A&D Information 7 gode grunde - Siemens

w3.siemens.dk

A&D Information 7 gode grunde - Siemens

Novo Nordisk

og Siemens i unikt

samarbejde

Årets Hannover

Messe

A&D Information

Automation and Drives · Nr. 2 · juni 2008

High-performance

PC-kommunikation

til Industrial Ethernet

og PROFIBUS

7 gode grunde


2

Indholdsfortegnelse

3 LEDER

7 gode grunde til at vælge Siemens

4 7 gode grunde

Procesautomation på

Siemens Innovation Tour 2008

6 7 gode grunde

Enkelt, hurtigt og sikkert

med SIMARIS Design Basic

8 7 gode grunde

Har du styr på dit netværk?

9 7 gode grunde

- til at bruge Siemens som UL-partner

10 Ultralyd gør Fritz Hansen fejlfri

12 Novo Nordisk og Siemens i unikt samarbejde

14 Fejlsikker PLC rydder kontrolrummet

16 Linjestyring til hele verden

17 Sommerkonkurrence

18 Årets Hannover Messe

20 Siemens hjælper uddannelsesinstitutionerne

22 Bestil i A&D Mall direkte fra dit ERP-system

23 ABC om image-update på HMI

23 ABC SIMOCODE First Time User

24 Automatik 2008 i Brøndby Hallen

25 Bøger man ikke kan være foruden

26 Tynde klienter, en billig måde

at udvide sin HMI-løsning på

A&D Information

Redaktion: Peter Greve, produktchef og Birgitte Mønsted, E.D.

Layout og produktion: Corporate Communications

Tryk og repro: PrinfoHolbæk-Hedehusene

Oplag: 3.000 stk.

27 Nyt operatørpanel til S7-200 - SIMATIC TD 400C

28 Nyheder fra ET 200-fronten

29 Sikkerhedsnyt

30 High-performance PC-kommunikation

til Industrial Ethernet og PROFIBUS

31 USB-kabel til LOGO!

33 Ny og billig Industrial Ethernet switch

34 De nye kommunikationsløsninger

36 Få SIRIUS Infeed System-komponenter gratis,

når du bestiller 3RV10 maksimalafbrydere

38 Nye motorstartere fra Siemens

imødekommer trends i markedet

41 Nye, suveræne Siemens softstartere 3RW30

42 SIMATIC ET 200pro FC

43 Nyt fra Sitrain

44 Sitrain terminsplan august - december 2008

45 Ikke for at forskrække…

46 SIMATIC i 50 / 30 år

- betydningsfulde jubilæer for automatiseringen

48 Konkurrence

49 Nyansættelser

49 Opslagstavlen

50 Aktuelle softwareversioner

55 Redirects


7 gode grunde til at vælge Siemens

AF FRANK FAURHOLT

LEDER

SIMATIC har 50 års fødselsdag. Datidens SIMATIC

produkt havde selvfølgelig ikke meget til fælles med

nutidens moderne automationskoncepter, men fødselsdagen

markerer, at Siemens fra begyndelsen var med

til at præge udviklingen og sætte dagsordenen inden

for automation. På den netop afholdte Hannover Messe

blev fødselaren fejret og dannede dermed et fornemt og

selvfølgelig lidt nostalgisk indgangsparti til den 3500 m 2

store Siemens messestand.

Også i Danmark vil vi i løbet af året fejre denne begivenhed

på forskellig vis, både i dette blad og i forbindelse med kommende

arrangementer.

Fødselsdagen er vigtig, fordi den markerer Siemens som en

seriøs leverandør af industriautomation og drevteknologi,

der også i de næste 50 år vil sikre vores kunders konkurrenceevne

via innovative koncepter og unikke produkter.

Innovation er nemlig nøgleordet, og Siemens er med helt

fremme, når det gælder investeringer i R&D. Faktisk investerer

Siemens, hvad der svarer til 4,6% af vores omsætning i

forskning og udvikling, hvilket netop er med til at sikre de

næste 50 år som markedsledende leverandør inden for vores

forretningsfelter. I Hannover viste vi nogle af disse nyheder,

og vi vil i dette nummer af A&D Information give et par stem-

ningsbilleder og produktbeskrivelser fra verdens største industrimesse.

Increase Your Productibility var det overordnede

tema på vores messestand, og med udgangspunkt i en impo-

nerende model af en automobilproduktionslinje med tilhørende

koncept- og produktpræsentationer blev produkterne

sat i perspektiv, og kundefordelene sat i centrum. Innovation

giver netop kun mening, hvis den genererer reelle

kundefordele.

Engineering er jo altid i centrum, når talen falder på Totally

Integrated Automation (TIA) fra Siemens. For os er unikke

produkter en selvfølgelighed. Det er konceptsammenhængen

i alle 5 faser af Production Lifecycle - som var i fokus på forri-

ge Innovation Tour - der er vigtig. Vi stiller platformen til rå-

dighed og lader kunden og situationen vælge de optimale

produkter. Om det for eksempel drejer sig om de klassiske

PLC’er versus SoftPLC’er, om det drejer sig om PLC/SCADAløsninger

versus DCS-systemer etc. er mindre vigtigt, da Totally

Integrated Automation favner det hele og blandt andet

tilbyder et produktuafhængigt engineeringmiljø. Ud over at

Siemens løbende videreudvikler vores automationskoncepter,

udvider vi også rammerne for automation. Product Lifecycle

Management (PLM) - ikke at forveksle med Production Lifecycle

- er nu en del af produktporteføljen fra Siemens. Vi går

en fremtid i møde, hvor produktdesign, mekanisk og elektrisk

design og simulering af det tilhørende produktionsapparat

med optimale automationsløsninger begynder at smelte

sammen. Kun ved at tænke alle disse faser og discipliner ind

i et samlet koncept, sikres både høj produktkvalitet, hurtig

lancering af nye produkter og optimal driftsøkonomi af

produktionsapparatet.

Managementfordelene ved Totally Integrated Automation

er vigtige, forstået på den måde, at teknologikoncepter uden

økonomiske fordele er ligegyldige. Kigger vi for eksempel på

et produktionsapparats driftsfase, er muligheden for at kun-

ne opsamle relevante drifts- og diagnosedata afgørende for

at kunne træffe vedligeholdelses- og optimeringsbeslutninger

af høj kvalitet. Uanset om der er tale om netværksbaserede

instrumenter med diagnosefunktioner og kommunikationskomponenter

med mulighed for at kunne forudsige et

kommunikationsproblem eller om HMI-udstyr, der kan opsamle,

bearbejde og præsentere disse data, gælder det om

at have et transparent billede af sit anlæg. Herved ændrer

produktionsapparatet sig fra at være en udgift til at være en

investering og konkurrencefordel.

Effektivitet og produktivitet er altså nøgleordene for Totally

Integrated Automation. Vi videreudvikler løbende vores koncepter

med udgangspunkt i disse begreber, således at det er

kundefordelene, der fokuseres på i vores produktstrategier.

Hvordan Totally Integrated Automation ser ud i detaljer om

for eksempel 2 - 3 år vides ikke, men jeg tør godt forudsige,

at vi her kan tilbyde endnu mere effektive og produktive industriautomations-

og drevteknologiløsninger. Udviklingen

fortsætter, og Siemens er fortsat med helt i front.

Netværk er vigtige, ikke kun de industrielle kommunikationsnetværk.

Herfra skal lyde en opfordring til alle om at følge

med i dette blad, på www.siemens.dk og ikke mindst om at

deltage på vores Innovation Tours og vores partneres forskellige

arrangementer. Hold dig opdateret og velinformeret og

vær dermed klar til at møde morgendagens udfordringer og

muligheder. Det personlige netværk inden for branchen er

afgørende for dine muligheder for at kunne træffe de rigtige

teknologivalg og få et optimalt udbytte af din investering.

SITRAIN, Support & Service er vigtige eksempler på, at Totally

Integrated Automation er meget mere end selve produkterne.

At kunne få den nødvendige grund- og specialuddannelse

er altafgørende for succes. En efterfølgende mulighed for

Support og Service er lige så vigtig. Disse centrale aspekter af

Totally Integrated Automation har altid været og vil altid være

indeholdt i de 7 gode grunde til at vælge SIEMENS.

3


4

Denne gang bruger vi temasiderne til at varme op til efterårets Innovation Tour i uge 41. På denne Innovation Tour vil vi

behandle tre vidt forskellige temaer, som henvender sig til hver sin faggruppe. Vi har et tema rettet mod procesindustrien, et

andet rettet mod projekterende af fordelingskabler, -skinner og -tavler og endelig et tema rettet mod planlæggere af industrielle

kommunikationsnet. I septembernummeret af A&D Information vil vi følge yderligere op på de tre temaer, og her vil der også

være detaljer om arrangementerne.

Redaktionen

Procesautomation på

Siemens Innovation Tour 2008

AF JENS NORLING MATHIASSEN

På efterårets Innovation Tour medbringer vi en god del

SIMATIC PCS 7® udstyr, og vi har forberedt en spændende

præsentation af vores proceskontrolsystem SIMATIC PCS 7®,

hvor vi forsøger at henvende os til såvel teknikere som

beslutningstagere.

I vores moderne verden får vi stadig mindre tid til at

reagere på de omskiftelige globale trends, de foranderlige

markedsbetingelser og de stigende forretningskrav.

Fleksibilitet betragtes som en selvfølge! Øget fokus på

omkostningsreduktion er en nødvendighed (TCO, Total

Cost of Ownership). Vi mødes af forventninger om forøget

PCS 7

produktivitet, krav om højere produktydelse og bedre

kvalitet, stigende myndighedskrav etc. Hvordan skal vi bære

os ad med at leve op til alle disse ufravigelige og voksende

krav til os og virksomheden? Det kan vi blandt andet

gøre med et automationssystem, der magter de mange

udfordringer. En virksomheds automationssystem er nøglen

til hele produktionsapparatet og spiller en afgørende rolle

for at nå de forøgede produktionskrav og forretningsmål.

Nøglen til succes hedder SIMATIC PCS 7®, det innovative

proceskontrolsystem fra Siemens, som er meget mere end

blot et DCS (Decentralizied Control System). Vi har udvalgt 7

hovedemner (temaer), som viser, hvordan PCS 7 understøtter

dine og hele virksomhedens bestræbelser på at optimere og

udnytte produktionsapparatets fulde potentiale. Siemens vil

som en nøglepartner i procesindustrien gerne invitere alle

interesserede teknikere og beslutningstagere med på vores

Innovation Tour i uge 41, hvor vi vil vise, hvordan SIMATIC

PCS 7 flytter grænserne for et proceskontrolsystem.


Præsentationen er opdelt i 7 hovedtemaer eller - som

vi ser det - 7 gode grunde til at vælge netop PCS 7.

Præsentationerne vil være en vekselvirkning mellem Power

Point-folier og PCS 7 live-demonstrationer, hvorunder vi også

vil behandle baggrunden og argumenterne for, hvorfor netop

de viste funktioner i PCS 7 er udviklet, og hvilke fordele de

giver.

1. Performance

I sagens natur er et proceskontrolsystems performance

en væsentlig faktor. På vores Innovation Tour præsenteres

nogle udvalgte PCS 7-funktionaliteter, der er indlejret eller

kan indlejres som en del af systemet, herunder redundans,

alarm-management, avanceret proceskontrol, Plant Asset

Management, Route Control og simuleringsværktøjer.

2. Integration

Den samlede værdi af et system, der er forberedt til

integration af mange forskellige enheder, bliver større end

summen af alle enkeltdelene. Under temaet ”Integration”

vises en integration af SIWAREX vejeceller og motorkontrol

med SIMOCODE, Batch og Route Control og web-klienter.

Endelig kommer vi kort ind på PCS 7’s understøttelse af

gængse industristandarder.

3. Skalerbarhed

Under temaet ”Skalerbarhed” demonstreres, hvordan SIMATIC

PCS 7 er et proceskontrolsystem, som vokser med behovet,

lige fra beskedne laboratorieapplikationer til kæmpe produktionsanlæg.

Herved minimeres investeringsrisikoen – køb

efter behov, når behovet opstår.

4. Modernisering

Alle proceskontrolsystemer når på et tidspunkt slutningen

af deres levetid, og til den tid er det afgørende, at DCS-leverandøren

kan tilvejebringe løsninger til en modernisering.

Siemens har på den baggrund afsat store ressourcer til

udvikling af konverteringsværktøjer og strategier fra egne

og tredjeparts systemer, således at en modernisering kan

foregå så effektivt som muligt og med et minimum af eller

slet ingen produktionsstop.

5. Safety & Security

Personsikkerhed, anlægssikkerhed, IT-sikkerhed etc. er

som oftest essentielle faktorer i et procesanlæg. Under

temaet ”Safety & Security” vil vi præsentere vores indlejrede

sikkerhedsteknologi i relation til personsikkerhed og vores

IT-sikkerhedskoncept.

6. Innovation

I 1958 lancerede Siemens SIMATIC G PROGRAMMING baseret

på ”hardware”-kredse. Siden er det gået slag i slag med

SIMATIC S3-S5 og S7, og i 1996 blev den første version af

PCS 7 lanceret. Vi vil tage et hurtigt tilbageblik på nogle af

landvindingerne og komme med et kort bud på fremtidige

innovationstrends.

7. Globalt netværk af eksperter

Salg, service og support af proceskontrolsystemer er en

forretning, hvor global tilstedeværelse er påkrævet. Det

gælder ikke mindst for Danmark, hvor flere af vores PCS 7-

kunder er OEM’er, som har slutkunder fordelt over hele

kloden. Under temaet ”Globalt netværk af eksperter” vil

vi kort informere om, hvor mange PCS 7-partnere Siemens

rent faktisk har fordelt ud over hele kloden og forklare vo-

res ”Follow the sun support”.

Gå ikke glip af en interessant og informativ præsentation

af SIMATIC PCS 7®! Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig til

vores Innovation Tour i uge 41 i oktober måned 2008.

5


6

Enkelt, hurtigt og sikkert med SIMARIS

Design Basic - den mest geniale måde at

dimensionere el-installationer på

AF JESPER LAURSEN

Det har aldrig tidligere været så omfattende at dimensionere

el-installationer, som det er i dag. Som en hjælp

har Siemens lanceret det nye softwareprogram SIMARIS

Design Basic, der automatisk dimensionerer alle net-

værkskomponenter – fra mellemspænding til stikkontakten.

SIMARIS Design Basic sikrer, at hele din installation

er dimensioneret korrekt og lever op til gældende

standarder og bekendtgørelser.

SIMARIS Design Basic har indbyggede funktioner, som gør

dimensionering og dokumentation af el-installationer væ-

sentligt lettere end før. Programmet, som frit kan hentes på

vores webside, beregner kortslutningsstrømme, spændingsfald,

effektfordeling og meget mere i hele installationen.

Derudover kan du se udløserkarakteristikken for hvert enkelt

beskyttelsesudstyr, som giver dig en hurtig visuel indikation

af installationens totale selektivitet.

El-installationen ”tegnes direkte på papiret” ved hjælp af en

hurtig drag-and-drop funktion. Det giver dig et konstant og

optimalt overblik over hele projektet.

Ud over at SIMARIS Design Basic sikrer, at installationen bliver

dimensioneret korrekt efter IEC-standarderne, udvælger programmet

automatisk også alle de delkomponenter – lige fra

transformeren til det enkelte beskyttelsesudstyr - som sikrer,

at det valgte udstyr og installationen som helhed lever op til

de gældende krav.

Enkelt og hurtigt

Ved enhver planlægning og konfiguration af en el-installation

sker der løbende modificeringer i form af ændrede belastninger

eller placeringen af samme. I SIMARIS Design Basic

kan du enkelt og hurtigt påsætte nye belastninger på tavler-

ne eller kanalskinnerne. Ligeledes kan du ved hjælp af drag-

and-drop-funktionen let flytte belastningerne fra én forsyningskilde

til en anden. En anden unik feature er, at du kan

kopiere og indsætte enkelte belastninger, kanalskinner med

afgangsbokse eller for den sags skyld hele tavler et andet

sted i installationen.

Under hele processen beregner SIMARIS Design Basic i

baggrunden, om den nye installation lever op til kravene.

Når programmet opdager en dimensioneringsfejl eller en

øget belastning, som eksempelvis overstiger en strømværdi

for et kabel eller en kanalskinne, bliver du øjeblikkeligt

informeret om fejlen og om, hvor i installationen fejlen er

registreret. I disse tilfælde er det som regel nok at aktivere

dimensioneringsprocessen igen, som hurtigt eliminerer

fejlen og dimensionerer installationen på ny, så den igen

lever op til kravene.

Sikker dimensionering

SIMARIS Design Basic udvælger kabler, kanalskinner og

beskyttelseskomponenter baseret på de ønsker og krav, der

stilles til den planlagte el-installation. Udvælgelsen foretages

automatisk på baggrund af Siemens’ store produktportefølje.

Du har dog altid mulighed for at vælge den enkelte komponent

på manuel vis. Det kan eksempelvis være, fordi du øn-

sker ekstra features på en delkomponent. Integreret i pro-

grammet er en løbende opdateret produktdatabase, som

guider brugeren, således at komponenten bestykkes korrekt.

Både de automatisk og manuelt valgte komponenter dimensioneres

og evalueres for, om de opfylder IEC-standarderne

på den ønskede placering i installationen. Du vil derfor også

i denne proces blive informeret, hvis den ønskede manuelle

komponent ikke lever op til de gældende krav.

En anden stor fordel ved at bruge SIMARIS Design Basic

er integrationen af Siemens’ SIVACON kanalskinner i softwareprogrammet.

Det betyder, at du har mulighed for at

dimensionere med kanalskinner på nøjagtigt samme måde

som med traditionelle kabelinstallationer. Hvis du ønsker at


anvende kanalskinner med afgangsbokse, som forsyner den

enkelte brugsgenstand, bliver spændingsfald og kortslutningsstrømme

beregnet på baggrund af den præcise placering

på kanalskinnen. Og igen har du mulighed for at flytte

belastningerne frit rundt imellem tavler og kanalskinner for

at opnå den optimale forsyning. Beskyttelsesudstyret i den

enkelte afgangsboks på kanalskinnen bliver dimensioneret

ud fra dets placering og belastning. Forsyningskabler og til-

ledninger til brugsgenstandene i installationen bliver ligeledes

dimensioneret automatisk baseret på den valgte omgivelsestemperatur

og installationsmåde.

Mange fordele

Endnu en fordel ved SIMARIS Design Basic er, at dimensioneringen

og udvalget af komponenter foretages uafhængigt

af det valgte ledningssystem (TN-C, TN-S osv.).

