Formiddagens temasessioner - Mandag Morgen

mandagmorgen.com

Formiddagens temasessioner - Mandag Morgen

Formiddagens

temasessioner

Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner:

Temasession 1a: Den digitale folkeskole

Temasession 2a: Den Aktive Borger – hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet

Temasession 3a: Kommunal innovation i praksis

Temasession 4a: Giv mig lov til at spise!

Temasession 5a: Medarbejdernes ideer som vej til ny vækst

Temasession 6a: Velfærdslotto eller målbare resultater?

– Måling af social nytteværdi gør det muligt at vælge de rigtige indsatser

Temasession 7a: Velfærdsinnovation på tværs af kommune og region

De enkelte temasessioner har forskellige formater og vinkler.Se programmet for alle syv temasessioner

på de følgende sider.

På side 40 og frem kan du læse om eftermiddagens temasessioner.

12 Program


Lokale

Plenum (Øksnehallen)

Format

Oplæg og debat.

Output

Status på den digitale folkeskole

og inspiration til at arbejde med

digitale løsninger.

Målgruppe

Lærere, ledere og andre skoleprofessionelle.

Deltagere, som

arbejder med at skabe rammerne

for folkeskolen, eller som leverer

til den.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med KMD.

Temasession 1a

Den digitale

folkeskole

Digitalisering af undervisningen rummer et enormt potentiale. Digitale

værktøjer giver nye muligheder for niveautilpasset undervisning

og understøtter lærernes arbejdsprocesser. Nye teknologier som

smartboards, tablets og smartphones har vundet indpas i folkeskolen

de senere år. Men alligevel er vi et godt stykke fra, at vi kan kalde

folkeskolen digital og udnytte potentialet til fulde.

Sessionen går tæt på potentialerne, barriererne og holdningerne

til, hvad der skal ske med den digitale folkeskole. Hør blandt andre

it-ekspert og trendsætter Tim Frank Andersen, der har været med til

at digitalisere virksomheder som Dansk Tipstjeneste, Danske Bank og

Nike, fortælle om den digitale eksplosion: En række nøgleteknologier

er godt i gang med at forandre og præge vores hverdag i alt fra, hvordan

vi lærer, og hvordan vi samarbejder, til hvordan vi bygger fremtidens

skole. Få også den seneste viden fra KMD Analyse, der har taget

temperaturen på den digitale folkeskole i Danmark netop nu.

• Introduktion v. uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken.

• Potentialer og barrierer for den digitale folkeskole v. Lars

Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD.

• Folkeskolen – fremtiden er nu v. Tim Frank Andersen, In2media.

• Debat om de næste skridt for den digitale folkeskole. Medvirkende:

lærer Bjørn Hansen, formand for DLFs it-udvalg, direktør Mathias

Bruun, Gyldendal, ph.d. og lektor Jeppe Bundsgaard, DPU, og

skoledirektør Frank E. Andersen, Gentofte Kommune. Ordstyrer:

Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken.

Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken, modererer sessionen.

Velfærdens Innovationsdag 2012 13

Temasessioner


Lokale

”Nørrebros Runddel” (CPH

Conference).

Format

Oplæg, interviews og debat med

salen.

Output

Inspiration til at arbejde med aktive

borgere.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der på

politisk, strategisk og/eller udførende

niveau arbejder med aktive

borgere.

Sessionen arrangeres af Mandag

Morgen.

Temasession 2a

Den Aktive Borger

– hvordan flere borgere kan spille en større

rolle i velfærdssamfundet

Hverdagsrehabilitering, frivillighed og digitalisering er blot nogle af de

tendenser, der peger i retning af, at danskerne skal gøre mere for sig

selv og for hinanden. Men vi mangler et fælles sprog, et nyt mindset og

en modelforståelse, der løfter sig ud af de enkelte sektorer og ser på

fællesnævnerne i arbejdet med aktive borgere.

Det har været i centrum i projektet Den Aktive Borger, som Mandag

Morgen har gennemført i samarbejde med 20 kommuner, uddannelsesinstitutioner,

faglige og frivillige organisationer. På sessionen

præsenteres og debatteres de væsentligste konklusioner fra projektet.

• Indledning og præsentation af projektet Den Aktive Borger v.

Astrid Læssø, projektchef, og Morten Christensen, projektleder,

Mandag Morgen.

• Perspektiv: Kommunen som fællesskab v. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør,

Skanderborg Kommune.

• Perspektiv: Aktivitet er for borgerens skyld, ikke systemets v. Gunner

Gamborg, formand, Ergoterapeutforeningen.

• Hvordan kan flere borgere være aktive i velfærdssamfundet? Styregruppen

interviewes om de væsentligste konklusioner, læringer

og perspektiver fra projektet Den Aktive Borger. Undervejs inviteres

salen til at byde ind med spørgsmål og kommentarer. På scenen kan

du også møde:

• Karin Holland, direktør for Voksen og Sundhed, Horsens Kommune.

