1. og 2. VERDENSKRIG

tha.dk

1. og 2. VERDENSKRIG

2132

F 2132 1878. Dekorativt fragtbrev for gods fra Bygholm til Vallø pr. Kjøge. Påtegnet »Pr. Dampskib

til Kjøbenhavn og herfra pr. Baad til Kjøge« 500

F 2133 1910. CHRASHPOST. Lille stærkt forbrændt brev sendt fra USA til Danmark. Lukket

med oblater fra Københavns Overpostmesterembede - Brevpostkontoret. På bagsiden

trykt seddel »Nærværende Forsendelse er blevet beskadiget ved et Jernbaneuheld i

Frankrig den 29.Juli 1910 - Kjøbenhavns Brevpostkontor«. På trods af den triste historie

en ganske charmerende lille forsendelse 1.000

F 2134 1826. PASSAGERBILLET til »Damp-Paketten CALEDONIA«. Gældende for en greve,

hans 2 sønner og en tjener på rejsen Ravnsbye (Lolland) til København. Flot monteret

på albumside og udførlig beskrivelse af skibsruten vedlagt. Skriften på billetten noget

optegnet. Sjælden sag! 750

1. og 2. VERDENSKRIG

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2135

F 2135 1918. Russisksproget Røde Kors-kuvert sendt fra KRIGSFANGELEJR No.1 11.2.18 til

Grevinde Brockenhuus-Schack, København K. 500

2134

2133

153

Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig


Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig

2136 1939-1945. 3 breve med indhold sendt fra Skoleskibet DANMARK på dets togt til USA i

1939-1945. 2 indhold fra yderligere breve medfølger. Interessant materiale 1.000

2137 1940. Brev forsøgt sendt fra Sverige til Danmark 8.4.1940. På grund af besættelsen

returneret med svensk meddelelse »Försändelsen återställes till avsänderen enär inge

befordringslägenheter för post till Danmark finas för närvarande«. Kun breve afsendt

8.april blev returneret ! 750

2138 1940. Luftpostbrev fra København 1.4.1940 til »tysk« krigsfange i England. Påtegnet

»Mr. Gustav Jacoby 3220, Warners Camp (G)« 500

2139 1940. Original avis »D.N.S.A.P.s Maaneds-Breve. Bind V, Nr.II. maj 1940 (8 sider) 500

154

2140

2146

F 2140 1942. Søndagsbrev sendt 11.7.1942 til forfatteren Soya, mens han var politisk fange i

den danske afdeling i Vestre Fængsel. Med fængselscensur 1.000

F 2141 1942. Ufrankeret kuvert adresseret til forfatteren Soya, mens han var politisk fange i

den danske afdeling i Vestre Fængsel. Med fængselscensur. Påtegnet »Indh. i Pakke - Til

Kontoret«. Meget sjældent 1.000

2142 1942. Originalt telegram fra Stockholm til Ungarsk Generalkonsulat. Censureret og

stemplet med violet »Kongekrone-stempel« 500

2143 1942. Håndskrevet postinstruks, dateret 7.5.1942. Vedr. »Pakker mærket »Zivilkleider«

el. lign.« Omhandler bl.a. instruks om porto for pakker indholdende »faldnes efterladenskaber...«

500

2144 1942. Censureret telegram fra Prag til København. Violet stempel C3 med krone og rødt

»D/V/O/5« 500

2145 1943. Brevkort fra Stockholm 27.11.1943 til København. Violet 7-liniestempel »Dena

försändelse har med beaktande av......«. Frigivet 4.6.1945 500

F 2146 1943. Brev fra St. Brøndum 31.5.1943, adresseret til dansk frivillig »SS Gren Asger

Christensen, Komp. DANMARK« (overstreget) 500

2147 1943. Brev fra dansk SS-frivillig Asger Christensen Fp.Nr. 48524, til St. Brøndum, Danmark

7.2.43 500

2141

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


2148

F 2148 I-III 1944. DANSK LEGION FELTPOST. Komplet adskilt hæfte med postfriske 4-blokke, alle

med violet overtryk »Feldpost«. Et meget sjældent sæt, der er uden prisnotering i Michel ** 12.000