7 gode grunde til at anvende SIMARIS Design Basic

• Automatisk dimensionering af alle komponenter

– fra mellemspænding til stikkontakten

• Hurtig evaluering af selektivitet - baseret på

beskyttelsesudstyrets udløserkarakterisatik

• Nemt og overskueligt – flyt, kopier og indsæt dine

belastninger

• Dimensionering af Siemens SIVACON kanalskinner

(også de enkelte afgangsbokse)

• Hurtig kontinuerlig beregning – direkte besked hvis

installationen ikke lever op til kravene

• Komplet dokumentation – i flere forskellige formater

• Gratis!

Det betyder, at kablers og kanalskinners lederkonfiguration

optimeres og dimensioneres til det aktuelle ledningssystem,

hvilket selvfølgelig også gælder for installationens andre

delkomponenter.

Ud over de beskrevne tekniske fordele er programmet ekstremt

brugervenligt og hurtigt at anvende. SIMARIS Design

Basic er opdelt i 3 grundlæggende planlægningsfaser. I første

fase angives projektbeskrivelse og standardværdier. I anden

fase udarbejdes netværksdiagrammet direkte på skærmen,

som danner grundlag for installationen og dimensioneringen.

I denne fase kan nye belastninger let tilføjes eller æn-

dres. Og endelig er den tredje fase hele dokumentationsprocessen,

hvor alle relevante tegninger og beregninger

kan udskrives i RTF-, PDF- eller DXF-format. Den komplette

dokumentation indeholder diagrammer med alle relevante

data som kortslutningsniveau ved tavler, spændingsfald i

hele installationen, selektivitets- og udløserkarakteristika for

beskyttelsesudstyr og meget andet.

Programmet er gratis

SIMARIS Design Basic, som frit kan hentes på

www.siemens.com/sdbasic, er gratis. Det kræver bare, at du

udfylder formularen på websiden under ”Test SIMARIS design

Basic 4.1”. Herefter vil du på e-mail modtage et link, hvor du

kan hente programmet og herefter installere det på din PC.

Efter 30 dages prøveperiode skal du registrere dig som

bruger på samme side. Programmet forbliver gratis at bruge,

og du vil herefter modtage eventuelle informationer på

e-mail om opdateringer af softwaren og andre relevante

informationer.

7


8

Har du styr på dit netværk?

AF JESPER THOMSEN

Er mit netværk godt nok om 2 år? Hvilke vedligeholdelsesværktøjer

findes der? Skal jeg skifte til gigabit,

og hvad betyder det?

Listen over spørgsmål er lang, og på den kommende

Innovation Tour i oktober måned 2008 vil vi forsøge at

give vores svar på, hvad status er på netværksfronten i

dag, og hvor udviklingen peger hen.

7 gode grunde til at vælge industrielle netværk fra

Siemens:

Skalerbare systemløsninger

Siemens tilbyder et netværk til alle opgaver. Er den

nuværende løsning for lille, kan man på en enkel måde

udvide eller skifte platform.

Innovative produkter

Siemens bruger store summer på at være på forkant – det

sikrer vores kunder, at deres investering ikke taber unødigt i

værdi.

Effektiv engineering

Siemens sikrer, at vores kunder har de mest effektive

værktøjer til såvel udvikling som fejlfinding og diagnose.

Maksimal diagnose

Siemens har i mange år haft en klar linje og indbygget

diagnose som en naturlig del af alle produkter.

En leverandør til det hele

Siemens udvikler og leverer alle dele, hvilket betyder, at vi

har styr på alle de produkter, der udgør en løsning, og derfor

kan optimere deres indbyrdes samspil. Derudover kan man

udvide en løsning uden at skulle ofre store summer på for

eksempel at omskrive softwaren.

Netværk til alle opgaver

Siemens understøtter IO-link, AS-i, PROFIBUS og PROFINET

- det vil sige alle åbne standardnetværk hvor man i kraft af

den enorme allerede installerede basis har sikkerhed for, at

der også fremover vil være produkter fra mange forskellige

leverandører at vælge imellem. Sådan sikres kunden såvel

fornuftige priser som udbud.

Sikkerhed, person- og datasikkerhed

Siemens tilbyder netværk, der understøtter personsikkerhed

(for eksempel nødstop, trådløst Cat4), men hvor produkterne

samtidig har indbygget al nødvendig datasikkerhed som

kryptering og firewall. Alt samlet i ét produkt med enkle og

ens brugerflader.

Disse 7 gode grunde til at vælge en netværksløsning fra

Siemens vil blive yderligere uddybet på vores Innovation

Tour i efteråret - kom, deltag og få opdateret din viden!


7 gode grunde til at

bruge Siemens som UL-partner

AF PER BO ANDERSEN

Når man skal i gang med at opbygge tavler efter ULstandarden,

skal man starte med at glemme alt det,

man ved fra IEC-standarden.

De to standarder er nemlig fundamentalt forskellige, og

fejltagelser i opbygningen af tavlen kan hurtigt blive meget

kostbare. På efterårets Innovation Tour sætter vi blandt andet

UL i fokus, hvor vi giver gode råd og vejledninger. Som optakt

hertil vil vi gerne begynde med at give dig 7 gode grunde til

at bruge Siemens som UL-partner:

1. Bredt produktprogram

Siemens har markedets nok bredeste UL-produktprogram,

hvilket betyder, at du kan nøjes med at have én leverandør.

Det giver ikke alene fordele i indkøbsprocessen, men også i

kraft af at teknikerne kan nøjes med at kende ét fabrikat.

2. Produkter med global anvendelse

Når du køber for eksempel UL-godkendte kompakt- eller

luftbrydere fra Siemens, er de samtidig godkendt efter IECstandarderne.

Det betyder, at uanset hvor i verden din tavle

skal stå, kan du nøjes med at bruge én type komponenter.

3. Global produktservice og -support

Siemens har et bredt netværk af produktspecialister overalt i

verden. Det betyder, at uanset hvor i verden du har brug for

hjælp, kan du få den.

4. Stor erfaring med UL

I Amberg i Tyskland, hvor en stor del af vores lavspændingsprodukter

bliver produceret, har vi siden 1969 arbejdet tæt

sammen med Underwriters Laboratories Inc. Det betyder,

at hvis der er ting, vi ikke kan svare på i Danmark, har vi et

massivt bagland at trække på.

5. Højteknologiske løsninger

Vores lavspændingsprodukter har alle sammen mulighed

for buskommunikation, hvilket vil sige, at data let kan

overføres til overordnede systemer. Desuden kan man tilføje

en webserver som option, og det betyder, at uanset hvor i

verden du befinder dig, kan du hoppe ”ind i maven” på din

bryder via en ganske almindelig browser som for eksempel

Internet Explorer. Det giver mulighed for at få udbedret fejl

på en hurtig og omkostningseffektiv måde.

6. Alsidige montagemuligheder

Du kan vælge at montere motorstarterne på et større

kobberskinnesystem, en DIN-skinne eller i et praktisk infeed.

Det gælder også for de større produkter inden for fordeling,

hvor man kan vælge enten at montere dem fast eller som

draw-out. Det giver dig stor fleksibilitet.

7. Kom godt i gang med et kursus

Med afsæt i vores mangeårige erfaring med UL, kan vi med

hjælp fra vores bagland arrangere kurser, der kan hjælpe din

virksomhed rigtigt godt i gang med at bygge tavler efter ULstandarden.

Det kan spare mange penge at have den rigtige

indgangsvinkel.

9


10

Ultralyd gør Fritz Hansen fejlfri

AF LEIF OSMARK

FREELANCEJOURNALIST

Måling med ultralyd har afløst de subjektive vurderinger

af, hvornår Arne Jacobsens klassiske stole 7’eren eller

Myren er en millimeter for skæv. Ultralyd har vist sig at

være både bedre og billigere end laser til at måle med og

er nu med til at garantere Fritz Hansens kunder endnu

større sikkerhed for kvalitet.

En rød gaffeltruck uden fører tager imod i produktionshallen

i Republic of Fritz Hansen i Lynge på Sjælland. Den har

tydeligvis en plan, for den kører målrettet hen over gulvet, og

det samme gør dens identiske kollega, der kommer rundt om

hjørnet.

Produktionshallen er fødested for noget af Danmarks bedste

design. Her bliver store plader af krydsfiner forvandlet til

7’eren, Myren og andre stole designet af Arne Jacobsen. Syv

plader af 1,3 millimeter tykt krydsfiner limes sammen, og på

begge sider bliver der limet et lag af det fineste, knivskårede

krydsfiner på kun 0,7 millimeter. Herefter går det slag i slag

med formpresning, slibning og lakering. Og ikke mindst en

lang række kvalitetstests.

De førerløse gaffeltrucker er et godt eksempel på, at

produktionen er automatiseret og optimeret. Men hallen

er langt fra mennesketom, for mellem hver maskinelle

behandling bliver stolene efterset, og er der den mindste

fejl eller ujævnhed, kommer de under kærlig behandling af

menneskehænder.

Slut med subjektive vurderinger

I den fjerne ende af produktionshallen står en stabel

færdiglakerede stoleskaller og venter på den sidste

kvalitetskontrol, inden de får påmonteret ben. På stablen

er det faktisk muligt med det blotte øje at konstatere, at

afstanden mellem hjørnerne på sæderne ikke er helt ens.

Stole med for store krumninger bliver sorteret fra.

Men i stedet for at lade det menneskelige øje vurdere

skævhederne, bliver skallerne lagt op i en holder på et

bord, hvorpå der er monteret syv aftastere fra Siemens,

som måler afstanden til forskellige steder på skallen ved

hjælp af ultralyd. Dermed er det en helt objektiv vurdering

af skallernes krumning, der afgør, om en stol lever op til

kvalitetskravene.

”Før har vi stået med personlige referencer for, hvad der var

acceptabelt. Men folk kan have forskellige holdninger til

niveauet, eller humøret kan spille ind på, om man lader en

minimal afvigelse slippe igennem,” siger Johnni Nørreskov,

som er produktionstekniker, og bliver bakket op af teknisk

chef Jens Stoustrup:

”Vi er nede i millimeter, som en lægmand ikke vil kunne se.

Men nu er vi sikre på et ensartet niveau, så kunderne altid får

det samme kvalitetsprodukt.”

Kan optimere produktionen

Aftasteren kan endda hurtigt vise sig at gøre endnu mere

gavn, for selv om Fritz Hansen har produceret Arne Jacobsenstole

i halvtreds år, forsøger virksomheden hele tiden at gøre

processen endnu mere effektiv.

”Hvis vi eksperimenterer med for eksempel at sænke

temperaturen i ovnen, benytte et andet hærdeniveau eller

en anden kemikaliesammensætning, så kan vi måle skallerne

før og efter og se, om ændringerne giver skæve skaller,” siger

Jens Stoustrup.

Han forventer snart at indføre endnu et bord med de nye

aftastere i produktionslinjen for at fange afvigelser tidligere

i processen. Til 7’er-stolene benytter Fritz Hansen allerede

i dag en mekanisk aftaster, mens stolene er rå. Men det er

besværligt, fordi den kun passer til én slags stol. Løsningen

med ultralyd kan programmeres, så man med et tryk på

en knap kan skifte fra den ene stoletype til den anden. Og

det er helt udelukket at bruge den mekaniske løsning på de

lakerede stole.

”Vi skal ikke have nogen mekanisk aftaster til at røre ved

vores færdige produkter,” lyder det lakonisk fra Johnni

Nørreskov.

Bedre end laser

Da beslutningen om at indføre aftastere i den endelige

kvalitetskontrol var truffet, og det samtidig lå helt fast, at det

ikke måtte være en mekanisk løsning, gik Johnni Nørreskov

i gang med at teste laser-aftastere. Men det gav uforudsete

problemer.

”Laser er sindssygt præcist, men på nogle af vores overflader

virker det ikke. Laseren var ikke glad for hvide stole, og stole

lakeret i højglans giver så meget genskin, at vi fik nogle helt

andre værdier. Vi er måske nede på tusindedele millimeter,

men der var stor forskel i målingerne på de forskellige farver,

så vi fandt hurtigt ud af, at vi skulle finde på noget andet,”

siger han.

Han begyndte dog at programmere laser-aftasterne til de

forskellige farver, men inden han nåede ret langt, læste

han i et blad fra Lemvigh-Müller om nogle andre modeller

med laser, som kostede under halvdelen af dem, han var i

færd med at teste. Ingen af grossisterne havde de billigere

laseraftastere hjemme, og derfor ringede han direkte til

Siemens.

”De spurgte, hvorfor jeg ikke prøvede med en ultralydsaftaster

i stedet for, og så fik vi lov til at låne en aftaster og

noget programmeringssoftware. Jeg satte den op i en lille

bøjle, og så testede vi på alle overflader og alle farver. Vi

testede samme dag, jeg fik sat den til, og inden vi gik hjem,

var vi overbeviste om, at det var den rigtige løsning,” siger

Johnni Nørreskov, der samtidig glæder sig over, at løsningen

med ultralyd endda barberede endnu mere af prisen, end

hvis han havde fået fat i de billigste laseraftastere.


Johnni Nørreskov glæder sig over, at løsningen med ultralyd endda barberede endnu mere af prisen.

11


12

Novo Nordisk og Siemens i unikt samarbejde

AF LEIF OSMARK

FREELANCEJOURNALIST

Kalibreringsteknikerne hos Novo Nordisk havde behov

for en ny type overfladefølere. Siemens tog udfordringen

op og har i tæt samarbejde med Novos teknikere udviklet

flere modeller, der både er robuste, nøjagtige, nemme at

kalibrere og repeterbare.

Søren Sørensen har næsten bevist det gamle mundheld om,

at når en sommerfugl basker med vingerne på den ene side

af kloden, forårsager det en orkan på den anden. Eller i hvert

fald den tekniske verdens pendant til mundheldet – nemlig

at det med den rigtige idé godt kan det lade sig gøre at

påvirke mastodonten Siemens til at udvikle skræddersyede

produkter til at opfylde éns behov.

Men det tager lidt tid, for historien begynder helt tilbage

i 2003, hvor Søren Sørensen, som er kalibreringstekniker

hos Novo Nordisk i Kalundborg, stod med et problem med

sine overfladefølere. De sad ikke stabilt nok, når de blev

monteret på rørene, og deres målinger var forbundet med

lidt for stor usikkerhed. Ved at måle temperaturen uden på

rørene kan teknikerne ved hjælp af overfladefølerne beregne

temperaturen inde i rørene, og da Novo Nordisk bruger damp

til at desinficere rørene imellem insulinproduktionerne, er

det forretningskritisk at kunne måle temperaturen nøjagtigt

og dokumentere målingerne.

Efter at have grublet over problemet i en periode blev Søren

Sørensen kontaktet af Erhvervsskolen i Roskilde, hvor et par

studerende manglede et passende afgangsprojekt.

”De vidste, at jeg gik og nussede med det her, og så fik jeg

de to studerende, der brugte ti uger på at udføre en masse

forsøg og kortlægge en masse principper,” siger Søren

Sørensen.

På baggrund af de studerendes projekt indkaldte Novo

Nordisk fem potentielle leverandører og bad dem give et bud

på at forvandle principperne til praksis. Siemens skilte sig ud

som den eneste leverandør, der gav et seriøst og entusiastisk

bud, men der var meget langt fra det første bud til den

overfladeføler, som i dag indgår i produktionen.

”Vores daværende føler var mindre end en lille tændstikæske,

og deres første forsøg var en kæmpe klods på størrelse med

to husholdningsæsker, så det var som at gå baglæns,” siger

Søren Sørensen.

Nøjagtig hver gang

Men begge virksomheder kunne se potentialet i forslaget

fra Siemens, og samarbejdet fortsatte. I begyndelsen var

det dog ikke helt nemt for Siemens-teknikerne i Tyskland at

forstå alle forslagene fra Novo Nordisk, men det skyldtes, at

der var et led for meget i informationskæden. Da teknikerne

fra Tyskland først kom til Danmark og kunne tale direkte med

teknikerne fra Novo Nordisk, blev misforståelserne ryddet af

vejen.

Størrelsen på overfladeføleren blev mindre, men den er

stadig ikke lige så lille som det gamle produkt. For hvor den

gamle skulle monteres på rørene med spændebånd, følger

der en unik monteringsblok med hver af følerne fra Siemens.

I hver blok er der indgraveret et serienummer, som også er


indgraveret i selve føleren. Blokken bliver monteret på røret,

og da det er muligt at tage føleren ud af blokken, når den

skal kalibreres, har teknikerne garanti for, at de altid måler

temperaturen på nøjagtigt samme sted.

”Dette er meget vigtigt for at kunne bevise repeterbarheden.

Hvis den bliver placeret fem centimeter ved siden af, kan

vi ikke være sikre på, at der sker det samme inde i røret.

Af hensyn til patienterne skal vi altid kunne genskabe

de konditioner, vores medicin er produceret under, så

repeterbarhed er vigtigt for, at vi kan garantere vores

produkters renhed og høje kvalitet,” siger Søren Sørensen.

Halverer antal kalibreringer

Også på Novos laboratorier i Bagsværd gør de nye

overfladefølere livet lettere. Kalibreringstekniker Jan Kyhn

Ropers har ligesom Søren Sørensen været en væsentlig

brik i udviklingen af de nye følere, og også for ham gør

indgraveringen af serienummeret en stor forskel.

”Der er altid forskel på følere – de måler en lille smule

forskelligt. Nu kan jeg lade blokken sidde, tage føleren ud og

gå over og verificere den og så altid være sikker på, at den

rigtige føler sidder det rigtige sted,” siger Jan Kyhn Ropers.

På laboratoriet i Bagsværd er pladsen trang, og derfor er der

også udviklet en særlig model kaldet tændrørsmodellen,

hvor blokken kun har halv størrelse, så den kan monteres

på selv de sværest tilgængelige rør. Alle blokke kan i øvrigt

skræddersys til rørene.

”Vi ved jo efterhånden godt, at runde rør ikke er runde, men

en lille smule ovale, og hvis de vil have en blok til et rør med

en diameter på 17,8 centimeter, så bliver det skræddersyet.

Det kan vi gøre, fordi blokken bliver siddende på røret,” siger

Allan Olsen, salgsingeniør i Siemens.

Blokken er lavet af teflon, hvilket giver en meget nøjagtig

temperatur. Til gengæld er den en smule langsommere end

den gamle føler til at reagere, når temperaturen ændrer sig.

”Hvis temperaturen falder én grad, ville den gamle registrere

det på et halvt sekund, mens den fra Siemens bruger

mellem to og fem sekunder. Men vi har forbedret den meget

undervejs. Blandt andet har vi halveret reaktionstiden ved at

lodde sølv på føleren. Vores proces er imidlertid så træg, at

det ikke har nogen betydning – selv om det nye produkt ikke

er lige så hurtigt, er det mere nøjagtigt, og det er vigtigere i

vores proces,” siger Jan Kyhn Ropers.

Nøjagtigheden kan blandt andet mærkes på antallet af

kalibreringer.

