Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? - SCKK

gammel.sckk.dk

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? - SCKK

Hvis lean er svaret -

Hvad er problemet?

Leif Beck Fallesen,

SCCK 3.04.06

LBF 3.04.06


Agenda

• Lean - døgnflue eller langtidsholdbart ledelsesredskab?

• Lean i den private sektor - Novo Nordisk og Radiometer

• Lean i den offentlige sektor

- privat og offentlige produktivitetskrav konvergerer

• Produktivitet i den offentlige sektor

– Morgendagens Offentlige Ledere

• Konklusion

LBF 3.04.06


Lean - døgnflue?

• Stærkeste aktuelle management-brand, opfylder tidndens

krav om execution i stedet for strategi-udarbejdelse.

• Meget lidt nyt i værktøjskassen; procesanalyse,

kvantificering, nærmest en light-udgave af Six Sigma

• Men (mange) brugere er glade for Lean

LBF 3.04.06


Lean og Six Sigma konvergerer

LBF 3.04.06


Lean i den private sektor

• Radiometer en frontløber, qua ny ejer Danaher

- stærk leder-commitment

• Produktiviteten i (produktionen) skal stige 10 pct. om året

• Gennemløbstider i administrative processer

reduceret med 20-30%

• Produktudvikling acceleret 30-50%

LBF 3.04.06


cLean i Novo Nordisk

• cLean® i kvalitetsprocesser; konkrete redskaber til at analysere,

fokusere og forbedre. Måde at tænke på,

holdning til arbejde

• Batch-journaler reduceret fra 149 til 12 sider i U.S.A.,

godkendelse fra 25 til 17 arbejdstimer, af ny

pakkeleverandør fra 12 til 4 måneder

LBF 3.04.06


Lean kræver vækst

• Medarbejderne skal selv finde forbedringerne

- lægger ikke op til fyringer

• Ledelsen skal kunne og ville bruge den øgede

produktivitet konstruktivt

- svært uden at der er vækst i virksomheden

• Lean erstatter ikke rationalisering

LBF 3.04.06


Konvergerende lean?

• Lean i offentlig og privat sektor konvergerer i takt med at

servicesektoren kommer i fokus - fælles problemstillinger

• Finansielle sektor gennemførte lean af nød i halvfemserne

- nu kniber det

• Lean = globalisering.

Outsourcing til Indien af serviceydelser

LBF 3.04.06


Stanford Hospital (Hjerte/kar)

• Timer i intensiv/patientdage faldet fra 29,6 timer i

1980-erne til 19 timer i 2001

• Bypass-operations besparelser på USD 2400 per patient

• 25 mio USD besparelser årligt i materialeforbrug

• USD 1,1-2,6 mio sparet på kirurgi p.a.

LBF 3.04.06


Erfaringer fra Tyskland

Den Berlin baserede hospitalskæde Vivantes ( 185.000 patienter årligt, ca.

5.000 sengepladser) har siden 2001 været i stand til at øge produktiviteten

med over 60 procent.

LBF 3.04.06


Fælles udfordring

• Private og og offentlige sektor står over for fælles udfordring;

ubønhørligt krav om øget effektivitet

• Privat sektor skal konkurrere globalt med stort løn- og

skattehandicap

• Offentlig sektor får stærkt stigende demografisk betinget

efterspørgsel, men der er ikke mennesker at få

LBF 3.04.06


430

380

330

280

230

180

130

80

1966

1968

1970

1972

1974

1976

Kilde: Danmarks Statistik

Arbejdsproduktivitet

Industri Offentlige og personlige tjeneste

1978

1980

1982

1984

1986

1988

LBF 3.04.06

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004


Morgendagens Offentlige Ledere

• Morgendagens offentlige ledere (under 40 år),

første lederstilling som 30-årig i den kommunale,

34-årig i Staten. Langt flere kvinder end i private sektor

• Stor ledertilfredshed, men 80-90 pct. forventer at være

i anden stilling om tre år (under 50 pct. i privat sektor)

• Undersøgelsen gennemført i perioden 21. februar –

13. marts 2006.

595 har besvaret spørgeskemaet (svarprocent 40)

LBF 3.04.06


%

100

80

60

40

20

0

Andel som mener, at strukturreformen vil give øget

effektivitet og produktivitet

12

17

+ 5

2005 2006

LBF 3.04.06

76

På kort sigt På langt sigt

83

+ 7


%

80

60

40

20

0

Andel som mener, at strukturreformen vil give bedre

borger-service

15

19

+ 4

2005 2006

LBF 3.04.06

58

På kort sigt På langt sigt

+ 10

68


%

80

60

40

20

0

Andel som mener, at strukturreformen vil give større

medarbejdertilfredshed

15

18

+ 3

2005 2006

LBF 3.04.06

62

På kort sigt På langt sigt

65

+ 3


”Anvender De benchmarking som ledelsesredskab?”

%

80

60

40

20

0

56

41

34

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

57

LBF 3.04.06

63


%

60

40

20

0

41

”Foretages der regelmæssige

brugertilfredshedsundersøgelser?”

57

33

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

38

LBF 3.04.06

46


%

100

80

60

40

20

0

”Arbejder De kontinuerligt på at øge Deres

medarbejderes produktivitet?”

87

11

81

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

87

LBF 3.04.06

89


%

100

80

60

40

20

”Mener De, at det er muligt at øge produktiviteten i

Deres ressort?”

0

82

13

75

19

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

77

LBF 3.04.06

17

89

7


%

60

40

20

0

”Tror De, at øget brug af resultat-løn ville øge

produktiviteten indenfor Deres ressort?”

42

49

29

60

Ja Nej

44

LBF 3.04.06

50

44 44

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører


%

100

80

60

40

20

0

88

8

”Mener De, at nulfejlskultur virker

hæmmende på effektiviteten?”

85

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

86

LBF 3.04.06

90


%

80

60

40

20

0

19

78

”Er nulfejlskultur udbredt

indenfor Deres ressort?”

20

80

Ja Nej

Alle Afdelingsledere Forvaltningsledere Kommunale

direktører

17

LBF 3.04.06

79

21

76


Konklusion

• Lean er et stærkt værktøj i al forandringsledelse, både i den

offentlige og den private sektor - fokus på handling her og nu,

ikke langhårede strategiske planer

• Stærke vægt på medarbejderindflydelse kulturel

fordel for den offentlige sektor

• Lean er dagens ret - og med i morgen!

LBF 3.04.06

More magazines by this user
Similar magazines