F 2149 II 1944. DANSK LEGION FELTPOST. Der Dänische Legion. +50 Øre, blå. Lodret parstykke

med kraftig FEJLPERFORERING. Ikke tidligere set fra denne udgave. Formentlig

UNIKT. Postfrisk ** 2.000

2150

F 2150 1944. Ufrankeret brev mærket »Interneret Postforsendelse«, sendt fra Haderslev til

dansk indsat ved »Det Tyske Sikkerhedspoliti, Staldgaarden, Kolding«. Fængselscensur

markeret med blyantspåtegning »Gepr« + signatur. Sjældent 1.000

2151 1944. Brev sendt fra Odense til dansk fange i KZ-lejren Buchenwald 30.11.1944. Med

såvel tysk censur som censur fra KZ-lejren. Frankeringen er klippet af og julemærket

1944 delvist revet af - det er formentlig sket inden udleveringen af brevet til fangen 1.000

F 2152 1944. Brev fra KOLDING 31.10.1944 til dansk fange i KZ-lejren Hamburg-Neunegamme.

Alm. og lejrcensur. Mærket som altid aftaget, formentlig inden udleveringen til

fangen 1.000

2153

F 2153

2154

1944. Brev af 2.3.1944 sendt til dansk fange i Det Tyske Sikkerhedspoliti, Staldgaarden,

Kolding. Violet liniestempel »Der Befehlshaber der Sicherheitspolizie und des SD in

Dänemark Ausendienststelle Kolding«. Blyantspåtegning »Geprüft a.b.« (udsøgt kvalitet).

Desuden brev fra samme korrespondance, men sendt til Interneringslejren i Frøstev.

Avisartikel om Staldgaarden i Kolding vedlagt 1.000

F 2154 1944. Ufrankeret og dateret brev med indhold sendt til dansk fange i KZ-lejren Dachau.

Både indhold og kuvert med rødt »GEPRÜFT« stempel. Desuden lejrcensur fra Dachau

på kuvertens forside 1.000

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2149

2152

155

Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig


Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig

156

2155

F 2155 1944. Brev fra dansk frivillig i SS, sendt til St. Brøndum 28.6.44. Fp.Nr. 34531 500

F 2156 1944. Brev fra dansk politibetjent i KZ-lejr Buchenwald 8.12.44, sendt til Nørre-Aaby.

Fuldt indhold 500

2157 1944. Originalt telegram adresseret til »Samtlige Post & Telegraf Kontorer«. Vedr. postforbindelse

over Storebælt (generalstrejke) 500

2158 1944. Brev fra København 16.11.1944 til interneret dansk politibetjent i Buchenwald.

Ceusureret. Fuldt indhold 500

2159

2161

F 2159 1945. Ufrankeret brev sendt 12.2.1945 fra Odense til Svendborg. På bagsiden stempel

fra »Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark Aussendienststelle

Odense«. Sat i porto med 40 Øre og påsat portomærker. Særdeles sjældent brev 1.500

F 2160 1945. Ufrankeret brev mærket »Interneret Forsendelse«, sendt fra dansk indsat ved

»Det Tyske Sikkerhedspoliti, Kolding« og sendt lokalt i Kolding. På bagsiden stempel

fra »Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark Auserdienststelle

Kolding«. Desuden medfølger MODTAGERDEL FRA ADRESSEKORT tydeligvis udfyldt

af samme indsatte fange. Særdeles sjældent 1.500

F 2161 1945. EXPRESBREV fra København 6.4.1945 til Den Danske Forlægning, Rønneby

Brun, Sverige. Omadresseret til Nissafors Herregaard, Nissafors. På bagsiden stempel

NISSAFORS 16.4.1945. Tysk censur. Fuldt indhold. Meget sjælden forsendelse 1.000

F 2162 1945. Ufrankeret brev mærket »Interneret Forsendelse«. Sendt fra indsat i det tyske

fængsel i Aarhus til Fredericia 9.1.45. Meget sjældent 1.000

2156

2160

2162

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


F 2163 1945. REC-brev sendt til indsat i den tyske politiafdeling i Vestre Fængsel 20.3.1945.

Rødt censurstempel »GEPRÜFT« på forsiden 1.000

2164 1945. Brev fra Røde Kors 30.4.1945, sendt lokalt i København med indlagt kvittering

for modtagelse af pakke til dansker i den tyske politiafdeling i Vestre Fængsel. Meget

usædvanlig og sjælden forsendelse 1.000

2165

F 2165 1945. Brevkort »Paketbestätigung« fra interneret dansk politibetjent, Stamlager IVB.

