6 gode råd til din Meditation - Naemi

naemi.dk

6 gode råd til din Meditation - Naemi

6 gode råd til din Meditation

1. Pas på med at tænke på konceptet, nu skal jeg mediterer, tænk hellere; Nu skal jeg slappe fuldstændig

af, og slippe alt kontrol både fysisk og mentalt. Det er vig;gt ikke at forvente noget, ikke at prøve at opnå

noget, og ikke at bebrejde dig selv, hvis det ikke går præcis som du havde forventet.

2. Hvordan skal du sidde? Det mest op*male, er at sidde i skrædders*lling med ret ryg. Grunden er, at

luCen passerer bedre, en ret ryg gør dig også mentalt klar og opmærksom. Selvom det kan føles

smertefuldt at sidde i skrædders*lling, får du ikke skader af det. Det er en del af processen at der kommer

smerter. Hvis det bliver uudholdeligt, så læg dig ned i nogle minuFer og fortsæt dereCer.

Du kan med fordel sidde på en lille pude, eller købe en medita*onspude, som man sidder på, og dermed

får bedre støFe. En medita*onspude vil også hjælpe dig *l, at have den rig*ge holdning under

medita*onen. Du kan også mediterer liggende, men hvis du har tendens *l at falde i søvn når du ligger, er

det bedst at sidde. Hvis du ikke kan sidde i skrædders*lling, uden store smerter, kan du sidde på en stol

med så ret ryg som muligt. I starten er det godt at sidde et sted, hvor du har ro, men eCer noget *d, er

det en del af din medita*on, at kunne mediterer, og bare observerer og acceptere det der er, inklusive

støj.

3. Hvilke ;dspunkt er bedst at mediterer? Det er bedst at meditere når verden omkring dig er i ro, så om

morgenen før livet omkring dig starter, din familie, dine naboer mv. Og om aCenen, når der falder ro på

dine omgivelser, dog ikke for sent så du er for træt.

Værktøjer *l et liv i balance


6 gode råd til din Meditation

5. Udfordringer? Undervejs i din medita*on vil der komme tanker. Mange tanker er gentagne og kommer

*lbage igen og igen. Ligegyldigt hvor mange tanker der kommer, så bare observer, at de kommer,

accepter det, og find ubesværet vej *lbage *l dit åndedræt. Det er helt naturligt, at der kommer tanker,

nogle dage vil der være flere tanker end andre, og over *d, vil antallet af tanker blive færre.

Du vil også opleve fysiske smerter såsom s*vhed, kramper, hovedpine, mavepine eller lign. Det kan også

være, at der dukker følelsesmæssige reak*oner, som utålmodighed, sorg, angst mv. Ligegyldigt hvad der

dukker op, skal du blot være opmærksom, observerer og accepterer. Det er en del af processen. Det er alt

sammen blevet oplagret i din krop og i dit sind over *d, det eneste det har brug for er, at du giver det din

bevidsthed, intet andet. Jo dybere du kommer, jo bedre vil du være *l at mærke de helt små *ng.

6. Hvor lang ;d skal du mediterer? Min anbefaling er, at mediterer 45-­‐60 minuFer om morgenen og 15-­‐30

minuFer om aCenen. Men mindre vil også gøre en forskel. Hvis det er nyt for dig at mediterer, vil jeg

anbefale, at du starter med 15-­‐30 min.

Hvis du har svært ved at vurderer hvornår der er gået den *d du har sat af *l at mediterer, vil jeg foreslå

dig, at sæFe en alarm, med en rolig, hyggelig melodi. Så bliver du ikke forstyrret af tanker om, hvor lang

*d der er gået. Men lad det ikke blive et mål, hvor lang *d du mediterer, det er bedst at mærke hvad der

føles rig*gt for dig. Det er ikke en god ide at spise, 2 *mer inden din medita*on. Mad sæFer gang i

fordøjelsen, og forstyrrer din energi.

Værktøjer *l et liv i balance

More magazines by this user
Similar magazines