”Det er så stabilt, at vi kan nøjes med at kalibrere hver 52.

uge, hvor det var hver 26. uge med de gamle, så vores

udgifter til kalibrering halveres. Vi havde mange afvigelser

på de gamle på grund af den hårde behandling, de fik, når vi

skulle spænde dem på med spændebånd, eller hvis vi kom til

at støde ind i dem,” siger Jan Kyhn Ropers.

Han har i øvrigt valgt at få et standard M12-stik på, da det

gør det nemt for ham at tilslutte den til et ohm-meter, når

han skal verificere sine målinger i forhold til en PT100-tabel.

Hans kollega Martin Wismann, der er automatiktekniker i

Kalundborg, har valgt en helt anden løsning, som vidner om,

at det er lykkedes for Novo Nordisk at få Siemens til at gå

langt med individuelle tilpasninger.

Skal kunne tåle mødet med en gaffeltruck

I alt er der produceret omkring 400 af de nye følere, og

kun syv af dem er nået til Martin Wismanns lille værksted.

Tre af dem er installeret i produktionen, og fire af dem

er endnu ikke taget ud af papkassen, men alligevel

tilhører han det glade kor af teknikere, der har bidraget til

udviklingsprocessen.

I modsætning til hos Jan Kyhn Ropers er der god plads

omkring rørene hos Martin Wismann, og han har derfor valgt

en stor model, hvor transmitteren er indbygget.

”Det er bare en let modificeret standardmodel, som er lidt

nemmere for mig at arbejde med. Vi har 5.000 maskiner her

på fabrikken, og det vigtige er, at vi har noget, der virker,

for ellers er det mig, der står med håret i postkassen søndag

eftermiddag. Siemens viste fleksibilitet ved at levere det

produkt, jeg gerne ville have, og det fungerer pålideligt, er

nemt at kalibrere, og så er det ligetil og håndterbart,” siger

Martin Wismann.

Han er også begejstret for at have fået et mere robust

produkt.

”Det er først og fremmest et must for mig, at produktet

overholder kravene til pålidelighed, nøjagtighed og

repeterbarhed. Men efter et år i produktion kan jeg også se,

at følerne ikke bliver defekte af, at vi kommer til at skubbe

lidt til dem, og det er godt. Vi skal helst kunne køre ind i det

med en gaffeltruck, uden at det går i stykker,” griner Martin

Wismann.

Til venstre: Søren Sørensen fra Kalundborg. I midten: Jan Ropers fra Bagsværd. Til højre: Martin Wismann fra Kalundborg. Foto: Vibeke Toft.

13


14

Alle tre teknikere er fulde af lovord om

processen med at udvikle overfladeføleren,

og de er især begejstrede for, hvor let det har

været at komme igennem med deres specifikke

ønsker.

”Selvfølgelig får Siemens også noget ud af det,

for de får udviklet et produkt, der også kan

bruges andre steder. Men vi får et produkt,

der passer nøjagtigt til vores behov, så vi ikke

skal til at tilpasse os produktet,” siger Søren

Sørensen.

Applikation

Temperaturføleren er en clamp-onteknologi

til brug for temperaturmåling

og proceskontrol til sterile applikationer

som i fødevareindustrien og den farmaceutiske

industri.

Overfladetemperaturføleren kan hurtigt

og enkelt monteres på en eksisterende

rørinstallation. Der skal ingen ændringer

til i rørsystemerne, ej heller skal der

svejses tilslutninger i eksisterende rørsystemer.

Temperaturoverfladeføleren kan suppleres

med en indbygget transmitter.

Features

• Hygiejnisk temperaturmåling.

Ingen kontakt med mediet

• Stor nøjagtighed, hurtig reaktion

• Clamp-on-systemet tillader hurtig

og cost efficient installation

• Ingen svejsetilslutning og ingen

processtop for at installere

• Kapslingsklasse IP 65

• Temperaturmodstand 1x Pt100,

3 wire, class A

• Måleområde: -20ºC til 160º C

• Option : Ex-beskyttelse: II 2G EEx

ia IIC T4/T6

• Option: Transmitter 4…..20 mA,

Profibus PA eller FF

Projektingeniør Steen Andersen og automationsingeniør Sten Mikkelsen.

Fejlsikker

PLC rydder

kontrolrummet

AF LEIF OSMARK

FREELANCEJOURNALIST

Før kunne medarbejderne på Køge Kraftvar-

meværk ikke gå på toilettet uden at tilkalde

en kollega. Men ved hjælp af en fejlsikker

PLC fra Siemens er det lykkedes at opnå sikkerhedsklassificering

til 24-timers ubemandet

drift uden at skulle igennem en omfattende og

dyr renovering af anlægget.

Kontrolrummet er mennesketomt på Køge

Kraftvarmeværk, hvor to kedler producerer damp

og el til Junckers Savværk.


Indtil for et år siden skulle der mindst være én person på

stedet til konstant at holde øje med de mange computerskærme

og dioder på væggene. Men i dag kan medarbejderne

godt tillade sig at hente kaffe, gå på toilettet eller bevæge sig

ud i en af kedelbygningerne for at reagere på en alarm uden

først at alliere sig med en kollega.

”Oprindeligt var der altid en kedelpasser og en maskinmester

til at passe anlægget, og der skulle altid være mindst én af

dem til stede i kontrolrummet. På aften- og nattevagten har

der de seneste par år kun være én på vagt, og han måtte så

ringe efter en maskinmester ovre fra pillefabrikken, hvis han

skulle ud af rummet,” siger Steen Andersen, projektingeniør i

Dong Energy, der ejer kraftvarmeværket.

Der går ikke mange minutter, før vagten igen er tilbage bag

skærmene, og selv om medarbejderne aldrig forlader posten

i mere end en time ad gangen, må der i dag faktisk gå op til

24 timer, uden at der er mennesker i kontrolrummet.

525 grader varm damp

Køge Kraftvarmeværk fyrer primært med overskudstræ fra

Junckers, som igen bruger dampen fra kraftvarmeværket til

processen med at tørre gulvbrædderne. Derudover leverer

værket også damp til en halmpillefabrik og udnytter energien

optimalt ved også at drive nogle turbiner, som producerer

strøm til el-nettet. Dampen til savværket er hovedproduktet,

og det produceres under meget høje temperaturer og et

meget højt tryk – 525 °C og 92 bar. Derfor er sikkerheden

nødt til at være helt i top.

”Hvis vandstanden i kedlen falder og blotlægger hedefladerne

i kedlen, vil der være stor risiko for, at de sprænges, og

hele kedelbygningen bliver fyldt med 525 grader varm damp.

Det er der næppe nogen, der overlever,” siger Steen Andersen

om det absolut værste, der kan ske.

For at undgå den situation skal både vandstanden og trykket

i kedlen hele tiden måles. Det har værket altid gjort med tryk-

og differenstryktransmittere.

”De har fungeret upåklageligt, siden kedlerne blev bygget i

henholdsvis 1987 og 1999, men disse var ikke sikkerhedsgodkendt,”

siger automationsingeniør Sten Mikkelsen.

Den billige løsning

For at få lov til at køre i 24 timers vagtfri drift skulle Køge

Kraftvarmeværk benytte sikkerhedsgodkendte flyde- eller

stavmålere (efter DS/EN 12953) som sikring af kedelbeholderne

mod tørkog.

”Vores beholdere er ikke forberedt til stav- eller flydemålere.

Hvis vi skulle overholde de krav, skulle vi afisolere hele beholderen,

skære hul i den, udgløde svejsningerne, trykteste hele

beholderen op til 150 bar og lukke til med isolering igen. Og

det er dyrt,” fastslår Steen Andersen.

Heldigvis for Dong Energy var der dog en mere enkel løsning.

Arbejdstilsynet kunne nemlig godt acceptere en løsning med

differenstryktransmittere, når den samlede løsning kommer

op i SIL 3 (efter DS/EN 61508). Og det gøres ved at udskifte

transmitterne til SIL 2-godkendte transmittere og koble dem

sammen med en Siemens S7 sikkerheds-PLC, som er SIL 3.

”Vi tager de to målinger og kører direkte ind i indstikskortet

på S7, og dermed opnår vi SIL 3. Det var der ingen andre på

markedet, der kunne løse – og slet ikke til den pris,” siger

Steen Andersen.

Giver sikrere rutiner

Løsningen har fungeret et års tid, og selv om den ikke betyder

det helt store for den daglige drift, kan Steen og Sten

godt mærke forandringer.

”Den store forskel er selvfølgelig, at medarbejderne nu kan

forlade kontrolrummet. Men vi synes stadig, det er mere

sikkert, når der er en mand til at kigge efter anlægget.

Han kan tage stilling og reagere på alarmer, så hvis der for

eksempel falder en pumpe ud, kan han nå at køre over på

en anden pumpe, inden anlægget lukker ned,” siger Steen

Andersen.

”Der indgår så mange parametre i vores processer, og det er

jo kun, hvis noget går galt, at sikkerheden for alvor kommer

ind i billedet,” siger Sten Mikkelsen.

De daglige rutiner er dog blevet udfordret lidt af den øgede

sikkerhed.

”Vi har været nødt til at tilføje nogle nye arbejdsrutiner for

kontrol af sikkerhedskomponenterne. Til gengæld er der in-

gen usikkerhed omkring, at anlægget kan lukke sikkerhedsmæssigt

korrekt ned - med PLC’en kan sikkerheden ikke

omgås,” siger Sten Mikkelsen.

”Den øgede sikkerhed gør til gengæld, at opstarten af anlægget

kan være lidt problematisk, da sikkerhedssystemet ikke

tillader for store udsving i niveauet i kedelbeholderen. Vi har

haft nogle udfald på grund af sikkerheden, og vi har lært, at

vi skal have lidt mere fokus på ”at køre ligeud”, siger Steen

Andersen.

Dublerede processer

Tre uger tog det for Dong Energy at installere det nye

sikkerhedsudstyr, som består af mere end fejlsikre PLC’er.

Ved samme lejlighed er alle procedurer gennemgået, og

sikkerheden er blevet forbedret på en lang række punkter.

Hver enkelt lille del af anlægget er blevet risikovurderet, og

risikoen er vurderet i forhold til, hvordan hver ting interagerer

med de andre parametre.

Med den viden har Dong Energy skabt ekstra sikkerhed i

anlægget ved at indsætte sikkerhedsrelæer og koble dem

sammen på tværs.

”I stedet for at montere dublerede kontaktorer har vi valgt

at udkoble dublerede enheder i processerne. Det kan for

eksempel være, når der skal lukkes for tilførsel af brændsel af

sikkerhedsårsager. Det gøres ved både at stoppe en sluse og

lukke et spjæld, som begge stopper for tilførslen af brændsel.

På den måde sikrer vi, at der lukkes for varmetilførslen på

mere end én måde,” siger Steen Andersen.

Til hver kedelovervågning er anvendt S7-315F-PN/DP

og ET200M fejlsikre analog- og digitalkort.

Kommunikation med overordnet SCADA foregår via

DP/DP Coupler.

15


16

Linjestyring til hele verden

AF OLE RAHR

Virksomheden Logstor A/S fra Løgstør i Nordjylland er

verdens førende producent af præisolerede rørsystemer.

Firmaet har afdelinger over det meste af verden, og rørene

anvendes bl.a. til fjernvarme, fjernkøling, olie og gas, industri

samt marine. Præisoleringen foretages lokalt ude i ver-

den, og firmaet Intego A/S har udviklet en fleksibel og serviceminded

linjestyring for Logstor. Denne linjestyring kan an-

vendes hvor som helst, der skal produceres præisolerede

rørsystemer.

- Et linjestyringssystem består groft sagt af en el-teknisk del

og en mekanisk del, fortæller salgschef i Intego Torben Høy-

rup, og Intego har stået for den el-tekniske del. Linjestyringen

består i, at alle komponenter som motorer, robotter,

frekvensomformere m.m. så at sige kan tale sammen via

PLC’erne, siger Torben Høyrup, og til at samle disse data fra

alle el-komponenterne bruges et PC-betjeningssystem.

Styring via nettet

Projektleder Jan Bøgild Sørensen fra Intego uddyber med,

at linjestyringen dels sikrer den optimale arbejdsgang fra

det rene rør kommer ind i produktionsanlægget i den ene

ende til det færdige, isolerede rør forlader anlægget i den

anden ende, og dels sikrer registrering og dokumentation

undervejs.

– Endemålet med hele projektet er, at vi kan sikre den

bedste sporbarhed på et hvilket som helst rør, fortæller

han. Tidligere bankede man numre ind i røret, men det

kræver, hvis der opstår en fejl, at man skal grave røret fri

og fjerne ekstruderingen (plastbelægning udvendigt) og

den indvendige isolering for at finde fejlen. Vi arbejder på

en løsning med radiotags/RFID – som man f.eks. kender

det fra tyverisikring af tøj i forretninger – så man kan nøjes

med at grave røret frit og så anvende en håndscanner.

Under produktionen har linjestyringen sørget for fuld

dataopsamling via Siemens WinCC-web. Teknikken lægges

på et intranet, så alle data kan ”tale sammen”, og så vi

kan følge et rør over hele verden og mange år frem – og

faktisk kan produktionsanlæg i hele verden sende data

til hovedkvarteret, så Logstor, hvis der er problemer, kan

komme med løsningsforslag direkte via nettet, fortæller Jan

Bøgild Sørensen. Men vi arbejder stadig på dette projekt,

for indtil videre arbejder radiotags ikke så godt sammen

med metal. Hele linjestyringen består af conveyorlinjer,

som er frekvensreguleret, så produktionshastigheden

kan sættes op eller ned efter behov. Vi anvender

Siemens frekvensomformere og Fail Safe PLC’er, som

også kan kommunikere med andre elektronikmærker.

Linjestyringssystemet kan pakkes i containere og sendes

f.eks. til Saudi Arabien, og der anvendes ca. 10 stk

20/40 fods containere til transport af teknikken, siger

projektlederen.

Godt samarbejde

Technical Support Manager Knud Hjort Jensen fra Logstor

har været godt tilfreds med samarbejdet med Intego. – Vi

havde selvfølgelig nogle ønsker om, hvad vi ville have, men

herudover fik Intego stort set frie hænder til at komme

med løsningsforslag. De udarbejdede så specifikationer,

funktionsbeskrivelse og dokumentation, og så kunne vi

fylde yderligere på. Så man kan roligt sige, at løsningerne

er fundet i tæt samarbejde med Logstor, siger Knud Hjort

Jensen. Der har selvfølgelig været andre underleverandører

involveret i projektet, og jeg synes, at Intego har

håndteret dette samarbejde fint. Vi er meget tilfredse med

produkterne fra Siemens, og Intego har forstået, at såvel

produktionslinjen som linjestyringen skal kunne fungere

under alle forhold. Sporbarheden via radiotags betragter

vi som et udviklingsprojekt, som på længere sigt vil styrke

vores dokumentation over for kunderne, og jeg tror på, at

vi snart finder en løsning i samarbejde med Intego, slutter

Technical Support Manager Knud Hjort Jensen fra Logstor.

Fakta om Intego A/S

Intego A/S, Blytækkervej 3-7, 9000 Aalborg,

Telefon 99 36 40 00

Afdelinger:

Aalborg, Århus, Hedensted, Esbjerg, Odense og Hvidovre

Antal medarbejdere: Ca. 400


Sommerkonkurrence

Det er legende let...

- og du får tid til en masse andet sjov!

Siemens sætter med det nye medlem af SIRIUS-familien, SIRIUS Compact, nye

standarder for motorstartere. Således får du ekstra tid til sjov med familie og venner.

Deltag i konkurrencen

Siemens Automation and Drives afholder også i år en sommerkonkurrence,

hvor vi udlodder 50 smarte minispil, som egner sig perfekt til at tage med

på ferien. Deltag i konkurrencen på www.siemens.dk/konkurrence

inden den 30. juni og vind et af spillene.

Med ønsket om en dejlig sommer.

Siemens Automation and Drives

Læs mere om SIRIUS Compact på www.siemens.dk/ad


18

Årets Hannover Messe

AF MELINA HØJ ANDERSEN

Hovedtemaerne på messen var i år nøje udvalgt til at

afspejle interessen hos de besøgende fra hele verden,

som netop har stort fokus på energiteknologi og

-effektivitet samt industriel automation og research.

Siemens var stærkt repræsenteret på alle disse områder,

men mest interessant for A&D Information var standen i Hal

9, hvor samtlige produkter og løsninger inden for industriel

automation og relaterede områder blev præsenteret.

Med afsæt i mottoet ”Forøg din produktivitet” tog Siemensstanden

denne gang udgangspunkt i automobilindustrien

– en industri, som stiller de allerstørste krav til fleksibilitet,

produktivitet og omkostningsoptimering. Her blev således

vist state-of-the-art teknologier via live demo af en

bilproduktion.

Derudover var de mange produktområder præsenteret, og

her stod danske produktspecialister klar til at give de danske

besøgende en guidet rundvisning. Her er et lille udpluk af de

nyheder, som besøgende kunne høre om:

PLC

Her blev præsenteret en virkelig nyskabelse, hvor det

bedste fra en PC og en PLC er kombineret! Ydermere er

der sket en opdatering af CPU’er med PROFINET-porte.

På messen blev vist en virkelig nyskabelse inden for PCteknologi

– en embedded PC i S7-300 teknologi! Den er

designet som en bred CPU i S7-300-serien, og den har

adgang til S7-300 standardperiferien på højresiden. På

venstre side bliver PC-bussen ført ud, og her kan monteres

VGA- og tastaturkort, serielle kort, digitale og analoge kort af

PC104-typerne, ekstra lagermodul osv. PC’en har flash-drive

og er naturligvis uden ventilator, hvilket betyder, at der ikke

er slid- og vedligeholdelsesdele i PC’en, og derved bliver den

lige så robust og driftsikker som en PLC. PC’en leveres med

Windows XP Pro. Den er velegnet til programmer med store

beregninger eller databehandlingsopgaver, som eventuelt

kan programmeres i C++. Som PLC-eksekveringsdel benyttes

WinAC RTX, hvilket giver mulighed for både PROFIBUSkommunikation

og PROFINET på samme tid.

CPU’er med PROFINET-port i S7-400-serien og CPU 319 har

fået isokron realtid på PROFINET-nettet, hvilket betyder, at

IO-periferien opdateres langt hurtigere og mere tidstro end

tidligere. Samtidig er HTML-siderne på CPU’erne udvidet med

flere informationer. Disse kan læses direkte fra en PC med en

standard internetbrowser og helt uden STEP 7.


Industriel kommunikation

Siemens fortsætter den positive udvikling, og der frigives

hele tiden nye produkter, som forbedrer performance

og kvalitet. Læs meget mere herom i nogle af de andre

artikler.

