Museumsavisen 2-2001_nyx.indd - Egnsmuseet på Sønderskov

sonderskov.dk

Museumsavisen 2-2001_nyx.indd - Egnsmuseet på Sønderskov

Undersøgelse og retablering af en

gravhøj i Sønderskov Hjortehave

Orkanen i december 1999, har ikke

kun ødelagt store skovarealer frem for

alt i Syd- og Sønderjylland, men også

mange fortidsminder i skovene.

I år 2000 blev det derfor gennemført

en systematisk besigtigelse af fortidsminder

stormfældede skovarealer

med Museet Sønderskov som koordinator.

Projektets hovedformål var at

markere fortidsminderne for at undgå

yderligere skader i forbindelse med

det maskinelle oprydningsarbejde (se

Museumsavisen nr. 35, november 2001, 21. årgang

Museumsavisen nr. 34, 2001, s. 27-28).

På udvalgte stormskadede fortidsminder

var det nødvendigt at gennemføre

mindre arkæologiske undersøgelser.

Gravhøjen i Hjortehaven

Et af de udvalgte fortidsminder var en

fredet gravhøj, som ligger umiddelbart

syd for Sønderskov Hovedgård i Sønderskov

Hjortehave. Her fandt man allerede

ved afrensningen af den øverste

skovbund i januar 2001 to knuste urne-

På billedet ses, hvordan rødderne fra de to store væltede bøgetræer har væltet jorden op

og dermed har ødelagt dele af gravhøjen. Den ene af trærødderne står midt i gravhøjen,

hvor den skjuler den centrale grav. Den anden rod ligger hen over den ellers velbevarede

række af randsten langs foden af gravhøjen.

7

More magazines by this user
Similar magazines