• Lena Venborg, prorektor og udviklingsdirektør, University College

Lillebælt.

• Peter Ulholm, dekan, University College Copenhagen.

• Leif Gjørtz Christensen, direktør for Job og Velfærd, Viborg

Kommune.

• Afrunding og tips til, hvor du kan høre mere om aktive borgere på Velfærdens

Innovationsdag 2012 v. Astrid Læssø og Morten Christensen.

Velfærdens Innovationsdag 2012 15

Temasessioner


Lokale

“Sankt Hans Torv” (CPH Conference).

Format

Korte præsentationer af de fire

projekter, samt workshop og paneldebat.

Output

Inspiration fra dem, der har

udtænkt, planlagt og gennemført

projekterne – bl.a. til hvordan gode

ideer kan spredes på tværs af

forvaltninger og kommunegrænser.

Målgruppe

Deltagere, der arbejder med innovation

i praksis i kommuner, eller

som skal i gang med det.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med KL.

16 Program

Temasession 3a

Kommunal

innovation

i praksis

Hvert år uddeler KL priser til det bedste lille og store innovationsprojekt

i kommunerne. Mød de fire finalister og hør, hvordan de har skabt

ny, nyttig og nyttiggjort innovation.

Middelfart Kommune har med projektet ”Den grønne vækstkommune”

i samarbejde med det private erhvervsliv og lokalsamfundet sat sig for

at skabe 125 arbejdspladser bl.a. gennem grøn efteruddannelse til

håndværkere. Mød teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen.

Roskilde Kommune har i tæt samarbejde med Roskilde Hospital fået

mere tilfredse ældre borgere ved at skabe helhed i indsatsen, når

hospitalet udskriver. Mød ældrechef Laila Hirschsprung.

Hørsholm Kommune får med ”Youth Explorer” unge til at interessere

sig for lokalpolitik og sundhedstiltag ved at ansætte fire unge, der gennemfører

projekter, de brænder for. Mød projektleder Tanja Hall, Youth

Explorer, og Morten Winge, direktør for børn, sundhed og socialområdet,

Hørsholm Kommune.

Silkeborg Kommune måtte nedlægge et tilbud til sindslidende og fyre

køkkenpersonale i et ældrecenter – nu arbejder de sindslidende i køkkenet.

Mød centerleder Elizabeth Gudberg, Sundhed og Omsorg, og

projektleder Thomas Nick Hamann, Handicap og Psykiatri.

Til slut sætter vi i fællesskab med bl.a. innovationschef Christian Bason,

MindLab, der var dommer i Innovationsprisen, fokus på, hvordan

innovative projekter bedst kommer ud over kommunegrænsen og

kommer flere til gavn.

Kommunikationschef Line Aarsland, KL, modererer sessionen.


Lokale

”Enghave Plads” (CPH Conference).

Format

Oplæg og workshop.

Output

Indsigt i værdien af en designdrevet

tilgang til innovation. Få konkrete

input og ideer til at arbejde

med madservice.

Målgruppe

Beslutningstagere og kommunale

medarbejdere, der har at gøre

med madservice, omsorg, pleje,

forebyggelse, sundhed og velfærd.

Politikere. Medarbejdere, som

repræsenterer regionale eller

nationale organisationer inden for

social- og sundhedsområdet.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med DDC.

Temasession 4a

Giv mig lov til

at spise!

Vi skal spise for at holde os i live. Men det handler om mere end overlevelse.

Det giver os socialt sammenhold og glæde. Det man spiser, er

man, og derfor spiser vi ikke det samme. I hvert fald ikke før vi bliver

ældre, og kommunen overtager ansvaret for vores mad. Det hedder

madservice.

Og den kommunale madservice er under pres. Der bliver flere ældre og

færre hænder til at hjælpe. Der er behov for bæredygtige løsninger, og

der er gode muligheder: Fremtidens ældre er stærkere og sundere, og

kost er en væsentlig faktor for sundhed.

Dansk Design Center og designvirksomheden Hatch & Bloom har sammen

med nationale institutioner, kommuner og virksomheder udviklet

løsninger, der skal give: 1) Øget kvalitet for borgerne, 2) bedre og ikke

dyrere offentlig service for kommunerne og 3) bedre forretningsmuligheder

for private virksomheder.

Sessionen giver indsigt i projektet “Livret”, hvor den designdrevne

innovationsproces har udmøntet sig i et nyt madservicesystem, der

sikrer, at ældre får retten til det liv, de allerede lever. Det handler

ikke kun om omsorg og praktisk hjælp men også om forebyggelse og

sundhed. Vi præsenterer en række generelle problemstillinger og vores

specifikke løsninger, og vi inviterer dig til at deltage i en workshop, hvor

du kan være med til at bearbejde koncepterne.

