Blad #4 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #4 - Gråsten Sejlklub

REFERAT AF

BESTYRELSESMØDE

Fraværende: Bjørn, Helle og Leo

1. Siden sidst og indgået post – Stig

a. Medlemmer fra sejlklubben skulle

give en sejltur til fordel for hjerteforeningen

(bilag)

OK – bestyrelsen bakker op og Stig

reserverer klubhuset til arrangementet.

b. Ansøgning om støtte (bilag).

Bestyrelsen afslår – støtter ikke

enkeltpersoner

Det præciseres, at mails internt i

bestyrelsen tilgår hele bestyrelsen

samt suppleant, redaktør og webmaster,

som også deltager i bestyrelsesmøder.

2. Forslag til vedtægtsændringer –

Stig (bilag)

Der arbejdes på forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har den holdning,

at alle aktive medlemmer skal betale

indskud ved indmeldelse. Man betaler

indskud, når man overgår fra passiv

medlemskab til aktiv medlemskab.

Fremtidige passive medlemmer skal

som aktive medlemmer godkendes i

bestyrelsen. Passus om at mindst 1

bestyrelsesmedlem skal anbefale nyt

medlem bortfalder.

3. Rygning i klubben – Stig (bilag)

Det er vanskeligt at tolke lovteksten og

der er ikke enighed i bestyrelsen vedr.

den 30. oktober 2007

rygeforbud i klubhuset. Bestyrelsen vil

derfor sende problemstillingen til

generalforsamlingens drøftelse og

beslutning. Beslutningen fra augustmødet

står derfor ved magt frem til generalforsamlingen.

4. Informationsfolder – Leo (bilag

mail fra Leo 18.10.07)

Forslaget som det foreligger kan ikke

accepteres – men godt initiativ. Der er

positive erfaringer fra juniorafdelingen.

Velkomstfolderen koordineres

med hjemmesiden. Folderen skal bestå

af en velkomstside og faktuelle ting.

Hjemmesideudvalget arbejder videre

med folderen

5. Vindmåler/kamera – Leo (bilag

mail fra Leo 18.10.07)

Jan Pedersen arbejder videre med

undersøgelse af mulighed for vejrstation/webkamera

i klubben. Bestyrelsen

afventer oplæg.

Frank har undersøgt sendestyrke på

trådløst netværk i klubben. Det fungerer

ikke efter hensigten, idet der er

manglende dækning på broen. Frank

følger op på sagen.

Mht velkomstside med annoncører, så

tages dette op igen, når nettet fungerer

og som en del af hjemmeside udviklingen.

5

More magazines by this user
Similar magazines