Siemens har i flere år kunnet levere switches, som kan hånd-

tere gigabit, men nu lanceres nye avancerede kommunikationsprocessorer

til SIMATIC S7 300 og S7 400 PLC’er – med

indbyggede switches til gigabit!

PROFINET og ikke mindst trådløs kommunikation vinder frem

- og det er forståeligt, når der ses på de muligheder, der er

og den udvikling, der løbende sker inden for området. På

messen blev det demonstreret, hvordan der nu kan opnås

bedre performance og øget diagnose med PROFINET. Og der

blev igen i år vist nye muligheder for at kommunikere via

trådløse teknologier.

Frekvensomformere

Større sikkerhed og større effekt til halv vægt og højde er

nogle af de nyheder, som blev vist inden for

frekvensomfor-merområdet. Og hertil skal så lægges en

helt ny frekvens-omformer!

SIMATIC ET 200pro FC er navnet på de nye frekvensomformere

fra Siemens, der er integreret i distribuerede I/O-systemer

og dermed konstrueret til montage uden styretavle. En

række stærke egenskaber gør dem velegnede til styring og

regulering af asynkronmotorer inden for et bredt område i

industrien. Læs mere om de nye frekvensomformere i dette

nummer.

SINAMICS G120 er p.t. endnu den eneste standardfrekvensomformer,

hvortil man kan få et PROFINET-interface. Ikke

nok med det, men det er nu også muligt at køre PROFISAFE

herpå! Det betyder, at man kan benytte fail-safe-funktionerne;

sikkert stop og sikker lav hastighed – oven i købet

uden encoder på motoren - og sende sikkerhedssignalerne

via PROFINET. Styrekortet CU240S PN er til PROFINET, mens

styrekortet CU240S PN-F er til Profisafe på PROFINET. Samme

funktionalitet kan naturligvis fås til PROFIBUS.

Effektområdet til SINAMICS G120 er udvidet fra 90 kW til 132

kW med to nye powermoduler PM 240 på hhv. 110 kW og

132 kW. Sammenligner man det nye powermodul på 132 kW

til SINAMICS G120 med et tilsvarende powermodul til vores

hidtidige frekvensomformer Micromaster 440, er vægten

reduceret fra 116 kg til 39 kg, og højden er næsten halveret

blandt andet på grund af et optimeret køledesign!

Koblingsmateriel

På messen blev der vist både en ny serie af softstartere

og motorstartere og et helt nyt modulært sikkerhedssystem,

som parametreres via software.

En ny serie af softstartere, 3RW30, er nu introduceret.

De er ekstremt kompakte, har fået nye tilslutningsmuligheder,

indeholder det patenterede styringssystem polarity

balancing – og så er de blevet helt op til 12 % billigere end

forgængerne.

Den nye SIRIUS Compact serie består af kompakte

motorstartere op til 32A, hvor håndbetjent motorværn,

kontaktor og overlastrelæ er samlet i én enhed! Med

disse reduceres omkostningerne i planlægningsfasen,

og sammenlignet med konventionelle startere er de

nye motorstartere mere kompakte, tilbyder langt mere

funktionalitet og er nemmere at arbejde med.

SIRIUS Modular Safety System, 3RK3, tilbyder sikkerhed så

nemt som aldrig før. Det modulopbyggede sikkerhedssystem

er et sikkerhedsrelæ, der kan parametreres via software.

Det centrale modul er kernen, og opbygningen (antal

indgange og udgange) kan let ændres ved brug af

udvidelsesmoduler og kan derved frit tilpasses til

forskellige applikationer. Systemet anvendes i de tilfælde,

hvor flere end 3 sikkerhedsfunktioner skal evalueres, og

hvor parametreringen via fortrådning vil være meget

tidskrævende og kostbar. Systemet er klart til levering i løbet

af efteråret.

Kanalskinner

Korrekt dimensionering og dokumentation af el-installationen

bliver væsentligt lettere med SIMARIS Design

Basic!

De fleste nyheder inden for forsyning og kanalskinner

blev allerede vist på Light+Building-messen i Frankfurt i

begyndelsen af april. Her var det mest interessante det nye

softwareprogram, SIMARIS Design Basic, som i den grad

letter den omfattende dimensionering af el-installationer.

Der er mange fordele ved dette gratis program, hvilket du

kan læse mere om i dette nummer.

19


20

Siemens hjælper

uddannelsesinstitutionerne

AF MICHAEL NIELSEN

Ungdommen er vores vigtigste kilde og skal forme

fremtiden. Derfor har vi i Siemens A&D indgået et tæt

samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner så

som tekniske skoler, AMU-centre, erhvervsakademier,

ingeniøruddannelser og universiteter.

Et af de sidste skud på stammen er Selandia i Slagelse, hvor

man er begyndt at tage automationsløsninger med ind i un-

dervisningen af produktionsteknologer. Der kommer jævnligt

spørgsmål til underviseren som for eksempel: ”Hvordan vir-

ker en styring?”, ”Hvad er indgange og udgange?”, ”Analog-

signaler, er det noget, der kan bruges til noget?”

Derfor blev vi kontaktet og spurgt, om vi kunne hjælpe

hinanden. Underviseren har nu kigget på en LOGO! som

undervisningsmodel. Her kan eleverne meget enkelt via en

PC sætte logikblokkene sammen og på denne måde opbygge

en styring. Alle data kan overvåges grafisk og ændres online.

Når klassen kommer længere hen i forløbet, er det aftalt, at vi

kommer og fortæller om, hvordan disse styringer kan indgå

i rigtige løsninger, hvordan industrien fungerer, og hvilke

ønsker vi har til de studerende.

Et andet eksempel er Erhvervsskolen Nordsjælland, hvor

man vil gøre det nemmere at undervise sine kommende

el-fagteknikere i de grundlæggende automationsløsninger.

Til dette formål findes en skolepakke bestående af fem

S7-200 PLC’er, onlinekabler, opsætningssoftware og

dokumentation – netop en pakke der opfylder en skoles

typiske behov. Step 7 MicroWin udmærker sig ved at

være meget nem at gå til, og det betyder, at eleverne på

grunduddannelsen får en god oplevelse, når de skal sætte

sig ind i automationens svære kunst.

I de større klasser anvendes normalt SIMATIC S7-300 som

undervisningsudstyr. Her er der igen skolepakker, som

egner sig til både klasseundervisning og til udlevering til

eleverne. Der findes elevlicenser, som kan installeres på de

enkelte elevers PC’er. Softwaren svarer til en Step7 Pro, som

indeholder Step7, SCL, S7-Graph og PLC Sim. Der kan nu

løses opgaver hjemme, som endda kan testes uden brug af

en hardware-PLC. Netværksløsninger foregår for eksempel

via PROFINET og PROFIBUS, som både bruges i den danske

industri og i resten af verden.

Teknologer, installatører, maskinmestre og ingeniører har

alle de samme ønsker: Afgangsprojekter, der kommer fra den

virkelige verden, mulighed for fjernbetjening via Ethernet

og ikke mindst internetløsninger. Alt dette kan realiseres

ved hjælp af vores SCADA-systemer eller HMI-paneler. Disse

ting indgår i undervisningen på flere tekniske skoler og kan

selvfølgelig også være en del af et afgangsprojekt. Både

undervisere og elever har mulighed for at kontakte os for en

nærmere drøftelse af de enkelte afgangsprojekter.

Alle undervisningsinstitutioner kan altså komme i

betragtning med attraktive undervisningspakker.

Vi hører meget tit fra de forskellige skoler, at mange af

eleverne ønsker at bruge SIMATIC som styringsplatform.

Det ønske kan opfyldes, og det gælder både for den

grundlæggende og den videregående uddannelse og

efteruddannelser.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst Michael

Nielsen.


SIMATIC PCS 7

Hvor langt kommer du med dit system? Et traditionelt proceskontrolsystem indskrænker dine visioner og muligheder.

Men PCS 7 bryder de traditionelle grænser og viser dig nye perspektiver. Det er kun SIMATIC PCS 7, der muliggør den fuldstændige

integration af alle automatiseringsfunktioner på dit anlæg – kontinuerlige styringer og batchstyringer, sikkerhedsløsninger

og vejesystemer såvel som felt- og analyseudstyr, motorer og drev - på én og samme platform.

Projektering, visualisering og Asset Management på anlægget sker med det samme værktøj. Og derudover tilbyder

PCS 7 en fleksibel mulighed for at modernisere de eksisterende systemer uden at afbryde driften.

Yderligere information: www.siemens.dk/ad

Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Answers for industry.

Er dine muligheder begrænsede?

SIMATIC PCS 7 sprænger rammerne!


22

Bestil i A&D Mall direkte

fra dit ERP-system

AF CLAUS BIGUM

I fortsættelse af vores serie om brugen af onlinekataloget

A&D Mall sætter vi denne gang fokus på ordrer, der sendes

fra dit ERP-system direkte til A&D Mall.

Virksomhederne skal tænke mere strategisk, når de ønsker

at se på de muligheder, som opstår i kølevandet på at handle

over nettet. Virksomhederne skal nøje gennemgå deres

værdikæder og organisation, så de ved, hvordan e-handel

kan styrke deres forretningsgrundlag.

For at kunne udnytte virksomhedens fulde e-handelspotentiale

er det ligeledes meget vigtigt, at ledelsen er med fra

starten, og at man er villig til at bryde med gamle vaner.

Det gælder specielt for de virksomheder, der fandtes, før

e-handel fik sit kommercielle gennembrud.

Det er en afgørende succesparameter for Siemens A&D, at

kunderne ikke betragter kundeservice, logistik og priser som

en detalje, men i stedet som en vigtig part af virksomheden,

der skaber trygge og tilfredse kunder. E-handel hos Siemens

A&D får stadig større betydning. At kunne tilbyde e-businessløsninger

direkte til vores kunder er derfor en vigtig del af

forretningen.

I mange firmaer er ordreprocessen supporteret af et ERPsystem

– spørgsmål om produktspecifikationer, priser og

leveringstider koster stadigvæk tid og penge. Netværket og

den konstante kommunikation mellem kunder og leverandør

fører til besparelser på ressourcerne og en hurtigere ordrebe-

handling. Integrationen af alle interne og eksterne processer

og netværket samt kommunikationen imellem alle parter er

nøglen til en succesfuld e-business og større konkurrencedygtighed.

Information og udvælgelse

Vælg Automation og

Drives produkter.

Konfigurer komplette løsninger.

Bestilling

Kontroller varetilgængelighed.

Bestil vare

Med A&D Mall kan du linke direkte op til et ERP-system.

Med ER2Mall-metoden kan ordrer fra dit ERP-system sende

data fra ERP-systemet til A&D Mall elektronisk uden nogen

former for interface og ganske gratis. Ordredataene er kun-

despecifikke og ikke bundet til en speciel standard. Det bety-

der, at forskellige formater som for eksempel Microsoft Access,

Excel, Foxpro, PDF, osv. kan behandles. Dit ERP-system

sender din bestilling til os med e-mail. Indkommende ordrer

tildeles vores mailserver. Vores ERP2Mall-server henter periodisk

indkomne ordrer. Din ordre konverteres og sendes til vo-

res SAP-system direkte eller via A&D Mall alt efter den valgte

metode. Ordren læses ind i vores system, og en ordrebekræftelse

sendes automatisk pr. e-mail. I A&D Mall under ordreoversigt

vises status på din ordre, og med track & trace-funk-

tionaliteten kan du følge status på din ordre online og inklusive

leveringsdata for alle ordrer.

Fordele ved ERP2Mall:

• Afvikler ordrer fra dit eget ERP-system

• Ingen bundet standard

• Der er altid åbent 24/7

Af yderligere fordele ved denne metode kan nævnes, at varetilgængeligheden

kan kontrolleres gennem A&D Mall, og at

du vil se dine individuelle konditioner. Konflikter som f.eks. et

produkt, der ikke kan leveres mere, vil blive rapporteret direk-

te tilbage til dit ERP-system. Du kan reagere med det samme

ved at følge linket, der er opgivet i e-mailen, og placere en alternativ

ordre, hvis nødvendigt. Ved up-to-date informationer

er ordreprocessens tider minimeret.

Men hvad betyder det helt nøjagtigt for dig som kunde,

at du anvender e-businessløsninger med Siemens A&D?

Der er flere fordele ved at handle online. Du skal som kunde

ikke opleve at vente på faxen eller på den almindelige ordreekspedition.

Du kan som kunde springe ventetiden over. Se

lagerstatus direkte, se dine priser, se dine ordrer og track

& trace dine bestillinger. Alt sammen noget, der sparer tid.

Derfor bliver vores onlinekatalog også mere og mere besøgt.

Ved at anvende onlinekataloget får du større tilgængelighed,

en god kvalitet og sparer oven i købet tid. Derfor tilbyder

Siemens A&D en total e-businessløsning til dig som kunde.

Track and trace

Søg efter ordrestatus

Support

Anvend support og

teknisk information


Ordforklaring

E-business

En generel term for en forretningsadfærd, hvor

man bruger elektroniske medier som for eksempel

internettet, andre computernetværk, trådløst

transmissionsudstyr og meget mere.

Enterprise Ressource Planning (ERP)

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning.

Som ordet antyder, handler ERP om styring og planlægning

af en virksomheds samlede ressourcer i et

enkelt system. Den centrale database indeholder

oplysninger, som de enkelte moduler kan hente data

fra.

ERP2Mall

ERP2Mall er et værktøj til elektronisk overførelse

af ordrer fra dit ERP-system til A&D Mall.

Filer sendes pr. e-mail direkte til en ordreserver.

A&D Mall

Siemens A&D’s onlinekatalog der anvendes til at få

informationer og til bestillinger.

Har du spørgsmål om brugen af A&D Mall eller

ERP2Mall, beder vi dig kontakte:

Claus Bigom

Telefon 44 77 58 06

claus.bigom@siemens.com

www.siemens.dk/admall

ABC om image-

update på HMI

AF MORTEN MÜLLERTZ

ABC’en beskriver, hvordan der foretages imageupdates.

Vejledningen hjælper dig med at installere et nyt image

på et panel. Ved en opdatering fra WinCC flexible

2004 til 2005 eller fra 2004/2005 til 2007 skal panelet

opdateres med et nyt image.

Det kan også være nødvendigt med nye paneler, hvis

imaget på panelet ikke er det samme som det image,

projektet har.

Imaget på panelet skal passe sammen med den aktuelle

WinCC flexible-version. Det er vigtigt at fjerne alle

licenser på panelet, før der overføres et nyt image, da

disse licenser ellers vil blive slettet.

ABC SIMOCODE

First Time User

AF MORTEN MÜLLERTZ

ABC’en giver en kort beskrivelse af opsætningen

af SIMOCODE.

SIMOCODE pro er et fleksibelt og modulopbygget

motorstyringssystem til lavspændingsmotorer, som via

PROFIBUS DP kan tilsluttes til automationssystemer på

et højere niveau.

ABC’en beskriver primært rækkefølgen af de arbejdsopgaver,

der skal udføres, og hvordan de udføres for at

komme i gang.

En beskrivelse af cykliske og acykliske data og hvordan

disse data kan hentes til PLC’en.

ABC’en er ikke en fuldstændig indføring i SIMOCODE

ES-softwaren, men en kortfattet vejledning for førstegangsbrugeren.

www.siemens.dk/ABC

Link til vores danske ”Kom hurtigt igang”-ABC’er

23


24

Automatik 08

2. - 4. september i Brøndby Hallen

AF JØRGEN BYLOD

Siemens A&D deltager igen i år, når den årlige

automatikmesse i Østdanmark går i luften.

Automatik er, som navnet antyder, helt målrettet mod

automatikbranchen. Desuden adskiller messen sig fra andre

messer ved, at der parallelt med udstillingen afholdes en

lang række konferencer og produktdemonstrationer.

Siemens sætter fokus på ”instrumentkommunikation”.

Det sker på udstillingen, men Siemens er også vært ved 3

produktdemonstrationer og en konference:

Emnerne på produktdemonstrationerne er:

2. september kl. 10 – 11.30:

Produkter og løsninger til sværindustrien.

3. september kl. 10 – 11.30:

Produkter og løsninger til kemi/hydrocarbon

4. september kl. 10 – 11.30:

Produkter og løsninger til fødevareindustrien

Emnet for konferencen hvor Siemens er vært:

3. september kl. 15.30 – 16.30:

”Instrumentkommunikation”

Vi har valgt at sætte fokus på instrumentkommunikation,

fordi der efter vores erfaring stadig er mange, der ikke

kender det potentiale, som ligger i en bedre kommunikation

– og det gælder helt ud til instrumentet. Instrumenterne har

allerede i dag en masse informationer, som kun kan afleveres

til kontrolanlægget via digital kommunikation. Informationer

kan bidrage væsentligt til at sikre anlæggets oppetid. Og selv

om der allerede i dag er mange muligheder, så er udviklingen

først lige begyndt. Fremtiden byder på mange flere og meget

enklere kommunikationsformer.

Proceskontrolsystemet PCS 7, som vi også viser, er udviklet til

at udnytte informationerne optimalt.

Se mere på www.automatik08.dk


Bøger man ikke vil være foruden

AF OLE DYVAL

Hvem kender ikke situationen: Jeg ved, at det kan lade

sig gøre, men hvordan gøres det? Situationen er kendt af

mange også af undertegnede, og derfor er det altid rart

at have et opslagsværk ved hånden.

Som instruktør i SITRAIN oplever jeg stor interesse for de

bøger, jeg fisker op af tasken, når ovenstående situation

opstår, og jeg bliver altid spurgt, om bøgerne kan købes.

Det kan de, og her følger lidt information om de bøger,

der er relevante, hvis man arbejder med STEP 7. Bøgerne

er udgivet på engelsk og tysk.

Automating with SIMATIC

af Hans Berger

En bog der spænder bredt. Du får

indsigt i PLC’ens struktur og bliver

introduceret til konfigurering og

parametrering af controlleren med

STEP 7. Endvidere beskrives forskellige

PLC-programmeringssprog.

Ordrenr.: 6ZB3500-0AE02-0AA0 (en)

Ordrenr.: 6ZB3500-0AE01-0AA0 (de)

Automating with STEP 7 in

STL and SCL af Hans Berger

Elementer og applikationer med

de tekstbaserede sprog i STEP 7:

Statement List og Structured Control

Language. Bogen indeholder mange

eksempler baseret på eksisterende

applikationer fra industrien.

Ordrenr.: 6ZB3500-0AA02-0AA0 (en)

Ordrenr.: 6ZB3500-0AA01-0AA0 (de)

Automating with STEP 7

in LAD and FBD af Hans Berger

For begynderen eller den øvede STEP7bruger.

Bogen indeholder elementer

og applikationer med de grafiske sprog

i STEP 7 til brug sammen med S7-300-

og S7-400-systemer.

