Kurer - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Kurer - LungePatient.dk

LungePatient.dk

NR. 4 September 2010

Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 1


Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

LungePatient.dk

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57

E-mail: info@lungepatient.dk

E-mail: blad@lungepatient.dk

Hjemmeside: www.lungepatient.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens,

Tlf. 64 71 42 73

E-mail: helge.petersen@mail.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Petersen

Ole Nielsen

Journalistisk medarbejder:

Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45,

2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 61 53

E-mail: nerving@jubii.dk

Ferie-, kursus- og rehabeliteringscentret

Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57 – kl. 9-15

Beboer tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken – plejehjem, daghjem,

dagcenter og beskyttede boliger

Pallesvej 20-80, 2300 København S.

Administrationskontor: Tlf. 32 86 00 60

Annoncetegning:

BM – Bladet,

Skovkildeparken 23, Virring,

8660 Skander borg. Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Øko-Tryk

Borrisvej 5B, 6900 Skjern

Tlf. 96 94 04 11

Bladet tilsendes alle medlemmer, der

optages gennem lokalafdelingerne for et

kontingent af 180 kr. for 2010.

BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne:

januar, marts, maj, september,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 1902-0287

Deadline 5/2010: 8. oktober 2010

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af Anne-Lise

Nerving.

Forsidebilledet: : Er fra Skuldelev Havn ved

Roskilde Fjord.

Sommeren går på hæld

Først og fremmest håber jeg, at

alle har haft en god sommer.

Ferieturene og ferien

Ferieturene i uge 20 og 26 gik

fantastisk. Vi havde jo to dejlige

ture, hvor vi besøgte Broholm

gods, Lundeborg havn og

Vestkysten. Vejret stod på sol og

sommer på begge ture, så det

kunne ikke være bedre. Du kan

læse mere om turene inde i bladet.

De 3 uger i ferien, hvor der er

madpakkeordning, fungerer

perfekt. Køkkenet smører madpakken

efter bestillingssedlen,

og den kan afhentes kl. 9.30.

Herefter kan gæsterne tage på

udflugt hele dagen og komme

hjem igen til aftensmaden.

Kampagneturen

Kampagneturen er i gang igen

og kører i Randers afdeling samt

Århus afdeling. Du kan se nærmere

på hjemmesiden

www.lungepatient.dk. Du kan

også læse mere om turen inde i

bladet.

BOMI-Parken

Nu nærmer tiden sig, hvor plejecenteret

BOMI-Parken på

Amager skal til at flytte over i

helt nye bygninger. Det bliver

Indhold

spændende for beboerne, der

kan flytte ind i helt nye omgivelser.

Alle får mere plads, idet der

kun er lejligheder med to rum i

et nyt og moderne byggeri på

Gyldenrisvej. Det er første gang

i Københavns Kommune, at man

prøver at flytte både beboere,

personale og bestyrelse samlet.

Som en stor del af bestyrelsen

i BOMI-Parken glæder vi os på

beboernes vegne, og håber at

flytningen må gå gnidningsfrit for

alle parter.

KOL-dag den 17. november 2010

På denne dag vil vi have en

masse arrangementer rundt om i

landet sammen med vores lokalafdelinger,

hvor vi vil give oplysning

om, hvad KOL er.

KOL er ikke kun rygelunger

Der kan være mange andre ting,

der er skyld i, at man får KOL.

Der vil være oplysning om, hvor

kan man henvende sig, hvis man

løber panden mod muren. Vi

vil også foretage lungetest, så

man kan se, hvordan ens egen

lungefunktion er. Mere herom i

dagspressen samt på vores hjemmeside

www.lungepatient.dk

Helge Petersen

Landsformand

I seng klokken 22:00 – det er da helt godnat! ...................... 4

Ferietur med LungePatient.dk ................................. 7

Kampagneturen Jylland ........................................ 9

Nyt fra hovedbestyrelsen .....................................11

Livsstilsmesse i Forum i København .............................11

BM-Julen 2010 ..............................................13

Ændringer i bil-regler for handicappede .........................15

Sarkoidose forsøg ...........................................15

Pressen skrev ...............................................17

Julestue ....................................................19

Specialkursus i Glamsbjerg ..................................21

Carl-Erik Fugl er død ......................................21

Lokal/kurersider .............................................23

Krydsord ...................................................28

Lokalafdelingsadresser .......................................30

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 3


I seng klokken 22:00

– det er helt godnat!

42-årige Lone Tüchsen bliver tvunget i seng hver aften klokken 22:00,

fordi Lejre Kommune har sparet personalet til sengelægning væk fra

hendes bofællesskab. ”Hvem uden handicap ville finde sig i det?”

spørger Lone

Af Anne Meiniche. Foto.: Miklos Szabo.

I et lille, rødt rækkehus i Osted ved Lejre sidder Lone

Tüchsen i sin kørestol og er godt gal i skralden. Men ét

slag har Lejre Kommune vendt op og ned på hendes

sociale liv med en besparelse, som på papiret er ganske

lille, men som for Lone er en frihedsberøvelse af

de helt store.

Lone er spastiker og på grund af sit fysiske handicap

afhængig af hjælp til at blive klædt af, klare sit personlige

toilette og blive lagt i seng om aftenen. Hidtil

har hun haft en fleksibel ordning, hvor hun har kunnet

aftale med døgnplejen i kommunen, hvornår de skulle

komme forbi og lægge hende. En manøvre, som tog

omkring 15 minutter.

Men i forbindelse med ”reduktion i serviceniveauet”

besluttede kommunen i september sidste år at spare

den sædvanlige fleksible sengelægning af Lone væk.

Opgaven skulle fremover varetages af det faste personale,

der kommer til de fire beboere i Lones bofællesskab

om dagen og om aftenen. Dermed fik Lone med

ét slag en ny, fast sengetid: Siden den 1. april har hun

hver aften skullet ligge i sin seng senest klokken 22:00

– indenfor rammen af det faste personales arbejdstid.

Kun om fredagen må hun være længere oppe – til

klokken 23:00.

- Jeg tænkte først, at det måtte være en aprilsnar,

smiler Lone, hvis lune og humor ikke fornægter sig,

selvom situationen er alt andet end morsom.

- Det er jo en katastrofe for mig. Jeg har altid haft

et rigt og socialt liv, hvor mine venner har taget mig

med til alting – på besøg, til koncerter, fester – alt det,

som folk uden handicap nu tager sig til. Nu er det helt

umuligt for mig, for jeg skal være hjemme og klar til at

komme i seng før klokken 22, siger Lone.

Slut med udflugter

Et af de helt store savn, som Lone føler i sin nye ordning,

er muligheden for at komme til klubaften med

andre voksne med handicap i København hver mandag

aften. Før den 1. april var klubaftenen med fælles spisning

og socialt samvær en helt fast bestanddel i Lones

4

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

kalender. Men nu er det slut med den fornøjelse, for

hun kan ikke nå tilbage til Osted med handicaptransporten

inden sengetid. Og det er bare ét af eksemplerne

på, hvad den nye, faste sengetid har betydet

for Lone.

Lones mor, Renate Tüchsen, kan supplere med

talrige andre – eksempelvis at Lone ”altid skal hjem før

kaffen”, når hun er inviteret ud til middag, og at hun

selv må sende gæsterne hjem tidligt, når det er hende,

der inviterer.

- Jeg tror, de færreste kan forestille sig, hvordan det

må være, at man altid skal hjem før alle andre – at der

aldrig er plads til spontanitet. Du kan ikke tage en tur i

biografen, med mindre du er sikker på, hvornår filmen

slutter – og du kan slet ikke tage en øl bagefter.

