Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

28

At sikre de økonomiske incitamenter ved

at vælge en lempeligere aftrapning er

ikke en ny og revolutionerende politik.

Man kan blot anvende samme princip,

som bruges i forhold til den bedst stillede

del af befolkningen, som er begunstiget

af et skatteloft, der forhindrer, at

man kan komme til at betale mere end

65 pct. af den sidst tjente krone i skat.

Der kunne derfor indføres en regel om,

at summen af større skat og aftrapningen

af sociale ydelser højst kan beskære en

indkomstfremgang med en given procent.

Da de tidligere refererede undersøgelser

viser, at det ikke er størrelsen

af de økonomiske incitamenter, der er

den afgørende motor for at være jobsøgende,

kan den samlede beskæring af

indkomstfremgangen i form af skat og

samtidig aftrapningen af sociale ydelser

evt. sættes lidt højere.

Der bør sikres økonomiske gulerødder

undervejs i de ofte lange forløb tilbage

til arbejdsmarkedet, som fx svarende til

det tidligere gældende beskæftigelsestillæg.

Incitamenter skaber ikke jobs i sig selv.

Derfor må der som noget helt afgørende

sikres jobs til de socialt udsatte, der er

arbejdsmarkedsparate, se i øvrigt

nærmere afsnit 7.

Rådet foreslår:

• Der fastsættes en fattigdomsgrænse,

som giver mulighed for egen bolig

og et rådighedsbeløb, som svarer til

det minimalt acceptable budget.

• De sociale ydelser skal som minimum

fastsættes, så der er råd til at betale

for den nuværende bolig, hvis en

billigere bolig ikke kan skaffes og

yderligere give plads til et rimeligt

rådighedsbeløb.

• At der sikres en økonomisk gevinst

ved at komme i arbejde ved, at der

sættes et loft over den samlede beskæring

af indkomstfremgangen.

More magazines by this user
Similar magazines