Produktinformation 2013 - NSCORN

nscorn.dk

Produktinformation 2013 - NSCORN

Produktinformation 2013

Vårsæd og efterafgrøder

Økologi


Økologisk sortiment

I økologiske sædskifter er sortsvalget af stor vigtighed. Sorten skal have vist et stabilt udbytte over flere år,

og helst i de økologiske Landsforsøg. Derudover er det af stor vigtighed at vælge sorter med mest effektive

sygdomsresistens. Ved sortsvalg i vårbyg bør der vælges en sort der er resistent mod havrecystenematoder og

særlig vigtigt er det hvis der indgår havre i sædskiftet.

Når der vælges havresort er det vigtigt at vælge en sort der er resistent mod havrecystenematoder. Derudover

skal havresorten være stråstiv og have god resistens mod meldug og havrebladplet.

Vårbyg

Evergreen.

Den nye sort, Evergreen, besidder en unik kombination

af høj meldugresistens samt høj resistens mod

bygrust. En vårbygsort der besidder disse egenskaber

opfylder den økologiske planteavlers krav ved

sortsvalg. Evergreen har været med i de Økologiske

Landsforsøg de sidste to år, begge år med meget

gode resultater. Evergreen har vist udbyttestabilitet

med fht på hhv. 106 og 105 i 2011 og 2012. Evergreen

kombinerer højt udbytte og højt indhold af

protein.

Propino.

Propino har deltaget i Økologisk Landsforsøg i

2010 og 2011 med et udbyttegennemsnit på 102 i

afprøvningsperioden. Propino har en svag modtagelighed

af meldug, men besidder ikke et specifik

meldugresistensgen. Resistensen overfor de øvrige

bladsvampe er høj, dog har Propino en middel modtagelighed

overfor ramularia. Propino er dobbelt

nematoderesistent.

Tamtam.

Tamtam har et forholdsvist langt strå med gode

stråegenskaber, så som lav tendens til lejesæd og

lav tendens til nedknækning. I de Økologiske Landsforsøg

2012 var Tamtam den højest ydende vårbyg

med fht. 109. Som gennemsnit over de sidste tre

år har Tamtam vist et gennemsnit på fht. 105 i de

Økologiske Landsforsøg. Tamtam har middel modtagelighed

af skoldplet og lav modtagelighed af de

øvrige bladsygdomme.

Anakin.

En velkendt sort der har deltaget i Økologisk Landsforsøg

i perioden 2006-2011, og har som gennemsnit

over afprøvningsperioden vist et udbytte på fht.

101. Anakin har gode resistensegenskaber overfor

bladsygdommene, dog er Anakin modtagelig overfor

ramularia. Anakin har et middellangt strå med

kraftig tendens til nedknækning.

Quench.

Quench er en velkendt bygsort der i gennemsnit,

over de sidste 5 år, har vist et udbytte på fht. på 102

(konventionelle Landsforsøg). Quench har specifik

mlo resistens, men er modtagelig mod rust og især

skoldplet. Quench har en middel strålængde med

svag tendens til lejesæd. Quench har ikke deltaget i

Økologisk Landsforsøg.

Vårbyg

Kerneudb

Fht.

Råprotein

i TS

Meldug Bygrust Skoldplet

% dækning

Ramularia

Nematoderesistent

Nedknæk

Aks

Nedknæk

Strå

Lejesæd

Evergreen 105 9,6 0 0,2 1,5 15 Ja 2 3 0

Tamtam 109 9,4 0 6 3 18 Ja 2 1 0

Propino* 99 9,5 1,5 3,4 1,5 15 Ja 3 2 0,3

Anakin** 98 10,5 0 0,07 0,1 27 Ja 3,3 7 2,6

Quench* 101 9,6 0 8 13 14 Ja 3 3 0,5

Kilde: Økologisk Landsforsøg 2012

* Konventionelle Landsforsøg 2012

** Økologiske Landsforsøg 2011

Vårhvede

Økologisk sortiment

Sonett.

Sonett er en ny sort på det danske marked og har

deltaget i de økologiske Landsforsøg for første gang

i 2012, hvor sorten var højest ydende fht. 106.

Sonett har en middel modtagelighed af septoria og

lav modtagelighed af gulrust i konventionelle forsøg

2011. Sonett har et middel langt strå med svag tendens

til lejesæd. Højt meludbytte.

Eminent.

Eminent har deltaget i Økologisk Landsforsøg i 2004

og 2005 begge år med høje udbytter på hhv. fht. 103

og 107. Eminent har en god resistens mod meldug

og rust. Eminent har et langt stift strå uden tendens

til lejesæd. Er i Tyskland kategoriseret som E-hvede.

Amaretto.

Amaretto har deltaget i Økologisk Landsforsøg i 2010

og 2012. Begge er med et udbytte på fht. 100.

Amaretto har en høj resistens mod meldug og en

middel modtagelighed af gulrust.

Amaretto har desuden en god fusariumresistens.