Dette er projektet om noget meget komplekst og noget meget enkelt.

Mad til ældre. Vi kan løfte sløret for, at vores bud på løsninger handler

om alt andet end maden.

• Velkomst v. projektleder Christina Melander, Dansk Design Center.

• Highlights fra processen v. adm. direktør Michael Keissner, Hatch

& Bloom.

• Workshop: Forebyggelse og sundhed frem for omsorg og praktisk

hjælp. Kan vi introducere en dagsorden, hvor mad til ældre og kommunal

madservice er medvirkende faktorer til forebyggelse og sund

aldring?

Velfærdens Innovationsdag 2012 17

Temasessioner


450.000 OPFINDERE

En T-shirt der fortæller, når du løfter forkert. Og en mobil kommunikationsplatform, hvor

forældre og pædagoger giver beskeder og deler billeder fra børnenes hverdag. Det er nogle af

de nye velfærdsløsninger, som medarbejdere i det offentlige og private har udviklet sammen.

Kom til FTF’s temasession kl. 11.20 og besøg vores stand nr. 2, hvor du kan opleve nye løsninger

og møde opfinderne bag.

Medarbejderne er hverdagens eksperter. De møder borgerne, opdager problemerne og har ofte

gode idéer til at løse dem. Derfor bør medarbejderne være omdrejningspunktet, når der skal

udvikles innovative løsninger for bedre velfærd. Gerne i samarbejde med private virksomheder.

Udbyttet er kontant:

Bedre løsninger til borgere og samfund = menneskelig vækst

Nye arbejdspladser = økonomisk vækst

Det offentlige x det private = Vækst 2

Når det offentlige og private arbejder sammen, skaber vi både menneskelig og økonomisk

vækst. Se mere om offentlig-privat innovation på ftf.dk/opi

18 Program

Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte


Lokale

”Tivoli” (CPH Conference).

Format

Debat og fremlæggelse af gode

eksempler.

Output

Inspiration til at gå i gang med

offentlig-private innovationsprojekter

– hvad enten du kommer fra

en offentlig arbejdsplads eller en

privat virksomhed.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere fra offentlige

og private arbejdspladser.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med FTF.

Temasession 5a

Medarbejdernes

idéer som vej til

ny vækst

Medarbejderne er hverdagens eksperter. De møder borgerne og

kender deres behov, opdager problemerne, og har ofte gode idéer til

at løse dem. Derfor bør medarbejderne være omdrejningspunktet,

når der skal udvikles innovative løsninger for bedre velfærd. Gerne i

samarbejde med private virksomheder.

På sessionen kan du se eksempler på vellykkede innovationsprojekter,

hvor medarbejdere i det offentlige har arbejdet sammen med private

virksomheder om nye løsninger. Du får indblik i medarbejderes arbejde

med innovation, og du får inspiration til selv at gå i gang – hvad enten

du kommer fra en offentlig arbejdsplads eller en privat virksomhed.

Mød:

• Lisbeth Petersen, leder af daginstitutionen Galaksen, hvor medarbejderne

har været med til at udvikle en mobil kommunikationsplatform.

• Jakob Mandøe, direktør i Yoke, som producerer den intelligente Tshirt

Icura, der fortæller, når du løfter forkert. Udviklet i samarbejde

med Aarhus Kommune.

• Joke-Gesine Habben, afdelingsjordemoder på Aarhus Universitetshospital.

Hun har været med til at udvikle en digital jordemoderpraksis.

• Ole Helby Petersen, seniorforsker ved AKF.

• Jacob Torfing, professor, RUC.

• Charlotte Vittrup, projektleder ved Væksthus Hovedstadsregionen.

• Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Vi tager fat i de problemer, I oplever på arbejdspladsen, og kommer

med input til, hvordan I kommer i gang med at udvikle nye løsninger i

samarbejde med private virksomheder.

Velfærdens Innovationsdag 2012 19

Temasessioner


Lokale

”Hovedbanen” (CPH Conference).

Format

Oplæg og plenum-workshop (”indsatsbasar”).

Output

Inspiration til at gå i gang med

offentlig-private innovationsprojekter

– hvad enten du kommer fra

en offentlig arbejdsplads eller en

privat virksomhed.

Målgruppe

Viden om, hvordan man kan måle

effekten af sociale indsatser.

Introduktion til en model, dens anvendelsesmuligheder

og konkrete

erfaringer med at bruge den fra en

dansk kommune.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Deloitte Consulting.

20 Program

Temasession 6a

Velfærdslotto

eller målbare

resultater?