Kommunalbestyrelsen har besluttet

at spare 600.000 kr. i

lønbudgettet på nattevagter i

2010. Det gælder for alle kommunens

borgere, der har hjælp

om natten. Fremover leveres

kun nattevagt som nødberedskab

og til ”nødvendige visiterede

opgaver”. Det vides ikke,

hvor stor besparelsen er i forhold

til Lone.


”Jeg har altid haft et rigt og socialt

liv, hvor mine venner har taget

mig med til alting – på besøg, til

koncerter, fester – alt det, som

folk uden handicap nu tager sig til.

Nu er det helt umuligt for mig, for

jeg skal være hjemme og klar til

at komme i seng før klokken 22”,

siger Lone.

Det er ikke værdigt – og for Lone, som altid har været

meget social og haft mange venner, er det helt uudholdeligt,

fortæller Renate.

Foruden Lone bor der i Bofællesskabet på

Toftekæret tre andre beboere med fysiske handicap.

Men det er kun Lone og hendes genbo Kirsten på 63

år, som er afhængige af hjælp til at komme i seng.

Før den nye ordning trådte i kraft, fandt de to kvinder

sammen ud af at aftale med nattevagten, hvornår

det passede med sengelægningen – typisk omkring

midnat. Hverken Kirsten eller Lone havde problemer

med at vente, hvis døgnplejen havde en anden presserende

opgave – så holdt de ganske ofte hinanden med

selskab, indtil nattevagten nåede frem.

- Det fungerede så fint, og det var en ordning, som

både vi og personalet var meget glade for, fortæller

Lone, som understreger, at personalet altid gør

alt, hvad de kan, og at de er lige så kede af den nye

ordning, fordi de sagtens kan se, hvad den betyder i

praksis.

Forbedring blev til forringelse

Lones mor Renate har efter mange år som forælder til

et handicappet barn set og hørt lidt af hvert i samarbejdet

med myndighederne. Hun var der selvfølgelig

også, da socialudvalgsformanden i kommunen for 20

år siden bød Lone velkommen i det nybyggede, røde

rækkehus i Osted med et løfte om, at Lone skulle få al

den hjælp, hun havde behov for, så hendes liv blev så

tæt på det normale som muligt.

- Jeg er sikker på, at han mente det. Og på mange måder

har beboerne her haft det som blommen i et æg

med et helt fantastisk godt personale, som sammen

med beboerne har fundet frem til de bedste løsninger

i alle tilfælde, fortæller Renate.

Med den krølle på historien, at de samtidig i adskillige

år kørte med en bemanding, som man senere fandt

ud af, var for lav. Den side af sagen er der så rettet op

på nu. Og både Lone og hendes forældre glædede

sig til, at nogle ekstra timer ville give mulighed for, at

personalet kunne tage beboerne mere med ud. Måske

i teatret – måske andre steder. Men det var før kommunen

fandt på at sende Lone i seng inden 22:00.

- Nu er personalet her så hele aftenen, indtil Lone

og Kirsten er lagt i seng. Før gik de omkring klokken

19:00-20:00, og så kom døgnplejen og lagde i seng efter

aftale. Så der bruges reelt nu flere timer på at gøre

livet ringere for beboerne. Det er bare helt godnat,

konstaterer Renate.

Nytteløs klage

Lone har forsøgt at klage til kommunen over sin stærkt

indskrænkede frihed. Hun har fortalt om den mistede

klubaften, som var ugens højdepunkt, og om smerten

ved at blive berøvet sin frihed, når man i øvrigt er

veltænkende og velformulerende. Bedt om, at der

kan findes én eller anden fornuftig ordning, så hun ikke

som et barn skal tvinges i seng midt på aftenen.

Svaret fra kommunen har været nedslående:

Reduktionen af serviceniveauet er politisk besluttet, og

derudover henviser kommunen til, at Lone kan tage til

klubaften i København om fredagen, som hun plejer,

for der skal hun først i seng klokken 23:00. Og så kan

hun i øvrigt bede om senere sengelægning ”i forbindelse

med familiefester og lignende”

- De mener, at Lone kan ligge og se fjernsyn, når

hun er kommet i seng. Sådan gør Kirsten. Men det kan

Lone ikke, for hun kan ikke bruge fjernbetjeningen, og

hun bruger briller, som hun ikke selv kan tage af. Og så

skal Lone i øvrigt ligge på en helt bestemt måde, når

hun skal sove, for hun kan ikke vende sig selv. Fra den

position kan hun ikke se fjernsyn, siger Renate.

Og Lone – hun smiler af sin mors beskrivelse. Og

tilføjer så meget bestemt:

- I øvrigt har jeg måske ikke lyst til at se tv. Jeg hader

at komme tidligt i seng. Og nu, hvor det er lyst om

aftenen, kan jeg slet ikke sove. Jeg er simpelthen stik

tosset over, at de har taget min frihed. Hvem uden

handicap, ville finde sig i det?

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 5


6

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

Rikke og Per er lige blevet de

lykkelige ejere af 152 kvadratmeter

drømmebolig og 6 muldvarpeskud

Se mere på www.svendborgsparekasse.dk


Ferietur med LungePatient.dk

LungePatient.dk har hvert år ferieture for medlemmer af foreningen. I år

var der to ferieture nemlig i uge 20 og uge 26

Når vi tager på ferietur, benytter vi

vores ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter

i Glamsbjerg som base

for ferien. Herfra tager vi på ture

ud i landet.

Det er ikke alle med en lungesygdom,

der selv kan komme

rundt i landet og se forskellige

ting. Så derfor er en ferietur med

LungePatient.dk en løsning.

Ferieturen er tilrettelagt, så alle kan

være med. Ind imellem er der brug

for en hånd, og så er der altid en til

at hjælpe.

Ferieturen begynder med ankomst

mandag inden frokost. Man

begynder med frokost, hvor man

møder de andre gæster, der også

er med på ferien. Bagefter er der

introduktion og information om,

hvordan ugen skal gå.

I år gik de tre ture, nemlig en tur til Vestkysten, en

mindre tur på Fyn til Carl Nielsens barndomshjem og

en tur til Broholm Gods.

Tur til Vestkysten

Vi kørte fra Glamsbjerg til Esbjerg, hvor det første stop

var ved Svend Wiig Hansens 9 meter høje hvide skulpturer

af fire mennesker. I klart vejr kan kroppene, der

står som spændte sejl, ses på 10 kilometers afstand.

Herefter besøgte vi Fiskeri- og Søfartsmuseet i

Esbjerg. Her var der meget forskelligt at se på både

akvarium, sælarium, fiskeri- og søfartsudstilling. Det var

imponerende at se sælerne optræde i det store bassin.

Frokosten spiste vi på Billum Kro. Det var en dejlig

kro med god mad, og vi var efterhånden blevet sultne.

Bagefter kørte vi til Danmarks vestligste punkt

Blåvand Fyr. Nogle af gæsterne var oppe i fyret, hvor

der var en imponerende udsigt over Vesterhavet og

klitterne.

Hen på eftermiddagen kørte vi mod Glamsbjerg

igen, og vi nød vores kaffe i grøftekanten på vejen

hjem.

Tur til Carl Nielsens barndomshjem

Komponisten Carl Nielsen blev født den 9. juni 1865

i Nr. Lyndelse. Huset i Årslev var det fjerde sted, den

unge Carl Nielsen boede i på Fyn, og det er det, som

er kendt som hans barndomshjem. Carl Nielsen var en

af vores største komponister.

Herefter kører vi til Falsled, hvor vi fik kaffe ved

havnen. Falsled havn er en hyggelig lille havn med

en dejlig atmosfære, og der er altid hyggeligt at føle

atmosfæren i en havn.