Sorten har et middellangt strå med svag tendens til

lejesæd. Velkendt som møllehvede.

Markært

Kerneudb.

Fht.

Råprotein

i TS

Katoda.

Katoda, er som Sonet, en ny vårhvedesort på det

danske marked. Forholdstal for udbyttet i de økologiske

Landsforsøg 2012 har været 103. Katoda har

et langt strå med svag tendens til lejesæd. Katoda

har en middel modtagelighed af septoria og svag

modtagelighed af gulrust. Katoda har en god resistens

mod meldug. Meget fine bageegenskaber.

Markært

Javlo.

Javlo er en velkendt markært der især udemærker

sig til helsæd. Javlo har sidst deltaget i Økologiske

Landsforsøg i 2004. Javlo har kraftig tendens til

lejesæd. I helsædsforsøgene (konventionelle) har

Javlo været med fra 2001 til 2005 og har i gennemsnit

vist det højeste resultat af de afprøvede sorter.

Javlo besidder kombinationen af højt udbytte, god

foderkvalitet og en passende højde ved ensilering.

Javlo egner sig godt som dæksæd til kløvergræs.

Javlo er stadig den foretrukne ærtesort til helsæd.

Vårhvede

Kerneudb

Fht.

Meldug Septoria Gulrust

% dækning

HvedebladpletStrålængde

Lejesæd

Amaretto 100 1,2 3,3 12 - 83 0

Eminent** 107 0,4 1 1 - 91 -

Sonett* 106 0* 7* 1* 8* 79* 0*

Katoda 103 0,7 3,6 4,6 - 93 0

Hamlet*** 96 0,0 4,3 0,4 - 81 0

Kilde: * Konventionelle Landsforsøg 2011 *** Konventionelle Landsforsøg 2012

** Økologisk Landsforsøg 2005

Afgrøde h. v.

høst

Lejesæd Bladtype i ært

Casablanca 99 24,1 55 3,8 Halvbladløs

Javlo* 72 26 20 3,7 Halvbladløs

Kilde: Konventionelle Landsforsøg 2011

* Økologisk Landsforsøg 2004


Økologisk sortiment

Casablanca.

Casablanca er en halvbladløs ært med gul frøfarve.

Udbyttepotentialet i Casablanca er højt og sorten

har som gennemsnit, i de konventionelle forsøg,

over de sidste 5 år præsteret et udbytte på fht. 104.

Casablanca har en høj TKV samt et højt indhold af

råprotein. Casablanca har en middel tendens til

lejesæd hvilket bevirker at afgrødehøjden ved høst

er forholdsvis høj.

Casablanca har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg.

Havre

Dominik.

Dominik har deltaget i Økologiske Landsforsøg i

2009 og 2010 begge år med fht. 100.

Dominik har et kort stift strå med svag tendens

til lejesæd. Dominik har ved sammenligning med

markedets øvrige havresorter middel resistens mod

meldug og bladplet. Dominik er som den eneste

havresort på markedet, dobbelt nematode resistent.

Flämingsgold.

Flämingsgold har ikke deltaget i Økologiske Landsforsøg,

men har igen i år været blandt de højest

ydende sorter i konventionelle forsøg.

Flämingsgold har et forholdsvist langt strå med

svag tendens til lejesæd. Sorten har en middel

resistens overfor meldug og en svag modtagelighed

af bladplet. Sorten er ikke nematoderesistent. Flämingsgold

har et stort udbytte af FEsv/ha.

Vårtriticale

Dublet.

Dublet er en kendt vårtriticale indenfor Økologi. Dublet

har deltaget i de økologiske forsøg siden 2006 og

har alle år vist gode udbytteresultater. Dublet har en

svag modtagelighed overfor meldug og septoria.

Hestebønne

Fuego.

Fuego har deltaget i konventionelle Landsforsøg 2011

og 2012, begge år med højt indhold af protein.

Som gennemsnit over afprøvningsperioden har udbyttet

været fht. 101.

Havre

Kerneudb.

Fht.

FE sv/hkg

Meldug Bladplet

% dækning

Strålængde Lejesæd

Dominik* 99 - 4,8 2,2 89 0,3

Flämingsgold* 100 - 4,9 4,8 104 0

Kilde: Økologisk Landsforsøg 2011

* Konventionelle Landsforsøg 2012

Vårtriticale

Kerneudb

Fht.

Meldug Septoria

% dækning

Gulrust Strålængde

Lejesæd

Dublet 100 0,9 0,9 0,7 104 1,8

Kilde: Økologisk Landsforsøg 2012

Hestbønne

Kerneudb.

Fht.

Råprotein

i TS

Afgrøde h. v.

høst

Lejesæd

Fuego 106 29,7 113 4,1

Kilde: Konventionelle Landsforsøg 2012

Forhandles af:

NielseN & smith A/s

For yderligere information, kontakt venligst:

Nielsen & Smith A/S, tlf. 4329 8888

www.nscorn.dk

More magazines by this user
Similar magazines