Nr. 12 Primo 2010 (Åbner i et nyt vindue) - Vallensbæk Kommune

vallensbaek.dk

Nr. 12 Primo 2010 (Åbner i et nyt vindue) - Vallensbæk Kommune

Kære dagplejere og forældre

Efter en dejlig lang juleferie, går vi nu et aktivt forår i møde.

Vi har d. 1. december 2009 afholdt 25 års jubilæum for

dagplejer Marianne Nielsen på Egholmskolen.

Alle dagplejere, børn, familie og tidligere kollegaer, var inviteret.

Borgmester Kurt Hockerup, dagplejeleder Bente Asmussen og en tvillingemor

holdt tale, og ønskede tillykke. Det var en dejlig dag.

Marianne og dagplejeleder Bente En mor til nogle af Mariannes første

dagplejebørn holdt en rørende tale

Pr. 1. januar har vi været så heldige at kunne ansætte 3 nye dagplejere i

henholdsvis Girafferne og Troldene i syd & Sommerfuglene i nord – dejligt da

der stadig er mange børn i kommunen der ønsker plads hos os ☺

Vi byder dem VELKOMMEN, og håber I vil tage godt imod dem.

I løbet af foråret vil der blive afholdt små forældremøder, møder der giver

forældre og dagplejere i grupperne mulighed for en god snak på tværs.

Samtidig vil der være et indlæg fra en foredragsholder.

Så snart emne og datoer er på plads vil I høre nærmere.

Vandskaden i Sydstjernen er heldigvis vel overstået. Alt er efterfølgende

blevet vasket af, der har været hovedrengøring og de ting der var gået til er

blevet udskiftet. Dejligt at børn og voksne nu igen kan mødes i legestuen.

I Nordstjernen har der i løbet af efteråret været en mindre renovering, i form

af maling, nyindretning og indkøb af børnemøbler, mini køkken, lamper og

mange andre ting. Alt sammen for at skabe en rigtig dejlig stue/legerum for

børnene ☺

Bente Asmussen


TAK TIL DAGPLEJEN I VALLENSBÆK

Vi har nu i næsten 5 år haft Tobias, og efterfølgende Line, passet i dagplejen i

Vallensbæk.

Det har været en fornøjelse, så det er lidt vemodigt, at det nu er slut.

Alt har fra starten fungeret perfekt med hensyn til opskrivning, pladsanvisning,

og den daglige pasning. Desuden har vi kun mødt flinke og engagerede

medarbejdere, hvad enten det gælder ”administrationen” eller dagplejerne.

Vi har været så heldige at både Tobias og Line har kunnet gå hos Kirsten

Nielsen. Hun har været en dejlig del af vores hverdag i de 5 år med sin ægte

glæde overfor børnene og sin fleksibilitet.

Ved sygdom og ferie har børnene efterhånden prøvet en del forskellige

gæstedagplejere. Men det har aldrig været noget problem. Gæstedagplejerne

har også virket engagerede i børnene. – Og børnene har jo kendt dem (og deres

dagplejebørn) fra den ugentlige legestue. Så Tobias og Line har haft den samme

tryghed hos gæstedagplejerne.

Legestuen har i øvrigt været en ugentlig begivenhed, som Line på det sidste

ligefrem har glædet sig til. Formodentlig fordi der er flere legekammerater og

lidt mere ”knald” på.

Man hører ofte om forældre med store problemer i forhold til at få deres børn

passet. Både med hensyn til pasningstid og –sted samt kvaliteten af pasningen.

Disse problemer har vi på ingen måde haft. Vores families første møde med

offentlig pasning har været tryg og fuldstændig gnidningsløs.


Derfor vil vi gerne takke alle de personer vi måtte have

haft kontakt med i dagplejen i Vallensbæk de seneste

5 år.

I gør et fantastisk arbejde og bør klappe jer selv på

skulderen.

Vi håber I bliver ved på samme måde.

Så gør I hverdagen lysere for rigtig mange familier

fremover!

Kærlige hilsner fra

Line, Tobias, Maria og Morten Hejlskov Christensen

Rendsagervej 77

2625 Vallensbæk


Først et rigtig godt nytår til alle ønskes I af os fra Forglemmigej.

