Blad #4 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #4 - Gråsten Sejlklub

Formandens

side

SÅ ER SEJLSÆSONEN 2007 FORBI

og denne sæson blev nok mest præget af

vejrliget som ikke viste sig venligt stemt

for sejlerfolket. Vi har gennem det forløbne

år måttet finde ud af at takle de udfordringer,

som vejret kan give. Mange af medlemmerne

i Gråsten Sejlklub bor længere

væk – men de af os, der oplevede skybruddet

i august, som førte til både brosammenstyrtning

og jernbaneproblemer, er nok

ikke overraskede over, at også vores klubhus

blev ramt. I forvejen var der planlagt

en renovering af klubhuset – den blev dog

efter skybruddet mere omfattende end

tænkt. Det blev besluttet at lægge et slidstærkt

og vedligeholdelsesvenligt linoleum

på gulvet. Renoveringen er godt i gang og

det ser ud til at blive rigtig flot.

Klubbens plads-arealer er presset – og det

er broerne også – egentlig er det en positiv

problemstilling, fordi det er konsekvensen

af, at vi har mange aktive medlemmer i

Gråsten Sejlklub. Det er muligt, at ikke alle

bliver helt tilfredse med den placering, som

de får på plads og ved bro, men da

puslespillets mange brikker gerne skulle

falde på plads, så vil jeg appellerer til medlemmerne

om at være fleksible. Medlemmernes

fleksibilitet er helt afgørende for at

arbejdet for både plads- og broudvalg kan

fungere godt.

Med hensyn til pladsen, så vil der igennem

vinteren komme til at foregå noget gravearbejde

i forbindelse med, at vandafløb fra

klubbens arealer skal separeres.

Klubben giver gode muligheder for at

mødes og hygge sig med andre. Desværre

kan vi konstatere, at sammenkomster især

på klubhusets terrasse har ført til, at andre

medlemmer har følt sig generet af det.

Derfor blev det drøftet på sidste bestyrelsesmøde,

hvordan vi i klubben kan takle

det, så klubben fortsat kan være det mødested,

hvor vi alle føler os godt tilpas. Resultatet

af denne drøftelse ses i referatet fra

bestyrelsesmødet. Men jeg ser gerne, at vi

som klubmedlemmer tør tage den snak

med hinanden, som det kræves for netop at

fastholde klubben som det rare mødested

for alle.

Gråsten Sejlklub er en klub, hvor vi har

brug for hinanden og hele tiden bruger de

kompetencer og den positive indstilling

som klubbens medlemmer bidrager med.

3

More magazines by this user
Similar magazines