Meget sjældent »modtagelsesbevis« for pakke 750

F 2166 1945. Brev fra interneret dansk politibetjent i Stalag IVB. Fuldt indhold, via Røde Kors

til Nørre-Aaby, Fyn, Danmark. Perfekt kvalitet. Vedhængende ubrugt svarkort 500

2167 1945. Brev fra Nørre-Aaby 14.2.1945 til interneret dansk politibetjent i Stalag IVB.

Fuldt indhold 500

2168 1945. Brev fra dansker i KZ-lejr HARBURG-NEUENGAMME, dateret 25.2.1945, sendt

til København. Fuldt indhold 500

2169

F 2169 1945. Brev fra Nørre-Aaby 13.1.45 til Mühlberg d/d Elbe, Sachsen, Tyskland. Påtegnet

»Kriegsgefangenenpost gebührenfrei«. Sendt til dansk krigsfange. Fuldt indhold.

Censureret 500

F 2170 1945. Brev fra dansk krigsfange i Stalag IVB ved Mühlberg/Elbe, sendt til Udby pr.

Nørre-Aaby 6.1.45. Fuldt indhold og stadig med vedhængende ubrugt »Rückantwortbrief«

500

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2163

2166

2170

157

Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig


Danmark • Posthistorie • 1. og 2. verdenskrig

158

2173

2178

2171 276 1945. Brev med 20 Øre, Chr.X, rød fra Helsinge 13.5.45 til tidligere interneret, nu i

Sverige. Returneret med København stempler 15.11 og 26.11.45. Grønt stempel på

bagsiden: Afviklingskontoret for den danske Flygtningeadministration i Sverige. Også

vedlagt tryksag fra 25.7.46 fra Forvaltningsnævnene for Krigsforsikring, der bekræfter

modtagelse af skadesanmeldelse 500

F 2172 274 1945. Brev med parstk. 10 Øre Chr.X, violet. Sendt fra København 15.5.45 til Norge.

Tidlig efterkrigscensur med brun etiket og HÅNDSKREVET nr. 60 + initialer på for- og

bagside. Desuden medfølger rudekuvert fra Sverige afsendt 29.2.45. Først modtaget i

Danmark 7.6.45 og med censur nr. 249 + håndskrevne initialer 500

F 2173 275 1945. Postkort med 15 Øre, Chr.X, grøn fra KØBENHAVN 8.9.1945 til Sverige. Sjælden

dobbeltcensur 493 og 502 500

F 2174 1945. Brev fra København 9.1.1945 til interneret dansk politibetjent i Buchenwald.

Diverse censurpåtegninger. Fuldt indhold 500

2175 1945. Censureret telegram fra København til Aarhus 11.5.45, med teksten »Der kan

indtil videre ikke indleveres Telegrammer til Udlandet......«. Interessant og tidlig efterkrigsdokumentation

500

2176 1946. OAS-brev fra FIELD POST OFFICE 867 18 FE 46 til Rudkøbing, afsender

»Hansen, 43 Dir.Int.Sect. c/o 2233 P.W. Camp« (dansk censor). Også vedlagt »Movment

Order« af 13.4.1946 (for samme person) fra Celle BAOR til Vordingborg, via

Hamburg 500

F 2177 1947. Brev sendt fra København 25.6.47 til Østrig. Påtegnet »Esperanto«. Brun lukkebanderole

med rammestempel »ZZBZ/K« . Meget sjælden esperanto-censur 750

F 2178 1947. Brev fra Odense til Klagenfurt, Østrig. Påtegnet »Esperanto«. Rammestempel

»ZZBZ / K« (esperanto censur ?) 500

2179 1947. 2 breve med afsenderstempel: LUFTVÆRNSKONTORET POST AALBORG. Det

ene fra Flygtningesygehuset. Hhv. til New York 24.6.47 og til Berlin 5.7.47 500

2172

2174

2177

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


LUFTPOST

F 2180 64 1912. LUFTPOST. Postkort med Bølgelinie, 5 Øre, grøn stemplet HARESKOV 27.7.12

og sendt til København. Sidestempler »FLYVEPOST No. 1 ULRICH BIRCH« samt »Højsommerfesten

i Hareskov 1912« 500

F 2181 124 1926. SCADTA Konsulat overtryk »D«. Blandingsfrankatur med 3 stk. 10 Øre grøn