Siden sidst har vi sagt goddag til følgende børn:

• David Er startet hos Tina M.

• Benjamin Er startet hos Tina O.

• Magni Er startet hos Lene

• Amin Er startet hos Kirsten

Vi håber I alle vil falde godt til hos os.

Som noget nyt har Dagplejen indført Idrætsdage/De olympiske lege, som løber

af stablen hvert efterår i uge 40. Dagen forløb som følger:

Inden vi skulle lege og motionere, skulle der tankes

op med sundhedsboller og dejlig frugt. Alle guffede

løs. Og så var der energi til alle de frie discipliner.

Vi blev udfordret i balancekunst, diverse

forhindringsbaner som var lavet af madrasser i

forskellige niveauer.

Tunnelrør skulle krybes igennem og modet her skulle

virkelig findes frem.

Ribber skulle bestiges og hula-hop-ringe samt bolde

blev kastet rundt på livet løs, til stor morskab for

alle.

Vi mødtes i

Idrætscenteret torsdag d.

1. oktober kl. 9.30, hvor

alle fik udleveret flotte Tshirts

med OL-logoet. Dem

havde Mia´s mor fra

Forglemmigej lavet.

Inde i hal 2 var der

opstillet diverse redskaber

til udfoldelser af sjov og

leg. Det så rigtig

spændende ud.


En travl og svedig formiddag blev afsluttet med vores medbragte madpakker og

der blev virkelig spist og drukket ekstra godt denne dag.

Ovenpå en veloverstået formiddag i motionens tegn, gik turen så atter hjem

igen, hvor alle børn og voksne trængte til et velfortjent hvil.

Vi fra Forglemmigej takker

endnu engang for dette

gode initiativ og glæder os

allerede til næste OL.


En vinterdag

På vores første legestuedag i det nye år var det dejligt

koldt, og der var rigtig meget sne, så det måtte vi ud

og boltre os i. Vi skulle derfor have godt med tøj på.

Der blev kastet med snebolde, lavet sne-engle, og

lavet sne-mad, og børnene var helt med, da de voksne

begyndte at danse om juletet. Rutsjebanen var

meget glat, så den gav nogle hurtige ture, og nogle børn skulle i hvert fald ikke

prøve det mere end én gang!

Efter en halv times tid var næserne godt røde og fingrene kolde, så vi gik ind i

varmen igen.

Det er skønt med sne og kulde, men endnu skønnere at blive varm igen :o)


Morgenhygge

Vi måtte aflyse at holde julehygge pga.

vandskade i legestuen.

I stedet inviterede vi i starten af januar

2010 til morgenkaffe med det store

”morgen komplet”.

Der var stort fremmøde af forældre,

søskende og børn. Det siger vi tak for - vi

var lidt spændte, da det er første gang vi

holdt sådan et arrangement.

Der var flere forældre som allerede glædede sig til næste fredag – og det kunne

også være rigtig hyggeligt, men den går nok ikke :o)

En del af børnene blev lidt ked, da mor og far gik på arbejde, nu var det lige så

hyggeligt - men så lavede vi

morgensamling med musik, sang, spil

og dans, og alle blev glade igen.

Siden sidst

Velkommen til vores nye kollega Iben og ”hendes” børn Kaya, Sabine og Tristan.

Også velkommen til Xander og Marc, som er startet hos Pia, og til Lucas og

Samuel, som er startet hos Helle.

Vi har sagt farvel til Oscar, Alma og Maya, som var hos Helle, de er alle startet i

Stien – Held og lykke fremover til Jer.


Børnebio

Film på biblioteket

I vinterperioden er der på biblioteket film for de små

børn i kælderen en gang om måneden.

Det er for alle borgere i kommunen, men oftest

kommer der kun dagplejere, og en enkel børnehave.

I evigheder var det film på de gammeldags filmruller, som mange af os husker

fra vores skoletid. Men nu er DVD’en kommet i brug.

Der vises 3 – 4 korte film med feks. Cirkeline, Pingu, Sally og Muldvarpen på i alt

½ time varighed.

De fleste børn er gode til at sidde og lytte, og følger med i hvad der sker på det

store lærred.