– Måling af social nytteværdi gør det

muligt at vælge de rigtige indsatser

Med stigende pres på de offentlige budgetter er der behov for at prioritere

de indsatser, der har den største effekt og værdi for borgerne – og

for samfundet. Men hvordan finder man dem og får mest velfærd for

pengene?

Sessionen handler om, hvordan du som offentlig leder og beslutningstager

kan måle nytteværdien af jeres indsatser. Sessionen tager afsæt

i en konkret model til måling af social nytteværdi af offentlige indsatser,

”social return on investment”.

Få mulighed for at bruge modellen, når alle deltagerne på sessionen

i fællesskab får til opgave at prioritere konkrete sociale indsatser i

forhold til udvalgte borgere i ”indsatsbasaren”.

• Introduktion til model for måling af social nytteværdi v. Mette

Lindgaard, partner i Deloitte Consulting.

• Mest effekt – på tværs af kasser v. Flemming Hansen, socialdirektør

i Rebild Kommune.

• ”Indsatsbasar” v. deltagerne.

• Opsamling og valg af den mest effektfulde indsats v. Flemming

Hansen og Mette Lindgaard.


Lokale

PH Caféen

Format

Oplæg og involvering af tilhørerne

vha. sms – medbring din mobiltelefon!

Output

Viden om og inspiration til, hvordan

velfærdsteknologiske løsninger

kan understøtte samspillet mellem

sygehuse og den kommunale sektor

til fordel for patienten/borgeren

samt den offentlige sektor – i dag

og i fremtiden.

Målgruppe

Deltagere, som interesserer sig

for samspil om velfærdsinnovation

mellem region og kommune.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Region Syddanmark.

Temasession 7a

Velfærdsinnovation

på tværs af

kommune og region

Hvordan kan ny teknologi understøtte behandling og pleje i eget hjem,

i et ligeværdigt samspil mellem sygehus, kommune og borger?

Det danske sundhedsvæsen kendetegnes ved korte indlæggelsestider;

gennemsnittet er i dag nede på tre dage. Men det skal længere

ned. De nye supersygehuse har 20 pct. færre senge. Nøglen kan

være teknologi, der understøtter behandlingen og giver mulighed for

at behandle og monitorere patienterne, mens de er derhjemme. Men

hvordan skabes optimale behandlings- og plejeforløb på tværs af

regionens og kommunens ansvarsområder?

Sessionen præsenterer aktuelle cases, hvor velfærdsydelserne leveres

i et tæt samspil mellem kommune og region. Få indblik i nye tendenser

og mulighed for at debattere muligheder og udfordringer ved velfærdsinnovation

på tværs af kommune og region.

• Velkomst og introduktion v. Peter Simonsen, direktør for Syddansk

Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.

• Velfærdsinnovation mellem sygehuse og kommune. Præsentation

af velfærdsteknologi, der er implementeret i praksis, og hvor

serviceydelsen leveres i et tæt samspil mellem kommune og region:

Dreaming, udrulning af patientkuffert samt udskrivning via videokonference

v. hhv. Mette Atipei Craggs, Medcom International, og

Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital.

• Fremtidens patient er derhjemme. Patient-at-home har fået landets

største bevilling til udvikling og tilpasning af velfærdsteknologi til behandling

i hjemmet, og arbejder med et samlet budget på 190 mio.

kr. Det internationale konsortium bag projektet ledes af Syddansk

Universitet (SDU) v. Lars Dyhr, institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller

Instituttet, SDU.

• Levering af fremtidens serviceydelser: Hvordan forbereder man sig

på fremtidens sundhedsvæsen med færre indlæggelser og flere

hjemlæggelser?

• Hvilke muligheder viser sig ved tværsektoriel velfærdsinnovation,

der understøttes af velfærdsteknologi? Interview med regionrådsformand

Carl Holst, Region Syddanmark, og rådmand Jane Jegind,

Odense Kommune.

Mette Dalby, udviklingschef på Designskolen Kolding, er ordstyrer.

Velfærdens Innovationsdag 2012 21

Temasessioner


Eftermiddagens

temasessioner

Kl. 14.50-16.00 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner:

Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden

Temasession 2b: Motivation og lyst til læring

Temasession 3b: Det gode partnerskab

Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig efterspørgsel

Temasession 5b: Vækst, innovation og livskvalitet via velfærdsteknologi – når offentlig-privat

samarbejde om velfærdsteknologi lykkes

Temasession 6b: Patient empowerment – et potentiale for patienten, de sundhedsfaglige og for

sundhedssektoren

Temasession 7b: Kend din kerneopgave – innovation til hverdag

De enkelte temasessioner har forskellige formater og vinkler. Se program for alle syv temasessioner

på de følgende sider.

På side 12 og frem kan du læse om formiddagens temasessioner.

40 Program


Lokale

Plenum (Øksnehallen)

Format

Oplæg og paneldiskussioner.

