Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

20

5. Forsørgelseshensynet,

Det er Rådets holdning, at alle borgere,

også de socialt udsatte, bør være sikret

et rimeligt eksistensgrundlag. Ved et

rimeligt eksistensgrundlag forstår Rådet

et økonomisk grundlag, som giver mulighed

for at leve en sund daglig tilværelse

og mulighed for at tage del i det almindelige

samfundsliv og have kontakt

med andre mennesker og de nødvendige

materielle ressourcer til at kunne

udvikle arbejdsevnen og søge jobs. Alle

mennesker har brug for at føle, at de er

anerkendte medlemmer af samfundet,

uanset om de pågældende er selvforsørgende

eller ej. En af de vigtige målestokke

i vores samfund for anerkendelse, er det

økonomiske leveniveau. Men det er

svært at føle sig som en anerkendt samfundsborger,

hvis den ydelse, man får,

når man ikke selv er i stand til at sørge

for livets underhold, ligger på et meget

der forsvandt

lavt niveau så vedkommende på lide afsavn

på afgørende områder. Denne oplevelse

af anerkendelse er også en afgørende

forudsætning for den sociale

integration og for at sikre de personlige

ressourcer, der skal til for aktivt at søge

et job og faktisk opnå beskæftigelse.

Sikring af rimelige økonomiske vilkår for

de socialt udsatte er ikke blot et tema,

som Rådets medlemmer har været optaget

af, men det har også været et

stadigt gennemgående diskussionstema

blandt de socialt udsatte og deres organisationer

ved de mange lejligheder, hvor

Rådet har været i dialog med de udsatte

grupper.

I det følgende vil Rådet kort resumere

udviklingen på området herunder de udtalte

politiske målsætninger, argumenterne

for nedskæringer, og virkningerne

heraf.

More magazines by this user
Similar magazines