Bølgelinie stemplet KØBENHAVN OMK 8.10.1926 og 30 C. SCADTA konsulatmærke

m. overtryk »D« (= Danmark) stemplet BARRANQUILLA 12.11.1926 på luftpostbrev til

Bucarlemanga. Ank. stempler på bagsiden. (Michel: LA330). Sjælden blandingsfrankatur

5.000

POSTSTEMPLER

2180

2182

F 2182 25By KASSEBREV FRA CHRISTIANSØ. Liniestempel i violet farve på brev med 8 Øre,

grå/rød, annulleret SVANEKE 10.7.96, sendt til Lomborg Præstegård pr. Ramme. På bagsiden

SVANEKE 10.7.96 og KJØBENHAVN 11.7.96. (bagklap mangler). Stor sjældenhed

i prægtig kvalitet 3.000

F 2183 25By KASSEBREV FRA CHRISTIANSØ. Violet 2-liniestempel på brev med 8 Øre, grå/rød,

anulleret SVANEKE 30.6.96, sendt til København. På bagsiden SVANEKE 30.6.96 og

ankomststempel 2.7.96. Meget sjældent stempel på fin forsendelse 3.000

2184 275 SNOGEBÆK. Udslebet stjernestempel på brevkort med Chr.X, 15 Øre, grøn. Sidestempel

NEKSØ 15.6.48. Sjældent stempel. Skilling: +3000 500

F 2185

2185

LØGTN. 1899. Brevsamlingsstempel i Esrom-typen. Perfekt annullering på 3 Øres helsagskort

i den tofarvede type. Anmeldelse af ankommet gods og på bagsiden stationens

liniestempel samt håndskrevet 8.3.99. Kortet afbildet i DAKA-kataloget 500

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2181

2183

159

Danmark • Luftpost • Poststempler


Danmark • Poststempler

F 2186 36 GLOSTRUP. 1884. Våbentype, 20 Øre, 7. tryk. Singlefrankering på brev sendt fra

GLOSTRUP 13.11.1885 til Winchester, USA. Sjælden anvendelse af LAP VI i smukkeste

kvalitet. Attest Nielsen: Meget godt eksemplar 750

2187 6 GRÆNGE 9.3.1875. Lapidar VI på brev med Tjeneste, 8 Øre, rosa, sendt til Nykøbing F. 500

F 2188 KNABSTRUP. 1888. Våbentype, 5 Øre helsagskort annulleret med violet lapidar VI

stempel 17.5.1888. Sendt til Kasernen på Amager og med 4 transit- og ankomststempler.

Indholdet er også interessant. Det drejer sig nemlig om, at 2 soldater er i kontakt

med 2 glædespiger - og af indholdet fremgår: »...kunne modtage de 2 Herrer Lørdag kl.

3 eller kl 6, til hvilken tid også Ingeborg er bestilt« 500

160

2191

2186

2189

2192

2193

F 2189 RINGKJØBING. 1878. Brev frankeret med 8 Øre helsagsafklip annulleret med nummerstempel

71 og sidestemplet med lapidar IIa RINGKJØBING JB.P. 24.10.(1878). Begge

stempler i BLÅ farve på forsendelse til Skjernbro. På bagsiden TARM 24.10. Såvidt vides

eneste kendte forsendelse med begge stempler i blå farve. Lette arkivfolder. SJÆLDEN-

HED! 500

F 2190 TAASTRUP. 1882. Flot 8 Øre helsag anvendt som adressebrev for pakke fra Tune

Landboskole til Roskilde. Annulleret med nr. 94 og sidestempel lapidar VI TAASTRUP

9.11.1882. Påtegnet: »8 Øres Frim. paa Pakken«. Ankomststemplet Roeskilde 9.11.

Sjælden sag og senest kendte anvendelse af Lap.VI. Afbildet i DAKA 500

F 2191 172 AARHUS INDL.3. Karavel 30 Øre, gul fint annulleret med det meget sjældne

UDSLEBNE stjernestempel. DAKA: 4000 o 750

F 2192 174 AARHUS 4. Karavel 40 Øre, grøn. Annulleret med det meget sjældne UDSLEBNE stjernestempel.