Output

Viden om, hvad designtænkning

går ud på, og hvad det kan bruges

til, når vi skal løse velfærdsudfordringerne.

Målgruppe

Beslutningstagere inden for alle

velfærdsområder. Medarbejdere,

som hver dag leverer service til

borgere. Personer, som ønsker nye

veje til velfærdsinnovation.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med DDC.

Temasession 1b

Vi skal redesigne

velfærden

Kan design løse alle samfundets problemer? Nej, men design kan

hjælpe!

Der bliver færre hænder til at tage sig af flere ældre. Skolen får bundkarakter,

sygehusene har milliarder af kroner i feber, og velfærdsmodellen

er under pres – for blot at nævne nogle af udfordringerne. Der er

nok at tage fat på. Vi ved det godt. Vi taler hele tiden om det. Går det

hurtigt nok?

Flere førende eksperter peger på, at løsningerne skal findes i bæredygtige

og innovative designløsninger. Dansk Design Center har inviteret

en håndfuld stærke profiler, der har viden og erfaring med innovation,

designtænkning og bæredygtigt design. Deltag i debatten, og hør

deres bud på, hvordan design kan være med til at løse de samfundsmæssige

udfordringer? Hvad skal der til? Hvordan sætter vi mere fart

på processen?

Forbered spørgsmål – vi kaster dem med glæde ind i debatten.

• Velkomst v. Bo Dybkær, kommunikationsdirektør, Dansk Design

Center.

• Velfærdsinnovation – hvad har det med design at gøre? v. Nille Juul-

Sørensen, CEO, Dansk Design Center.

• Paneldiskussion med Christian Bason, innovationschef, MindLab,

Nille Juul-Sørensen, CEO, Dansk Design Center, Jacob Fruensgaard

Øe, strategisk direktør, Hatch & Bloom, Ask Agger, adm. direktør,

Partner, Workz, Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstadsregionen

og Helle Hedegaard Hein, ledelsesekspert, Copenhagen

Business School.

Bo Dybkær, kommunikationsdirektør, Dansk Design Center, er facilitator.

Velfærdens Innovationsdag 2012 41

Temasessioner


Lokale

”Nørrebros Runddel” (CPH Conference).

Format

Interview i “den varme stol” og

paneldebat.

Output

Indblik i forskning og praksis

vedrørende efterskolernes særlige

skoleform, og hvordan man kan

skabe motivation blandt elever og

lærere gennem anderledes samværsformer

og stærke interessefællesskaber.

Målgruppe

Politikere, skolefolk og ledere fra

andre uddannelsesinstitutioner.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Efterskoleforeningen.

42 Program

Temasession 2b

Motivation

og lyst til læring

Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Sådan lyder svaret igen og

igen på spørgsmålet om, hvordan Danmark skal klare sig i den globale

konkurrence. Men hvordan skaber vi motivation og lyst til læring blandt

eleverne?

Efterskolerne har vist sig at være gode til at motivere bogligt svage

unge og give dem faglige færdigheder. På den måde er efterskolerne

med til at sikre, at så mange som muligt får en uddannelse. Men de

tiltrækker også mange ressourcestærke elever, der får redskaber til at

klare sig i en verden i udvikling.

Med udgangspunkt i forskning om efterskoleformens dannelseseffekt

og konkrete erfaringer fra en række efterskoler undersøger sessionen,

hvordan man kan skabe motivation og lyst til læring gennem anderledes

samværsformer og stærke interessefællesskaber.

På sessionen kan du høre fra Brejning Efterskole, der giver alle elever

en projektlederuddannelse, Farsø Efterskole, der bruger nye redskaber

til at sætte turbo på indlæringen hos bogligt svage elever, og fra

Odsherreds Efterskole, der er i fuld gang med at eksportere innovative

undervisningsformer til Kina og derigennem har løftet motivationen

hos både lærere og elever.

Mød blandt andre:

• Jasper Mortensen, kommunikations- og udviklingschef, Skolerne i

Oure.

• Lone Primdahl Dolmer, forstander og pædagogisk leder, Farsø

Efterskole.

• Jette Rasmussen, forstander, Brejning Efterskole.

• Tom Hagedorn, forstander, Odsherreds Efterskole.

• Leo Komischke-Konnerup, leder, Videncenter for Almen Pædagogik

og Formidling, UC Syddanmark.

• Troels Borring, formand, Efterskoleforeningen.

• Camilla Hutters, udviklingsleder og lektor, CEFU.

• Mads Lebech, adm. direktør, Industriens fond.

• Moderator: Morten Fisker, chefanalytiker, Mandag Morgen.


Lokale

”Sankt Hans Torv” (CPH Conference).

Format

Inspirationsoplæg og gruppeeksamen

inkl. spørgsmål fra salen.

