Meddelelser 2012 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2012 - Ole Rømers Venner

Meddelelser 2012

Meddelelser fra Ole Rømers Venner” indeholder i år to artikler. En om Ole Rømers

observationsure og en om elektricitetens historie fra Gilbert til Henry indledt med et

ganske kort resume af oldtidens betragtninger over elektriske fænomener.

Den første artikel om Ole Rømers observationsure er en opfølgning af sidste års arti-

kel om Ole Rømers lommeur.

Den anden artikel om elektricitetens historie begynder med Englænderen Gilbert

(1544-1603), som var den første, der i 1600 tallet iagttog og beskrev elektriske og

magnetiske fænomener og slutter med amerikaneren Henry (1799-1878), der var

den sidste, der bidrog til udviklingen, før den skotske matematiker og fysiker James

Clerk Maxwell (1831-1879) i 1873 formulerede sine berømte ligninger, der forbin-

der de fire elektromagnetiske felter: den elektriske fluxtæthed D, den magnetiske

feltstyrke H, den elektriske feltstyrke E og den magnetiske fluxtæthed B. Dermed

var grundlaget for nutidens benyttelse af elektroniske medier og alle former for tråd-

løs kommunikation lagt.

Ole Henningsen, redaktør

Meddelelser fra Ole Rømers Venner - 2012 5

More magazines by this user
Similar magazines