

Fremme miljø og klimavenlig transport for patienter og

personale, det virtuelle møde

• Klimamærkning af bygninger

Forsøg med klimamærkning af behandlerhuse i Hurup,

Pandrup, Sæby og Brønderslev efter DGNB for

administrationsbygninger.

6


Bygninger og arealer udgør den største andel af det

samlede klimafodaftryk

7


DGNB-ordningen er særlig karakteriseret ved, at systemet ser

på alle bæredygtighedsaspekter i analysen - både det sociale, det

økonomiske og klimaet. Kilde: DGNB Denmark

8


Hvorfor stille krav om bæredygtigt byggeri som

offentlig bygherre?

• Lavere driftsudgifter til energiforbrug

• el, varme mv.

• Højere produktivitet

• Fokus på komfort og indeklima forbedrer produktiviteten: fokus på

naturligt lys, ventilation, luftkvalitet, opvarmning

• Fokus på bygningens livscyklus –

• konstruktion, byggematerialer, brug, vedligeholdelse, ombygning,

nedbrydning

9


Hvorfor bæredygtighedscertificering

• Regionen skal reducere CO2 udledningen med 2 % pr. år

• Certificeringen gør byggeriets målsætning målbar

• Muliggør skærpede energikrav 2020

• Får dokumentation for kvaliteten af indeklimaet til gavn for

arbejdsmiljøet

• Demonstrationsprojekter for SmartCityDK

• Demonstrerer at regionen er på forkant

• PR værdi ”first mover advantage”

10


Bæredygtighedscertificering i Region Nordjylland

• Sundhedshus Hurup Thy – certificeres i 2013

• Sundhedshus Pandrup - certificeres i 2013

• Sundhedshus Sæby - certificeres i 2014

• Sundhedshus Brønderslev - certificeres i 2014

• Følg byggerierne på www.sundhedshuse.rn.dk

• Forventer at der kommer DGNB certifisering for

hospitalsbyggeri

• Se klimaregnskaber for Region Nordjylland - www.klimaregion.rn.dk

• Region Nordjylland er styregruppemedlem i Green Building Council Denmark

11

More magazines by this user
Similar magazines