Output

Viden om partnerskabelse i

praksis. Få erfaringer med hjem

fra DI Services projekt ”Det gode

partnerskab”.

Målgruppe

Ledere fra alle sektorer, som

allerede er i gang eller som gerne

vil etablere partnerskaber om

velfærdsudvikling på tværs af

sektorgrænser.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med DI Service.

Temasession 3b

Det gode

partnerskab

Pensum har været det samme i mange år: Det er nødvendigt, at vi får

mest muligt ud af samarbejdet mellem private velfærdsleverandører

og offentlige velfærdsbestillere. Det gode partnerskab skal være med

til udvikle og sikre fremtidens velfærd.

Men nu er det blevet tid til at teste analysen og finde svar på de svære

spørgsmål, når virksomhederne og kommunerne går til gruppeeksamen.

Sessionen præsenterer cases og erfaringer fra projektet ”Det gode

partnerskab” og Maarten van Engeland, adm. direktør, ISS, Dennis

Kristensen, formand, FOA og Mikala Kreiser, direktør Høje-Taastrup

Kommune, medbringer al deres erfaring og de vigtigste stikord til det

grønne bord. Her vil eksaminator Bjarke Møller, chefredaktør, Mandag

Morgen, vurdere argumenterne og finde de nye vinkler på et slidt

pensum.

• Velkommen v. Mette Rose Skaksen, direktør, DI Service.

• Intro v. eksaminator Bjarke Møller, chefredaktør, Mandag Morgen.

• ”Det gode partnerskab” v. Karin Sibani, adm. direktør ISU Plus.

• Gruppeeksamen: Det gode partnerskab

• Maarten van Engeland, adm. direktør, ISS og Dennis Kristensen,

formand, FOA, Mikala Kreiser, direktør, Høje-Taastrup

Kommune, forsvarer.

• Eksaminator hører gruppen i pensum.

• Udvidet pensum: Salen stiller spørgsmål.

Velfærdens Innovationsdag 2012 43

Temasessioner


Innovation er mere

end nogensinde før

på dagsordenen

i de danske kommuner

Kommunerne har de næste år fortsat fokus på at effektivisere og nytænke de kommunale

serviceydelser. Der skal skabes nye ideer, der giver merværdi og bliver implementeret i

praksis. Der skal skabes innovation. Og heldigvis er kommunerne rigtig godt i gang.

Her er fire gode tips til at komme i gang eller videre

med at skabe innovation i din kommune.

En Kommunal model

for bruger- og medarbejderdreven

innovation

Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven

innovation er udviklet af KL’s Konsulentvirksomhed

(KLK) og brugt i sam arbejde

med bl.a. Aarhus, Odense, Haderslev, Svendborg

og Kolding Kommuner. Modellen kan bruges til

at skabe nye effektive løsninger med borgeren

i centrum ved at medarbejdere og ledere går på

opdagelse hos borgere og brugere, udvikler nye

ideer med og for brugerne og tester de mest

lovende ideer i praksis.

www.klk.kl.dk/innovationsmodel

Vil du høre mere om de fire tips?


Kontakt konsulent Sune Holm Thøgersen, e-mail: suh@kl.dk, telefon: 3056 3675

En kommunal model

for bruger- og medarbejderdreven innovation

44 Program

En kommunal model

for bruger- og medarbejderdreven innovation

En kommunal model


for bruger- og medarbejderdreven innovation

I år modtog KL hele 60 bidrag fra 32 kommuner

til den lille og den store Innovationspris. Lad dig

inspirere af alle 60 bidrag i Innovationsprisens inspirationskatalog.

Og hvem ved, måske er det din

kommune, der vinder Innovationsprisen i 2012?

www.kl.dk/innovationspris

Samarbejdsdrevet innovation

- et udviklingsprojekt

mellem tre kommuner og KLK

KLK vil i 2012 udnytte sin viden og erfaringer

om bruger- og medarbejderdreven innovation

og koble disse erfaringer til CLIPS’s forskningsresultater

om samarbejdsdreven innovation.

Derfor søger KLK tre kommuner, der vil indgå i et

udviklingsprojekt for at afprøve nye metoder og

tilgange til samarbejdsdreven innovation. Eneste

krav til kommunerne er et afsæt i det strategiske

niveau og mod på at blotte sig som organisation.

www.klk.kl.dk/innovation


KIA er etableret af forskningsprojektet CLIPS

i samarbejde med KL’s konsulentvirksomhed. I

KIA afholdes en serie af i alt fem workshops i

løbet af 2012 og 2013 med forskellige temaer,

som er vigtige at få belyst for at fremme samarbejdsdrevet

innovation.

www.ruc.dk/kia


Lokale

”Enghave Plads” (CPH Conference).

Format

Oplæg og workshop.

