Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

54

12. Nye nøglekort

på gaden igen

Rådet for Socialt Udsatte valgte i efteråret

2003 at sende 4000 sæt nøglekort

i cirkulation blandt hjemløse mennesker

i København.

Nøglekortene er en slags guide over,

hvor man kan få hjælp til livet på gaden.

Hensigten er at give information om,

hvor man uden visitation kan få et måltid

mad, tage bad få sygepleje m.v. Der har

siden indførelsen af de første nøglekort

været stor efterspørgsel på kortene, og

en evaluering fortaget i april 2004 af

Socialt Udviklingscenter SUS har redegjort

for projektets positive effekter i

form af tilbagemeldinger fra brugerne.

Rådet for Socialt Udsatte har derfor udviklet

og opdateret nøglekortene for

København, samt udvidet ordningen så

den nu også omfatter Ålborg, Odense

og Århus-Randers. Der er foreløbig lavet

5.000 nøglekort gældende for København

og 2.000 for hver af de øvrige byer.

Trykning, laminering og distribution af

nøglekortene varetages af beboere på

forsorgshjemmet Vibohøj i Viborg.

Som et yderligere tiltag er der udarbejdet

en database over de dag- og døgntilbud

som står på nøglekortene. Der er

bl.a. oplysninger om tilbuddenes indhold,

målgrupper, adresser og åbningstider.

For at læse mere om ordningen, så klik

ind på www.udsatte.dk og videre til

linket “værd at vide”.

More magazines by this user
Similar magazines