DAKA: 3500. Udtalelse Vagn Jensen o 750

F 2193 175 CH.3. Stjernestempel perfekt placeret centralt på Provisorium, 7/20 Øre, rød. Skilling:

+3000 o 500

F 2194 KARISE. 1882. 8 Øre helsagskuvert til København med blåt stjernestempel i type 2 og

sidestempel blåt lapidar VI KARISE 8.5.1881. Desuden annulleret med kombineret 242

Øst. Sjæl.Jb.Pk 8.5. Fine og sjældne stempler. Stjernestemplet er DAKA nr. 668 500

F 2195 KOKKEDAL. 1906. Pragtfuldt stjernestempel på 10 Øre våbentype helsagskort med

Sjællanske Kystbane 11.8.06 til Tyskland. Hidtil senest kendte anvendelse og anvendt

som illustration i DAKA: 2800+ 750

F 2196 25B LYNDBY. Stjernestempel (type I) + HÅNDSKREVET på brev med 8 Øre grå/rød. Sidestemplet

ROSKILDE 2.12.1900 og sendt til Frederiksberg, hvorfra det omadresseres til

Vesterbro. Udtalelse Nielsen 500

2188

2190

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


2194

2196

2198

2200

F 2197 TOMMERUP. Meget sjældent stempel i BLÅ farve på brev med 2 stk. 4 Øre, 3.tryk, fra

ODENSE 21.21.(1876) - fejlindstilling for 21.12! Stor stempelsjældenhed. Højre mærke

defekt. Attest Nielsen 500

F 2198 TOMMERUP stjernestempel i blå farve på 8 øre tofarvet. Sidestemplet med bureaustempel

10 ˙ FYEN JB.P.B. (Skilling 1382) 500

F 2199 44 VILS. Stjernestempel i blågrå farve på lokalt postkort frankeret med 3 Øre, bølgelinie,

tk. 12. Et af de absolut sjældneste stjernestempler på forsendelse og i smuk kvalitet!

DAKA: 6000+. Attest Møller, BPP 1.500

F 2200 52 VODSKOV. 1906. Chr.IX, 5 Øre, grøn. Postkort annulleret med sjældent stjernestempel

Vodskov og sidestemplet Aalborg-Sæby 7.8.06 til Horsens. Fin kvalitet. DAKA: 2000 500

F 2201 54 GJEDSER FÆRGEHAL 8.6.10. Brotypestempel på brevkort med Fr.VIII, 5 Øre, grøn 500

2202 79,337 KATTERØD. Brotype IIc (23.12.18) på brevkort med Bølgelinie, 3 Øre, grå og Brotype

IIIb på brev med Fr.IX, 30 Øre, rød 500

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2197

2199

2201

2195

161

Danmark • Poststempler


Danmark • Poststempler

F 2203 SF2 KJØBENHAVN. 1918. Soldaterfrimærke, Chr.X 10 Øre, rød, overtrykt SF. Skibsbrev

annulleret »Fra Aalborg« og sidestemplet med Omkarteringens første stempel Kjøbenhavn

9.10.18. Særdels sjældent brotypestempel! På bagsiden ankomststemplet Hillerød

9.10.18. Lidt af bagklap mangler 500

F 2204 LANGELANDSBANEN. 1917. Chr.X, 5 Øre helsagskort til Skjelskør annulleret 3.5.17

med et yderst sjældent bureaustempel, med boller i den nedre nedre del af ringen.

Angiveligt eneste kendte på hel forsendelse! 500

162

2205

2203

F 2205 68 ØSTIFTERNES JERNB. POSTKT. 1914. Postkort 22.7.14 til København med Chr. X, 5

Øre, grøn. Annulleret med meget sjældent jernbanestempel i fin kvalitet 500

F 2206 174 AARHUS INDL. 3. Udslebet stjernestempel på klip med Karavel, 25 Øre, blå. Sjældent

stempel. Skilling: 4000 ∇ 750

F 2207 122 Ab.1. Udslebet stjernestempel på klip med parstykke Bølgelinie, 5 Øre, brun. Sjældent

stempel. Skilling: 3000 ∇ 500

2208

F 2208 169 DYNT (BROAGER). 1928. Karavel, 15 Øre, rød, på brevkort med julemærke 1928 til

