25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

postnord.com

25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

MILJØEFFEKTER ECO-point 0 5000 10000 15000 20000 25000 ECO-point svarer til gennemsnitspersoners årlige miljøbelastning Post Danmark omregner emissionerne til miljøeffekter og miljøeffekterne sættes i forhold til den årlige belastning for en gennemsnits- person. for Post Danmarks grønne regnskab betyder det, at drivhuseffekten med 65 % af den samlede miljøbelastning udgør den væsentligste miljøeffekt, forsuringen udgør 2 % og næringssaltbelastningen 4 %. Den samlede miljøbelastning svarer til den gennemsnitlige årlige miljøbelastning fra 9.463 danskere (ECO-point) Den samlede miljøbelastning er faldet med 2,2 % fra 2006 til 2007. faldet skyldes primært en nedgang i bidrag til forsuringen og næringssaltbelastningen fra Post Danmarks transporter, el og varme. Næringssaltbelastning Forsuring Drivhuseffekt for at kunne måle udviklingen og nyttevirkningen af miljøarbejdet korrigeres miljøbelastningen i forhold til antal forsendelser for at få et udtryk for virksomhedens miljøeffektivitet. Miljøeffektiviteten udtrykker, hvor mange forsendelser det er muligt at sende per ECOpoint, der svarer til en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning. I 996 kunne Post Danmark sende 03 tusinde forsendelser for en gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning. Det tal er i 2007 steget til 48 tusinde forsendelser. Det er en stigning på 43 %. Der kan således i dag sendes 43 % flere forsendelser i forhold til 996 for den samme miljøbelastning. Dog er miljøeffektiviteten faldet en smule fra POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 5

More magazines by this user
Similar magazines