Når det hele er slut, er det på med alt overtøjet igen, og så hjemad til

frokosten.

På hjemturen får vi en god snak om de viste film….. og alt det får forældrene

også et resumé om når de henter deres barn.

…………………………………

Vi vil også her gerne sige VELKOMMEN til nye børn:

• Maya og Astrid hos Birgitte

• Anastacia hos Susan

• Amanda og Jannick hos Karina

• Olivia hos Lonni

Og FARVEL til følgende børn:

• Yasmin hos Birgitte

• Chloe og Hannibal hos Susan

• Analuna og Gustav hos Karina


Se

Her!

Dagplejens LUKKEDAGE i 2010

Øvrige institutioner i kommunen har også lukket

Mandag d. 29. marts

Tirsdag d. 30. marts

Onsdag d. 31. marts

Fredag d. 14. maj

Mandag d. 27. december

Tirsdag d. 28. december

Onsdag d. 29. december

Torsdag d. 30. december

Efterhånden som vi nærmer os ovennævnte datoer bliver der udsendt

sedler til alle forældre, om børnene har brug for NØDpasning på

lukkedagene.

NØDpasning foregår i legestuerne og/eller hos dagplejere, for de børn

som har brug for pasning, grundet BEGGE forældres arbejde.


Grunduddannelsen for dagplejere

Af Vibeke From (Sommerfuglene) og Helle Vangaa (Girafferne)

I efteråret deltog vi på grunduddannelsen for dagplejere, som består af 2 ugers

undervisning med forskellige lærere. Herefter 6 ugers pause, hvor der skal

skrives et projekt med udgangspunkt i det lærte stof. Dette projekt skal

efterfølgende, i den 3. uge, fremlægges for de øvrige kursister, den

gennemgående lærer, samt vores dagplejepædagog.

Vi blev begge meget inspireret af konsulent Inge Friis Mogensen, som bl.a.

fortalte om sanserne og deres betydning for barnets udvikling. Det var især

hendes gennemgang af følesansen/taktilsansen, som fangede vores

opmærksomhed, og dette emne endte vi med at fordybe os i.

Vi kendte begge til de forskellige sanser, men blev alligevel meget overraskede

over, hvilken betydning følesansen har for barnets udvikling - og vi ønskede med

vores projekt dels at blive endnu klogere på denne sans, men ville også gerne

formidle denne viden ud til vores kolleger og ”vores” forældre.

Vores produkt blev derfor to ”fly’ers”, som vi har hængt op på opslagstavlerne i

de to legestuer – en til inspiration for forældrene, og én til inspiration for vores

kolleger. Men vi besluttede også at uddybe emnet her i ”DagplejeNyt”, så vi

kommer ud til alle.

I kan derfor i nedenstående læse, hvad vi fandt vigtigst om:

Følesansen

Mennesket har 7 vigtige sanser, som har indflydelse på barnets udvikling.

- Følesansen/taktilsansen = berøring/føle

- Balance-/bevægelsessansen - regulering af kroppens forskellige stillinger

- Muskel-/ledsansen - kropsbevidsthed

- Høresansen

- Synssansen

- Lugtesansen

- Smagssansen

Følesansen er den første færdigudviklede og største sans. Den udvikles ca. i 6.

fosteruge, og ender med at omgive alle de andre sanser.

Alle sanser samarbejder med hinanden, og er grundlaget for, at barnet kan føle

sig tryg, veltilpas, udvikle kropsfornemmelse og opleve verdenen.

Indlæring/udvikling sker gennem bevægelse og erfaringer. At udfordre barnet

motorisk, giver barnet nogle gode kropserfaringer og skaber derved et godt

grundlag for trivsel, indlæring og koncentrationsevne.


Tryghed og positive gentagne sanseoplevelser åbner alle sanser, og giver barnet

lyst og overskud til at lære. Føler barnet sig usikker og bange, og halter det

efter motorisk - bruger det sin energi forkert. Vi skal derfor være åbne og give

os tid til at opfange og reagere på barnets signaler/reaktioner. Gentagelsens

glæde er lig med overskud til at lære.

Følesansen er placeret overalt på huden, i slimhinderne og dybere inde i

kroppen.

