Blad #4 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #4 - Gråsten Sejlklub

6. Regnskab – Bent

Det ser fornuftigt ud. Budget for kommende

år skal nu i gang i de respektive

udvalg.

7. Procedurer om overlevering af

økonomidata – Poul (bilag)

Dette er en del af foreningspakken – et

nyt system for administration af klubben.

Til næste bestyrelsesmøde i januar

2008 kommer et oplæg.

8. Ændringer i medlemskartotek og

tildeling til udvalg – Helle (bilag)

Ingen nye- eller udgåede medlemmer.

Ingen ændring i øvrigt

Fordeling af nye medlemmer er sket til

udvalgene. Udvalgsformænd tager

kontakt til de respektive medlemmer.

9. Kort orientering fra udvalgene –

udvalgsformændene

• Kapsejlads: klubmesterskabet måtte

aflyses pga for meget vind. Ellers fin

sæson med god deltagelse.

• Junior: Godt klubmesterskab og godt

vejr. Vinterprogram er startet. Julebanko

29. november. Der er ikke

samarbejde om vintertræning med

SYC, men der afvikles 3 weekends

med vintertræning.

• Fanglinen: Stof til Fanglinen senest 7.

november

• Plads: Optagning de 4 weekender er

gået rimeligt godt. Stativbådene volder

problemer. Til foråret vil vi forsøge

at samle stativbådene på en lørdag

– dette af praktiske grunde bl.a.

ventetider. Ellers uden de store uheld.

Vi fortsætter med sambarbejdet med

Henning og det har fungeret godt

med den nye samarbejdspartner med

en større kran.

• Hus: Forslag om fordeling af opgaver

mellem plads og klubhus – et møde

mellem Henrik, Stig N og Stig R.

Plan for klubhusudvalgets arbejde

skal udarbejdes. Renoveringen af

klubhuset afsluttes nu – alt skulle

være på plads til tirsdag den 6.

november. Vi søger hos tipsmidlerne

under kulturministeriet til nye møbler

i klubhuset. Ansøgninger i øvrigt

koordineres med juniorafdelingen.

Andre muligheder for fornyelse af

møbler undersøges.

• Hal: Hallen er fyldt op. Klubbens to

606-ere er også kommet ind.

• Webside: Kalendersiden skal kunne

ses fra både junior og GS hjemmeside.

Andet oplæg for strategi til hjemmeside

er sendt ud til udvalget. Snart

vil den praktiske del af opdateringen

komme i gang.

• Bro: Når bådene er oppe går vi i gang

på broerne. Der sættes nye pæle i ude

ved hjørnet på B broen. Redningsstanderne

er kommet.

10. Eventuelt – Stig

Det blev på given foranledning drøftet,

hvordan bestyrelsen kan håndtere

dårlig adfærd under påvirkning af alkohol

i klubben. Hele bestyrelsen og også

øvrige medlemmer er forpligtet til at

gribe ind, såfremt nogen er vidne til

uforsvarlig adfærd. Uhøvisk adfærd er

ikke på nogen måde acceptabelt på

klubbens område og vil medføre påtale

Bestyrelsesmødet i december afholdes

mandag den 17/12 kl.18 i klubhuset

11. Godkendelse af protokol

Godkendt.

7

More magazines by this user
Similar magazines