Output

Inspiration til, hvordan man kommer

i gang med innovative indkøb

og OPI-samarbejde. Der vil være

konkrete anvisninger til, hvordan

man søger penge hos Fornyelsesfonden,

samt hvordan man øger

sandsynligheden for succes med

OPI.

Målgruppe

Ansvarlige for indkøb og anskaffelse

samt ansvarlige for udvikling

og samarbejde med private.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med MindLab og Fornyelsesfonden.

Temasession 4b

Potentialer i

intelligent offentlig

efterspørgsel

Med intelligent offentlig efterspørgsel går det offentlige fra at købe

kendte hyldevarer til at efterspørge innovative løsninger. Det offentlige

bliver en aktiv medspiller i udviklingen af nye velfærdsløsninger, der

kan være med til at håndtere nogle af de store udfordringer, den offentlige

sektor står midt i. Samtidig kan intelligent offentlig efterspørgsel

være med til at styrke udviklingen i den private sektor, så virksomhederne

står bedre i den internationale konkurrence.

Men hvordan udnytter kommuner og regioner potentialerne i intelligent

offentlig efterspørgsel? På denne session vil Erhvervsstyrelsen,

med udgangspunkt i to af styrelsens initiativer, “støtte til innovativt

indkøb” og “OPIguide.dk”, præsentere to tilgange til intelligent offentlig

efterspørgsel. Det drejer sig om funktionsudbud og offentlig-privat innovationssamarbejde

(OPI).

Fornyelsesfonden vil introducere til innovative indkøb. Fonden har en

pulje, der skal hjælpe kommuner med at købe velfærdsløsninger, der

endnu ikke har fodfæste på markedet. Hør, hvad der skal til for at få

del i midlerne.

Derudover præsenteres OPIguide.dk., en platform for offentlige aktører

med anvisninger til, hvordan man øger sandsynligheden for succes

med OPI.

Få en snigpremiere på guiden og mulighed for at teste en næsten

færdig prototype, inden den lanceres.

Mød blandt andre:

• Christian Bruhn Rieper, kontorchef, Fornyelsesfonden, Erhvervsstyrelsen

• Anna Helene Mollerup, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

• Frederikke Saaby, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

• Anna Sofie Jacobsen, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

• Niels Hansen, projektleder, MindLab

Velfærdens Innovationsdag 2012 45

Temasessioner


Lokale

”Tivoli” (CPH Conference).

Format

Oplæg og dialog.

Output

Overblik over, hvorledes velfærdsteknologi

kan udvikles med

succes. Både i forhold til at skabe

vækst og mulighed for eksport, og

i forhold til at få udviklet og implementeret

løsninger, der tilfredsstiller

din organisations og dens

brugeres behov.

Målgruppe

Beslutningstagere, der gerne vil

have bedre fat i de muligheder, der

findes, for at skabe succesfulde

partnerskaber om velfærdsteknologiske

løsninger. Virksomheder,

der gerne vil i kontakt med kommuner

og hospitaler om udvikling

af ny velfærdsteknologi.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Welfare Tech Region.

46 Program

Temasession 5b

Vækst, innovation

og livskvalitet via

velfærdsteknologi

– når offentlig-privat samarbejde om

velfærdsteknologi lykkes

Status for markedet for velfærdsteknologi – januar 2012:

Offentlige institutioner efterspørger løsninger, der kan implementeres

nu. Samtidig er der tydelige problemområder, hvor det vil kunne betale

sig at udvikle velfærdsteknologiske løsninger. Fra udbyderside er interessen

for at udvikle produkter og serviceydelser kraftigt øget.

Udfordringen er fortsat at skabe overblik over implementerbare løsninger

og intelligente match mellem efterspørgsel og udbud.

Denne session ser på, hvordan det kan gøres med succes – til gavn for

alle involverede parter.

• Introduktion v. direktør Henrik Kagenow, Welfare Tech Region.

• Inddragelse af brugere – fra triple helix til quatro helix?, Knowledge

Lab v. Niels Henrik Helms, professor, Syddansk Universitet.

• Nye OPI-samarbejdsmetoder – indikatormodel udviklet og implementeret

på bostedet Den Flyvende Hollænder, v. Niels Bækholm, salgs-

og marketingkonsulent, Team Online.

• Hvordan kan vi hjælpe med OPI-samarbejde, og hvad mangler

endnu? v. Henrik Kagenow, Welfare Tech Region.


Lokale

”Hovedbanen” (CPH Conference).

Format

Oplæg og paneldebat.

Output

Konkrete bud på, hvordan sundhedsvæsenet

og patienten selv

kan bidrage til at styrke patientens

indflydelse, øge kvaliteten i

behandlingen og aflaste sundhedsvæsen

og plejesektor.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, administratorer

og politikere fra kommuner

og regioner. Politikere og

embedsmænd, som arbejder med

at skabe rammerne for fremtidens

borgernære sundhedsvæsen.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Danske Regioner.