Særlige følsomme områder er: Ansigt/mund/læber, håndflader/fingerspidser,

fod og i skridtet.

Følesansen fungerer ved hjælp af sanseplader i huden som registrerer berøring

gennem nervetråde, og sender beskeder til hjernen om hvor man bliver berørt,

af hvad og hvordan, dvs. den giver kropsbevidsthed.

Jo mere nyt man lærer – jo flere nervetråde forbindes i hjernen.

Indlæring og hukommelse stimuleres af krop, bevægelse og følelser. Det er lige

dårligt at over- som at understimulere.

Barnet er meget afhængig af at blive berørt for at kunne udvikle sig

følelsesmæssigt, og skabe gode sociale relationer med andre børn.

Huden registrerer 4 former for sansepåvirkning:

- Tryk – fra fx tøj eller det du rammer/sidder på

- Smerte

- Kulde/varme

- Struktur – fra fx tøj

Følesansen er delt op i 2 dele – den beskyttende og den undersøgende:

Den beskyttende del, den er ubevidst – reflekser - som får barnet til at trække

sig væk ved fx smerte eller varme, eller søge hen imod brystet fx sutterefleks.

Den beskyttende følesans har betydning for overlevelse, hovedrejsningsrefleksen,

bevægelsernes præcision, fx pincetgreb, og psykisk og social kontakt

med andre.

Og den undersøgende del, den er bevidst – den undersøger, skelner og hjælper

til at lære omgivelserne at kende - den sættes i gang ved at barnet aktivt føler

sig frem. (Afhængig af at den beskyttende følesans fungerer normalt)

Følesansen kan fx stimuleres ved:

- At berøre barnet fast og roligt. Et barn kan ikke forvænnes med for meget

kropskontakt.

- Berøring af munden, nulrer i hænderne, massage generelt.

- Læg barnet på maven med jævne mellemrum, når det ikke er træt. Brug

forskelligt underlag. Maveleg er for børn i alle aldre.


- Af med tøjet - gerne en time hver dag - lad barnet mærke sig selv, og brug

kun sko, når det skal ud.

- Kontakt med vand – fx svømning

- Legetøj i forskellige materialer, former og størrelser – som barnet kan

sutte på, holde på og gribe ud efter.

- At få skemad og at drikke af kop har stor betydning for mund- og

finmotorikken og sprogudviklingen. Og senere lad barnet bruge hænderne -

herved føler det kulde, varme og forskellig konsistens.

- Giv barnet støtte, når det vil rejse sig - og lad være med at bære det, hvis

det selv kan gå.

- Lad barnet hjælpe med at tage tøj af og på. Tal og syng om kroppen, og

om forskellen mellem dreng og pige.

- Lad barnet være kreativ tegne/male, klip/riv og klistre

- Lav puslespil og put-i-kasse, klæde sig ud, kast bold og grib.

- Følesansen i hænderne stimuleres af leg med mudder, vand, sand, samt

ved at ælte og forme dej/ler/trylledej/modellervoks.

- Leg fysiske lege – fx brydekamp – det må godt være vildt.

- Vælte ”muren”, leg med tyk madras som væltes, når de løber op ad den.

Men generelt - Sørg for at være nærværende, giv barnet oplevelser, giv barnet

lyst til at lære/kunne noget, og husk at:

Bevægelse er indlæring - indlæring kræver bevægelse

Ind imellem vil vi opleve børn med en sart følesans/taktilt forsvar

De oplever verdenen anderledes end andre. De har en dårlig kropsfornemmelse,

syntes at berøringer gør ondt, kilder eller er ubehagelige.

Det er svært at forholde sig til for udenforstående, fordi børnenes reaktioner

ofte er forbundet med ubehag, afvisning og måske vrede. Derfor er voksne ofte

meget i tvivl om, hvordan de bedst skal reagere. Men tålmodighed, forståelse og

gode alternativer kan gøre en stor forskel i hverdagen.

Følsomheden viser sig ofte i samme øjeblik, barnet modtager sansepåvirkningen.

Reaktioner kan fx være gråd eller tavshed. Men reaktionen kan også komme

timer efter oplevelser, hvor barnet fx har fået for stor stimulation. Derfor er det

vigtigt, at få klarlagt hvordan og hvornår barnet reagerer.