Tur til Broholm Gods

Vi kørte i bussen til Broholm Gods, hvor vi fik en spændende

odysse gennem næsten 700 års danmarkshistorie

fra Christoffer den anden til Margrethe den anden.

Broholm er i 2002 blevet gennemgribende restaureret

og moderniseret. Godset er stadig et privat land-

og skovbrug.

Vi blev vist rundt i hovedbygningen af husets frue,

og så det interessante gods med de romantiske lokaler

og inspirerende rum.

Efter godset fik vi frokost på Hotel Christiansminde i

Svendborg.

Bagefter kørte bussen til det idylliske Lundeborg,

hvor vi fik kaffe og kage på havnen, hvorefter vi kørte

hjemad.

Ind imellem turene var der en afslapningsdag, som vi

tilbragte i haven på Glamsbjerg. Det er rart med en

dag imellem udflugterne, hvor vi ikke skal lave andet

end at slappe af og nyde hinandens selskab og den

gode mad fra køkkenet.

Tirsdag aften var der bankospil, og gaverne var

sponsoreret af de handlende i Glamsbjerg. Vi takker

de handlende for støtten.

Efter en uge med mange oplevelser og inspirerende

nye syn, var der hjemrejse lørdag.

Så det var to dejlige ferieture i år med Lungepatient.dk.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 7


8

Kastanievej 9-11

5620 Glamsbjerg

www.glamsbjergturist.dk

Tlf.: 64 72 18 63

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

tandproteser

med livskvalitet

Banegårdspladsen 1, 1.

(oven på posthuset) · Næstved

Tlf. 55 70 28 20

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk


Kampagneturen Jylland

LungePatient.dk er nu nået til Randers og Århus med vores campingvogn

for at måle folks lungefunktion. Vi begyndte i Sønderjylland, Ribe,

Nordvestjylland, Vendsyssel og Aalborg og her efter sommerferien i

Randers og Århus

Vores campingvogn er igen ude på gader og veje,

udstyret med testudstyr, brochurer og mennesker, der

kan fortælle om lungesygdomme og om, hvordan du

selv bedst kan mestre din sygdom.

Campingvognen er i:

Århus i uge 36 – 38

Det er ikke alle steder helt planlagt, hvor nøjagtig

campingvognen gør holdt, men man kan holde sig

orienteret via LungePatient.dk’s hjemmeside.

Når campingvognen kommer, håber afdelingerne at

få talt med mange mennesker og få foretaget mange

lungefunktionsprøver/pusteprøver.

Vores målgruppe er jo først og fremmest mennesker

over 35 år, da det er mest sandsynligt at finde nogle af

dem med nedsat lungefunktion.

Men også unge mennesker (under 35 år) kan få

nedsat lungefunktion, når de er begyndt at ryge som

helt unge.

LungePatient.dk vil i hvert fald igen prøve at gøre alle

opmærksomme på, at der går mange mennesker omkring

med en ubehandlet lungesygdom.

Vi håber, at det vil hjælpe lidt på problemet med

uopdagede lungesygdomme, at vi optræder

på torve og gader rundt om i

landet. Så kom og mød os, og få

samtidig målt din lungefunktion!

Hvordan gik det i Nordvestjydsk

afdeling

I ugerne 20 - 21 - 22 havde

Nordvestjydsk afdeling lånt

Landsforeningens campingvogn, for

at lave en oplysnings kampagne rundt

i det, der førhen kaldtes Viborg og

Ringkøbing Amter. Vognen kom fra

Ribe, så alt var gjort klart til, at interesserede

kunne komme og få foretaget en

lungetest, også kaldet pusteprøve.

Vi startede ud i Herning, Aulum og

Sunds områderne. Der var mange, der

kom, og fik en snak og lavet en test. Kaj

var den, der kendte området, så han

havde opgaven som den ansvarlige her.

Uge 21 blev det hele flyttet til Viborg og omegn. Her

var det Niels, der var bedst kendt, så han lavede pusteprøver

på alle, der ønskede det.

Uge 22 var det områderne Hurup, Holstebro, Struer

og Thisted, der blev besøgt. Vi var så heldige, at

Hurup fejrede gågadens 20 års jubilæum, så det var jo

en begivenhed, der trak folk af huse, selvom alle himmelens

sluser stod helt åbne. En stor hjælp fra Børge

Melgaard.

I Holstebro fik vi stor hjælp af Inga Bøge fra Sundhedscenteret

til at snakke med dem, der havde fået

lavet en lungetest.

I Struer og Thisted kom der rigtig mange besøgende,

hvor der blev tid dels til pusteprøve og snak om

foreningen samt givet gode råd.

Resultatet efter 3 ugers synliggørelse er, at der i

den periode kom 35 nye medlemmer ind. Mange ville

gerne have materiale med hjem for evt. senere indmeldelse.

Nordvestjydsk Afdeling takker alle vores hjælpere og

takker for det store fremmøde. Velkommen til de nye

medlemmer fra os.

Campingvognen fortsatte videre til Vendsyssel afdeling,

med håb om et godt fremmøde i det Nordjydske.

Foto fra kampagneturen i Skagen.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 9


10

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

Er du

lungepatient?

Pep/Rmt TM

er et

veldokumenteret

behandlingstilbud

til patienter med

akut eller kronisk

obstruktiv lungelidelse.

Behandling skal foregå via egen læge,

men du er velkommen til at kontakte os

- vi besvarer meget gerne dine spørgsmål.

Astra Tech A/S . Roskildevej 163, 1. th . 2620 Albertslund

Astra Tech A/S Tel: 4371 3377 . info.dk@astratech.com . www.astratech.dk

. Roskildevej 163, 1, th . 2620 Albertslund

Tel: 4371 3377 . info.dk@astratech.com . www.astratech.dk

Er du træt af for små taster?

Så prøv LG KF 300 eller Doro

Doro 326

Kan ikke SMS’e

Mindstepris i

6 mdr. 514,-

• Brugervenlige

• Store taster

• Nemme at betjene

• God lyd.

Kr. 1,-

Med DLG Basis

DLG Mobil Basis

0 øre pr. SMS

m. SMSpakke

(max. 1.000 SMS’er pr. md.)

99 øre

pr. minut

69 kr.

abonnement

pr. md.

Korndrevet 4, Bårse

4720 Præstø

Tlf. 33 68 42 00

LG KF300

Øvrige betingelser DLG Mobil Basis:- Pris pr. SMS

uden SMSpakken/efter 1.000 afsendte SMS’er: 25

øre- Pris pr. MMS: 3 kr.- Opkaldsafgift/Opkaldsforsøg:

50 øre/25 øre- SMSpakken pr. md.: 99 kr.

- Oprettelse: 99 kr.

Alle priser er inkl. moms og gælder kun opkald/SMS til indenlandske

net. Abo. er bindende i 6 mdr. for privatkunder

og 12 mdr. for erhvervskunder. Telefonen er SIM-låst. Det

koster 500 kr. at få telefonen låst op i bindingsperioden. Der

tages forbehold for trykfejl/prisændringer. For øvrige priser/

vilkår se www.dlgtele.dk. Ved levering af varen tillægges

fragtomkostninger.

Opdager indbrud,

brand, gas og vand

Bestil Falck Alarm nu

på 70 10 40 80

eller www.falck.dk


Nyt fra hovedbestyrelsen

LungePatient.dk´s hovedbestyrelsesmøde

fredag og lørdag den 20.

og 21. august 2010 i Glamsbjerg på

foreningens ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret.

BM-Bladet bringer her en kort

gennemgang af de resultater, som

bladet mener, kan have interesse

for læserne.

Økonomi

Landsforeningens regnskab for det

første halvår i 2010 blev gennemgået.

