Apport Nyt - Apport Systems A/S

apportsystems.com

Apport Nyt - Apport Systems A/S

Apport Nyt

Pick by voice kan være med til at løse

danske firmaers rekrutteringsproblem

Pick by voice kan løse rekrutteringsproblemer: ................. Side 2

Apport Systems bliver Vocollect Voice Provider ................. Side 4

Nye kunder: ...................................................................... Side 5

Apport Systems på HI messen: ........................................ Side 6

Trådløse løsninger fra Psion: ............................................. Side 7

Vindere af konkurrence: .................................................... Side 8

www.apportsystems.com

Oktober 2007


Pick by voice kan være med

til at løse danske firmaers

rekrutteringsproblem

Pick by voice kombineret med det rigtige WMS system

kan være med til at løse danske firmaers rekrutteringsproblem,

omkring ansættelse af kvalificeret arbejdskraft,

mener salgschef hos Apport Systems Asger Sandberg

Petersen.

”Vi hører fra mange af vores kunder, specielt i de større

byer, at de har meget svært ved at skaffe kvalificeret

arbejdskraft til deres lagre, men det problem kan pick

by voice kombineret med det rigtige WMS system være

med til at løse”, udtaler Asger Sandberg Petersen.

Pick by voice kan

være med til at

afhjælpe danske

firmaers rekrutteringsproblem,

mener salgschef

ved Apport Systems

A/S Asger Sandberg

Petersen

Pick by voice er ikke en ny teknologi, den har eksisteret

i over 20 år, men er først nu begyndt at få fodfæste

på det danske marked. Pionererne i Danmark har hovedsageligt

været virksomheder, der har massive pluk

af kolonial og ferskvarer. Andre industrier har nu fået

øjnene op for teknologien, da pick by voice kan kombineres

med traditionelle håndscannere. Det er altså ikke

et ”enten eller” valg.

Pick by voice er ligeglad med, om du taler, læser eller

forstår dansk, og det gør det muligt at hente højt kvalificeret

arbejdskraft fra f.eks. de tidligere østlande.

Men hvad er pick by voice egentlig?

Mange mennesker i logistikkredse taler for tiden om

”pick by voice”, og de fleste har også en mening om det,

selvom ikke alle ved, hvad det egentlig er.

Indtil for nylig har Vocollect været den eneste på det

danske marked, der har kunnet levere en terminal, som

har været velegnet til pick by voice løsninger. Psion

Teklogix har via deres samarbejde med Vocollect skabt

en meget brugbar terminal, som i fremtiden vil vinde

indpas på det danske marked.

www.apportsystems.com

Billederne viser Vocollects T5 terminal til venstre og Psion Teklogix

WAP(S) til højre.

Begge terminaler bæres i et bælte, og ved hjælp af et

headset, som enten kan forbindes via ledning eller

bluetooth, får lagermedarbejderen besked på, hvilke

opgaver han/hun skal udføre, og via hans/hendes stemme

svarer man tilbage om, hvad man rent faktisk gør.

Terminalen er ligeglad med hvilket sprog du taler og

hvilken dialekt du har, den har en stemmegenkendelse

på tæt ved 100 %.

Stemmegenkendelse

Den høje stemmegenkendelse opnås i en Vocollect

Voice- samt en Psion Teklogix WORKABOUTPRO

Speech terminal vha. en såkaldt stemmeprofil.

En stemmeprofil består i, at når lagermedarbejderen

første gang anvender en Voice terminal, skal han/hun

udtale typisk mellem 30-40 ord et antal gange. Ordene

udtales af terminalen, men under træningen kan

lagermedarbejderen svare med egen dialekt, sprog osv.

De udtalte ord gemmes i en unik stemmeprofil for hver

lagermedarbejder, som indeholder den konkrete måde

denne udtaler de forskellige ord på.