Ordrenr.: 6ZB3500-0AB02-0AA0 (en)

Ordrenr.: 6ZB3500-0AB01-0AA0 (de)

Decentralization with

PROFIBUS DP/DPV1

af Josef Wiegmann og Gerhard Kilian

Introduktion til PROFIBUS med

mange eksempler og introduktion til

konfigurering og parametrering af

PLC’en som PROFIBUS-master.

Ordrenr.: 6ZB3500-0AC02-0AA0 (en)

Ordrenr.: 6ZB3500-0AC01-0AA0 (de)

Automating with PROFINET

af Raimond Pigan og Mark Metter

Introduktion til PROFINET-teknologi.

Ingeniører, teknikere og studerende

får indblik i konceptet via applikationer

beskrevet og løst med SIMATIC

komponenter.

Ordrenr.: 6ZB3500-0AP02-0AA0 (en)

Ordrenr.: 6ZB3500-0AP01-0AA0 (de)

For mere information om ovenstående bøger og

et bredt udvalg af anden teknisk litteratur, besøg:

http://www.publicis-erlangen.de/books.

25


26

Tynde klienter, en billig måde

at udvide sin HMI-løsning på

AF MICHAEL NIELSEN

De to nye tynde klienter, der er frigivet til salg, er

henholdsvis et 10” touchpanel og et 15” touchpanel.

Begge modeller har 24V forsyning, USB-interface til key-

board, mus eller andre betjeningsenheder og en Ethernetport.

Der er ikke mulighed for at etablere kommunikation

imod automationssystemet, man kan altså kun forbinde den

tynde klient til et SIMATIC-panel (via Smart Access) eller til

et WinCC-system (via en Web Navigator). Andre løsninger

kan findes inden for Microsoft-verdenen. Der kræves

ingen licens til den tynde klient, da al licensiering sker på

serverdelen. Se tegning 1 for en Smart Access-løsning. Her

er det selve MP-panelet, der har kommunikationen imod

automationssystemet. Tegning 2: Med en Web Navigatorløsning

er det selve PC’en, der har procesforbindelse,

mens de tynde klienter forbindes ind imod Web Navigatorløsningen.

Bemærk, at antallet af klienter, der kan benyttes

i forhold til web-serveren, er bestemt af licensen, der ligger

på Web Navigator.

Tegning 1.

Tegning 2.

Hvad er en tynd klient?

En tynd klient er kun udrustet med en parametrerings- og

opsætningsfunktion. Den har derfor ingen mulighed for

at få fat i automationsløsningen direkte. Som styresystem

på de nye tynde10” og 15” klienter benyttes en Linuxkerne.

Opsætningen af kommunikationspartnere sker

via en ”GUI” (Grafic User Interface) og hjælper altså

automationsingeniøren nemt igennem opsætningen.

Netværkspasswords’ne skal stemme overens med dem,

der anvendes på de normale klienter, ellers skabes der

ikke kommunikationsforbindelse. Selve applikationen,

der afvikles, sker på ”hosten” - altså værten! Det er kun

billederne, der transmitteres via det tilsluttede Ethernet.

Al datatransmission sker via Ethernet.

Hvilke kommunikationsformer benytter

en tynd klient sig af?

Som kommunikation benyttes i forbindelse med Smart

Access - altså til SIMATIC HMI-panelerne - en VNCforbindelse.

VNC betyder ”Virtuel Network Connection”,

som er en netværksløsning via Ethernet, mens WinCC

benytter sig af enten RDP (Remote Desktop Protocol) eller

Terminal Services fra Microsoft. Selve RDP-protokollen findes

i WinXP Pro, så man meget enkelt kan opbygge en remote

forbindelse. Terminal Services skal anvendes, hvis flere

end 4 forbindelsespartnere skal forbindes til den samme

PC (server), hvilket altså kræver en rigtig serverløsning

(Microsoft Server 2003!).

Tynd klient med Smart Access

Her kan enten bruges SIMATIC HMI-paneler med Ethernet

dvs. alle farvepaneler eller en løsning med en RunTime (RT)

på en PC, hvilket betyder, at PC’en agerer operatørpanel. Med

Smart Access kan man overtage et panel fra f.eks. en tynd

klient. Denne funktion er implementeret på de tynde klienter.

Bemærk, at der altid kun er én, der kan betjene anlægget!

Tynd klient med Web Navigator og WinCC

I dette tilfælde er der mulighed for, at alle betjeningspladser

kan benyttes på samme tid. Alle griber altså fat i den samme

server. En typisk definition er, at man anvender Windows

Internet Explorer som betjeningskanal. Med de tynde klienter

er denne løsning direkte integreret.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst

Michael Nielsen.


Typenumre og priser

Tynd klient 10” touch

6AV6646-0AA21-2AX0

Listepris DKK 7.250,00

Tynd klient 15” touch

6AV6646-0AB21-2AX0

Listepris DKK 8.060,00

Nyt operatørpanel til

S7-200 - SIMATIC TD 400C

AF LARS LIMKILDE

Display med 4 tekstlinjer specielt til SIMATIC S7-200 med en overflade,

der kan designes individuelt.

Tekstpanel TD 400C er det nyeste inden for tekstpaneler til S7-200 PLCsystemet.

Det består af et baggrundsbelyst display med 4 tekstlinjer og

er baseret på betjeningsfunktionerne i TD 200/200C. Ud over betjening

via standardtasta-turet tilbyder TD 400C et økonomisk valg til at skabe et

funktionelt brugerinterface. Tastaturet i tekstpanelet TD 400C har per-

manent positionerede berøringstaster, som kan tildeles adskillige funktioner.

Op til 16 taster kan opsættes med parametre. Til konfigurationen

anvendes TD Keypad Designer, der er integreret i STEP 7-MicroWIN fra

version 4 SP6.

Forbedrede tekstdisplayfunktioner:

• 4-linjet display: Op til 4 tekstlinjer, hvor der kan indsættes op til 6 tags

i hvert skærmbillede

• 15 berøringstaster: De permanent positionerede berøringstaster kan

tildeles funktioner individuelt

• 80 alarmer: Brugeralarmer og meddelelser kan nemt konfigureres

• Passwordbeskyttelse: Alle TD 400C-funktioner kan låses via password

• Brugerdefinerede menuer: TD 400C supporterer en brugerdefineret

menustruktur med op til 8 lag

• Visuel og akustisk keystroke feedback: Ved konfigurering af TD 400C

kan der fremstilles en parameter på visuel og/eller akustisk feedback.

• Screensaver: Baggrundslyset i TD 400C kan slukkes ved hjælp af en

indbygget screensaver

S7-200 TD 400C Text Panel

6AV6640-0AA00-0AX1

Pris DKK 1.620,00

27


28

Nyheder fra ET 200-fronten

AF JESPER THOMSEN

På den nyligt overståede Hannover Messe blev PROFINET

IRT vist. Det betyder, at vi nu kan have IO (ET 200S)

siddende på Ethernet/PROFINET med opdateringstider

på 250 µs. Ud over hurtigere opdateringstider end i dag

(PROFINET RT min. 1ms) opnås større performance i lange

linjestrukturer og båndbreddereservering i højt belastede

netværk.

Der er kun fornuft i disse hurtige opdateringstider sammen

med en kraftfuld PLC, hvorfor PROFINET IRT er frigivet til CPU

319, 414/6-3PN og Soft PLC-platformen. Andre forudsætninger

er STEP 7 V5.4 SP4 og den nyeste FW til CPU. Alt sammen

forventes at kunne leveres inden for de næste par måneder,

og vi følger naturligvis op med nærmere informationer ved

frigivelsen.

Til PROFINET IRT og ET 200 er kun ET 200S med via det nye

IM152-3 PN HF interfacemodul.

For at understøtte denne forøgede performance bliver IOmodulernes

performance også justeret, som det allerede er

sket med AI- og DO-kort.

IO-link

På Hannover Messen viste Siemens også det nye IO-link

mastermodul. IO-link er en åben seriel protokol, der betyder,

at vi nu har kommunikation helt ud til den enkelte giver.

Det vil sige, at vi ikke alene kan gemme parametre til for

eksempel en induktiv aftaster eller fotocelle, men vi vil også

kunne ændre dem under drift siddende centralt fra en PC.

IO-link er en åben standard, der endnu ikke er 100 %

færdig, og derfor sælges produkterne ikke endnu, men man

forventer at bringe produkterne på markedet i efteråret

2008. Første IO-link-master bliver en ET 200S 4-kanals IOlink-master.

For mere information om IO-link, se denne hjemmeside:

www.siemens.com/io-link

Der kan også downloades en brochure i PDF-format via

dette link:

http://www.automation.siemens.com/newsletter/guiLink.

aspx?id=1068722

Ny version af ET 200-konfiguratoren

Nyeste version er opdateret med en langt bedre grafik og de

nyeste moduler som for eksempel ET 200S PN CPU.

Versionen er tilgængelig på vores hjemmeside via dette link:

www.siemens.dk/et200konfigurator.


Ny ET 200S CPU IM151-8 PN/DP

er frigivet til salg

Med 3 integrerede Ethernetporte opnås, at

CPU’en kan indgå i en linjestruktur, samtidig

med at der er en ledig port til en HMI/programmerings-PC.

Det betyder, at man ofte kan spare

en ekstra switch. CPU’en er endvidere PROFINET

IO-master for op til 128 IO-noder, og hvis der

indsættes et DP-mastermodul, kan der tilsluttes

op til 32 DP-slaver. Så her er tale om en ægte

decentral løsning.

Der kan tilsluttes op til 63 IO-moduler eller maks.

2 m længde af ET200-stationen. Med indbygget

webserver er diagnose- og statusinformationerne

let tilgængelige.

På kommunikationssiden understøttes 8 tilslut-

ninger på Ethernet og 16 på DP, og med PROFI-

NET CBA-understøttelse er vejen banet for effektive

modulære løsninger.

CPU’en forventes leveringsklar fra juni, og til

september følger en fejlsikker version med

192kb hukommelse.

Læs mere på www.siemens.com/et200s.

Bestillingdata

Bestillingsnr. Pris

Standardversion 6ES7151-

8AB000AB0

F-version 6ES7151-

8FB00-0AB0

Master Interface

Module

PROFIBUS DP

6ES7138-

4HA00-0AB0

DKK 4.540,00

DKK 6.445,00

DKK 3.200,00

Sikkerhedsnyt

AF JESPER THOMSEN

På Hannover Messen blev ET 200S F PN/DP

CPU præsenteret. Se nærmere info under

artiklen om ET200-nyheder.

Læs også applikationsartiklen om Køge

Kraftvarmeværk på side 14-15.

Ny ASIsafe-software til AS-i safety-monitor

Med de nye generationer af ASIsafe-softwaren

version 3 til AS-i safety-monitoren og den nye

diagnosesoftware ASImon version 3 er der

kommet endnu flere muligheder for innovative

løsninger med ASIsafe.

Nu kan der forbindes fejlsikre output på AS-ibussen.

AS-i-netværket og safety-monitoren

kan bruges som gateway mellem to netværk.

Version 3 kan åbne alle gamle versioner og kan

også anvendes på ældre hardware - dog med

visse restriktioner. For yderligere informationer

- se dette link:

http://www.automation.siemens.com/cd/asinterface/html_76/software_asimon.htm

SINAMICS G120 frekvensomformer

med PROFINET

SINAMICS G120 kan ud over at levere op til

132 kW også køre failsafe op til Cat3 på både

PROFIBUS og nu også på PROFINET.

http://www.automation.siemens.com/

newsletter/guiLink.aspx?id=1040353

Safety Integrated Newsletter Archive

Hvis du vil holde dig opdateret om de nyeste

produkter, kan du abonnere på nyhedsbrevet

via dette link, hvor tidligere udgaver også kan

findes: http://www.automation.siemens.com/

newsletter/guiLink.aspx?id=1040360

Er du interesseret i nyhedsbreve, kan de

bestilles via dette link:

http://www.automation.siemens.com/

newsletter/guiLink.aspx?id=1040362

29


30

High-performance PC-kommunikation

til Industrial Ethernet og PROFIBUS

AF LARS PETER HANSEN

Siemens A&D har udviklet to nye kommunikationskort

til PC’er. CP 1623 kan anvendes til at forbinde en PC med

Industrial Ethernet, og CP 5621 kan anvendes til at forbinde

en PC med PROFIBUS.

CP 1623 har sin egen processor. Det sikrer en stabil, uafbrudt

high-performance kommunikation, også selvom PC’en er me-

get belastet, fordi man for eksempel afvikler tunge visualiseringsapplikationer

eller PC-baserede styringsopgaver.

Increas e of data throughput with C P 1623

600%

500%

200%

100%

Throughput

CP 1613

CP 1613 A2

C P 1623


Dette korts performance er forøget meget betydeligt i forhold

til, hvad der var muligt med det legendariske CP 1613.

CP 1623 er udstyret med en integreret 2-ports switch, og

for at forbedre stabiliteten kan det tilsluttes en ekstern

spændingsforsyning.

PROFIBUS-kortet CP 5621 kan anvendes til at forbinde en PC

med et PROFIBUS- eller MPI-netværk.

De nye CP-kort og drivere

For at sikre, at disse kort kan fungere sammen med nye PC’er,

er de udstyret med PCI Express Bus x1 teknologi.

Man kan finde flere informationer på nettet under:

www.siemens.com/simaticnet

Produkt Ordrenummer Pris DKK

Communications processor Industrial Ethernet/PROFINET

SIMATIC NET CP 1613 A2 communications processor 6GK1161-3AA01 8.670,00

SIMATIC NET CP 1623 communications processor 6GK1162-3AA00 8.670,00

HARDNET til Industrial Ethernet

SIMATIC NET HARDNET-S7 1613/1623 2007 6GK1716-1CB70-3AA0 7.250,00

SIMATIC NET IE S7-1613/1623, upgrade to version 2007 6GK1716-1CB70-3AE0 9.070,00

Communications processor PROFIBUS

SIMATIC NET CP 5621 communications processor 6GK1562-1AA00 3.150,00

SIMATIC NET CP 5621 communications processor + MPI cable 6GK1562-1AM00 3.190,00

SOFTNET til PROFIBUS

SIMATIC NET SOFTNET-S7/2007, til PROFIBUS 6GK1704-5CW70-3AA0 3.650,00

SIMATIC NET SOFTNET-DP/2007, til PROFIBUS 6GK1704-5DW70-3AA0 2.730,00

SIMATIC NET SOFTNET-DP-SLAVE 2007, til PROFIBUS 6GK1704-5SW70-3AA0 1.370,00

SIMATIC NET SOFTNET-DP/2006, upgrade to version 2007 6GK1704-5DW70-3AE0 907,00

SIMATIC NET SOFTNET-DP-SLAVE, upgrade to version 2007 6GK1704-5SW70-3AE0 907,00

SIMATIC NET SOFTNET-S7/2007, upgrade to version 2007 6GK1704-5CW70-3AE0 907,00

USB-kabel til LOGO!

AF LARS LIMKILDE

Nu er der kommet et USB-programmeringskabel

til logikmodulet LOGO!

Kablet er 2 meter langt, og der medfølger en mini-CD

med driver.

Bestillingsnummer: 6ED1057-1AA01-0BA0

Listepris: DKK 608,00

31


Med forandringens hast

Hvordan kan bryggerier variere deres produktudbud endnu mere? Med det fleksible

proceskontrolsystem BRAUMAT PCS 7, SIMATIC Batch og MES SIMATIC IT. Ingen andre

systemer gør det muligt at skifte produktion så nemt og hurtigt. Store eller små batches.

Velafprøvede og etablerede bryg eller nye recepter. Få dem meget hurtigere på markedet.

Yderligere information: www.automation.siemens.com/PCS 7

Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Answers for industry.

Fra et enkelt input …

… til ubegrænsede muligheder


Ny og billig Industrial Ethernet switch

AF LARS PETER HANSEN

Siemens A&D har udviklet en ny unmanaged 4-ports

Industrial Ethernet switch – CSM 377. Denne switch er

den første i en række af switches, der er udformet i et

SIMATIC S7 300-design.

CSM 377 Compact Switch Module kan anvendes til at

forbinde en SIMATIC S7 300-PLC med op til 3 andre deltagere

på et Industrial Ethernet netværk med 10/100 Mbit/s.

CSM 377 kan monteres direkte på en S7 300-skinne ved

siden af CPU’en. Den er udstyret med 4 RJ45-porte, der er

forsynet med ”kraver”, hvilket gør den særdeles velegnet

at anvende sammen med de PROFINET-certificerede

FastConnect RJ45-stik.

Switchen kan anvendes til en realtidskommunikationsform

som for eksempel PROFINET RT og har integreret diagnose

via LEDs.

CSM 377 er det rigtige valg, hvis man skal bruge nogle ekstra

porte i en mindre applikation baseret på Industrial Ethernet/

PROFINET i forbindelse med en SIMATIC S7 300-PLC:

Data for den nye CMS 377

Produkt Ordrenummer Pris DKK

SIMATIC NET CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0 1.086,00

Man kan finde flere informationer på internettet under:

www.siemens.com/simaticnet

33


34

De nye kommunikationsløsninger

AF LARS PETER HANSEN

På dette års Hannover Messe var der flere trends inden

for industriel kommunikation. Overordnet var temaet

mere performance og mere/enklere diagnose. Det blev

understreget ved blandt andet gigabit helt ned til PLCniveau,

opdateringstider på hele netværk på 250 µsek.

og visning af netværkets opbygning i PLC’ernes indbyggede

web-interface.

Endnu en gang blev der vist nye muligheder for at kommunikere

over trådløse teknologier – via GPRS/GSM og naturligvis

via Industrial W-LAN.

Gigabit@Control Level

Siemens A&D har i adskillige år kunnet levere de industrielle

switches SCALANCE X400, der kan håndtere gigabit. I sommeren

2007 kom der yderligere en ny gruppe switches med

3 gigabitporte – nemlig SCALANCE X300-familien. Disse

switches er kompakte og kan håndtere V-LAN ringredundans

med mere.

Nu lancerer Siemens A&D nye, avancerede kommunikationsprocessorer

(CP’er) til både SIMATIC S7 300- og 400-PLC’erne.

Disse CP’er har en indbygget switch med henholdsvis 3 og

5 porte, hvor én kan håndtere gigabit. Endvidere kan disse

CP’er håndtere IP-routing, hvilket betyder, at de har to IP-

adresser og kan route imellem to forskellige netværk.

Desuden har de indbygget en mini-firewall, så man kan styre,

hvem der har adgang til hvad.

Den succesrige FastConnect-serie bliver nu udvidet med nye

FastConnect-stik og -kabler, som bygger på 8-lederteknologi,

der således også understøtter gigabit.