Det har været nødvendigt, at

få et overtræk på vores konto her

i foråret, da socialministeriet har

været meget længe om at udbetale

tips- og lottetilskuddet. Det skete

først i juni måned, hvor det normale

er udbetaling hver måned.

Regnskabet for halvåret 2010 viser

et underskud på ca. 100.000 kr.

Kontingentet for 2011 blev uændret.

Prisen for rekreationsophold i 2011

bliver på 400 kr. pr. døgn eller

1.650 kr. pr. uge, og prisen for et

kursus bliver på 1.900 kr.

Samtidig blev budgettet for resten

af 2010 diskuteret.

Rehabiliteringscentret i

Glamsbjerg

Der er blevet renoveret på værelse

15 og 16, så de nu fremstår lyse

og lækre. Der er kommet nyt gulv

og loft samt udskiftet håndvask og

skabe. Så nu er næsten alle værelser

på første sal renoveret.

Vi har fået sponsoreret nye stole i

spisestuen af en anonym gæst.

Vi har også fået sponsoreret

en ny fladskærm i stuen af Bent

Mortensen.

Til sidst men ikke mindst har

vi fået lavet en ny fliseplads med

krydderihave ved siden af vores

udhus. Her er blevet sat borde og

stole, så der nu er endnu et hyggeligt

hjørne at opholde sig.

Feriehuset Dybo

Landsforeningens feriehus Dybo

er nu i gang med den første udlejningssæson

i det nye feriehus.

Udlejningen er gået ud over al forventning,

idet feriehuset har været

lejet ud i 20 uger i denne sæson.

Ferieturen i foråret 2011

Det blev besluttet, at der også

næste år skal være en ferietur med

udgangspunkt i rehabiliteringscentret

i Glamsbjerg. Der vil som hidtil

være tre busture, og de to korte vil

gå til seværdigheder på Fyn. Den

lange tur vil sikkert blive til Jylland.

Der vil komme flere oplysninger i

de næste BM-Blade.

BM-Bladet

Julehæftet vil som sidste år blive

folieret og komme samtidig med

nummer 5. Der kommer jo kun 5

blade plus julehæfte i år.

Vi håber, at mange personer vil

hjælpe os med at sælge julehæfterne.

Livsstilsmesse i Forum i København

LungePatient.dk deltager i årets livsstilsmesse i Forum i dagene fra

den 7. til den 9. oktober 2010. Det er Københavns afdeling, der stiller

med deltagerne på messen

Sund Livsstil messen i Forum er Danmarks største sundhedsmesse med 190

stande, og den besøges hvert år af 15.000 til 18.000 personer. Sund Livsstil i

København afholdes i Forum, Julius Thomsens Plads, Frederiksberg. Messen er

åben hver dag fra klokken 10 til 18.

Besøg Sund Livsstil i Forum og oplev blandt andet alternative behandlingsformer

og velvære behandlinger, helsekost, kosttilskud og naturlægemidler.

Derudover er der en del patientforeninger, hvor man kan få oplysninger om

patientforeningernes virke for patienter.

I LungePatient.dk kan man f.eks. få målt sin lungefunktion. Du kan ringe til landsforeningens

kontor og få en adgangsbillet til messen. Billetterne uddeles efter

først til mølle princippet. Du kan se mere om messen på www.forumcopenhagen.dk

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 11


12

Alt i Stråtag

Tilbydes af erfaren tækkemand

Rygning, Nytækning

Reparationer, Kviste

Klaus Holm Jensen

Karlemosevej 6

5620 Glamsbjerg

Tlf. 24 25 41 02

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

Lyngbyvej 172

2100 København Ø.

Tlf. 39 16 84 00


BM-Julen 2010

BM-Julen 2010 er nummer 61 i den lange række

af julehæfter, som LungePatient.dk hvert år

har udsendt.

Redaktionsudvalget følger følger traditionerne traditionerne fra de

foregående år, så julehæftet vil igen indeholde

en række julehistorier, konkurrencer og inteinteressante artikler.

Det er med andre ord et hæfte med underholdning

for hele familien. Prisen for hæftet er

uændret 25 kr.

Vi håber, at du vil overveje at hjælpe os

med at sælge julehæftet, og at mange

vil melde sig som sælgere.

Salget starter den 15. oktober 2010. Du kan

derfor hurtigt henvende dig til din lokalafdeling,

da de har brug for din hjælp til at

sælge julehæfterne.

De fleste lokalafdelinger kan sagtens

bruge nye folk til hjælp til at sælge julehæfterne.

Du kan se lokalafdelingernes adresser

og telefonnumre på side 30.

Indtægterne fra salget giver et væsentligt

bidrag til foreningens arbejde for lungesyge

mennesker både i landsforeningen

og ude i lokalafdelingerne.

Du kan selv tjene en skilling ved at

hjælpe os med at sælge julehæfterne.

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

Tilmelding til julehæftesalg

LungePatient.dk

68. årgang • nr. 6 • December 2010

Ønskeseddel:

- Bedre vilkår for lungepatienter

- Rehabilitering og kurser for alle

- Bedre hjælpemidler

- Bedre livskvalitet

Udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde

25 kr

BM

Julen

2010

Jeg vil gerne hjælpe med at sælge julehæfter for jer.

Landsforeningen sørger for at sætte mig i forbindelse med den nærmeste lokalafdeling, som sørger for

udlevering af julehæfter m.m.

Navn: _______________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________

Postnummer og by: ___________________ ______________________________

Tlf. nr. ___________________

Jeg vil gerne prøve at sælge følgende antal (f.eks. 25, 50, 100 eller andet): ____________

Kuponen sendes hurtigst muligt til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 13


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

14 LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk


Ændringer i bil-regler for handicappede

Med virkning fra 1. oktober 2010 kommer der ændrede regler for støtte

til køb af bil efter servicelovens § 114

Et enigt Folketing vedtog den 20. maj 2010 at ændre på følgende områder:

• Kommunalbestyrelsen kan overlade afprøvningen af handicapbil til borgeren i samarbejde med en bilforhandler

eller en anden privat aktør, der besidder den tekniske ekspertise på området.

Socialministeren kan give kommunalbestyrelsen mulighed for at anvende forenklet sagsbehandlingsprocedure

i sager om genbevilling af bil.

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2010 til 2012 til en forsøgsordning med delebiler. Den målrettes forældre med

handicappede børn på institution, og borgere med handicap, hvor kørselsbehovet ikke berettiger til støtte til

en bil.

Ændrede regler for fordeling af overskuddet fra salg af bil mellem borger og kommune. Borgeren vil få en

forholdsmæssig del af overskuddet, hvis vedkommende har foretaget merkøb til (forbedringer af) bilen.

Udvidelse af reglerne om eftergivelse af restgæld i bilen. For eksempel ved frakendelse af bil i forbindelse

med flytning til en institution eller et botilbud.

Se eventuelt mere på www.min@sm.dk

Sarkoidose forsøg

Har du sarkoidose med påvist lunge og/eller hud involvering?

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt forsøg?

Formålet med forsøget:

- undersøge effekt og sikkerhed af en ny forsøgsmedicin til behandling af sarkoidose patienter.

For at kunne deltage i forsøget skal du

- være mellem 18 og 85 år.

- have sarkoidose, som du har haft i minimum 2 år.

- have påvist lunge og/eller hud involvering.

- være i tabletbehandling med kortikosteroid, hvad der svarer til 10 mg prednisolon og/eller metrotrexat

eller lignede præparater.

Varigheden af forsøget er op til 48 uger med op til ca. 15 besøg hos den forsøgsansvarlige

læge.

Alle procedurer relateret til forsøget, besøg hos lægen og forsøgsmedicinen vil være uden omkostninger

for dig.

