Nyt fra 3. hovedkreds NR.1 04. Februar 2005 32. Årgang - DSU 3 ...

fsu.skak.dk

Nyt fra 3. hovedkreds NR.1 04. Februar 2005 32. Årgang - DSU 3 ...

Dramatisk topopgør i Sydøstfyn:

Kampen om Fyn stod i divisionsturneringens

4. runde, hvor Sydøstfyn tog imod det førende

mandskab fra Læseforeningen. Forrest tv.

Kim Skaanning, Sydøstfyn mod Torben

Østergreen, LF. Bag dem Ulrik Rath og Robert

Vollertsen, der sensationelt besejrede

den tidligere danmarksmester. Følg matchen

fra start til slut på side 6ff.

FYNSK

SKAK

Nyt fra 3. hovedkreds

NR.1 04. Februar 2005 32. Årgang

Aktivitetskalender

Partiregister 2004

Holdturneringer

HK-møde i FSU

Gambithjørnet

FU orienterer

Indbydelser

Juniorskak


FYNSK SKAK udgives af Fyns Skak

Union 10 gange i 2005.

Indleveringsfrister:

Nr. Deadline Udkommer

Nr. 2 16-02-2005 25-02-2005

Nr. 3 09-03-2005 18-03-2005

Nr. 4 06-04-2005 15-04-2005

Nr. 5 08-06-2005 17-06-2005

Indlæg indskrevet på computer bedes

sendt pr. diskette eller allerhelst på e-mail

(brug tabulator i stedet for et hav af mellemrum,

tekst bedes vedhæftet i write,

WordPad, word eller direkte i mailen).

Læserbreve må max fylde 1½ side.

Redaktion:

Redaktør (ansv.):

Niels Erik Nielsen,

Roersvej 2, st., th.

5000 Odense C.

og Fax: 66 14 76 74

e-mail: redaktion@fsu-skak.dk

Juniorsider:

Arne Bech Madsen, : 64 42 32 18,

e-mail: juniorskak@fsu-skak.dk

Teoriartikler:

Michael Agermose Jensen

e-mail: agermose@corres

pondencechess.every1.net

Annoncepriser: pr. år 5 nr. pr. nr.

Bagside: 3000 1750 500

Tekst 1/1 1500 1000 350

Tekst 1/2 800 550 200

Tekst 1/4 600 350 100

Turneringsindbydelse 100

do. med reklamelogo 200

Betaling af annoncer sker til

FSU’s kasserer:

Poul Jacobsen - Postgiro: 7 01 07 29

Abonnement: 200,-

Betaling af abonnement og turneringsindbydelser

sker efter udsendt regning.

2

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Aktivitetskalender 3

FU orienterer 3

Indbydelse til HK-møde i FSU 4

Mindeord 5

Divisionsturneringen 6

Holdturneringen 12

Nyt fra klubberne 17

Pokalturneringen 19

Gambithjørnet 26

Partiregister 2004 29

Juniorskak 31

Indbydelser 33

PARTIREGISTER:

Christensen, Anne Hjort 32

Dyrgaard, Kristoffer 23

Frantsen, Tom 23

Jensen, Stig Gorm 19

Justesen, Niels 21

Lund, Martin 31

Meunier, Mathias 22

Mortensen, Morten Dam 31

Nielsen, Buster 32

Nordenbæk, Jan 8, 21

Rasmussen, Per Arnt 22

Rath, Ulrik 6

Rauchmann, Casper Emil 19

Skaanning, Kim 20

Stentebjerg, Per 8

Thomsen, Peder E. 20

Veise, Svend 22

Vollertsen, Robert 6, 22


FEBRUAR

Fredag 04 FYNSK SKAK nr. 1

Søndag 06 Divisionsturneringen 5. r.

Uge 6 Mandag 07 – torsdag 10

FSU holdskak 5. r.

Fredag 11 Kerteminde EMT (se ind.)

Lørdag 12. Kerteminde EMT

Søndag 13 Kerteminde EMT

Uge 7 Mandag 14 – torsdag 17

FSU Pokal ½-finaler

Tirsdag 15 Indslev-Pokalerne (se ind.)

Torsdag 17 Nr. Aaby Open 5. r.

Torsdag 17 Årsskifteturneringen5. r.

Torsdag 24 Nr. Aaby Open 6. r.

Torsdag 24 Årsskifteturneringen 6. r.

Fredag 25 FYNSK SKAK nr. 2

Uge 9 Mandag 28 – torsdag 03 marts

FSU holdskak 6. r.

3

Marts

Søndag 06 Divisionsturneringen 6. r.

Tirsdag 08 FM/Indslev Open 1. r. (se ind.)

Torsdag 10 Nr. Aaby Open 7. r.

Torsdag 10 Årsskifteturneringen 7. r.

Fredag 11 HK-møde i FSU (se ind.)

Søndag 13 Divisionsturneringen 7. r.

Uge 11 Mandag 14 – torsdag 17

FSU holdskak 7. r

Fredag 18 FYNSK SKAK nr. 3

Søndag 20 DM i Køge LH-klassen 1. runde

Tirsdag 22 FM/Indslev Open 2. r.