Følsomheden kan sammenlignes med vores egen reaktion, når vi fx sætter os på

et toilet, og brættet er slået ned, eller hvis vi tager en tår af kaffen, og det

viser sig at være the – her kommer reaktionen med det samme som overraskelse

og ubehag.

Hvis vi ved, at toilettet ikke har noget bræt, så kan vi forberede os på det og

lægge en plan.


Derfor gør det en stor forskel - at forberede disse børn på sanseindtryk

Det er ofte børn, som er født før termin, der har et sart sansesystem, men kan

også skyldes sygdom, eller vanskeligheder i graviditeten.

Hvis et barn har sart følesans kan tegnene være, at barnet vil undgå, at:

• Få knus og kys

• blive kildret

• sidde på skødet

• holde i hånd

• stå i kø

• blive vasket

• få redt hår

• få klippet negle og hår

• grise sine fingre til

• gå på bare tæer

Disse tegn behøver ikke at betyde et sart sansesystem, men tag en snak med

sundhedsplejerske/ dagplejepædagog/ dagplejer, hvis barnet reagerer meget

følsomt.

Et barn med sart følesans vil nemt føle sig truet, når andre kommer for tæt på,

og vil ofte reagere med at slå, rive, bide osv., da det reagerer med en refleks –

det beskytter sig.

Barnet har ofte et meget højt aktivitetsniveau, har svært ved at finde ro, bliver

opfattet som forstyrrende, det har ofte dårligt søvnmønster, kan være

tågænger, men kan også være rigtig god til finmotorik.

Børnene kan beroliges/afhjælpes med faste rolige, langsomme berøringer/tryk.

Det er også vigtigt at være opmærksom, hvis man oplever, at barnet på nogle

områder udvikler sig for langsomt, er uroligt – men også hvis det er for nemt.

Der skal altså reageres:

• Hvis barnet ikke kan lide at blive berørt

Reaktioner ses tydeligt, når barnet får tøjet af. Sårbarhed særlig stor i

ansigtet, i munden, på hænder og under fødder.

- Man skal starte de steder hvor barnet reagerer mest positivt – med ekstra

stimulering i trygge rammer og på en måde, hvor barnet selv bestemmer

tempoet uden at blive udsat for uventede stimuli.

- Pak dynen fast omkring kroppen – kan give tryghed – brug evt. kugledyne

- Fast massage


• Hvis barnet ikke kan lide at røre ved forskellige ting

- Registrer om det er de samme ting barnet undgår?

- Væn det langsomt til forskellige materialer og konsistenser. Start med

tørre ting, og gå langsomt videre til våde og klistrede ting.

- Igen - rør meget ved barnet. Massage er en god ting.

• Hvis barnet ikke putter fingrene eller legetøj i munden

- Find ud af hvad det ikke kan lide, og arbejd langsomt fra hårde ting til

bløde.

- Massér barnets gummer og gane med en finger.

- Brug evt. en finger-tandbørste.

• Hvis barnet ikke vil smage ny mad

- Giv dig god tid – prøv dig frem.

- Lad barnet gnave på noget hårdt og tørt.

• Hvis barnet ikke lærer at håndtere småt legetøj

- Rør og massér barnets håndflader og fingre, især pegefingrene, så

pincetgrebet udvikles.

- Lad barnet bruge pincetgrebet, lav øvelser med at samle små ting op eller

ælte dej.

Vi kan som dagplejere kontakte vores pædagog, hvis vi oplever noget af

ovenstående.

Forældre kan ved tydelige overreaktioner få hjælp hos kommunens Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning (PPR), og få lavet en sansemotorisk vurdering samt få

vejledning om barnets behov.

Vi håber, at dette har givet nogle aha-oplevelser for nogle - vi er i hvert fald

blevet rigtig meget klogere :o)

Vibe og Helle


På juleudstilling til City2 vi tog,

hvor vi alle nisser så.

Der var store, der var små,

men ingen af nisserne kunne gå

Vi siger goddag til Mikkel

og farvel til Line og Johan Emil

Det jo vinter kan I se.

