Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

26

Forsørgelseshensynet er

blevet trådt under fode

Det er yderst sparsomt, hvad der har

været af overvejelser om den helt afgørende

opgave at sikre et forsørgelsesgrundlag

for de, der ikke selv formår at

skaffe sig en indtægt til livets ophold.

Forsørgelseshensynet er tilsyneladende

blevet væk. Forsørgelseshensynet, som

er grundstenen i socialpolitikken, er

blevet trådt under fode, og det uden at

der har været brugt kræfter på at vurdere

de sociale konsekvenser heraf.

I bemærkningerne til lovforslaget vedr.

starthjælpen skrev regeringen: “Det er

regeringens opfattelse, at de foreslåede

regler sikrer en tilstrækkelig levefod set i

forhold til FN-konvention om økonomiske

og sociale og kulturelle rettigheder”. Som

argument anføres det, “at reglerne sikrer

enhver person en hjælp, som minimum

svarer til SU-hjælpen, som udgør de studerendes

forsørgelsesgrundlag”.

Men det siger jo intet om, hvorvidt

niveauet for hjælpen er tilstrækkelig til

at sikre et rimeligt leveniveau.

Så vidt Rådet kan se, er der i øvrigt afgørende

forskelle mellem gruppen af

studerende og kontanthjælps- og starthjælpsmodtagerne,

som gør en sammenligning

misvisende. Studerende har for

det første mulighed for at opnå lån med

statsgaranti. Tilsvarende muligheder

findes ikke for starthjælps- eller kontanthjælpsmodtagere.

Al anden indtægt

modregnes i kontanthjælp og starthjælp,

mens der kan tjenes et forholdsvist betydeligt

beløb ved siden af SU-støtten.

Derfor er SU-niveauet ikke et udtryk

for de studerendes leveniveau. Samtidig

har studerende i løbet af en kort årrække

i almindelighed udsigt til ofte betydelige

indkomster for blot at nævne nogle af

de vigtigste grunde til, at en sammenligning

med studerende er skæv.

Rådet efterlyste i sin årsrapport for 2004

en politisk diskussion af kriterier for, dels

hvad der skal forstås ved nødvendige

leveomkostninger med henblik på fastlæggelse

af en fattigdomsgrænse, dels en

norm for et rimeligt leveniveau.

Den eneste foreliggende udtalelse fra

regeringen om niveauet af starthjælpen,

er ”at der ikke er meget at slå til Søren

med” som beskæftigelsesminister Claus

Hjort Frederiksen bemærkede i et åbent

More magazines by this user
Similar magazines