Kontaktpersoner - (hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker du mere information, så kontakt):

- Gentofte Hospital - Århus Sygehus

- Lungemedicinsk afdeling Y - Lungemedicinsk afdeling B

- Niels Andersens Vej 65, Opgang 30 A st. tv. - Nørrebrogade 44, Bygning 2B, kælderen

- 2900 Hellerup - 8000 Århus C

- Tlf.: 39 77 71 73 dagligt m. 9 og 14 - Tlf.: 89 49 21 06 dagligt m. 9 og 14

- Mail: mahes@geh.regionh.dk - Mail: ankriten@rm.dk

De ansvarlige læger er: overlæge Niels Seerholm, Gentofte Hospital, Lungemedicinsk afdeling Y

overlæge Karen Elisabeth Bendstrup, Århus Sygehus, Lungemedicinsk afd. B

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og De Videnskabsetiske Komitéer for Region hovedstaden.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 15


16

Sponsoreret

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010


Skråplanet bliver stejlere

Thorben Koed Thomsen, DH-Viborg skriver i et læserblad

i Viborg Stifts Folkeblad: Viborg Byråd besluttede

bl.a. at spare 12,4 mill. kr. ved at overføre 70 mennesker,

der for tiden får ledighedsydelse, til førtidspension,

fordi jobcenteret ikke har kunnet finde (fleksjob)

til dem. Det er at bortvise mennesker fra arbejdsmarkedet.

Det kan godt være, at nogle af de 70 mennesker

efter en saglig ny vurdering og omvisitering skal have

førtidspension, fordi deres forhold er forværrede,

siden de blev visiterede til fleksjob.

Men når begrundelsen er besparelser, er der noget

galt. Visitation til fleksjob kræver bestemte betingelser

opfyldt, visitation til førtidspension kræver helt andre

betingelser opfyldt. Der

er altså ikke valgmuligheder

for borgeren eller

kommunen, så hvordan

jobcenteret pludselig kan

omvisitere 70 mennesker fra

fleksjob til førtidspension, undrer

os i handicaporganisationerne,

ikke mindst når vi ved, hvor urimeligt svært det gennem

årene ellers har været at få førtidspension.

Skråplanet er blevet stejlere, etik og anstændighed

væk i al snakken om manglende penge i kommunens

kasse.

Hjælp til rejselystne handicappede

John Busk Sørensen har rejst i 25 lande, og de seneste

år har han som direktør i rejsebureauet Handi Travel

Info hjulpet handicappede ud at rejse. Den 39 årige

århusianer er født spastisk, men det har aldrig afholdt

ham fra at leve et aktivt liv.

Rejsebureauet, der fungerer online via

www.handi-travel-info.dk, har yderligere tre ansatte,

som alle er pensionister og arbejder på frivillig basis.

Bureauets formål er at hjælpe svært handicappede ud

at rejse. Prisen er lav. Det koster blot den faste tarif

på 250 kr. at få rådgivning og assistance fra John Busk

Sørensen og hans stab. Handi Travel Info råder over

en database med registrerede hoteller, feriecentre,

sommerhuse og campingpladser på 182 rejsemål i 15

forskellige lande. Her oplyses om dørenes bredde, om

der er plads til en manuel lift, om der er værelser med

loftlift, størrelser på elevatorer, trapper og andet relevant,

når handicappede rejser, skriver Jyllandsposten.

Husstøvmider bor ikke i madrasser

Stik imod hvad danskere i årevis har fået at vide af

autoriteter som Sundhedsstyrelsen og Astma-Allergi

Danmark, så lever husstøvmider alle mulige andre

steder end lige præcis i madrassen, i dynen eller i

hovedpuden. Sådan lyder det samstemmende fra en

række førende eksperter, der nu forsøger at gøre op

med det, de betragter som en myte, skriver Videnskab.

dk. Blandt dem er Peter Gøtzsche fra Rigshospitalet.

Han forstår ikke, hvorfor Sundhedsstyrelsen og Astma-

Allergi Danmark fortsat anbefaler madrasbetræk som

et middel til at begrænse allergi fra husstøvmider.

Af grunde som jeg ikke kan gennemskue, er de vilde

med madrasomslag. Det er helt hen i vejret, for de

hjælper jo ikke, siger Peter Gøtzsche, der er direktør

ved Det Nordiske Cochrane Center og nyudnævnt professor

ved Københavns Universitet. Sundhedsstyrelsen

anerkender, at der er forskellige opfattelser. Derfor har

man bedt en ekspertgruppe komme med en vurdering.

Når den foreligger, venter styrelsen i 2011 at beslutte,

om man skal ændre rådgivning, skriver Kristeligt

Dagblad.

Handicappede er blevet de nye indvandrere

Handicappede bliver i stigende grad omtalt som en

tung samfundsøkonomisk byrde. Der får nu flere organisationer

til at protestere mod en retorik, de finder

helt uacceptabel.”Der er sket et skred i måden, vi taler

om handicappede på. Det minder om det skred, der

er sket i retorikken om flygtninge og indvandrere,”

siger formand for Socialpædagogernes Landsforbund,

Kirsten Nissen. ”Man er i færd med at nedgøre et

område, så det bliver legitimt ikke at overholde loven.

Men folk har ret til de tilbud, der kompenserer for deres

handicap og gør dem i stand til at leve så normalt

som muligt” siger hun.

Ester Larsen, formand for Det Centrale Handicapråd

(DCH) opfatter retorikken som ganske skadelig. ”Jeg

må råbe vagt i gevær, når kommunerne lægger dette

snit over for en række borgere, som har behov for

hjælp. Mens andres kontakt til de kommunale ydelser

begrænser sig til få, er hele disse menneskers liv ofte

lagt i hænderne på andre. Men desværre må jeg notere

mig, at man skelner på denne måde i kommunerne,

og at retorikken er blevet tiltagende hård,” siger hun.

Ifølge Søren Langager, lektor ved Institut

for Pædagogik ved Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole er krumtappen i debatten, hvorvidt

sagsbehandlerne er robuste nok til at lave en god

sagsbehandling og ikke lader sig underlægge slet

skjulte politiske pålæg, og det er et aktuelt dilemma,

siger Søren Langager.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 17


18

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

ØSTERHAABS AUTO

Odensevej 19 • 5610 Assens

Tlf. 64 71 17 00


Julestue

i Glamsbjerg fra 30. nov. - 6. dec. 2010

Vi arrangerer julestue for vores medlemmer.

Kom og fordyb dig i lidt julehygge sammen med andre,

hvor du kan lave forskellige former for juledekorationer.

Vi vil sørge for, at der bliver en stor juleworkshop

med forskellige arbejdende værksteder. Man deltager

efter lyst og formåen. Huset skal julepyntes, og du

laver selvfølgelig også dekorationer til at tage med

hjem. Du kan også lave andre ting f.eks. juleklip og

anden julestads.

Køkkenet sørger for dejlig julemad, julegløgg og

julesmåkager. Da der er begrænset plads, bør du

tilmelde dig hurtigst muligt.

Periode: 30. november - 6. december 2010

Pris: kr. 1.500.

Julen 2010

Også i år arrangerer LungePatient.dk juleophold på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret i

Glamsbjerg. Vi vil servere god traditionel julemad, og huset vil blive pyntet festligt og hyggeligt op med gran, og

hvad der ellers hører julen til. Selvfølgelig er der også juletræ og julegaver. Vi har et utroligt godt socialt samvær

til jul og nytår.

Dette er et specielt tilbud til de af vores medlemmer, som ikke selv orker at få alle tingene købt ind og arrangeret.

Kom over til os, og vi vil sørge godt for dig i julen.

Perioden: 23.- 27. december 2010

Pris: kr. 1.475.