Fordele ved pick by voice

• Forbedret effektivitet med typisk op til 30 % i for

hold til en traditionel løsning, hvor man udskriver

pluklister på papir

• Reducering af fejlpluk med op til 75 %

• Ikke behov for varekendskab

• Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, da man har

hænder og øjne fri

• Uafhængighed af medarbejdernes nationalitet og

kendskab til det lokale sprog

”Det gode ved pick by voice kombineret med udenlandsk

arbejdskraft er, at man ikke er afhængig af, at

ens medarbejdere kan det lokale sprog. Udover dette

behøver medarbejderne ikke have varekendskab, og

uanset om arbejdskraft er lokal eller udenlandsk så vil

man højne kvaliteten samt effektiviteten væsentligt”,

udtaler salgschef Asger Sandberg Petersen


Ulemper ved pick by voice:

• Det er mere besværligt for en lagermedarbejder

at skabe sig overblik over den enkelte

ordre end det er ved brug af traditionelle

håndterminaler eller papirlister

• Forudsætter at man kan lave et simpelt princip

og forløb for ens pluk

• Prisen på hardware – den er stadig væsentlig

højere end ved en traditionel håndscanner

løsning

Hvad skal man være opmærksom på:

Meget af den omtale pick by voice får, kan for nogle få

det til at fremstå som et produkt, der løser alle ens problemer

fra dag et. Men sådan forholder det sig desværre

ikke altid.

I følge Asger Sandberg Petersen, skal man blandt andet

være opmærksom på følgende, når man overvejer at

indføre en pick by voice løsning:

Det absolut vigtigste inden man går i gang med at indføre

pick by voice er, om leverandøren af WMS systemet,

leverandøren af hardware og ens ERP leverandør

forstår opgaven, og at de taler samme sprog. Det hjælper

ikke at have verdens bedste WMS system og den

mest optimale hardware, hvis ikke ERP leverandøren

har forstået opgaven.

En anden vigtig faktor er, at man skal have designet

voice dialogen. Den information lagermedarbejderen

bliver præsenteret for i headsettet, skal være så simpel

og let forståeligt som muligt. Får man ikke gjort dette,

er der stor sandsynlighed for, at løsningen bliver mere

til gene end gavn.

En tredje vigtig faktor er, at man er i stand til at forenkle

og simplificere processerne og opbygningen af ens lager.

Som eksempel kan nævnes opmærkning og placering

af varer og lokationer.

En fjerde vigtig faktor er, at samarbejdspartnerne er

professionelle og rent faktisk ved, hvad de har med at

gøre. Sørg for at finde en seriøs sparringspartner som

ønsker mere end blot at levere software og hardware.

Find en, som også kan være med til at udvikle din virksomhed

fremover.

Og så kan det kun anbefales, at man altid sikrer sig, at

man har en fast pris på projektet inden man går i gang,

uden en masse forudsætninger og undtagelser.

Pick by voice kombineret med udenlandsk

arbejdskraft

Erfaringerne med pick by voice og udenlandsk arbejdskraft

i Danmark er få, men flere og flere virksomheder

Procent

Procent

48

www.apportsystems.com

www.apportsystems.com

8

7

6

5

Ledige i pct. af arbejdsstyrken efter område og tid (hele landet)

Ledige i pct. af

Ledige i pct. af arbejdsstyrken efter område og tid (hele landet) arbejdsstyrken efter

område og tid

37

62004K1

2004K3 2005K1 2005K3 2006K12006K3 Kvartal

4

Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning.

3

2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K12006K3 Aktive arbejdstilladelser til personer fra nye EU-lande

Kvartal

12000

Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning.

10000

Antal

Antal

5

8000

6000 Aktive arbejdstilladelser til personer fra nye EU-lande Aktive arbejdstilladelser til

personer fra nye EU-lande

4000

12000

2000

10000

0

8000

2004K1 2004K32005K1 2005K3 2006K1 2006K3

Aktive arbejdstilladelser til

6000

Kvartal

personer fra nye EU-lande

4000

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2000

egen tilvirkning.

0

2004K1 2004K32005K1 2005K3 2006K1 2006K3

Kvartal

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, egen tilvirkning.

Ledige i pct. af

arbejdsstyrken efter

område og tid

henter udenlandsk arbejdskraft til deres virksomheder,

da det ikke er muligt at finde egnet dansk arbejdskraft.

Udviklingen i anvendelse af udenlandsk arbejdskraft er

steget i takt med, at den danske arbejdsløshed er faldet,

og det har ganske naturligt skabt nogle forskellige problematikker.

I følge Baltic Workforce, som er en virksomhed der har

specialiseret sig i at levere udenlandsk arbejdskraft til

danske virksomheder, har der været to hovedårsager

til, at det har taget tid inden de danske virksomheder

har fået øjnene op for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft:

1. Rekrutteringen er ikke helt simpel, da det kræver at

man kæmper sig igennem en større papirjungle såsom

rekruttering, arbejdstilladelser, logistik, administration

samt koordinering.

