Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

52

Dialog med skadestuerne

Arbejdsgruppen har bl.a. taget kontakt

til nogle af landets skadestuer for at få et

indtryk af det akutte møde mellem sundhedssystemet

og brugerne. Via dialog

med udvalgte skadestuer, har Rådet

ønsket at få klarlagt omfanget af udsatte

grupper, der kommer på skadestuerne,

hvordan de behandles, og hvad der kan

gøres bedre for at højne de udsattes

sundhedstilstand set fra skadestuernes

side. På møderne kommer følgende

frem:

• Skadestuerne afviser ikke behandlingskrævende

personer. Heller ikke

udsatte, der af den ene eller anden

grund ikke lever op til skadestuens

ordensreglement.

Socialt udsatte har svært ved at vente

i flere timer på at blive behandlet,

blandt andet pga. abstinenser. Når der

er tryk på skadestuen, betyder det, at

nogle mennesker vælger at gå igen.

• Belastningen af skadestuerne af udsatte

grupper opleves ikke som stor og

drejer sig typisk om et fåtal af personer,

der opsøger skadestuerne gentagne

gange, helt op til 10 gange dagligt.

I sådanne tilfælde har personalet taget

kontakt til personens eller personernes

hjemkommune eller værested m.v.

for sikre en helhedsorienteret indsats.

• At skadestuerne ikke har en overordnet

og særskilt politik omkring behandling

og håndtering af udsattegruppen.

Det afhænger typisk af den

enkelte sygefaglige person, om der

tages ekstra hensyn.

• At skadestuerne ikke anvender akutprincippet

konsekvent. Udsatte grupper

specielt narkomaner behandles

ofte først, for at undgå, at de generer

personale og de andre patienter.

For at holde ro på skadestuen får personen

ofte en stol eller en seng på

gangen, så personalet samtidig kan

holde øje med dem.

• De udsatte grupper, hovedsageligt

narkotikamisbrugere får, i større eller

mindre grad udleveret receptpligtig

medicin på skadestuerne – idet personen

ellers ikke ville få købt den

nødvendige medicin.

• At gadeteams og lægeambulancefunktionen

har gjort en forskel, sådan at

antallet af behandlinger af udsatte

grupper på skadestuerne synes at være

faldet.

More magazines by this user
Similar magazines