Så er året godt i gang, og januar sluttede med en PL/PA tur til ...

hotel.dds.dk

Så er året godt i gang, og januar sluttede med en PL/PA tur til ...

er året godt i gang, og januar sluttede med en PL/PA

tur til Åkrogen ved Skyttehusets Camping.

For at gøre det lidt spændende havde vi valgt, at gå derud (med oppakning) efter

mørkets frembrud.

Alle var i godt humør og enige om ruten, indtil vi nåede Hotel Julsø. Her skiltes vore

veje. Spejderne valgte stien langs meden, lederne grusvejen. Lederne kom først!!!!

Jan og Sus havde sørget for kaffe/saft og lidt godt til maven, hvilket var tiltrængt

efter turen.

Ingen viste tegn på træthed, så derfor præsenterede vi spejderne for en gammel

kending, der for længst er lagt på hylden i korpset, nemlig spejderprøven, 2. grads- og

1. gradsprøven.

Spejdernes interesse blev straks vagt, og resten af aftenen gik med at finde de rigtige

svar på spørgsmålene. Dejligt at se, at selv gammelt stof kan bruges.

Lørdag skulle der laves primimad, og hvad er mere naturligt end at søge efter føden i

naturen. Altså gik vi på svampejagt. Østershatte er denne årstids foretrukne, og efter

en kort forklaring, om udseende og grosteder, gik jagten ind. Heldigvis var det

spejderne selv, der fandt frem til svampene og dette i rigelige mængder.

Menuen bestod, udover svampe, af bagt kartoffel med fyld, pizzabrød med

grøntsagsfyld og plankefisk (ørred). Alle hjalp til med klargøringen af svampe,

grøntsager og dej, men hver spejder sin fisk. Fiskene var ganske vist døde, men ikke

rensede, og her var der nogle, der skulle overskride grænser. Men meget flot, for alle

klarede opgaven, selv om det holdt hårdt. Et dejligt måltid, der strakte sig over

time, men hvem har sidst fået et 4 retters måltid lavet over bål?

Resten af dagen og aftenen gik, foruden spisning, med diverse prøver, for alle ville

gerne vise at spejderfærdigheder, er noget de mestrer.

Søndag var der vanen tro oprydning, rengøring og så hjem.

Tak for en dejlig tur. I viste at der er krummer i jer.


Ser vi lidt fremad, er det snart Tænkedag. Programmet for

dagen er endnu ikke blevet offentliggjort. Men et står fast: vi

mødes mandag d. 23. februar kl. 18.00 på Lynghoved.

En anden vigtig ting, der sker i den nærmeste fremtid er

Rådsmødet. For de af jer, der er fyldt 15 år, er der mulighed for at stille op til

bestyrelsen, og samtidigt har I stemmeret. Bestyrelsen er dem, der beslutter, hvad der

sker i gruppen fremover, så det er vigtigt, at I er repræsenteret. Husk derfor: Lørdag

d. 28. februar er der Rådsmøde på Lynghoved kl. 13-15. Tag endeligt jeres

forældre med, da vi også har brug for deres hjælp til deltagelse i bestyrelsesarbejde.

Mandag d. 2. marts er der igen tropsmøde. Denne gang handler det om forberedelse

til weekendturen med Fjeldrotterne d. 21-22 marts. I skal derfor på et lille O-løb

rundt i Ry og omegn. Se i øvrigt 2. klasseprøven – Kort og kompas.

I skal også huske at sætte et stort X i kalenderen den 24-26.april, da det er den

weekend, hvor vi skal afsted på divisionsturnering, og hvor vi skal vise de andre

spejdere fra både Himmelbjerg og Troldhøj, hvad vi duer til. Turen går til Århus, så

det skal nok blive sjovt.

Mens vi gik til Åkrogen talte vi ledere om at arrangere en 100 km tur enten i foråret

eller efteråret. Da foråret ser ud til at være rimeligt godt besat, må vi nok satse på

efteråret, da der også skal være plads til nogle træningsture. Når vi har besluttet

tidspunktet, vil I høre mere om det. En ting er sikkert: Vi får behov for noget hjælp

fra forældrene.

En sidste ting, der bør nævnes, er at vi er i gang med et lederskifte i tropsledelsen. Jan

har meddelt, at han gerne vil trække sig ud af ledelsen, da der er nok at se til som

gruppeleder. Han har derfor overdraget ansvaret til Søren. Overgangen vil dog ske

stille og roligt i løbet af foråret/sommeren. Stor tak til Jan for hans arbejde i troppen.

Med spejderhilsen

Søren, Jan, Mathias og Poul

More magazines by this user