Viborg. Annulleret med godt posthornstempel. DAKA: 3000 500

F 2209 169 MIKKELBORG KRO (SKODBORG). 1929. Karavel, 15 Øre, rød. Brev annulleret SOM-

MERSTED 17.7.29 til København. Posthornstemplet er sjældent og dette er senest

kendte anvendelse. DAKA 4000+ 750

2206

2209

2204

2207

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


2210

2214

2212

2217

F 2210 124 MOLTRUP. 1927. Bølgelinie, 10 Øre, grøn. 3 stk. på brev annulleret HADERSLEV

10.6.27 til Tyskland. Meget sjældent posthornstempel på udlandsforsendelse. DAKA:

3500 750

F 2211 239-40 SEJS. 1937. Chr.X sølvjubilæum, 5 og 10 Øre. Brev annulleret FRA SEJS og bureaustempel

Skanderborg-Skjern 12.7.37 til Herning. Tidligst kendte anvendelse af

posthornstemplet i type IIb, DAKA nr. 130.2: 2000+ 500

F 2212 169 SILLERUP (FJELSTRUP). 1930. Karavel, 15 Øre, rød. Brev annulleret HADERSLEV

4.7.30 til Silkeborg. Tidligst kendte anvendelse af posthornstemplet. DAKA 3500+ 750

F 2213 124 SKIBSTRUP (AALSGAARDE). 1928. Bølgelinie, 10 Øre, grøn. Brevkort annulleret med

bureaustempel HELSINGØR-GILLELEJE 13.7.28 til Roskilde. Perfekt posthornstempel og

tidligst kendte anvendelse. DAKA 3000+ 750

F 2214 192 NEDER AASTRUP (HADERSLEV). 1931. Chr.X, 25 Øre, blå, på brev maskinstemplet

HADERSLEV 18.3.31 til Flensburg. Tidligst kendte anvendelse af meget sjældent posthornstempel.

DAKA 4000+ 1.000

F 2215 70 TØNDER NORD. 1925. Chr.X, 15 Øre, violet. Sjældent annulleringsstempel på brevkort

dateret 3.8.25 til Kolding. Type Ia. DAKA: 3000 750

F 2216 203a VEJEN. 1938. Karavel, 15 Øre, rød. Tp. II. Kuvert med posthornstempel FRA VEJEN og

annulleret Fredericia-Struer 3.11.38. Uhyre sjælden, dette er såvidt vides eneste kendte

forsendelse. Illustreret i DAKA: 4500 750

F 2217 190 VOLLERUP (SØNDERBORG). 1930. Chr.X, 15 Øre, rød. Brev annulleret SØNDER-

BORG-MOMMARK FÆRGE 20.11.30 til Ollerup. 2 særdeles sjældne stempler på

forsendelse. Lidt rustpletter. Posthornstemplet er DAKA nr. 180.3: 4000 1.000

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2215

2211

2216

2213

163

Danmark • Poststempler


Danmark • Poststempler

F 2218 124 VORDINGBORG SLOTSST. (VORDINGBORG). 1929. Bølgelinie, 10 Øre, grøn.

Postkort annulleret med del af bureaustempel Madsnedsund-Kallehave 16.7.29. Senest

kendte brugsforsendelse. DAKA: 3500 750

F 2219 18 JERUP BREVSAMLINGSSTED. Lille kassestempel på 4 Skilling, grå/rød. Småfejl o 500

F 2220 23C BREVSAMLINGSSTEDET VESTERBORG. Liniestempel i violet farve på 4 Øre, vm.III o 500

F 2221 23 VINDERUP. Brevsamlingssted-stempel i blå farve på lille lokalbrev sendt til SAHL.

Meget sjældent stempel 1.000

DIVERSE

164

2219

Ex 2222

2218

2221

F 2222 1870. 2 stk. »Original-Actie« fra »Det Kgl. Kjöbenhavnske Classe Lotterie«. Begge påsat

stempelmærker Fire Skilling, grøn. Meget dekorative 750

2223 1876-77. Jernbanemærker. 4 flotte gamle fragtbreve fra Lolland-Falster Jernbane med

mange mærker. Annulleret Bandholm, Maribo, Nykjøbing F. og Nakskov/Søllested. De

3 er med lapidar VI stempler 500

F 2224 1888. Originalt »DIORAMA« fra Den Nordiske Industri - Landbrugs og Kunst Udstilling

i Kiøbenhavn 1888. Særdeles sjældent 6-fløjet mekanisk »kort« fra forlaget »Otto B

Wroblewski«. Lettere defekt 750

2224

2220

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50


2225

F 2225 22By,23By 1897. 3 øre Dobbelt brevkort, hvor modtageren skriver: »Jeg modtog i Dag dette Kort

sendt fra Lyon til Genf - fra Genf til Zürich, og nu skal det faa Lov at gaa til Köbenhavn...«.