2. De primære betænkeligheder hos danske virksomheder,

udover sprogbarrierer og kulturforskelle, er dog

oftest, hvad medarbejderne siger til, at de nu skal have

udenlandske kollegaer. Det er meget vigtigt, at man har

gennemtænkt og taler med medarbejderne omkring

dette, inden de nye kollegaer møder op.


Direktør Simon From fra Baltic Workforce, siger dog,

at stemningen er vendt til det positive gennem de sidste

år, efterhånden som erfaringerne er begyndt at blive

flere og flere.

Den stigende brug af udenlandsk arbejdskraft i danske

virksomheder skaber dog et naturligt behov for værktøjer

der kan hjælpe i hverdagen, og her er pick by

voice en potentiel løsning. Pick by voice kan, jf. Baltic

Workforce, lette de udfordringer, der er ved at bruge af

udenlandsk arbejdskraft.

”Pick by voice er helt sikkert et

rigtigt godt værktøj, som vil gøre

brug af udenlandsk arbejdskraft

endnu nemmere” siger direktør

Simon From fra Baltic Workforce

”Vi har rigtige mange medarbejdere, der bl.a. arbejder

på lagre, i eksvis. produktionsvirksomheder, hvor pick

by voice, som kan køre på flere sprog, kan løse en del

af de udfordringer, der er ved at gøre brug af udenlandsk

arbejdskraft” siger direktør Simon From fra Baltic

Workforce.

Baltic Workforce hjælper i dag en stribe danske virksomheder

med arbejdskraft fra Østeuropa, og en af

disse er kunde hos Apport Systems A/S.

”Vi har rigtigt gode erfaringer fra en af vores kunder,

som har entreret med polsk arbejdskraft til deres lager.

De har valgt, at terminalen taler engelsk til operatøren,

som så i dette tilfælde svarer tilbage på polsk eller engelsk.

Det fungerer utroligt godt, og har I vores kundes

tilfælde været med til at løse et presserende problem

omkring manglende arbejdskraft. Vores kundes situation

er ikke unik, og jeg er helt sikker på, at mange flere

danske virksomheder kan og formentlig også vil gøre

det samme på sigt. Der er ikke længere så stor berøringsangst

med benyttelse af udenlandsk arbejdskraft,

og kan pick by voice være med til at løse en nationaløkonomisk

udfordring, så er det jo til alles fordel ”

udtaler salgschef Asger Sandberg Petersen.

Vil du vide mere, da henvises til

følgende hjemmesider:

Apport Systems A/S:

www.apportsystems.com

www.apportsystems.com

Psion Teklogix:

www.psionteklogix.com

Vocollect:

www.vocollect.com

Baltic Workforce:

www.balticworkforce.com

Danmarks Statistik:

www.dst.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen:

www.ams.dk

Apport Systems A/S er de

første i EMEA til at blive

certificeret som Vocollect

Voice Provider

Vocollect har indført et omfattende certficeringsprogram

for at sikre, at deres produkter og services kun

bliver solgt af professionelle partnere der kan sikre, at

kunderne får det optimale ud af deres voiceinstallationer.

”Voiceteknologien bliver en større og større del af vores

kompetenceområde, så det var helt naturligt for os

at blive certificeret. Vi har arbejdet med teknologien

i mange år, og den vinder større og større indpas hos

vores kunder, både nye og eksisterende. Vi er desuden

sikre på, at teknologien vil sprede sig til flere arbejdsområder

end den bruges til i dag, og vil være en vigtig

faktor for dansk industri’s konkurrenceevne på længere

sigt, så derfor var det vigtigt for os at være med til den

fremtidige udvikling af teknologien”, udtaler salgschef

Asger Sandberg Petersen.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte

salgschef Asger Sandberg Petersen på telefon:

+45 7244 9942 eller mail asp@apportsystems.com


Mærsk-Andersen as vælger

Apport System som WMS

leverandør

Mærsk-Andersen er formentlig den virksomhed, som

har størst viden om udstyr til sundhedssektoren. Virksomheden

blev grundlagt i 1854 af J.C. Lauritzen.

Virksomheden har siden starten leveret hospitalsudstyr

den danske sundhedssektor.

C. Mærsk-Andersen og CMA Medico beskæftiger samlet

35 medarbejdere indenfor salg, marketing, service

samt logistik.