Nytår 2010/2011

Nytårsaften og dagene omkring årsskiftet er noget specielt, men der skal også købes ind og arrangeres. Hvis du

ikke synes, det er specielt rart at styrte rundt ved denne tid, så lad os gøre det for dig.

Vi arrangerer nytårsophold med speciel festmiddag nytårsaften, og selvfølgelig skåler vi nytåret ind. Kom over

og nyd dagene omkring årsskiftet og det nye år uden stress og jag.

Perioden: 30. december 2010 til 3. januar 2011

Pris: kr. 1.475.

Priserne for juleophold og nytårsophold er lidt dyrere end normalt, men der vil også blive kræset mere op om

gæsterne på disse to ophold.

Der kan selvfølgelig bestilles både jule- og nytårsophold. I dette tilfælde skal der betales ekstra for de tre mellemliggende

overnatninger. Det bliver 250 kr. pr. dag i alt 750 kr.

Tilbud spar 300 kr.

Samlet pris for hele julen og nytåret fra den 23.12. 2010 til den 3.1. 2011 i alt 3.400 kr.

Tilmelding og forespørgsel til alle opholdene kan ske på landsforeningens kontor tlf. 64 72 13 57 på hverdage

mellem kl. 9-15. Henvendelse til Birthe Petersen.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 19


20

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010


Specialkursus i Glamsbjerg

21. – 27. september 2010

Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på LungePatient.dks ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret

Boserup Minde i Glamsbjerg.

Tirsdag den 21. sept. Ankomst

Kl. 14.30 Informationsmøde v/Birthe Petersen

Udlevering af materiale

Fælles kaffebord.

Onsdag den 22. sept. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg

Kl. 9.30-11.30 ”Vores liv og vores muligheder”.

Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer?

Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde?

Kl. 14.00-16.00 Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder (1. dag)

Vejrtrækningsteknik. Hvordan løsnes slim?

Gode råd i hverdagen med KOL, angst og åndenød.

Torsdag den 24. sept. Oplæg v/firmaet Medical Danmark v/René Theilgaard

Kl. 9.30-11.30 Orientering om udviklingen omkring ilt og demonstration af diverse

hjælpemidler.

Kl. 16.00-17.30 Oplæg v/overlæge Ole Bruun Rasmussen

Orientering om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), opdateret viden

om undersøgelser og behandling.

Fredag den 24. sept. Foredrag v/diætist Hanne Møller

Kl. 9.30-11.30 Madens betydning for lungesyge gennemgås.

Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt

eller taber sig.

Kl. 14.00-16.00 Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder (2. dag)

Motion: Hvad kan jeg gøre? Hvordan kommer jeg i gang?

Lørdag og søndag Socialt samvær

Evt. Lungeforeningens videofilm:

1. At leve med en lungesygdom

2. Kronisk bronkitis og emfysem

3. Lungetransplantation

Mandag den 27. sept.

Kl. 9.00 Evaluering v/Birthe Petersen

Ca. kl. 10.00 Hjemrejse

Medlemspris for ophold og kursus kun kr. 1.740.

Ret til ændringer forbeholdes

Carl-Erik Fugl er død

Tegneren Carl-Erik Fugl er død 74 år gammel. Han har i mange år været medlem af LungePatient.dk, bestyrelsesmedlem

af Københavns afdeling, og han har været aktivt medlem af staben omkring BM-Bladet. Han

var især optaget af julehæftet. Hans tegninger har været med til at lyse op i bladet mange gange.

Han udstillede sine tegninger i 50èrne og 60érne mange steder i landet. I de senere år især på biblioteker og

i små gallerier.

Det meste af sin tid havde han fuldtidsarbejde ved siden af. Han var i 15 år dagcenterassistent i Bomi-Parken.

Her var han med til at dekorere vaser, platter og meget mere.

I de seneste 15 år var han frivillig medarbejder på Plyssen, der er et udstillingscenter på Amager Strandvej i

Tårnby Kommune.

Han var en kunstner og enspænder, og vi vil savne ham. Æret være han minde.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 21


22

Høje Taastrupvej 42 • 2630 Taastrup

Tlf. 44 92 35 44

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010


LOKALAFDELINGER

Kurer

GLAMSBJERG FERIEPLAN September - december 2010

Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter

September - december 2010:

07. september – 13. september

14. september – 20. september

28. september – 04. oktober

05. oktober – 11. oktober

12. oktober – 18. oktober

19. oktober – 25. oktober

Kursus:

21. september – 27. september

26. oktober – 1. november

Julestue:

30. november – 6. december

Jul:

23. december – 27. december

Fødselsdagskalender

Nytår:

30. december – 03. januar 2011

Pris for medlemmer i 2010:

Rekreation pr. uge kr. 1.500

Kursus kr. 1.740

Julestue kr. 1.500

Jul kr. 1.475

Nytår kr. 1.475

Mulighed for weekendophold. Kontakt kontoret.

Henvendelse til LungePatient.dk på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid:

Mandag – torsdag kl. 9 - 15

Fredag kl. 9 - 13

Kontaktperson: Birthe Petersen.

Mail: bip@lungepatient.dk

60 år Dorthe Pedersen, næstformand/sekretær for Syd- og Midtsjællands afdeling, fyldte

60 år den 19. juni 2010.

70 år Jørgen Larsen, bestyrelsesformand i Syd- og Midtsjællands afdeling, fyldte 70 år

den 26. august 2010.

70 år Inge Lise Sørensen, kasserer i Randers afdeling fylder 70 år den 4. oktober 2010.

Åbent hus i feriehuset Dybo

fra kl. 11 til kl. 15.

Lørdag den 9. oktober 2010 inviterer landsforeningen alle vore medlemmer

til at se det færdige hus på adressen Fjordvej 27 i Juelsminde.

Huset var klar til udlejning fra 1. maj og har siden været udlejet.

Det er blevet et godt og dejligt feriehus.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til et lille traktement, så I skal tilmelde

jer på landsforeningens kontor senest 1. oktober på telefon 64 72 13 57

til Birthe Petersen.

Mvh. landsformand Helge Petersen

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 23


24

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

www.zebra111.dk


Københavns afdeling

Informationsmøde på Bornholm

Der vil her i efteråret blive holdt

møde i gruppen på Bornholm. Vi

vil skrive ud til jer om den nærmere

dato.

Vi foreslår, at I inviterer andre, som

I tror, vil have glæde af at komme

med til mødet.

Vi håber, at alle vores medlemmer

på Bornholm vil deltage.

Livsstilsmesse i Forum i

København

Som nævnt på side 11 i bladet er vi

at træffe på:

Livsstilsmessen i Forum den 7. til

9. oktober 2010.

Du kan rekvirere gæstebillet på

landsforeningens kontor, hvis du vil

besøge os på messen.

Vi glæder os til at se dig.

Efterårets bankospil i Bomi-Parken

Københavns afdeling holder igen i

år vores bankospil i november måned.

Det foregår i det nye plejecenter

på Gyldenrisvej, der er en sidevej til

Amagerbrogade lidt længere ude

end Sundbyvester Plads. Vi giver

nærmere besked med det brev, vi

plejer at sende ud i efteråret.

Så husk at reservere dagen til en

hyggelig eftermiddag med hele

familien.

Altså lørdag den 13. november

2010 klokken 14.

Det vil nok vare til omkring klokken

17.00.

Vi ses.

Sælgere til julehæftet 2010

Københavns afdeling kan godt

bruge nogle flere til at være med til

at sælge vores julehæfter.

Hvis du er interesseret i at tjene en

ekstra skilling og til at hjælpe os, så

henvend dig til kontoret i telefontiden

torsdag fra kl. 12 til 15.