På PC-fronten er der også sket et løft. Det legendariske PC-

kort CP 1613 er blevet afløst af det nye CP 1623. CP 1623

har to gigabit-porte og mulighed for ekstern spændingsforsyning,

og man har forøget performancen med 600 %

sammenlignet med CP 1613!


Mere performance med PROFINET

PROFINET er blevet endnu hurtigere. På dette års Hannover

Messe blev det vist, at SIMATIC S7 300, S7 400, SIMOTION,

ET 200S og den helt nye (og virkelig lækre og billige) ET 200S

CPU alle understøtter PROFINET RT og PROFINET IRT.

Uanset om man har behov for en taktsynkron løsning med

jitter i nanosekundsklassen (PROFINET IRT), eller om man vil

”nøjes” med en ikke-synkron løsning (PROFINET RT), kan man

nu vælge opdateringstider på ned til 250 μsek.!

Disse produkter kan naturligvis også kommunikere safetysignaler

(nødstopssignaler/sikre signaler) via det samme

netværk.

Mere diagnose med PROFINET

Da PROFINET er baseret på Ethernet, har man også mulighed

for at anvende standard IT-teknologier så som web-interface.

Alle CPU’er og CP’er med PROFINET-interface har en integre-

ret web-server, der kan give adgang til en lang række diag-

noseinformationer. Det gælder ikke kun informationer fra

den aktuelle PLC, men også detaljerede diagnoseinformationer

fra hele det tilsluttede PROFINET. I SIMATIC STEP 7 har

man i længere tid kunnet få vist hele PROFINET-netværkets

opbygning og alle diagnoseinformationerne – online.

Denne funktionalitet er nu blevet integreret i PLC’er med

PROFINET-interface. Det betyder, at man kan analysere/

diagnosticere hele PROFINET-netværket uden SIMATIC STEP 7

kun ved hjælp af web-interfacet.

Endnu mere trådløs kommunikation

Der blev endnu en gang vist nye industrielle accesspoints.

Nye billige SCALANCE W784 accesspoints til indbygning i

kapslinger. De voldsomt robuste accesspoints SCALANCE

W786 leveres nu også i en RR-version (Rapid Roaming, der via

iPCF-protokollen understøtter roaming helt ned til 8msek).

Det betyder, at Siemens A&D kan levere en ultraskalerbar

løsning, der dækker over > 48 forskellige accesspoints og

klientmoduler. Man har - efterhånden i et par år - kunnet

bruge Industrial W-LAN-produkterne til safety-signaler.

Men nu kommer der også IW-LAN-paneler, som kan

kommunikere via IW-LAN med eller uden safety.

Endelig blev der vist en række modems, SINAUT MD 720 og

MD 740, der åbner for muligheden for at kommunikere med

SIMATIC S7 200, S7 300 og S7 400 samt et helt Ethernetnetværk

via mobiltelefonnettet baseret på GPRS og GSM.

For flere informationer, se venligst:

www.siemens.com/simaticnet

35


38

Nye motorstartere fra Siemens

imødekommer trends i markedet

AF PETER BORNERUP

Siemens sætter med SIRIUS 3RA6 Compact Starter nye

standarder for motorstartere. Med det nye medlem af

SIRIUS-familien reduceres omkostningerne i planlægningsfasen,

hvilket minimerer de samlede omkostninger

fra planlægning til idriftsættelse.

Sammenlignet med konventionelle startere, er de nye startere

mere kompakte, tilbyder langt mere funktionalitet og er

nemmere at arbejde med.

Minimer de skjulte omkostninger

Med en række tekniske highlights imødekommer SIRIUS 3RA6

Compact Starter de nuværende markedstrends, der går imod

mindre produkter og færre varianter for nem produktudvælgelse.

De nye motorstartere kombinerer funktionerne håndbetjent

motorværn, elektronisk overlastrelæ og kontaktor i et

kompakt design. SIRIUS 3RA6 Compact Starter kan anvendes

i applikationer med trefasede motorer op til 32 A (15kW/

400V). Det kompakte design og de få varianter af produktet

gør både planlægning og installation enklere. Det betyder

færre udgifter til lager og sparer plads i tavlen.

Hurtigt oppe at køre

Som noget helt unikt er SIRIUS 3RA6 Compact Starter

svejsefri – selv ved endt levetid. Det er opnået takket være en

Det er enkelt at udvælge de nye SIRIUS 3RA6 Compact Startere.

Starttyper

Direkte starter

Reversibel starter

X

patenteret mekanisk anordning, der er installeret i produktet.

Den patenterede løsning banker kontaktsættet åbent, hvis

den detekterer, at der er sket eller er ved at ske en svejsning

som følge af slid. Herefter får man en indikering på starteren

af, at starterens levetid er slut. Det vil dog stadig være muligt

at koble starteren ind igen og køre skiftet færdigt, indtil man

får udskiftet starteren. Med aftagelige terminaler er det desuden

hurtigt at skifte starteren, hvis det bliver nødvendigt.

Endnu hurtigere og mere effektivt bliver det, hvis man bru-

ger det tilhørende SIRIUS 3RA6 infeedsystem. Det giver endnu

mindre fortrådning og en fremtidssikret løsning, der nemt

kan udvides efter behov.

Flot, organiseret og sikkert

Når man opbygger en tavle med SIRIUS 3RA6 Compact

startere, ser den pæn og organiseret ud. Det gør den, fordi

en stor del af fortrådningen er foretaget i forvejen, men også

fordi både direkte startere og reversible startere har samme

højde. Ud over at det ser pænt ud i tavlen, har det også den

fordel, at der er indbygget en mekanisk gensidig spærring på

de reversible startere.

Fleksibilitet både i planlægnings- og driftsfasen

Med SIRIUS 3RA6 Compact Starter opnås maksimal fleksibilitet,

og man undgår at have store investeringer bundet i

projektet. De aftagelige terminaler gør det nemlig muligt

at foretage fortrådningerne på forhånd, så motorstarteren

bliver integreret i tavlen som det sidste. De aftagelige terminaler

betyder også, at man kan udskifte motorstarteren uden

at skulle omfortråde, og anlægget er derfor hurtigt oppe at

køre igen.

Strømindstillingsområder

0,1 ... 0,4 A

0,32 ... 1,25 A

1 ... 4 A

3 ... 12 A

8 ... 32 A

= 10 typer

komponenter


Suveræn – også under drift

De nye SIRIUS startere giver også fordele under drift. Ved

kobling af høje belastninger eller ved hyppige koblinger

vil hovedkontaktsættet før eller siden blive slidt. Det vil

typisk føre til, at kontaktsættet svejser. Med en SIRIUS 3RA6

Compact Starter er det slut: Den detekterer fejlen og afbryder

starteren – selv ved endt servicetid. Herudover beskytter

den mod overbelastning og kortslutning. Det integrerede

overlastrelæ giver mulighed for en målrettet fejldiagnose.

Det signaleres via separate hjælpekontakter, hvorvidt fejlen

skyldes en overbelastning eller en kortslutning. I tilfælde

af en overbelastning kan motorstarteren resættes enten

manuelt direkte på starteren eller via automatisk resæt.

Tilhørende infeedsystem gør alting nemmere

Infeedsystemet 3RA6, der passer til de nye SIRIUS Compact

Startere, gør alting en smule nemmere for dig. Man slipper

for en del fortrådning i effektkredsen, hvilket sparer tid

både i planlægningsfasen og i tilfælde af, at en motorstarter

skal udskiftes. Infeedsystemet har desuden en integreret

PE-skinne, så jordlederen fra motorkablet kan forbindes

Overblik over SIRIUS Compact Starter og dens funktionªer.

Indstilling af manuel

eller automatisk reset

Indstilling af startklasse

LED til A1 / A2 styrespænding og

hovedkontaktsættet ON

Testknap overlastudløser

Testknap kortslutningsudløser

Indikator for restlevetid = 0%

direkte dertil. Alt i alt sparer det en del manuelt arbejde

og gør, at tavlen fremstår pænt og professionelt udført. En

direkte starter optager med sine 45mm én plads i systemet,

og en reversibel starter optager med sine 90mm 2 pladser.

Systemet er fleksibelt og kan udvides med ekstra pladser helt

op til en maks. bredde på 1,20 meter. Hvis det ønskes, kan

3RA6-infeedsystemet forbindes til 3RV19-infeedsystemet via

et linkmodul.

Forbindelse til overordnede systemer

Rigtigt mange anlæg og maskiner er i dag forbundet med

AS-Interface. Ønsker du at kommunikere via AS-Interface

med SIRIUS Compact, gøres det helt enkelt. Det tilhørende

AS-i add-on-modul klikkes på motorstarteren uden brug af

værktøj, hvilket reducerer omkostningerne til fortrådning

yderligere. Med AS-i kan diagnose, status og fejlsignaler

såsom vejrbelastning eller kortslutning via PLC’en blive

tilgængelige for hele systemet. Bit-tildelingen svarer til

den sædvanlige standard for SIRIUS motorstartere, så man

oplever fordelene ved Totally Integrated Automation.

Overlastindikator

Bredt strømindstillingsområde

ON / Tripped / OFF

Integreret hjælpekontakt til

signalering af overlast

Integreret hjælpekontakt til

sigalering af hovedkontakt

sættes position, og trippet

på kortslutning / OFF

3RA6-infeedsystemet til SIRIUS

Compact giver mange fordele.

39


40

Ønsker du mere information, kan du kontakte Siemens på telefon 44 77 55 55 – tast 2 for teknisk rådgivning.

Spar tid og plads i tavlen

• Spar plads i tavlen og minimer fortrådningen takket være

det kompakte design

• Direkte og reversible startere har samme højde, så man

undgår spildplads i tavlen.

• Minimer omkostningerne til planlægning og montering

takket være et komplet produkt på ét typenummer

• Hurtig montering og udskiftning takket være aftagelige

terminaler

• Mange muligheder for at forsyne motorstarterne giver

maksimal fleksibilitet

Integreret funktionalitet giver

færre varianter og høj tilgængelighed

• Få varianter takket være det elektroniske overlastrelæs

store indstillingsområde (kun 5 typer op til 32 A) og brede

styrespændingsområder (24VUC, 42-70VUC og 110-240

VUC)

• Indstil startklassen direkte på kompaktstarteren (Class

10/20)

• Hurtig kontrol af fortrådningen og motorens

omdrejningsretning med control-kittet

• Høj oppetid, da man undgår svejsning på

hovedkontaktsættet ved endt levetid

Strøm-/effektområde 16 A/7,5 kW 32 A/15 kW 500 A/250 kW

Starttype og samling Direkte og reversibel start, softstartere

og frekvensomformere som

moduler i et I/O system

Fortrådning hoved-

og styrekreds

Integration i automationsniveauet

Høj grad af integration til styringen

SIMATIC ET 200S

motorstarter

Både hoved- og styrekredsen er forfortrådet

for hurtig udskiftning

Modulært I/O system med motorstartere

som option som forbindes

til styringen via PROFIBUS eller

PROFINET uden videre fortrådning;

Fjernparametrering og udvidet diagnose

inkluderet i systemet.

Konklusion Løsningen der tilbyder maksimal

integration i styringen

Direkte og reversibel start som en

enhed

Fleksibel sammensætning af alle

typer starter med enkeltkomponenter

Hovedkredsen er for-fortrådet Enkeltkomponenter som forbindes

med link-moduler eller traditionel

fortrådning både i hoved- og

styrekredsen

Konventionel kompakt kobling

af motorer, som forbindes til styringen

via I/Os eller AS-interface

add-on modul

Den kompakte løsning med et

minimum af fortrådning og muligheder

for integation

Funktionsmæssigt ligger SIRIUS Compact mellem vores nuværende SIRIUS program og SIMATIC ET200S motorstartere.

• Øget produktivitet takket være automatisk resæt i tilfælde af

overlast og differentierede meldinger på overbelastning og

kortslutning

Effektiv fortrådning med tilhørende

infeedsystem sparer ”arme og ben”

• Meget mindre fortrådning af effektkredsen

• Forbind og viderefør kabler med et tværsnit på op til 70mm2

• Monter og afmonter motorstarterne på et øjeblik takket

være plug-in teknologi

• Direkte forbindelse af jordlederen i motorkablet til SIRIUS

3RA6-infeedsystemet takket være den integrerede PE-skinne

• De nye produkter integreres elegant i den nuværende SIRIUS

produktfamilie

Let at forbinde til overordnede systemer

• Meget mindre fortrådning i styrekredsen ved brug af AS-iinterface

• AS-i-modulet (option) monteres hurtigt uden brug af

værktøj

• Standardiseret tildeling af inputs og outputs, hvilket betyder

færre udgifter til programmering

• Op til 62 motorstartere kan forbindes til én AS-I master

• En del af TIA (Totally Integrated Automation)

SIRIUS 3RA6

motorstarter

Fleksibel sammensætning

SIRIUS

modulært system

Konventionel kobling af motorer

som forbindes til styringen via I/Os

Løsningen der tilbyder det største

effektområde og meget fleksible

sammensætnings-muligheder


Nye, suveræne

Siemens softstartere 3RW30

AF PETER BORNERUP

De nye 3RW30 softstartere er ekstremt kompakte,

har fået nye tilslutningsmuligheder, indeholder det

patenterede styringssystem polarity balancing – og så

er de blevet helt op til 12 % billigere end forgængerne.

I kølvandet på introduktionen af de nye 3RW40 softstartere

(5,5 … 55 kW) kan vi nu præsentere en helt ny serie af

3RW30 softstartere. En af de største nyheder ved den

nye serie er en betydelig forøgelse af ydelsen. Den nye

størrelsesinddeling hedder:

• S00: Op til 17,6 A (før op til 9 A)

• S0: Op til 38 A (før op til 25 A)

• S2: Op til 72 A (før op til 45 A)

• S3: 107 A

De nye størrelser betyder, at under normale startbetingelser

vil en konvertering fra direkte start til soft start kunne

foretages en til en.

Som noget helt nyt fås de nye 3RW30 softstartere også

med fjedertilslutning. Det tillader hurtig montage og

betyder, at man undgår efterspænding, hvis softstarteren

er installeret i et område med mange rystelser.

Unik jævn opstart

Som det er tilfældet med de nye 3RW40 softstartere, er det

patenterede 2-fasede styringskoncept polarity balancing

integreret i 3RW30-softstarterne. Det reducerer den DCstrøm,

der uundgåeligt opstår i den uregulerede fase på

2-fase-styrede softstartere, hvilket resulterer i en mere jævn

opstart.

Slut med at betale for noget man ikke bruger

Undersøgelser har vist, at flere af de funktioner, der sidder

i den eksisterende 3RW30-serie, ikke bliver brugt. Derfor

har vi nu fjernet disse funktioner, men kan til gengæld

tilbyde et produkt der er helt op til 12 % billigere end den

eksisterende serie. De fjernede funktioner dækkes dog fuldt

ud af den nye serie af 3RW40. Det betyder også, at den

eksisterende 3RW30-serie både kan konverteres til den nye

3RW30- og 3RW40-serie, alt efter hvilke funktioner man

har brug for.

Sammenlignet med den eksisterende 3RW30-serie finder

du følgende funktioner i 3RW40-serien:

• Motoroverlastbeskyttelse og

komponent-egenbeskyttelse

• Indstillelig strømbegrænsning

• Fjernresæt

• Programmerbart output ON/RUN

• ATEX-godkendelse

• Termistormotorbeskyttelse (option)

Sammenlignet med den eksisterende 3RW30-serie

er følgende funktioner ikke tilgængelige i den nye

3RW30-serie:

• Blødt udløb

• Output BYPASS

• Forsyningsspænding 400-600 V

• Ventilator som tilbehør for forøget antal starter pr. time

Tekniske data for 3RW30

Forsyningsspænding V 200 … 480 AC

(-15% / + 10%)

Styrespænding V 24 AC/DC

(-20% / +20%)

Frekvenser Hz

110 … 230 AC/DC

(-15% / + 10%)

50 / 60

(-10% / + 10%)

Strøm (ved 40 °C) A 3,6 … 107

Effekt (ved 400 V) kW 1,5 … 55

Omgivelsestemperatur (drift) °C -25 … 60

41


42

SIMATIC ET 2000pro FC

AF KIM ESKILDSEN

SIMATIC ET 200pro FC er navnet på en frekvensomformer,

der er konstrueret til montage uden for styretavlen.

Den har høj IP65-kapslingsklasse, en effekt på op til 1,1 kW

(1,5 kW), er udformet som et SIMATIC-modul, kan genindvinde

energi og er forsynet med en sikkerhedsfunktion, der

er enestående i verden. Denne frekvensomformer udvider

SIMATIC ET 200pro’s systemspektrum af decentral intelligens,

ind- og udgange og sikkerhedsteknik. Kombineret med de

øvrige moduler i det modulopbyggede system kan SIMATIC

ET 200pro FC levere løsninger, som passer perfekt til et

hvilket som helst relevant anlæg.

SIMATIC ET 200pro FC – et lille udpluk af dens stærke

egenskaber

Nem og hurtig montage

Super fleksibel, da ET 200pro-moduler frit kan kombineres

med frekvensomformeren. Mindre fortrådningsarbejde

takket være selvopbyggende potentialskinner og kommunikationsbus.

Hurtigere engineering og kvik idriftsættelse

Udskiftning af moduler, uden at kommunikationen mellem

ET 200pro-stationen og de øvrige moduler i ET 200pro bliver

afbrudt. Parametrering via STARTER, og et Micro Memory

Card til automatisk download af parametre kan leveres som

option.

Ressourcesvage og sammenhængende løsninger

Kommunikation over PROFIBUS med det tilhørende

interfacemodul.

SIMATIC ET 200pro FC – tekniske data

Spændings- og effektområde 3AC 380V - 3AC

480V +10% - 10%

1,1 kW (0° - 55°C)

1,5 kW (0° - 45°C)

Reguleringsmåder V/f-styring og sensorfri

regulering af frekvensen

SIMATIC ET 200pro FC – typiske anvendelsesområder

SIMATIC ET 200pro FC er velegnet til styring og regulering

af asynkronmotorer på et bredt område i industrien. Den er

nærmest født til anvendelser inden for transportteknik med

drev, der er forbundet via PROFIBUS-nettet, ikke mindst hvor

det er hensigtsmæssigt at forbinde flere drev i en tavlefri

opbygning. Eksempler herpå er maskinel bearbejdning i

bilindustrien og hjørneborde inden for logistik.


Nyt fra Sitrain

AF LARS FIND HANSEN

Nyt kursusprogram for 2008/2009

Med udgangen af juni måned er endnu et kursusår ved at

være slut.

Vi har haft lidt mere travlt end sædvanligt, men det betyder

jo til gengæld, at vores kunder virkelig har benyttet det sidste

års tid til at få det faglige bragt på plads.

Det nye kursusprogram er planlagt udsendt primo juni, og

det sendes blandt andet også til de fleste modtagere af A&D

Information.