CMA Medico henvender sig til den danske og svenske

sundhedssektor og fokuserer primært på at levere medicotekniske

kvalitetsprodukter indenfor områderne:

non-invasivt diagnostisk udstyr samt billeddiagnostisk

udstyr.

Kvalitet, Viden og Service er nøgleord i organisationen

og danner grundlag for CMA Medico’s strategi.

CMA Medico har indgået distributionsaftaler, for Danmark

og Sverige, med en række anerkendte producenter

af medicoteknisk udstyr, heriblandt SonoSite (www.

sonosite.com), som er verdens største og førende udbyder

af mobile ultralydskannere.

Vestergaard A/S vælger

Apport Systems som WMS

leverandør

Vestergaard A/S har valgt Apport Systems som deres

fremtidige WMS sparringspartner.

Systemet Apport Picking idriftsættes iøjeblikket på Vestergaards

lokation i Viborg, og skal håndtere alle lagerfunktioner

på lageret

Grossistfirmaet VESTERGAARD blev grundlagt i 1964

af Grete og John Vestergaard, som startede i lejede lokaler

på Gl. Århusvej i Viborg.

I 1967 flyttede firmaet til nybygningen på Bøssemagervej,

og har siden 2001 haft den nuværende adresse på

Jegindøvej, hvor mere end 15.000 m2 rummer over

30.000 varenumre.

www.apportsystems.com

De første mange år importerede virksomheden hovedsageligt

legetøjsartikler, men sortimentet har løbende

ændret sig til i dag overvejende at bestå af hobby- og

kunstnerartikler samt teknisk hobby.

VESTERGAARD A/S beskæftiger ca. 60 ansatte i henholdsvis

lager, administration, salg og marketing. Virksomheden

ejes i dag af sønnen Johnny Vestergaard, datteren

Lotte Vestergaard og Lasse Buhl Jørgensen.

Scania Danmark A/S vælger

Apport Systems som WMS

sparringspartner

Scania Danmark A/S har valgt Apport Systems til at levere

deres nye WMS system til det nye Scania-anlæg i

Ishøj. Systemet skal indføres i løbet af efteråret 2007.

Systemet skal udover den mere traditionelle lagerdrift

integreres med deres nye ”commisioner”, som er en

type miniload anlæg.

I 1962 etablerede Scania egen importørorganisation i

Danmark. De første kontrakter med de forskellige Scania

forhandlere blev tegnet, og indtil i dag (2007) har

Scania leveret ca. 45.000 nye lastbiler og ca. 3.000 nye

busser på det danske marked. Mange ting er forandret

siden etableringen, hvor Scania Danmark blot var leverandør

af lastbiler. I dag kan Scania nemlig levere totalløsninger

med køretøjet, d.v.s. vedligeholdelsesaftaler,

finansiering, flådestyring, IT-systemer og meget mere.

Scania Danmark A/S er en del af den svenske Scaniakoncern.


BC Catering Grossisten - en

del af Dansk Cater Gruppen

- vælger Apport Systems

A/S

Apport Systems A/S er blevet valgt til at levere et nyt WMS

system til BC Catering Grossisten A/S i Odense. Løsningen

baserer sig hovedsageligt på Pick by Voice, men nogle

funktioner vil blive håndteret via traditionelle håndterminaler.

BC Catering Grossisten A/S er lagerførende af over 6.000

varenumre inden for kolonial, konserves, dybfrosne og

kølede produkter samt non food. Virksomhedens mange

trofaste kunder, får hvis de ønsker det, inspirationsbesøg

af firmaets faguddannede salgskonsulenter.

Varebestilling kan så foretages i samarbejde med konsulenten,

der også gerne er behjælpelig med at designe bestillingslister,

målrettet den enkelte kundes ønsker og behov.

Herudover kan kunden vælge at afgive sin bestilling

på telefon eller fax, via EDI eller On-Line på Internettet.

Al distribution til kunden, foretages med firmaets specialindrettede

køle-/frostvogne, og distributionsplanen er

inderettet således at kunden betjenes af den samme chauffør

i faste tidsintervaller. 4 salgsvogne betjener yderligere

det fynske område og tilbyder her salg direkte fra vognen,

hovedsalig målrettet fastfood sektoren,cafeteriaer,kantiner

mv.

I kælderetagen har BC Catering Grossisten indrettet et

moderne SelvbetjeningsLager for de af deres kunder der

ønsker at handle på denne måde.