Mandag 28 DM i Køge slutter

Tirsdag 29 FM/Indslev Open 3. r

APRIL

FU ORIENTERER

Fredag 01 Tårnet Weekend EMT (se ind.)

Lørdag 02 Tårnet Weekend EMT

Søndag 03 Tårnet Weekend EMT

Tirsdag 05 FM/Indslev Open 4. r.

Tirsdag 12 FM/Indslev Open 5. r.

Fredag 15 FYNSK SKAK nr. 4

Tirsdag 19 FM/Indslev Open 6. r.

Tirsdag 26 FM/Indslev Open 7. r.

Lørdag 30 Axel Nielsen mindeturnering

Forretningsudvalget har besluttet at afholde det individuelle FM i forbindelse

med Indslev Open, således at deres turnering opgraderes til Fynsmesterskabet

2005. Turneringen afvikles under navnet Fynsmesterskabet 2005— 22 Indslev

Open, med start i uge 8, tirsdag den 8 marts, der henvises til annoncen bag i bladet.

Det har været FU’s intention at afholde FM i Odense, men efter en rundspørge i

de odenseanske klubber er det blevet klart, at ingen af klubberne har kunnet/villet

påtage sig arrangementer, så derfor er denne beslutning truffet efter

aftale med Indslev Skakklub, da forretningsudvalget efter unionens love er forpligtet

til at afholde et årligt Fynsmesterskab.

Forretningsudvalget

V/ Erik G. Andresen

formand


Forretningsudvalget i Fyns Skak Union (FSU) indkalder til hovedkredsmøde

Fredag den 11 marts 2005 kl..19.00 i Læseforeningens lokaler, lokale 26.

Bolbro Skole, Brugerhuset, indgang G. Stadionvej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Holdturneringen

5. Pokalturneringen. Kval-stævne til LP. Søndag 17 april 05

6. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 25 Februar.

7. Fastsættelse af kontingent. (FU foreslår forhøjelse på 10 kr. pr. kvartal for alle

medlemmer.)

8. Valg. På valg er:

Erik G. Andresen, formand (modtager genvalg)

Niels Henrik Cappelen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

Arne Bech Madsen suppleant (modtager genvalg)

Keld Boysen, revisor (modtager genvalg)

Kristen Sørensen, revisor (modtager genvalg)

Niels Justesen, revisorsuppleant (modtager genvalg)

10 Eventuelt.

Ullerslev den 15 januar 2005

På forretningsudvalgets vegne

Erik G. Andresen

Formand

Mød op og gør din indflydelse gældende!!

Alle klubber bør være repræsenteret!

4


Hovedkredsmøde i Fyns Skak Unions Ungdoms Støtte Forening

Bestyrelsen i Fyns Skak Unions Ungdoms Støtte Forening (FSUUSF) indkalder hermed

til generalforsamling fredag den 11 marts, i Læseforeningens lokaler, indgang G.

lokale 26. På Bolbro Skole, Brugerhuset, Stadionvej 50, Odense V.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 25 februar 2005

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg. På valg er

Erik G. Andresen, formand (modtager genvalg)

Niels Henrik Cappelen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)

Arne Bech Madsen suppleant (modtager genvalg)

Keld Boysen, revisor (modtager genvalg)

Kristen Sørensen, revisor (modtager genvalg)

Niels Justesen, revisorsuppleant (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Ullerslev den 15 januar 2005

På bestyrelsens vegne: Erik G. Andresen, formand.

I 1987 meldte Vagn sig ind i Midtfyns

Skakklub. Det blev starten på en stor

arbejdsindsats for skakkens fremme.

Først og fremmest som en habil skakspiller,

men senere også på det organisatoriske

plan. Han var kun medlem af

klubben i få år, før han kom i bestyrelsen

og i 1998 blev han valgt til formand.

I mange år var Midtfyns Skakklub

til stede på Midtfyns Festivalen.

Det var både for at spille skak med gæ-

Vagn Olav Hansen

1936 - 2004

Æret være hans minde.

Midtfyns Skakklub.

5

sterne og for at sælge mad og drikke.

Vagn lagde mange timer der for at det

hele kunne fungere. Da han gik på efterløn

fik han tid til at kaste sig over sin

største interesse: Skoleskak.

På få år fik han en masse unge mennesker

til at spille skak. Selvom sygdom

plagede ham voldsomt i det sidste års

tid, forsøgte han alligevel at gøre noget

for skoleskakken. Men den 9-12-04

kunne han ikke mere.


4. runde:

2. division af Robert Vollertsen

Sydøstfyn 1 – Læseforeningen 1: 3½ - 4½

Jeppe Frederiksen spillede et grotesk

parti mod Johnny Harboe. Jeppe var

åbenbart et par træk længere fremme i

tankerne og udviklede en løber i stedet

for at slå en bonde igen, som truede en

springer. Da han så, hvad han havde

gjort, opgav Jeppe straks. Det gav Læseforeningen

et psykologisk overtag;

1:0 efter blot få minutter.