Vi leger og tumler alle i sne.

Vi får røde kinder og kolde tæer,

så på med tøjet hver især


Godt nytår til alle

Siden sidst har vi sagt farvel til Elias og Lamia, som er startet i børnehave, og

goddag til Marcel, Alexander og Matthew.

I oktober havde vi en hyggelig kaffedag. Vejret var med os, så vi kunne både

være ude og inde. Der kom mange forældre, og bedsteforældre. Det var dejligt.

Sidst i oktober var vi alle, både børn og voksne, inviteret hjem til Elias, hvor vi

fik en dejlig frokost. Vi sluttede af med en stor kagemand.

Det var rigtigt hyggeligt.

Trods vandskade i legestuen lykkedes det os, både at få pyntet op i legestuen,

og pyntet juletræ, - så vi kunne have forældrene til julehygge, æbleskiver,

mandariner, pebernødder, kaffe og te.

Der kom mange forældre og bedsteforældre.

Nu er julen vel overstået, og vi har i julegave fået en ny

kollega i gruppen. Velkommen til Tina, som er startet d. 4.

januar 2010.

Vi glæder vi os til at Pernille snart kommer tilbage efter

sygdom, - så vi alle er samlet igen.


JULEGUDSTJENESTE FREDAG D 11/12-2009

En halvkold, klar dag i december, gik turen til den årlige julegudstjeneste i

Vallensbæk Kirke.

Det var med røde kinder og lange næser,

at orglet begyndte at spille, til alle børns

store glæde.

Der blev sunget julesalmer, og præsten

fortalte en julehistorie om englen

”Gabriel”.

Da fortællingen var slut, gik englen

”Gabriel” på rundtur til alle børnene, og

nogle gange sprang han vupti op af sit

kræmmerhus.

Efter en rigtig hyggelig julegudstjeneste,

gik turen over vejen til Sognegården.

Der blev serveret pebernødder,

saftevand til alles store begejstring. De

voksne blev også budt på kaffe.

Efter et par dejlige timer gik turen atter

hjemad.

Sidste nyt fra Sommerfuglene:

Vi har sagt farvel til Julie, og

velkommen til vores nye kollega Rina og

lille Victoria.


Grødopskrifter

(fra 6 mdr.s alderen)

Havregrød

1 dl. Vand

1 dl. Sødmælk Bringes i kog, og koger i ca. 1 min.

Ca. ½ dl. Havregryn

Rugmelsgrød

1 dl. Vand

1 dl. Sødmælk Bringes i kog under piskning, og koger i ca. 5 min.

Ca. ½ dl. Rugmel

3-kornsgrød

1 dl. Vand

1 dl. Sødmælk

1 spsk. Rugmel Bringes i kog under piskning, og koger i ca. 5 min.

1 spsk. Hirseflager

1 spsk. Havregryn

Grahamsmelsgrød

1 dl. Vand

1 dl. Sødmælk Bringes i kog under piskning, og koger i ca. 10 min.

Ca. ½ dl. Grahamsmel

Hirsegrød

1 dl. Vand

1 dl. Sødmælk Bringes i kog under piskning, og koger i ca. 5 min.

½ dl. hirseflager


Fototilladelse

I Vallensbæk Dagpleje har vi længe været i den

elektroniske tidsalder.

Vi sender mere og mere ad elektronisk vej. Og vi vil gerne kunne lave endnu

mere fotodokumentation overfor Jer forældre.

I den forbindelse vil vi gerne have forældrenes tilladelse til flere ting, end der

oprindeligt stod på fototilladelsen.

Et par kommentarer til de enkelte punkter:

Fotos på hjemmesiden

• Kan selvfølgelig ses af alle, som går ind på hjemmesiden.

Fotos i DagplejeNyt

• Bladet som du sidder med i hånden. Uddeles til forældrene til børn i

dagplejen

Fotos rundsendes via Picasa

• Picasa er et gratis fotoprogram, som kan hentes fra nettet. Man kan lave

sine egne mapper, som kan spærres for alle andre end dem, som bliver

inviteret.

• I disse mapper havde vi forestillet os at lægge fotos fra f.eks.

Idrætsdagen, Dagplejens Dag o.s.v.

