Lærerguide - Den Frie

denfrie.dk

Lærerguide - Den Frie

Tema

Kunst og politik

Gennem historien har kunst og magt været knyttet tæt

sammen. Både i afbildningen af magthavere eller den

dominerende religion, som kunstnerne tidligere var ansat

til at iscenesætte og visualisere for en

hovedsageligt illitterær befolkning, der hverken kunne

læse eller skrive. I nyere tid, efter at samfundet er blevet

sekulariseret, giver propagandakunst et klart eksempel

på, hvordan kunsten er knyttet til den politiske magt, idet

fx forskellige fascistiske regimer har brugt og bruger

kunst til at iscenesætte og diktere de 'rigtige' værdier,

tanker og holdninger for befolkningen. Men kunsten

bruges også politisk i dag, når politikerne fx hænger

kunst op på væggen i deres officielle kontor og

repræsentationslokaler. Politikerne vælger kunst der

skal afspejle deres holdninger, og bruger på den måde

kunsten til at understrege deres politiske position.

Det er imidlertid ikke kun magthavere der

bruger kunsten politisk. Kunsten selv og kunstnerne kan

også have deres politiske dagsorden. Kunstverdenen har

oplevet en voldsom politisering af kunsten, særligt op til

og efter 1968, hvor kunstnerne ville sprænge kunstens

gængse rammer, flytte kunsten ud af institutionerne, ud

i samfundet og virkeligheden og gøre en forskel. Hvor

1960-70'erne var præget af en stærk revolutions-

romantisk tro på at ændre verden, er kunst der forholder

sig politisk i dag mere virkelighedsnær. Ambitionerne

er ikke længere at omstyrte samfundsinstitutioner og

strukturer, men snarere at lave kritiske undersøgelser af

de samfundsstrukturer vi ikke umiddelbart er opmærksomme

på, at vi er underlagt eller en del af, og således

lægge op til refleksion.

Kunstnerne i KONFRONTATION brød og bryder i

høj grad med det vi forstår som det normale og det

unormale, og udfordrer på den måde vores virkelighedsopfattelse

og appellerer til refleksion på en

underspillet eller direkte provokerende måde. Flere af

udstillingens værker har vakt stor debat. Men andre af

dem er faldet hen i glemsel, fordi de ikke var en del af

deres samtids kunstneriske hovedstrømninger. Fælles

er, at alle værkerne tager aktivt stilling til den verden de

er en del af, konfronterer den og gerne tager et politisk

standpunkt.

ØVELSER

I klassen

Diskuter og overvej:

X Kender I kunstværker der er politiske? Hvis ja, hvad

er det der gør værkerne politiske?

X Find eksempler pð værker der historisk har udfordret

deres samtid politisk. Hvorfor udfordrer

de deres samtid, hvilke forhold konfronterer de?

Hvordan kan man se, at de er politiske - er det i

deres form, det materiale de er lavet af, det tema de

tager op, eller noget helt andet?

X Hvilke politiske forhold mener I kunsten kan tage op

- er der noget vi mangler at debattere i dag?

X Er al kunst i virkeligheden politisk? Hvornår er

kunst politisk? Hvor meget politisk magt har kunst

egentlig?

More magazines by this user
Similar magazines