Københavns afdelings bestyrelse

Nordfynsk afdeling

Jule bankospil

Lørdag den 27. november 2010

kl. 13 afholder Nordfynsk afd.

vort populære bankospil i Bolbro

Ældrecenter.

Alle medlemmer og venner er velkomne

og der vil, som det plejer,

være med mange gode gevinster.

Prisen er:

Medlemmer incl. 3 kort kr. 70.

Ikke medlemmer incl. 3 kort kr. 100.

Ekstra kort kr. 10.

I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød,

1 øl eller vand.

Tilmelding skal ske senest mandag

den 15. november til:.

Kontor - mandage mellem kl. 14 og

kl. 17, tlf. 66 11 04 47 eller formand

Frede Jensen tlf. 66 15 75 52.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Bestyrelsen

Nordvestjydsk afdeling

Havedag

Søndag den 13. juni havde vi indbudt

til havedag på Jegindø. Det

blev dog en indendørs oplevelse, de

fremmødte fik, for vejrguderne var

ikke helt oplagt til spisning i haven.

Heldigvis ødelagde det ikke det

gode humør, alle mødte frem med.

Medens alle fik lidt at spise, underholdte

Kaj Andersen med guitar og

sang. Han fik flere velfortjente bifald.

Tak for det flotte fremmøde.

Randers afdeling

Pbv Lizzi

Udflugt

Vi tilbyder vore medlemmer en tur

til Fyn lørdag den 16. oktober 2010.

Afgang kl. 8.15 hos Palle, Rougsøvej

73, Ørsted og i Randers ved Elro

Arena, Randers Hallen kl. 9.00.

Vi vil besøge vores ferie-, kursus-

og rehabiliteringscentret Boserup

Minde i Glamsbjerg. Her vil vi spise

frokost, og I vil få lejlighed til at se

dette dejlige sted, nyde den flotte

natur og gode mad.

Vi vil også besøge Vestfynshallen,

hvor der er et stort marked,

Håndarbejdsfremme i Stenstrup.

Kurer

Vi vil se mange skønne steder, og

der vil være kaffe og kage på hjemturen.

Pris for bus, frokost og kaffe kun

200 kr. for medlemmer, og 300 kr.

for ikke medlemmer.

Der er kun plads til 50 i bussen, så

det er efter først til mølle princippet.

Tilmelding til Inge Lise tlf. 86 59 10 95

e-mail ingelisevohn@gmail.com

Hyggeeftermiddage

Vores hyggeeftermiddage starter

igen fra torsdag den 16. september

kl. 13 – 16.

Vi har kortspil, hyggesnak, strik,

pergamano og slægtsforskning.

Vi har plads til flere, så kom og se,

om ikke det er noget for dig.

Bankospil

Første banko bliver som sædvanlig

første lørdag i måneden, i år den 3.

oktober kl. 14. Gratis kaffe i pausen.

Mød op til en hyggelig eftermiddag,

og tag gerne dine venner med.

Ny tombolavogn

Vi har slidt vores gamle tombolavogn

op, så vi har købt en ny. Vi

brugte den første gang til markedet

i Store Sjørup.

Vi er meget glade for den nye vogn,

og vi vil bruge den flittigt til forskellige

aktiviteter.

Feriehusene

Det har været et dyrt år for os med

feriehusene. Vi har bl. a. måtte købe

2 nye komfurer, 2 køleskabe, 1

vandvarmer, 1 kaffemaskine o.s.v.

Vi finder det også nødvendigt med

et nyt reglement, da vi desværre har

haft nogle uheldige episoder.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

25


26

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010


Sælgere til julehæftet 2010

Vil du tjene penge til julegaver?

Vi mangler sælgere til julehæftet

2010 i Randers afdeling.

Du vil få det godt betalt, og bladet

er nemt at sælge.

Ring og hør nærmere hos Lis Ullits

Pilgaard, tlf. 86 43 89 60 eller

tlf. 51 82 02 75.

70 år

Kasserer Inge Lise Sørensen, fylder

70 år den 4. oktober 2010.

Inge Lise er meget aktiv og gør et

stort stykke arbejde for Randers

afdeling. Vi håber fortsat på et godt

samarbejde mange år frem.

Du ønskes rigtig hjertelig tillykke

med din 70 års fødselsdag. Vi håber,

du får en god dag med familie og

venner.

Hilsen

Bestyrelsen

Sydfyns afdeling

Invitation til alle medlemmer i

Sydfyns afdeling

Reminder til vores hyggelige

komsammen dag i vores feriehus,

Ranunkelvej 13, Stoense, 5953

Tranekær fra kl. 12 til kl. 17.

Datoen er lørdag den 25. september,

og vi vil byde på en let frokost

med en sildemad m.m.

Vi håber, at I synes, det er en god

idé, så vi vil fremover hvert år om

lørdagen i uge 38 afholde en komsammen

dag i vores feriehus, hvor

man kan mødes og hygge sammen.

Tilmelding til Grete Nielsen på tlf.

62 21 82 24.

Syd- og Midtsjællands afdeling

60 år

Hermed et stort tillykke til vores

næstformand/sekretær Dorthe

Pedersen, der kunne fejre sin 60

års fødselsdag den 19. juni i år. Vi

håber, du havde en skøn dag sammen

med familie og venner. Ja

det er jo ikke til at se det, hvis man

ikke lige ve’ det. Du er jo en dejlig

kvinde i fuld vigør, døgnet rundt, og

vi er dig dybt taknemmelig for den

energi, du altid ligger for dagen i

alle vores arrangementer. Og ikke

at forglemme den dejlige hjemmebagte

kringle du serverer til vores

generalforsamlinger. Man får altid et

glad og bredt smil og en kvik bemærkning,

når man er sammen med

dig. Ja, vi kunne blive ved med de

rosende ord i dagevis, så i vores øjne

er du guds gave til os i afdelingen.

70 år

Også et stort tillykke til vores bestyrelsesmedlem

Jørgen Larsen der

kunne fejre sin 70 års fødselsdag

den 26. august i år. Vi håber også, at

du havde en dejlig dag med familie

og venner. Og Jørgen, du er jo stadig

en frisk og flot fyr, så du kunne

snildt bilde os ind, at du er omkring

de gyldne 50 år.

Vi er også dig dybt taknemmelig for

al den energi og interesse du viser

i vores afdeling. Du er altid på pletten,

når der skal ske noget. Samtidig

deler dig og din kone Margit vagterne

i info stedet på Næstved sygehus

sammen med os hvert år.

Og I er også på pletten hver lørdag

i udlejningssæsonen for at efterse

vores feriehus inden næste lejer flytter

ind. Så en stor tak til dig og din

kone.

Julehæfter 2010

Efter denne dejlige sommer julehæftet

atter kommer, så vi leder

med lys og lygte efter sælgere til

vores julehæfter. Hvis du har lyst til

at hjælpe, kan du ringe til formand

Lene Jakobsen på tlf. 56 26 79 38

helst efter kl.18 på hverdage eller til

kasserer Willy Jeppesen på

tlf. 39 27 03 26 eller tlf. 21 43 79 63.

Pbv

Lene Jakobsen

Sønderjydsk afdeling

Sælgere til julehæftet 2010

Kunne du tænke dig at tjene en lille

ekstra mønt? Så har Sønderjydsk

afdeling et godt tilbud til dig. Bliv

sælger for BM`s julehæfter. For det

første er du med til at formidle et

godt budskab og for det andet, er

du indirekte med til at støtte BM`s

arbejde, da et fastlagt beløb for

hvert solgt julehæfte går til rekreativt

og oplysningsarbejde, og

Vejle afdeling

Kurer

til sidst tjener du en ekstra skilling

til julegaver. Er det noget, du synes

kunne være spændene, så kontakt

Thomas Rasmussen på tlf. 20 83 58 83.