• Det er kun forældre som har børn i dagplejen, som bliver inviteret til at se

billederne.

• Nogle af mapperne bliver så igen opdelt gruppevis. F.eks. får man kun

fotos af den idrætsdag gruppen var afsted.

Vi har mange af forældrenes mail-adresser, men vi mangler stadig en del.

Derfor har vi valgt at bede om ALLEs opdaterede mail-adresser.

Ligeledes en opdateret fototilladelse fra ALLE.


REFERAT

Den Kommunale Dagpleje

Torsdag d. 12.11. 2009 kl. 19:00 - 21:00

På dagplejekontoret, Højrupgård

Bestyrelsesmedlemmer:

Louise Ernst Stryger (formand), Rikke Bille (næstformand), Nadja Sørensen (B-medlem), Lone

Krog (B-medlem), Brit Leisvig (B-medlem), Maibritt Falandysz (medarb.rep.), Vibeke From

(medarb.rep.), Bente Asmussen (dagplejeleder/sekretær til mødet) og Hanne Kristensen

(souschef)

Fraværende: Nadja Sørensen

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

• Præsentationsrunde – hele bordet rundt

2. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt

3. Bestyrelsen konstituerer sig (Formand/Næstformand)

• Efter en kort snak om hvad formandens job bestod af blev Louise Ernst Stryger

enstemmigt valgt til formand.

• Rikke Bille blev enstemmigt valgt som næstformand.

4. Hvordan gik forældremødet/valget – er der noget vi skal være

opmærksomme på til næste år?

• Rigtigt godt at valget til Forældrebestyrelsen lå FØR foredragsholderen

• Positivt at forældrene i invitationen opfordres til at ringe eller maile til

dagplejekontoret, hvis de ønsker at stille op til Forældrebestyrelsen

• Tænke kreative tanker i forhold til fremlæggelse af bestyrelsens arbejde, og

måder at gøre det på – til næste år

5. Planlægning af fremtidige møder

• Møderne aftales fra gang til gang, og er fra kl. 19-21

6. Nyt fra dagplejekontoret

• Det varer ikke længe for SYDstjernen åbner igen efter

vandskaden, så børn og dagplejere kan vende tilbage.


• Der har været afholdt 2 idrætsdage – begge fungerede perfekt. Alle havde en

dejlig dag – både børn og voksne. Bliver fremover til en fast tradition, der

løber af stablen i uge 40.

• Der har været en evt. ny dagplejer, der har kontaktet os, og som vi vil besøge

snarest.

• Små forældremøder (med forældre og dagplejere fra gruppen) afholdes i uge 3

og 4 i 2010 – de endelig dage er ikke fastsat endnu. Evt. bliver møderne

afholdt sammen med ”søstergruppen”. Invitation udsendes.

• Der har været hygiejnebesøg i begge legestuer med Sundhedsplejerske

Elsebeth Erlangsen (som ligeledes laver hygiejnebesøg i alle

daginstitutionerne). Der checkes op på rengøringsstandarden, udluftning,

hvordan nedsættes smitterisikoen, rutiner vedr. bl.a. håndvask, bleskift,

sengetøj i barnevogne og meget andet. Alt i alt var Elsebeth godt tilfreds – der

er kun få ting der skal ændres på.

• Så er det igen tid til at vi kan fejre et 25 års jubilæum. Denne gang er det

Marianne Nielsen (syd), der den 1. dec. Fejres i Egholmskolens Festsal.

• Pr. 1. november er vores nye Børne- og Kulturdirektør Marianne Hoff Andersen

startet, og vi ser frem til samarbejdet.

7. Nyt fra formanden

• Intet nyt

8. Budget / lønsum

• Den nye forældrebestyrelse blev orienteret om budgettet.

• Der gives ”en pose penge”. Bruges pengene et år, f.eks. ekstra penge til

legetøj, så skal der spares penge et andet sted.

• Dagplejerne tages også med på råd om hvad det er de ønsker sig.

9. Næste møde

• Torsdag d. 4. februar 2010 kl. 19-21

10. Evt.

• Intet til eventuelt

Referent: Bente Asmussen

More magazines by this user
Similar magazines