Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

66

Pressemeddelelser:

26. januar 2005:

“Undersøgelse af ændringer i den kommunale

og amtskommunale indsats i

forhold til udsatte grupper for 2004-05

– Oxford-undersøgelsen”.

23. maj 2005:

“Brugernes BaZar – Fødselshjælp til nye

socialpolitiske initiativer”.

Høringssvar og kommentarer til

lovforslag m.v.:

5. august 2004:

“Høringssvar til Socialministeriet vedr.

forslag til lov om ændring af lov om social

service (pligt til at udarbejde handleplaner

for unge under 18 år med stofmisbrugsproblemer)”.

9. september 2004:

“Høringssvar om lovforslag om støtteog

kontaktpersonordningen”.

16. Rådets udadrettede

19. oktober 2004:

“Høringssvar vedr. udkast til lov om

ændring af lov om social service og

andre love” (videreførelse af overvågningen

på grundtakstområdet).

26. november 2004:

“Høringssvar vedr. lovforslag om indsats

mod ghettoisering”.

5. januar 2005:

“Høringssvar vedr. udkast til forslag om

ny lov om social service i forbindelse

med kommunalreformen”.

5. januar 2005:

“Høringssvar vedr. udkast til ny sundhedslov

i forbindelse med kommunalreformen”.

2. maj 2005:

“Høringssvar vedr. Psykiatrilovsundersøgelsen”,

v/Rambøll Management som

aktiviteter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har

igangsat”.

13. maj 2005:

“Høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse

om tilskud til forsøg med boliger

til særligt udsatte” – skæve huse.

13. maj 2005:

“Kommentar til Folketingets Sundhedsudvalg

til lovforslag om en ny sundhedslov

i forbindelse med Kommunalreformen”.

13. maj 2005:

“Kommentar til Folketingets Socialudvalg

til lovforslag om en ny lov om

social service i forbindelse med Kommunalreformen”.

19. maj 2005:

“Høringssvar vedr. godkendelse af og

tilsyn med private opholdssteder”.

More magazines by this user
Similar magazines