Udflugt

Den 30. september 2010.

Så har vi planlagt årets udflugt.

Vi er så heldige, at vi har fået vores

sædvanlige bus, Egeskov busser.

Vi har fået fat i Martin Quist til at

guide os rundt i det sønderjyske.

Vi starter i Løgumkloster, vi kommer

også til Møgeltønder, Højer og ser

det fremskudte dige.

Der vil undervejs være frokost og

senere kaffe og hjemmebagt kage.

Afgang Vejle, Vindinggårdcenteret

kl. 8.30. Afgang Fredericia, ved

banegården, hvor det gamle lokomotiv

stod kl. 9.00. Afgang Kolding

rutebilstation kl. 9.30.

Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Pris medl. 175 kr, pris ikke medl.

200 kr.

Tilmelding senest 24. sept. til formand

Lisbeth Skjødt Ipsen, tlf.

87 53 80 55 eller kasserer Inger

Marg. Knudsen tlf. 75 81 50 05.

Foredrag om lungesygdomme

Så er det endelig lykkes for os, at få

arrangeret et foredrag om lungesygdomme.

Lungemediciner overlæge

Elisabeth Bendstrup.

Mød endelig op. Dato den 7. oktober

2010 kl. 13.00 – ca. 17.30.

Sted Kolding Bibliotekerne,

Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.

Det er gratis at deltage, så tag naboen

med.

Der bliver serveret kaffe og kage.

Tilmelding nødvendig senest 30.

september til kasserer Inger Marg.

Knudsen tlf. 75 81 50 05 eller sekretær

Lis Richardy tlf. 20 15 85 63.

Årets Løvfaldsfest

Atter i år, vil vi fejre efterårets komme

med en løvfaldsfest.

Vores gamle trofaste kok står klar i

køkkenet, han laver som altid god

og solid mad, simpelthen noget for

enhver smag. Sted, Beboerhuset,

Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia.

Dato den 6. november 2010 kl.

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 27


28

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

BM-Bladets krydsord nr. 4/2010

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glams bjerg, mærket »krydsord nr. 4/2010«,

eller via e-mail til: krydsord@boserup-minde.dk senest

den 19. november 2010. Vinderen offentliggøres i

BM-Bladet nr. 1/2011.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50 kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 2/2010:

1. præmie:

Troels Ellebye-Hansen,

Ebberup

2. præmie:

Grete Munk,

Tune

3. præmie:

Majken Kristensen,

Haderslev


12.30. Pris medl. 175 kr., pris ikke

medl. 200 kr. Tilmelding senest

den 31. oktober til formand Lisbeth

Skjødt Ipsen tlf. 87 53 80 55 eller

kasserer Inger Marg. Knudsen

tlf. 75 81 50 05 eller sekretær Lis

Richardy tlf. 20 15 85 63.

Pbv

Lisbeth Skjødt Ipsen

Århus afdeling

Foredrag om Alaska

Som planlagt i vores aktivitetskalender,

holdt vi foredrag om Alaska.

Det var en skøn forårsdag i april.

Vi mødte ca. 20 personer op og

så de flotteste billeder fra Alaskas

natur og hørte lidt om landet.

Foredragsholderen, Bent Larsen,

havde været der sidste sommer for

at fange laks, og han havde meget

at fortælle. Herefter nød vi den

dejligste hjemmebagte kringle, fra

Annette, mens vi sad og hyggede

Entreprenør

Ivan A Jensen

Vejrup

Mobil 20 61 26 89

Tlf. 98 52 40 60 • 31 19 85 64

Adelgade 71 • 9500 Hobro

og nød de skønne omgivelser i

Skæring. Tak til alle dem der kom

og nød dagen med os. Det var så

Kurer

hyggeligt, at vi allerede er i gang

med at planlægge noget nyt, vi holder

samme sted til næste år.

Pbv

Helga Gisladottir Hansen

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010 29


30

LOKALAFDELINGER

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - Tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Giro 702-8148

E-mail: bm-kbh.afd@mail.dk

www.lunger.dk

Formand

Anne-Lise Nerving

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 61 53

Kasserer

Solveig Als

Hjortekær 10, 4600 Køge,

Tlf. 56 65 49 66

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Bank: Reg.nr. 0693 konto nr.

2815632809

Formand

Peder Pedersen

Reimersgade 11, 4900 Nakskov

Tlf. kontoret 54 90 26 71

Tlf. privat 54 92 16 41

Tlf./Fax 54 95 16 41

Kasserer

Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 14 43

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Reventlowsvej 52, kld. th.,

5000 Odense C.

Man. kl. 14 - 17, Tlf. 66 11 04 47

Giro 648-1671

E-mail: bm-nordfynsk@mail.dk

Formand

Frede Jensen

Brobæklunden 135, 5260 Odense S

Tlf. 66 15 75 52

Kasserer

Jørgen La Cour

Rugårdsvej 664, 5210 Odense NV

Tlf. 23 46 91 63

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9312 konto nr.

0000186538

Formand

Lizzi Andersen

Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 93 50 eller 41 44 01 47.

Kasserer

Leo Lykholt

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Jyllandsgade 3 C, i kld., 8900 Randers C,

Tlf. 86 42 08 92 eller 41 66 06 44

Torsdag kl. 16 - 18.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335 konto nr.

3310300216

LungePatient.dk · nr. 4 · 2010

Formand

Erik Søgaard

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Inge Lise Sørensen

Garnisionsvej 34, st. th, 8930 Randers NØ

Tlf. 86 59 10 95

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack

Seminarievej 79, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861 konto nr.

8130468226

Formand

Grete Nielsen

Krøyersvej 28, 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 82 24

Kasserer

Henning N. Nielsen

Bülowsvej 53, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 44 59

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Bank: Reg.nr. 1551 konto nr. 6480330

Formand

Lene Jakobsen

Ådalsvej 6, Vallø, 4600 Køge

Tlf. 56 26 79 38

Kasserer

Willy Jeppesen

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26

SØNDERJYDSK AFDELING

Giro: 544-8115

Formand

Thomas Rasmussen

Arnkær 7, 6310 Broager

Tlf. 20 83 58 83

Kasserer

Lise Hatting Kellmann

Lerskovvej 4, Lerskov, 6230 Rødekro

Tlf. 51 68 08 08

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209 konto nr.

4960957127

Formand

Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia

Tlf. 87 53 80 55

Kasserer

Inger Margrethe Knudsen

Tueager 63, 7120 Vejle Ø

Tlf. 75 81 50 05

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190 konto nr. 236-58-

73057

Formand

Jørn Schmidt

Trindelvej 34, 9990 Skagen

E-mail: lajschmidt@skagennet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen

Rasmus Raskvej 8, st. th.,

9700 Brønderslev, Tlf. 36 92 18 94

E-mail: gre@c.dk

www.lungepatientvendsyssel.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Karina Lassen

c/o Solvang 23, 2640 Hedehusene

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 9374 konto nr.

2460224031

Formand

Jan Simonsen

Gammelholmvej 7, 9541 Suldrup

Tlf. 40 31 09 07

Kasserer

Lars Hjørringgaard

Christiansgade 10, 2.tv., 9000 Aalborg

Tlf. 26 21 00 29

Kontortid tirsdag kl. 16 - 20

ÅRHUS AFDELING

Bank: Reg.nr. 2318 konto nr.

6873189450

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N,

Tlf. 86 10 58 43

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Formand

Ole E. Nielsen

Høstvej 5, 8200 Århus N

Tlf. 86 10 28 88

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22


Id. nr. 46220

Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

More magazines by this user
Similar magazines