Modtager du ikke kursusprogrammet, kan du downloade det

fra vores hjemmeside www.siemens.dk/sitrain eller sende os

en e-mail på sitrain.dk@siemens.com, så sender vi det til dig.

Desuden kan du altid se den aktuelle kursussituation på

www.sitrain.com/dk.

Firmakurser

Der har især været stor efterspørgsel efter firmakurser, flere

end vi har kunnet klare selv, men så er der heldigvis hjælp at

hente hos kollegerne i Tyskland.

Hvis dit firma har behov for uddannelse af flere ansatte i

det samme emne, er der mange gode grunde til at prøve et

firmakursus.

Økonomisk er der normalt break-even med ca. 6 deltagere,

men afhængigt af transportafstand og eventuelle opholdsudgifter

kan det variere en del.

Sitrain kursusprogram 2008 / 2009

www.siemens.dk/sitrain

SIMATIC

STEP7

PCS7

WinCC

S7-optionssoftware

Kurset kan skræddersys, enten ved at mikse kapitler fra vores

standardkurser eller ved at tilføje emner der ikke er omtalt i

kursusprogrammet.

Nye eller ændrede kurser

Vi har haft succes med vores PDM-kursus, der oprindelig

varede en dag, men på kun én dag var det ikke muligt at

undervise i sammenkoblingen med vores SIMATIC PLC’er.

Dette er imidlertid lykkedes med et udvidet kursus på 2 dage,

som har været afholdt siden februar.

Til gengæld er 1-dags-kurset ophørt.

WinCC Flexible Basis er ændret, således at de såkaldte

”Smart Functions” nu gennemgås med øvelser og ikke kun

omtales som på det tidligere kursus.

Vi har et nyt 2-dages kursus, WinCC Flexible videregående,

der omhandler de udvidedefumktione som f.eks. avanceret

grafik, TIA-funkionalitet, recepthåndtering og audit.

Kursusterminer

Hvis du ikke kan vente på kursusprogrammet, kan du se den

nye terminsplan fra august 2008 til og med december 2008

på næste side.

De steder, hvor der står ”Spørg efter termin”, har vi p.t. ingen

terminer, men kunder, der viser interesse for kurset, skriver

vi på en venteliste, og når vi har deltagere nok, finder vi en

termin.

Hvis du er interesseret i et af disse kurser, må du endelig

henvende dig på telefon: 44 77 41 14 eller på

sitrain.dk@siemens.com.

43


44

August September Oktober November December

Kursustitel Pris 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Programmering 1 14.500 Å Å Å Å Å B B B B B Å Å Å Å Å B B B B B

Programmering 2 14.500 Å Å Å Å Å B B B B B Å Å Å Å Å

Programmering 3 14.500 Å Å Å Å Å B B B B B

Service 1 14.500 B B B B B Å Å Å Å Å

Service 2 14.500 B B B B B Å Å Å Å Å

Service 3 14.500 B B B B B

PROFIBUS DP 10.200 Å Å Å B B B B B

Ethernet 10.200 B B B B B Å Å Å

PROFINET 6.800 Å Å Å Å Å B B B B B

Failsafe 10.800 B B B B B

AS-i netværk 3.400 Å Å Å Å Å

PDM Advanced 6.800 B B B B B Å Å Å Å Å

Regulering (2 dage) 6.800 Spørg efter termin

GRAPH (2 dage) 6.800 Å Å Å Å Å

PCS 7 Basis (10 dage) 32.400 Spørg efter termin

WinCC 12.900 B B B B B Å Å Å Å Å

WinCC flexible basis 10.200 B B B B B Å Å Å Å Å

WinCC flexible videre 6.800 B B B B B Å Å Å Å Å

Tilmelding:

Telefon 44 77 41 14

E-mail: sitrain.dk@siemens.com

Alle priser er ekskl. moms

Å Betyder, at kurset afholdes i Århus

B Betyder, at kurset afholdes i Ballerup

www.siemens dk

www.sitrain.com/dk

Sitrain terminsplan

August 2008 - december 2008

www.siemens.dk/sitrain


Ikke for at forskrække…

AF PETER GREVE

Nu er det efterhånden ca. 12 år siden, vi startede op med

SIMATIC S7, og der gik ikke ret mange år, før hovedparten

af vores SIMATIC S5-kunder havde skiftet over til de nye

og langt mere effektive PLC’er i SIMATIC S7-serien.

Derfor er det nu 8 – 10 år siden, vi havde et S5-salg, der var

så stort, at det var værd at tale om. Det er også ved at være

5 år siden, at vi startede på udfasningen, og det betyder for

nogle styringers vedkommende, at vores reservedelsleverancer

vil stoppe om (kun) 5 år.

Tag fat på planlægningen

Endnu er der ingen grund til panik, men for at undgå en

fremtidig panikrisiko vil det være formålstjenligt at få

de gamle SIMATIC S5-styringer efterset og få analyseret

situationen for fremskaffelse af reservedele. Produktionen

af visse moduler er måske ophørt langt tidligere, end da

udfasningen startede. Vores gode 10 års reservedelsgaranti

på sådanne moduler kan derfor meget vel være udløbet, og

så er man nødt til at tage stilling til alternative muligheder

i den situation. Det er under alle omstændigheder også en

god ide at få set efter backupsoftware til styringerne eller

få uploadet programmer fra de fungerende CPU’er. Jo bedre

forberedt man er, desto mindre bliver generne, hvis styringen

en skønne dag svigter.

Siemens netværket

Vi har et stort netværk af højt kvalificerede samarbejdspartnere

Siemens forhandlere og Siemens Solution Partner

Automation www.siemens.dk/sasp – der kan løse alle kon-

verteringsopgaver. Desuden har vi vores egen engineeringafdeling,

der kan håndtere store opgaver. Alle de her nævnte

kan naturligvis også gennemføre konverteringsprojekter.

8 trin i et konverteringsprojekt

Vi har udviklet et koncept, som både for systemintegrator,

installatør og slutbruger gør det langt mere struktureret og

overskueligt at gennemføre et konverteringsprojekt.

De 8 trin er:

1. Anlægsaudit og dokumentation af status quo

2. Analyse af den installerede basis

3. Udarbejdelse af mulige handlingsforløb

4. Fastlæggelse af mulige løsninger

5. Undersøgelse af specifikationer

6. Udarbejdelse af konverteringsprojektet

7. Tilbudsfase

8. Gennemførelse af konverteringsprojekt indtil FAT-test

Grundlæggende er konceptet opbygget på den måde, at der

efter hvert punkt gennemføres en fælles beslutningsproces

med projektleder og kunde med godkendelse/forkastelse af

det udarbejdede materiale samt beslutning om at iværksætte

næste trin.

Konverteringshjælp på internettet

På vores internet er der oprettet en del sider under

”Migration Support”.

https://support.automation.siemens.com – Klik på ”Services”

og videre i træstrukturen til venstre på ”Optimization and

Modernization” og endelig ”SIMATIC S5 – S7 Migration

Support”. Her finder du masser af nyttige værktøjer og

vejledninger til brug for et konverteringsprojekt:

• Hardwarekatalog med levetidsstatus for S5-moduler

• De gamle COM-softwarepakker

• Diverse konfiguratorer

• Konverteringsvejledning til WinCC flexible

• Step-by-step-vejledning i konvertering

• Teknisk dokumentation til S5-systemerne

• … og meget andet

En uundværlig vejledning til konverteringen fra S5 til S7

med en detaljeret beskrivelse af de 8 trin, der er beskrevet

ovenfor, er oversat til dansk og ligger på vores internetside

http://www.siemens.dk/adsoftware, hvorfra den kan

downloades.

Dansk konverteringssupport

Vi må erkende, at vi, der har S5-kendskab, bliver færre og

færre, men vi er dog stadig nogle ”gamle” medarbejdere her

i A&D, som i vores unge dage har arbejdet med SIMATIC S5.

Hvis der er spørgsmål til funktion, performance og lignende

i de gamle S5-komponenter, vil vi gerne være behjælpelige

med besvarelser. Kontakt gerne:

Peter.Greve@siemens.com ,

Kim.Meyer-Jacobsen@siemens.com

eller Teknisk Support:

adsupport.scandinavia@siemens.com,

hvor vi har Steen Aage Nielsen, Lene Andersen (ikke så

gammel som vi andre) og Søren Johnsen som S5-specialister.

Årsagen til, at vi ikke oplyser telefonnumre her, er, at vi

sandsynligvis alligevel ikke kan svare dig på stående fod,

fordi vi først skal finde gamle kataloger og manualer frem,

inden vi kan give et svar.

45


46

SIMATIC i 50 / 30 år - betydningsfulde

jubilæer for automatiseringen

AF PETER GREVE

Det er i år 50 år siden, at SIMATIC-navnet blev anmeldt

og registreret som varemærke. Det er et kunstord, som er

en sammentrækning af Siemens og automatic. Samtidig

kan vi her i Danmark fejre 30-års jubilæum for vores

første idriftsatte, frit programmerbare styring, SIMATIC

S5-110A.

Første transistorbaserede SIMATIC-styring i 1959

Selv om transistoren så dagens lys i 1948, varede det endnu

mange år, inden den blev brugt i konsumentelektronik

og endnu flere år, inden man turde vove at bruge den i

industriel elektronik. De første styringer var baseret på

germaniumtransistorer og bestod af en serie ”blokke” med

hver sin funktion, f.eks. AND-led, OR-led, Flip-flop, timer

og udgangstrin. Disse blokke blev monteret i et racksystem,

og de blev ”programmeret” ved at lodde ledninger mellem

tilslutningsbenene. Allerede i 1960 var 50 anlæg i drift.

Men endnu ville der gå en del år, inden de første

mikroprocessorbaserede styringer så dagens lys. Vi skal

helt frem til 1973, hvor SIMATIC S30 kunne programmeres,

og endelig i 1978 - 79 ser vi noget af det, der begyndte en

revolution af styretavlerne, SIMATIC S5.

Pionerer – også i Danmark

I Vemmelev – en lille landsby mellem Korsør og Slagelse

– finder vi i 1978 virksomheden Dan-Conveyor, der

fremstiller automatiske pallelastere. De er ikke særlig kendte

herhjemme, fordi deres teknologi stort set endnu ikke

anvendes i Danmark, og der er kun ca. 20 medarbejdere

i produktionen. Men det går godt for virksomheden, den

ekspanderer og skifter navn til det nuværende DAN-Palletiser.

De fleste af os kender helt sikkert navnet fra den moderne

fabrikshal, der ligger tæt op til motorvejen ca. 10 km fra

Storebæltsbroen.

Det daværende Dan-Conveyor var den første Siemens-kunde,

der afleverede en maskine, hvor en SIMATIC S5-110A PLC

klarede styringen. Denne pallelaster med den dengang

topmoderne styring blev leveret til trykkeriet Fabritius i Oslo,

hvor den skulle stable telefonbøger på paller.

A&D Information har til lejligheden bragt et par af pionererne

sammen. Daværende el-chef, Claus Møller, finder vi i dag hos

Nilpeter i Slagelse, og Per Svensson, der i 1978-79 var ansat

hos en installatør i Slagelse – men udlånt til Dan-Conveyor i

flere år indtil Claus Møller ansatte ham, finder vi stadig hos

DAN-Palletiser.

Sådan var det dengang

Der bliver opfrisket mange gamle historier – gode og sjove

- over kaffekopperne den formiddag. Arbejdspladskulturen i

en lille virksomhed var anderledes dengang; medarbejderne

vidste selv, når det var nødvendigt at give den en ekstra

skalle for at få en sag ud af døren til tiden, og faggrænser gik

man ikke så højt op i, og selv om maskinarbejderen skulle

sprøjtemale, og elektrikeren skulle svejse lidt, var det en del


af fællesskabet. En anden markant ting var, at en langt større

del af arbejdet blev lavet under opstilling og indkøring, og

mange problemer under produktionen af en maskine blev

gemt eller udskudt - ”det finder vi ud af, når vi skal indkøre”

blev der ofte sagt. Og det gjorde man så, men mange

arbejdsdage under indkøringen blev også så lange, at det

blev lyst inden man kunne holde fyraften!

Før PLC’erne blev der anvendt omkring et par hundrede

hjælperelæer til at styre en pallelaster. – ”Så blev tavlerne

vel meget mindre, da I begyndte med at bruge PLC?”

spørger A&D Informations udsendte for at teste et af

datidens salgsargumenter. “Nej” – begge griner og siger

samstemmende – “vi fik blot meget mere rum inde i tavlerne,

for den plads, vi havde tilkæmpet os til styretavler, ville vi

naturligvis ikke slippe igen”.

Men ca. 200 hjælperelæer med nogle hurtige og udokumenterede

omfortrådninger under indkøring gør selv i dag

Claus Møller lidt usikker på datidens kvalitetsniveau - ”Jeg

er ikke helt sikker på, om alle relækredsene rent faktisk var i

brug, når vi forlod en maskine, men maskinen virkede som

den skulle, og det var hovedsagen. Relælogikken var der

alligevel aldrig nogen, der ville kunne finde ud af senere!”

“Hvorfor gik I over til PLC’er? Havde I ikke mange betænkeligheder

ved at være de første og ingen erfaring at trække

på? ” spørger A&D Information. “Ib Hansen fra Siemens havde

været her et par gange og vist os en smart styring”, siger

Claus Møller og fortsætter: ”Jeg kunne godt se ideen, og jeg

havde fuld tillid til Ib Hansen, og derfor var der ikke så meget

at betænke sig på.” Lidt forsigtigt supplerer Per Svensson:

”Var der ikke noget med, at vi havde en relætavle stående i

reserve, hvis elektronikken ikke ville som vi?” Jeg fandt aldrig

ud af, om der var noget om snakken, eller om Per blot skulle

drille Claus; men det kunne godt være rigtigt.

Programmering

Claus Møller var programmøren. Han husker tydeligt

de første programmeringsenheder, hvor man skrev

instruktionernes hex-kode direkte ind på en EPROM. Nogle

år senere kom der en luksusprogrammeringsenhed med

onlineforbindelse og RAM. Claus Møller var også den første

til at købe en ”PC-baseret” programmeringsenhed PG 670,

der stod i en kasse på hjul og vejede omkring 40 kg og havde

2 stk. 5,25” 240 kbyte diskettedrev. Listeprisen var vistnok

omkring DKK 120.000, men Ib Hansen (Siemens) havde fået

den igennem som en demomodel og leverede den til ca.

DKK 70.000 netto. Dengang var min ingeniørmånedsløn ca.

DKK 18.000 - det er altså næsten 4 månedslønninger for en

programmeringsenhed!! Gad vide, hvad man ville sige til det

prisniveau i dag?

Claus Møller husker stadig alle instruktionerne til en S5-

110A. ”Der var kun 7 instruktioner, så man behøvede ikke

at have dem på papir ved siden af”. Til gengæld skulle

alle funktioner som tællere og one-shots programmeres

– timere var separate moduler hver med 4 timere. Til

mødet har Per Svensson medbragt en lille rød bog med en

programmeringsvejledning og –tips til S5-110A i årgang

1983. Han erkender dog, at det er mange år siden han sidst

har brugt den.

Tysk, tysk og atter tysk

Alt hvad der den gang fandtes af kataloger, manualer og

vejledning var på tysk – ja selv programmeringssproget var

også med tysksprogede instruktioner. Først flere år senere

blev Siemens så internationalt orienteret med de ellers

så udmærkede PLC’er, at der begyndte at dukke engelske

manualer op til det mest populære udstyr. Når der kom nye

moduler til PLC’en, kunne man som regel ret hurtigt få en

tysksproget dokumentation, mens den engelske først kom

et ½ - 1 helt år senere, husker Claus Møller. “Hvis ikke man

kunne tysk, kom man ingen steder den gang,” tilføjer han.

Stadig SIMATIC

Når vi efterfølgende ser, hvordan DAN-Palletisers pallelastere

ser ud i dag, kan Claus Møller konstatere, at selve lasteren

fungerer efter nøjagtigt de samme principper, som da han

var i virksomheden for over 25 år siden, blot er den blevet

udvidet med flere udenomsfunktioner som fødebånd,

dispensere og lignende. Ja, selv styringen er stadigvæk en

SIMATIC – selvfølgelig i den sidst nye version. Tilsvarende

er DAN-Palleltisers produktionsmetoder naturligvis helt upto-date,

og fortidens unoder og begyndervanskeligheder

betragtes som et for længe siden overstået kapitel.

Claus Møller og Per Svensson.

47


48

Konkurrence

Denne lille spøg, som redaktionen startede i sidste

nummer, er blevet en stor succes med utroligt mange

besvarelser. Jeg tror, at alle svarede rigtigt, og derfor

skal sværhedsgraden måske strammes, så der bliver

lidt mere sport i det.

Vinderne blev:

Hans Holt-Jensen, Søborg

Kim Jensen, Holstebro

Poul Erik Andersen, Ålborg

Keld Poulsen, Vejle

Hans-Christian Jørgensen, Skovlunde

Jan Illum Larsen, Nyborg

Lars Hyldegaard, Asnæs

Kim Madsen, Nordborg

Johannes Kynde Hvass, Struer

Bo Eckhardt, Herlev

Denne gang er spørgsmålene følgende:

1. Hvad er gennemgående på temasiderne forrest i bladet?

A. 7 gode grunde…..

B. De 7 små dværge ….

C. Den 7. dag er hviledag..

2. Hvad er summen af øjnene på 2 modsatte

sider på en terning?

A. 6

B. 7

C. 8

3. Hvilket telefonnummer har Teknisk Support?

A. 44774477

B. 44447777

C. 44774444

4. Hvilken automatik-installatør har firmaet Logstor

fra Løgstør anvendt?

A. Glenco

B. Intego

C. Semco

5. Hvad hedder forfatteren til fagbøgerne om STEP 7?

A. Hans Berger

B. Peter Greve

C. Michael Milner

Indsendelsesfristen er senest d. 30. juni 2008, og vinderne

offentliggøres i septembernummeret af A&D Information.

Spørgeskemaet skal indsendes elektronisk, og du finder linket

til det på www.siemens.dk/adinfo

Siemens ansatte og deres husstand kan ikke deltage i

konkurrencen.

Præmierne

1. Armbåndsur med stopur og andre funktioner

2. 2 badehåndkæder

3. Schweizer-kniv

4. Multitool lommeværktøj

5. Tester til metal og ledninger i vægge

6. - 10. Værktøjssæt til cyklen


Nyansættelser

Opslagstavlen - fra kunde til kunde

Opslagstavlen har været tom i den senere tid, men

den er stadig åben for ”annoncer” fra vores kunder

eller andre læsere af A&D Information.

Her kan du annoncere Siemens-produkter, som du har i

overskud, eller for eksempel efterlyse gamle komponenter,

der ikke mere kan skaffes gennem de sædvanlige kanaler.