Virksomheden er en del af Dansk Cater Gruppen, og indgår

således i et særdeles stærkt og udbygget landsdækkende

leverandørnet.

Vil du vide mere, da klik her: www.bcco.dk

Vikan A/S vælger

Apport Systems som deres

fremtidige sparringspartner

på WMS området

Vikan A/S har valgt Apport Systems til at levere deres

fremtidige WMS system på lokationen i Skive, hvor løsningen

udover at skulle dække det eksisterende lager også

skal benyttes på det nye smalgangs lager, som man er ved

at opføre.

www.apportsystems.com

Løsningen bliver en kombineret voice- og scannerløsning.

Vikan A/S udvikler, fremstiller og markedsfører professionelle

rengøringsrekvisitter, -værktøjer og -systemer til

sikring af høj hygiejne og rationel renhold.

Udviklingen og fremstillingen sker under iagttagelse af ergonomi

og minimal miljøbelastning.

Produkterne afsættes internationalt som mærkevarer eller

ved hjælp af strategisk samarbejde med udvalgte kunder.

Vil du vide mere, så klik her www.vikan.dk

HI Messen 2007

Apport Systems deltog for første gang på HI Messen i september

måned, og efter besøgsantallet og interessen på

vores stand, så må vores deltagelse siges at have

været en succes.

Vi var desuden deltager på ”Intelligent Supply Chains -

Live Theatre”, hvor Jakob Krogh viste, hvordan Pick by

Voice fungerer i praksis, og ud fra antallet der overværede

de 4 daglige shows, så må dette også betegnes som en

succes.

Vi vil her gerne sige tak til alle dem der viste

interesse og besøgte vores stand på messen.


www.apportsystems.com


Apport Systems A/S ansætter

systemudvikler

Pr. 1. oktober 2007 starter Ole Hübbe som

systemudvikler hos Apport Systems A/S.

Ole kommer fra en stilling som systemudvikler

hos Vivild A/S.

Apport Systems er i en rivende udvikling, og

Ole skal indgå i teamet af IT-og systemkonsulenter,

og kommer til at arbejde med alt fra

database udvikling til support og implementering

hos eksisterende samt nye kunder.

Gå aldrig forgæves...

Vinderne af vores konkurrence

på HI messen

blev:

• 1. præmien går til Martin Kragh fra Vi

kan A/S, som vinder et gavekort til Aarstiderne.

• 2. præmien går til Frank Winther fra

Concepta Skabe, som vinder 2 fl. vin og

1 fl. cremant.

• 3. præmien blev vundet af Steen Jensen

fra Forbruger-Kontakt, som vinder 1

fl. cremant.

- med den førende leverandør på markedet

Apport Systems A/S er et kraftigt voksende dansk logistik softwarehus. Vores kernekompentencer er lagerstyring

i alle dets facetter, og på baggrund af den nyeste teknologi, leverer vi totalløsninger til effektivisering

af lagerrutinerne.

Vi har eksisteret siden 2000, og leveret lagerstyringssystemer til en lang række danske og internationale

kunder.

Vores medarbejdere har mange års erfaring med logistik og lagerstyring, og besidder de rettte kompetencer

til at give dig en professionel og personlig rådgivning.

Vi skaber værdi for vores kunder gennem rettidig leverance af driftsstabile, sikre og brugervenlige systemer.

Vores mål er 100% kundetilfredshed, og vi slipper aldrig et projekt før begge parter er enige om, at løsningen

fungerer som aftalt.

- med markedets mest fleksible lagerstyringssystem

Apport Systems a/s har udviklet Apport Picking, et papirløst lagerstyringssystem til optimering af arbejdsgangene

på lageret fra varemodtagelsen til pluk og forsendelse. Man får én oplysning af gangen, når man

skal bruge den, og undgår derved at gå forgæves efter ordrer der ikke er klar til pluk mv.

Systemet indeholder ligeledes et rapportmodul til lageroptælling, statistik mv. samt Track & Trace modul,

og udnytter den nyeste teknologi, blandt andet stemmestyring, stregkoder og trådløs teknologi. Det kan udbygges

og optimeres efter den enkelte kundes behov og ønsker, og integreres op mod alle ERP systemer.

Læs mere på www.apportsystems.com og kontakt os, hvis du vil have den bedste løsning først.

Sletten 20 · DK - 8543 Hornslet · Tlf: 7244 9944 · www.apportsystems.com

More magazines by this user
Similar magazines