25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

postnord.com

25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

• Papir

• Lyskilder

• Olie og kemikalier

• Rengøringsmidler

• Kontormaskiner og IT

• Beklædning

• Kontormøbler

• Kioskvarer

Med indsatsen på affaldsområdet ønsker Post

Danmark primært at fraktionere affaldet, så

der opnås den bedst mulige udnyttelse af de

genanvendelige ressourcer. Papir, pap og blød

plastic udgør hovedbestanddelene i affaldet.

Den samlede affaldsmængde er faldet med

936 ton og udgjorde i 2007 9.62 ton. Heraf

blev 5.856 ton afleveret til genanvendelse,

hvilket svarer til 6 % af den samlede mængde.

Der er tale om et fald af mængden til genanvendelse

på 22 %, mens den samlede affaldsmængde

faldt med 9 %.

ØKONOMISKE RISICI

Energiforsyningen er under pres. Stigende efterspørgsel

efter energi fra især Kina og andre

østasiatiske lande sammenholdt med be-

Millioner kroner

OMKOSTNINGER (BRÆNDSTOF, EL, VAND, VARME, RENOVATION)

320

300

280,0

260,0

240,0

220,0

200,0

grænset kapacitet på raffinering, ustabilitet

i mellemøsten, og oliefelter, der næsten alle

har toppet deres potentiale, har medført stigende

priser på energi.

Der må forventes en betydelig risiko for forsat

kraftig øgede priser på brændstof og energi

de kommende år. Post Danmark betalte i

2007 304 mio. kr. for brændstof, el, varme,

vand og renovation. Det var en stigning på 23

mio. kr. i forhold til året før.

Post Danmarks kontrakt for indkøb af el udløb,

og blev erstattet af en dyrere aftale. Den

nye el-aftale har betydet, at Post Danmark i

2007 har betalt betydeligt mere for den rene

el. Til el-prisen skal lægges omkostninger til

distribution og diverse afgifter. for 2007 har

det alene betydet en ekstra udgift til elektricitet

på 0 millioner kroner.

MILJØEffEKTIVITET

I det grønne regnskab er lagt vægt på udvalgte

emissioner fra det samlede energi- og

brændstofforbrug. for 2007 har der været en

uforandret udledning af CO 2, mens den samlede

udledning af SO 2 , NOx og partikler er

faldet i forhold til året før.

2003 2004 2005 2006 2007

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 4

More magazines by this user
Similar magazines