Annonceringen er gratis og kan principielt ikke gentages i

senere blade samme år. Husk telefonnummer og kontakt-

Carsten Bro

Carsten Bro er ansat i salgsafdelingen til betjening af A&D’s kunder hovedsagelig i

OEM-segmentet. Han er civilingeniør og har tidligere drevet selvstændigt firma med

speciale i robotteknologi.

Han har fast bopæl i Odense og vil fremover arbejde fra hjemmekontoret.

Huset i Odense havde mange mangler, da Carsten købte det, og derfor er hans hobby

blevet ombygning og renovering. Men efterfølgende er det rart at komme ud på en

løbetur og få kalkstøvet blæst af.

Linda Wulff Johansen

Linda er vikar i ekspeditionsgruppen i Kundeservice som erstatning for Heidi Schirakow,

der er på barselsorlov. Linda kommer direkte fra Niels Brock med en uddannelse som

logistikøkonom i bagagen.

Hendes rejsebudget er ret stort. Var sidste år i både Kina, Pakistan og Indien. Alligevel

bliver der plads til at støtte velgørende projekter, blandt andet som sponsor for børn i

Afrika og 2 orangutanger på Borneo. Herudover arbejder Linda frivilligt i Muskelsvindsfonden.

Ulrik Juul Nielsen

Ulrik er ansat i Presales-gruppen i Kundeservice, hvor han erstatter Almedin Dautovic,

der er jobroteret til Teknisk Support. Ulrik er uddannet automatikmekaniker og har

senest været ansat hos en tavlebygger først som servicetekniker og senest som

konstruktør.

Ulrik går meget gerne til rockkoncerter og har i år anskaffet sig et Tivoli-kort og glæder

sig til mange af fredags-rock arrangementerne – han skal dog ikke ind til Big Fat Snake

– han er ikke hard nok!

person, men det er også relevant at oplyste produkternes

stand (ny, brugt, pæn, grim o.s.v.) samt prisen.

Denne mulighed er at betragte som en kontakt mellem

køber og sælger, og Siemens påtager sig intet ansvar for

produkternes tilstand, funktion og kvalitet.

Annoncer sendes pr. e-mail til peter.greve@siemens.com.

49


50

Aktuelle software-versioner

SIMATIC S7 og LOGO!

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse SW-vers. Pris DKK

Standard Tools

6ED1058-0BA01-0YA0 LOGO! Soft Comfort 5.0 + SP3 397,-

Opgradering til aktuel version: 6ED1058-0CA01-0YE0 154,-

6ES7810-3CC07-0YA5 STEP 7 Lite (kan downloades gratis) 3.0 + SP2 399,-

6ES7810-4CC08-0YA5 STEP 7 Basis 5.4 + SP3.1 13.200,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7810-4CC08-0YE5 3.310,-

Rental Licence 50 timer 6ES7810-4CC08-0YA6 2.350,-

Abonnement: 6ES7810-4BC01-0YX2 2.670,-

6ES7810-5CC10-0YA5 STEP 7 Professional Ed. 2006 + SR4 20.300,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7810-5CC10-0YE5 5.270,-

Rental Licence 50 timer 6ES7810-5CC10-0YA6 3.970,-

Abonnement: 6ES7810-5CC04-0YE2 4.050,-

6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7 MicroWin 4.0 + SP6 2.420,-

Engineering Tools

Opgradering til aktuel version: 6ES7810-2CC03-0YX3 1.090,-

6ES7850-2BC00-0YX0 MicroWin Toolbox for TP 070 1.0 802,-

6ES7830-2BC00-0YX0 Micro/WIN instruction library USS- og Modbus-protokol 1.1 802,-

6ES7811-0CC06-0YA5 S7-GRAPH 5.3 + SP5 5.470,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7811-0CC06-0YE5 1.900,-

Abonnement: 6ES7811-0CA01-0YX2 1.380,-

6ES7811-1CC05-0YA5 S7-SCL 5.3 + SP4 5.470,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7811-1CC05-0YE5 1.900,-

Abonnement: 6ES7811-1CA01-0YX2 1.380,-

6ES7811-3CC05-0YA5 S7-HiGraph 5.3 + SP1 8.020,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7811-3CC05-0YE5 2.830,-

Abonnement: 6ES7811-3BA01-0YX2 1.820,-

6ES7658-1EX07-2YA5 S7-CFC 7.0 + SP1 15.800,-

Opgradering fra vers. 6.1 til aktuel version: 6ES7658-1EX07-2YE5 5.590,-

Abonnement: 6ES7658-1EX00-2YL8 2.840,-

6ES7820-0CC04-0YA5 SIMATIC iMap 3.0 + SP3 15.400,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7820-0CC04-0YE5 5.270,-

Abonnement: 6ES7820-0CC01-0YX2 3.730,-

6ES7840-0CC04-0YA5 S7-PDIAG 5.3 + SP2 8.020,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7840-0CC04-0YE5 2.830,-

Abonnement: 6ES7840-0CA01-0YX2 1.820,-

6ES7841-0CC05-0YA5 S7-PLCSIM 5.4 + SP1 3.510,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7841-0CC05-0YE5 1.230,-

Abonnement: 6ES7841-0CA01-0YX2 810,-

6ES7842-0CE00-0YE0 S7-Teleservice 6.1 + SP1 4.500,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7842-0CE00-OYE4 1.770,-

Abonnement: 6ES7842-0CA01-0YX2 1.050,-


6ES7815-8CD04-0YA7 Premium Studio installationsværktøj 2007 Ed 2 729,-

Abonnement: 6ES7815-8CD00-0YL7 1.220,-

6ES7830-2AA21-0YX0 Standard PID-regulering. Konfigurationstool 5.1 2.900,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7830-2AA21-0YX4 1.160,-

6ES7830-1AA10-0YX0 Modular PID-regulering. Konfigurationstool 5.0 + HF1 2.730,-

6ES7833-1CC01-0YA5 S7-F-systemer, projektering og FB-bibliotek, opgradering 6.0 9.070,-

Runtime-licens: 6ES7833-1CC00-6YX0 4.050,-

6ES7833-1FC02-0YA5 Distributed Safety 5.4 + SP4 4.210,-

Opgradering til aktuel version: 6ES7833-1FC02-0YE5 1.620,-

Abonnement: 6ES7833-1FC00-0YX2 972,-

6ES7864-1CC30-0YX0 S7-Technology Engineering Toolset 3.0 + SP2 2.840,-

Runtime-software

6ES7840-2CC01-0YX0 S7-200 PC Access single licens 1.0 + SP2 2.390,-

6ES7840-2CC01-0YX1 S7-200 PC Access 15 licenser 1.0 + SP2 31.600,-

6ES7860-2AA21-0YX0 Standard PID-regulering. FB’er 5.1 4.350,-

6ES7860-1AA10-0YX0 Modular PID-regulering. FB’er 5.0 5.470,-

6ES7860-4AA01-0YX0 PID Self-Tuner, FB’er 5.0.1.1 2.030,-

6ES7862-0AC01-0YA0 Softwareredundans, FB‘er 1.2 4.460,-

6ES7864-0AC01-0YX0 Easy Motion Control 2.0 3.240,-

6ES7807-4BA01-0YA0 Prodave MPI 6.0 4.100,-

6ES7807-3BA01-0YA0 Prodave MPI-Mini 6.0 1.590,-

6ES7658-7BX41-2YA0 SIMATIC LOG-ON 1.4 + SP1 2.380,-

6ES7671-0RC05-0YA0 SIMATIC WinAC RTX, Soft-PLC 2005 + SP1 9.803,-

6ES7673-2CC40-0YE0 SIMATIC WinAC SLOT 41x (SW for Slot-PLC) 4.0

6ES7671-5EF00-0YA0 SIMATIC WinAC MP 2007 for MP277 1.0 4.860,-

6ES7671-7EG00-0YA0 SIMATIC WinAC MP 2007 for MP377 1.0 6.480,-

SIMATIC NET og HMI

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse SW-vers. Pris DKK

HMI-software

6AV6 610-0AA01-2CA8 WinCC flexible Micro (multisproget) 2007 / 11 802,-

6AV6 611-0AA51-2CA5 WinCC flexible Compact (multisproget) 2007 / 11 1.620,-

6AV6 612-0AA51-2CA5 WinCC flexible Standard (multisproget) 2007 / 11 8.020,-

6AV6 613-0AA51-2CA5 WinCC flexible Advanced (multisproget) 2007 14.200,-

6AV6 611-0AA00-0AL0 WinCC flexible compact abb. 632,-

6AV6 612-0AA00-0AL0 WinCC flexible standard abb. 1.600,-

6AV6 613-0AA00-0AL0 WinCC flexible advanced abb. 2.840,-

6AV6 580-3BX06-0DX0 ProTool/Lite (multisproget) 6.0 SP3 3.200,-

6AV6 581-3BX06-0DX0 ProTool (multisproget) 6.0 SP3 8.830,-

6AV6 582-2BX06-0DX0 ProTool/Pro (multisproget) 6.0 SP3 15.630,-

51


52

SIMATIC NET og HMI

Maj 2008 - fortsat

Bestillingsnr. Betegnelse SW-vers. Pris DKK

6AV6 381-1B#06-2AX0 SIMATIC WinCC 6.2 SP2

SIMATIC NET

Opdatering fra 4.x til 5.1: 6AV6381-1AA05-1CX4 5.710,-

Opdatering fra 5.x til 5.1: 6AV6381-1AA05-1CX3 2.390,-

Opdatering fra 5.1 til 6.2 RT: 6AV6381-1AA06-2AX4 6.890,-

Opdatering fra 6.0 til 6.2 RT: 6AV6381-1AA06-2AX3 4.860,-

Opdatering fra 5.1 til 6.2 RC: 6AV6381-1AB06-2AX4 12.100,-

Opdatering fra 6.0 til 6.2 RT: 6AV6381-1AB06-2AX4 8.020,-

Comprehensive support (SUS): 6AV6381-1AA00-0AX5 7.170,-

6GK1704-1CW70-3AE0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1704-1CW70-3AE0 SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1704-1LW70-3AE0 SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN, upgrade to version 2007 907,-

6GK1704-5CW70-3AE0 SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1704-5DW70-3AE0 SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1704-5SW70-3AE0 SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE, upgrade to version 2007 907,-

6GK1706-0HB70-3AE0 SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER/2006, upgrade to version

2007

6GK1706-0XW70-3AE0 SIMATIC NET IE DX OPC-SERVER/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1706-1NW70-3AE0 SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC, upgrade to version

2007

6GK1706-1NX70-3AE0 SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENED 2006, upgrade to

version 2007

6GK1713-5CB70-3AE0 SIMATIC NET PB S7-5613/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1713-5DB70-3AE0 SIMATIC NET PB DP-5613/2006, upgrade to version 2007 907,-

6GK1716-1CB70-3AE0 SIMATIC NET IE S7-1613/2006, upgrade to version 2007 907,-

Drev og koblingsmateriel

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse SW-vers. Pris DKK

SIMOTION Scout

6AU1810-0BA41-0XA0 SIMOTION Scout

Licens

Inkl. Starter, Runtime, Drive ES Basis, teknologi- og

funktionsbiblioteker. Sprog: Engelsk, tysk og italiensk

6AU1810-0BA41-0XE0 SIMOTION Scout

Upgrade fra version 4.0

Inkl. Starter, Runtime, Drive ES Basis, teknologi- og

funktionsbiblioteker. Sprog: Engelsk, tysk og italiensk

907,-

907,-

907,-

4.1.1 17.300.-

4.1.1 2.720.-


Frekvensomformere

Maj 2008 - Entry-numre henviser til internet: www4.ad.siemens.de

Bestillingsnr. Betegnelse Pris DKK

Drive Monitor

Version 5.4 HF1 Drive Monitor

Download fra internet entry ID: 23678320

Starter

Version 4.1 SP1 Starter

Download fra internet entry ID: 26233208

Drive ES Basic

Version 5.4 SP1 Drive ES Basic 6SW1700-5JA00-4AA0 4.200,-

Abonnement Drive ES licens 6SW1700-0JA00-0BA2 2.750,-

Drive ES Basic Opgradering ver. 5x–5.3 6SW1700-5JA00-4AA4 1.880,-

Drive ES SIMATIC

Version 5.4 Drive ES SIMATIC (enkelt licens) 6SW1700-5JC00-4AA0 6.250,-

Abonnement Drive ES SIMATIC (abonnement) 6SW1700-0JC00-0AB2 3.100,-

Drive ES SIMATIC Opgradering ver. 5x–5.4 6SW1700-5JC00-4AA4 2.810,-

De nyeste versioner af Starter og Drive Monitor er inkluderet i Drive ES basic-softwaren.

Koblingsmateriel

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse Pris DKK

3ZS2311-0CC10-0YA0 Switch ES power

Parametrerings- og servicesoftware til

Sentron VL/WL-effektafbryder

Windows 98/NT/2000/XP pro

Info, se katalog LV1 2006 s.15/32

3RK1802-2FB06-0GA0 AS-I Safety at Work software

Parametreringssoftware til AS-I sikkerhedsmonitor

3UF7982-0AA00-0 SIMOCODE pro funktionsbibliotek til integration af PCS 7 vers. 6.0

Engineerings-licens og runtime-licens

3UF7982-0AA02-0 SIMOCODE pro funktionsbibliotek til integration af PCS 7 vers. 6.1

Engineerings-licens og runtime-licens

3UF7982-0AA01-0 SIMOCODE pro funktionsbibliotek til integration af PCS 7 vers. 6.x

Runtime-licens excl. softwaremedie

11.400,-

2.370,-

6.280,-

6.910,-

4.470,-

53


54

Koblingsmateriel

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse Pris DKK

SIMOCODE ES

3ZS1312-6CC10-0YA5 Premium Software + floating license 9.860,-

3ZS1312-6CC10-0YE5 Opgradering ES2004 til ES2007 2.470,-

3ZS1312-6CC10-0YD5 Powerpack (standard -> premium) 4.270,-

3ZS1312-6CC10-0YL5 Software update service 1.970,-

3ZS1312-5CC10-0YA5 Standard Software + floating license 5.590,-

3ZS1312-5CC10-0YE5 Opgradering ES2004 til ES2007 1.400,-

3ZS1312-5CC10-0YD5 Powerpack (basic -> standard) 5.170,-

3ZS1312-5CC10-0YL5 Software update service 1.120,-

3ZS1312-4CC10-0YA5 Basic Software + floating license 427,-

Motor Starter ES

3ZS1310-6CC10-0YA5 Premium Software + floating license 4.830,-

3ZS1310-6CC10-0YE5 Opgradering ES 2006 til ES2007 1.210,-

3ZS1310-6CC10-0YD5 Powerpack (standard -> premium) 3.070,-

3ZS1310-6CC10-0YL5 Software update service 965,-

3ZS1310-5CC10-0YA5 Standard Software + floating license 1.760,-

3ZS1310-5CC10-0YE5 Opgradering ES2006 til ES2007 440,-

3ZS1310-5CC10-0YD5 Powerpack (basic -> standard) 1.320,-

3ZS1310-5CC10-0YL5 Software update service 352,-

3ZS1310-4CC10-0YA5 Basic Software + floating license 440,-

Soft Starter ES

3ZS1313-6CC10-0YA5 Premium Software + floating license 5980

3ZS1313-6CC10-0YE5 Opgradering ES2006 til ES2007 1500

3ZS1313-6CC10-0YD5 Powerpack (standard -> premium) 3810

3ZS1313-6CC10-0YL5 Software update service 1190

3ZS1313-5CC10-0YA5 Standard Software + floating license 2180

3ZS1313-5CC10-0YE5 Opgradering ES2006 til ES2007 544

3ZS1313-5CC10-0YD5 Powerpack (basic -> standard) 1630

3ZS1313-5CC10-0YL5 Software update service 435

3ZS1313-4CC10-0YA5 Basic Software + floating license 544


Diverse

Maj 2008

Bestillingsnr. Betegnelse SW-vers. Pris DKK

SIMATIC ET200

konfigurator 05-2007

SIMATIC RFID System

Software

6GT2080-2AA10

SIMATIC ET200 Configuration Tool

Kan downloades på www.siemens.dk/adsoftware

En CD med FB/FC til S7 og S5

3964R driver til PC samt C bibliotek.

Manualer til alle SIMATIC RFID systemer.

Win-soft starter Sirius softstarter konfigurationsværktøj

Kan downloades på www.siemens.dk/adsoftware

Redirects til

www.siemens.dk/ad

URL Beskrivelse

www.siemens.dk/ADprisliste Her findes prislister fra Automation and Drives

9.2.3

NB: Med nye

listepriser

0,-

11/2007 405,-

www.siemens.dk/ADbrochure Her kan du altid hente de nyeste brochurer over vores mest solgte produkter

www.siemens.dk/ADinfo Dette er linket til A&D Information, som du netop sidder og læser

www.siemens.dk/ADabc Link til vores danske »kom hurtigt i gang«-ABC’er

www.siemens.dk/ADteknik På denne side finder du de tekniske folier og beskrivelser.

Mest for teknikere som vil vide lidt om teknologierne bag vores produkter

www.siemens.dk/ADsoftware Her kan du hente gratis software og vejledninger

www.siemens.dk/ADkatalog På denne side kan du downloade alle de nyeste A&D-kataloger i pdf-format

www.siemens.dk/ADkundeservice Her finder du information om Ekspedition/Teknisk Support/kursusskole

www.siemens.dk/ADmall Link til A&D’s internetbutik

0,-

55


Kundeservice

Dine direkte linjer til Automation and Drives.

Mandag til onsdag kl. 08.15 - 16.15

torsdag og fredag kl. 08.15 - 16.00

Ekspedition

Telefon 44 77 55 55

Fortsæt med selvvalg:

Salg procesinstrumenter, tast 1

Teknisk salg, tast 2

Reservedele, tast 3

Bestillinger m.v., tast 4

Fax 44 77 40 16 / 44 77 40 23

E-mail ad-ekspedition.dk@siemens.com

Teknisk support

Telefon 44 77 44 44

Fax 44 77 59 68

E-mail support.scandinavia.automation@siemens.com

Scandinavian Repair Center

Service & Support:

Telefon 44 77 44 44

Reservedele:

Telefon 44 77 55 55

Fax 76 40 51 43

E-mail ad-src.dk@siemens.com

Sitrain

Telefon 44 77 41 14

E-mail sitrain.dk@siemens.com

Web www.sitrain.com/dk

A&D Information

Meld dig til elektronisk levering af

A&D Information. Send en e-mail med navn,

firma, adresse, telefon og e-mail til:

ad-information.dk@siemens.com

Siemens

Automation and Drives

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon 44 77 55 55

Fax 44 77 40 19

www.siemens.dk/ad ISSN: 1399-7831

More magazines by this user
Similar magazines