Temasession 6b

Patient

empowerment

– et potentiale for patienten, de

sundhedsfaglige og sundhedssektoren

I fremtidens sundhedsvæsen er patienten og de pårørende en ressource,

der kan og skal bruges aktivt for at optimere kvaliteten og

reducere sundhedsudgifternes himmelflugt.

Patienterne efterspørger i stigende grad involvering, og derfor er

patient empowerment allerede i dag et begreb, som sundhedsprofessionelle

må forholde sig til.

Sundhedsvæsenet kan understøtte udviklingen og derved styrke

patienternes muligheder for at deltage i egen behandling, søge information

og netværke. Det drejer sig om alt fra udvikling af konkrete

it-redskaber til holdningsbearbejdning, organisatoriske ændringer og

samarbejdsprojekter.

Men hvad kan vi få ud af det?

Mød den sundhedsprofessionelle og få hendes bud på, hvor og hvordan

innovative løsninger kan indtænkes i fremtidens sundhedsvæsen,

og hvordan involvering af patienten kan øge patientsikkerheden og

samtidig øge patient empowerment. Lad den ressourcestærke patient

inspirere til, hvor og hvordan patienterne selv kommer på banen, og

hør administratoren fortælle om, hvordan patient empowerment kan

bidrage til at løse økonomiske og logistiske udfordringer i regionerne.

Afslutningsvis vil oplægsholderne byde ind i en paneldebat om,

hvordan man kan udbrede de gode, innovative løsninger blandt læger,

patienter og pårørende.

Mød:

• Beth Lilja, sekretariatsleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

• Rix Untidt, journalist og sclerosepatient, står bag rixpod.dk

• Jonatan Schloss, vicedirektør, Frederiksberg Hospital.

Velfærdens Innovationsdag 2012 47

Temasessioner


Velfærdsinnovation på tværs af

kommune og region til gavn for borgeren

Hvordan forbereder man sig på fremtidens

sundhedsvæsen med færre indlæggelser og flere

hjemlæggelser?

I Region Syddanmark udrulles velfærdsteknologier

der understøtter behandling og pleje i eget

hjem — i et ligeværdigt samspil mellem sygehus,

kommune og borger.

Velfærdens Innovationsdag 2012

Besøg os på standen eller kom til vores session på

Velfærdens Innovationsdag 2012 og hør om erfaringer

fra praksis. Få et indblik i fremtidens tendenser i form af

projektet, der har fået landets største bevilling til udvikling

og tilpasning af velfærdsteknologi til behandling i hjemmet

og arbejder med et samlet budget på 190 mio. kr.

48 Program


Lokale

PH Caféen.

Format

Oplæg og debat.

Output

Inspiration til og viden om, hvordan

du som offentlig leder kan gøre

innovation til en del af hverdagen i

din organisation.

Målgruppe

Offentlige ledere.

Sessionen arrangeres i samarbejde

med Gyldendal Business.

Temasession 7b

Kend din

kerneopgave

– innovation til hverdag

Innovation er en væsentlig opgave i den offentlige sektor. Men desværre

er innovation blevet reduceret til en kursusdisciplin frem for

hverdagsmedicin.

Der er behov for at flytte innovation ind i hverdagen – som en tilgang

til netop denne. Først når vi kan give svar på, hvorfor vi skal innovere,

hvad vi skal innovere, og hvem der skal innovere, kan vi gøre

os håb om at skabe de forandringer, der er behov for i de offentlige

organisationer. På denne temasession diskuterer vi, hvordan du som

offentlig leder bliver i stand til at give de svar i netop din organisation.

Spørgsmålet er, hvordan du skaber forudsætningerne for innovation i

hverdagen.

Anders Seneca, direktør, Dogmekompagniet, og Morten Christensen,

projektleder, Mandag Morgen, er i gang med at skrive en bog om

offentlig ledelse og innovation, der udgives af Gyldendal Public i

efteråret 2012. På sessionen præsenterer de foreløbige pointer fra

skriveprocessen og debatterer dem med deltagerne.

• Indledning v. Anders Seneca, direktør, Dogmekompagniet, og

Morten Christensen, projektleder, Mandag Morgen.

• Kend din kerneopgave – innovation til hverdag. Foreløbige pointer

fra skriveprocessen v. Anders Seneca og Morten Christensen.

• Debat med salen: Hvordan kan offentlige ledere sætte sig i spidsen

for at gøre innovation til hverdag i deres organisation?

• Opsamling v. Anders Seneca og Morten Christensen.

Velfærdens Innovationsdag 2012 49

Temasessioner

More magazines by this user
Similar magazines