Kortet er opfrankeret med 3 og 4 øre tofarvet annulleret med skibsstemplet

K.B. Aus Dänemark. Sat i porto 14. Et farvestrålende eksempel på, hvorledes brødrene

Hviid brugte postvæsenet 600

F 2226 POSTKORT. 1899. 3 dekorative gamle postkort »Gruss aus Kopenhagen« nummereret

190, 194 og 196. Alle frankeret med 5 Øre, våbentype, AFA 34B og sendt fra Kjøbenhavn

til Tyskland P 500

2227

F 2227 22B,34B 1902. 3 øre lokalt brevkort opfrankeret med 3 øre Tofarvet og 5 øre Våbentype sendt til

Berlin. Forsynet med 3 private stempler, FINSK PÆRESKUDEBREV., VIA DIRECT RUTE

og København. Dekorativt 600

F 2228 1902. Såkaldt »HVIID-forsendelse«. 3 øre Helsagsbrevkort opfrankeret og sendt til

Berlin. Forsynet med private stempler VIA DIRECT ROUTE og rammestempel OVER

LAND VIA VAMDRUP. Beklippet 500

F 2229 1902. Såkaldt »HVIID-forsendelse«. Norsk adressekort for værdipakke fra Kristiansund

til Harald Hviid. Adressekortet er forsynet med privatfremstillet brotypestempel KJØ-

BENHAVN o8* på både for- og bagside af kortet 750

F 2230 1905. Dekorativt postkort fra AARHUS 23.1.05. Frankeret med 6 stk. »fup-udgaver« af

sammensatte tofarvede, våbentype og julemærke. Har tilsyneladende fået lov at passere

uden påtale 500

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

2229

Ex 2226

2228

2230

165

Danmark • Poststempler


Slesvig

F 2231 AVIATION. 1910-21. 3 gode postkort vedr. Robert Svendsen. »Flyveren Robert Svendsen«,

»Flyveren Robert Svendsen over Vejle« samt »Flyvevise«. De 2 kort har været

brugt 500

2232 SAMLERMÆRKER. A&L (Andreasen & Lachmann) Samlermærke nr. 1 samt 3-4 i ark

med 10 stk. af hver. Andreasen og Lachmann stod også for trykningen af grønlandske

pakkeporto-mærker i 1937 ** 500

F 2233 337 1953. Fr.IX, 30 Øre, rød. Luftpostbrev sendt fra Hospitalsskibet Jutlandia, via København

13 SEP 1953, til Amtssygehuset i Aalborg. På bagsiden stort rødt stempel »THE

HOSPITAL SHIP JUTLANDIA / DANISH RED CROSS / 9 AUG 1953« 500

TORSDAG 7. OKTOBER kl. 9.00 • SLESVIG

166

2234

2236

Ex 2231

F 2234 22 1920. Fællesudgave, 35 Pf, olivenbrun. Pænt brev med singlefrankering. Annulleret

GROSSENWIEHE 30.3.1920 og sendt til Flensborg. Violet »COMMISSION INTERNA-

TIONALE GENDARMERI SLESVIG« stempel 500

F 2235 1,2 1920. Tjenestemærke, C.I.S 2½ Pf, grå og 5 Pf, grøn. Stort brev med 2 fireblokkke 2½ Pf

og 1 fireblok 5 Pf. sendt lokalt. Annulleret FLENSBURG 14.3.1920. Mærkeværdi alene

AFA: 9600 2.000

F 2236 7x 1920. Tjenestemærke, 25 Pf, orange, C.I.S. OMVENDT OVERTRYK. Meget sjældent

ubrugt mærke. Ubetydelig blæksignatur på bagsiden. AFA: 12000. Attest Nielsen og

Grønlund * 3.000

2235

2233

All bids are in Danish Kr. • 100 DKK ≈ € 13.50

More magazines by this user
Similar magazines