Meddelelser 2012 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2012 - Ole Rømers Venner

Meddelelser udgives af foreningen Ole

Rømers Venner og udkommer hvert år

med historiske artikler inden for foreningens

virke. Forslag til emner modtages

gerne.

Hjemmeside: www.oleroemer.dk

Ansvarshavende redaktør:

Ole Henningsen

olehen@vejrmolle.dk

Redaktør:

Jørgen Lyngbye

jin@c.dk

Teknisk redaktør:

Steen Lærke

Steen.Laerke@vip.cybercity.dk

Meddelelser i løssalg: 75 kr. inkl. porto.

Redaktionen af dette nummer er sluttet

den 5. september 2012

ISSN: 1604 - 9322

2 Meddelelser fra Ole Rømers Venner - 2012

More magazines by this user
Similar magazines