Etniske minoriteter i tal - SFI

sfi.dk

Etniske minoriteter i tal - SFI

DANSKE VENNER OG DELTAGELSE I FORENINGER

Tabel 31

Procentandel, der angiver at de har danske venner, er med i en forening med danskere

eller en forening for etniske minoriteter.

Danske venner og bekendte

Bosnien Somalia Lib./Pal. 1

Tyrkiet

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Mange 37* 22 19* 9 38* 34 38 26

Nogle få 52* 68 57* 42 45* 36 50 61

Ingen 11 10 24* 49 17* 30 12 13

Deltagelse i forening med danskere

Medlem af fagforening 36* 16 28* 12 28* 10 60* 47

Medlem af sportsforening med

danskere

Deltagelse i forening for etniske minoriteter

Med i en nationalforening 2

Med i anden forening for etniske

minoriteter 3

22* 4 20* 9 14* 5 19* 7

18 13 30* 14 8* 1 20* 10

2 2 25* 8 8 5 14 7

* Forskellen mellem mænd og kvinder er signifikant ved 54 pct. signifikansniveau (chi 2 -test).

1. Gruppen består af personer med libanesisk statsborgerskab eller statsløse, som er født i Mellemøsten.

2. National forening: forening for personer med bestemt nationalitet.

3. Anden forening for etniske minoriteter: tværnational forening for etniske minoriteter.

Kilde: Møller & Togeby (1999)

Det mest bemærkelsesværdige ved tabel 31 er de store forskelle, der næsten overalt

er mellem etniske minoritetsmænds og etniske minoritetskvinders foreningsdeltagelse

og venskabelige relationer til danskere. Mændene har generelt flere danske

venner og bekendte og deltager i langt højere grad i foreninger (fagforening eller

sportsforening) end kvinderne med samme baggrund. Mændene deltager også i

højere grad end kvinderne i foreninger for etniske minoriteter. Etniske minoriteter

fra Bosnien og Tyrkiet angiver i mindre grad end de to andre grupper, at de ingen

danske venner har, og angiver sammen med personer fra Libanon/Palæstina oftest,

at de har mange venner. Somalierne har den mest begrænsede kontakt til danskere,

men de mandlige somaliere er forholdsvis aktive i sportsforeninger med

danskere og etniske minoritetsforeninger. I modsætning til de andre grupper er

somalierne i højere grad medlem af etniske minoritetsforeninger end af danske

foreninger.

OPLEVET DISKRIMINATION

I tabel 32 er interviewpersonerne blevet bedt om at oplyse, om de inden for et

bestemt tidsrum har oplevet at blive forskelsbehandlet udelukkende pga. deres

etnicitet. Diskrimination er ikke noget helt enkelt begreb og kan være vanskeligt at

måle. Objektiv diskrimination kan defineres som en illegitim forskelsbehandling på

baggrund af race, hudfarve, afstamning, etnicitet, seksualitet eller tro. Taler man

derimod om subjektiv eller oplevet diskrimination, er det afgørende, at den adspurgte

opfatter forskelsbehandlingen som illegitim. Det kan betyde, at nogle personer

vil undlade at rapportere om oplevelser, som bunder i illegitim diskriminati-

48

More magazines by this user
Similar magazines