Torben Østergreen-Johansen fik ikke

nogen fordel ud af åbningen mod Kim

Skaanning, og efter en times tid blev

man enig om remis. Sydøstfyn havde

for første gang i denne sæson Ulrik

Rath med, og det lagde et stort psykologisk

pres på Robert Vollertsen, som

var lidt bekymret for at blive udspillet

af den tidligere Danmarksmester:

! " # $ " $ % # #

& % ' # & ( " '

!

" ! !

' & $ ) *) + " $ " # , ) *) " '

) - . /

6

#$ $ % &!

$ '() '$

$ ! $

'(* '+ '( ,!- $ !

.! /0 1

!

2 $ $ +

+ +

'( - 3'( - $

! + $

$ ! 4!

5

) + #

6 $ !$ ! !

+ ! 2

$ $ 7 +

/ +

.2 8 ! .

''

) ' &!'

!

9

! $

!

$ $ +

! +

$

! +

.2 + : '0; 0

+ + $ .

+ '0 < +

! $ 0 # " 0 # 1 " /


= $ !

$ /

!

" #

$ % & % '

( )

* + & , + - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

& !

+ $ + >' 4!

4! ' 4! 4 ? $

! +

+ ' 4! 4! ' 4!

4 ' 4 3: 2

7 + + +

' $

/ $ 2

+

+

2 $ ' !- + !

/ + $

/05' ;4 ' 4 ;4

'%;4 ;/-0(@0 A

+ !

# & ! /

++ +

$ / + !.

' 0 0 + " % #

=

$ 2 ! +

0 'B $

+ . $

>' 4/C'% 4/C 4/C0(;4/C

4 0' 4/-D

, % .

7

#$ + +

.!

/ $

$ '% 4 0( 4 E

, + ! ) " %

0( 4 0' 4 $ 2

+ + $

.

/ 0' - 00 ' ;/

0C 4 0- 4 ;/" 0 ; -

30 F '@4 0 @4 4 G

50 ;4-"0 4-@4 H

! ) "

/0 !

$ .! .

! & & ' ! ! - % " 0 ! $ " 0

& 0 ! & $ 1 # ! 1 $ .

: $ 2

!

" % #

$ & , '

( )

* + & + 9- .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

! " ! ( ! # - ! 0 ( / ! ' - 0 !

0

) *

Jan Nordenbæk spillede et godt parti

mod Per Stentebjerg-Hansen, som gav

sig lidt for god tid til at udvikle sine


officerer. Jan åbnede stillingen, og så

hjalp det heller ikke mere, at Per prøvede

at evakuere kongen til en løs

dronningefløj:

! " ! " #

$ ! % % & " # & $

" & ' ()( * + * " #' ,

( " $ & -, $ !

"

" ! - " * ! ! * ! $ &

!

" #

$ & % '

( , & )

* + + 9- .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

" * ! -

! " # #

$ % ! & '

( ) % ! * $ + " #

& , + + +

+ ( - ! ) (

+ ' $

+

%

! "# . + + + # /

$ + + +

8

()()(

,# % /

&0 ) ! ( ) ! * !

. 1 2 3 #

% + $ + 4

! ( 1 - (

"# . 5 "

& . # . '

( ! && . ) * 6 % .

- * # % '

% !

" #

$ & '

( , & )

* + + 9- .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

' - $ * + $ * & / % * &

6 % ( 7 ) 8 * 6 7 - (

) * 7 7 1 1 * 7 8 6 7

! $ % ! & !

% + # /

9

( " * #& - . * " * / 0 &

" * & . * / . * 0 * &

. ' -

: '

% 5 + + $ " #

+ + % #

% 7 %

+ + $ /

# #2 2

) (


Jan Nordenbæk - Per Stentebjerg og Lars Borbjerggaard - Morten Topholm Rud.

Finn Nøhr og Jørn Moestrup stod længe

meget lige, men nær slutningen af

partiet overså begge en taktisk mulighed

for Finn, som ville have vundet en

bonde. Et par afbytninger senere blev

der taget remis. Mads Bilde Svendsen

prøvede at give partiet mod Martin

Strandby Hansen en skarpere karakter

ved at rokere langt. Desværre havde

Mads for lidt respekt for en åben clinie,

og det var Martin hurtig til at udnytte.

Bønderne på dronningefløjen

forsvandt fra brættet, mens Martins

konge stod meget sikkert på kongefløjen.

Mads vandt dronningen, men kostede

til gengæld også tårn, løber og

mat-i-en. Jannick Benneth Skow havde

svært ved at få et konkret angrebsmål

imod Jakob Mikkelsens hollænder. I

midtspillet fik Jannick ikke blot terrænovervægt

på dronningefløjen, men

det lykkedes ham også at bytte sin dårlige

løber af, mens Jakob stadig havde

sin. Jannick fik lov til at trænge ind på

9

c6 med en springer, og da Jakobs prøvede

kan komme til forsvar, hoppede

springeren straks over på den modsatte

fløj for at vinde en bonde. Det så dog

ikke ud til at vinde nemt, men Jannick

forbedrede sin stilling hele tiden, mens

Jakobs officerer var fordømt til passivt

forsvar, og den slags forsvar holder jo

som bekendt sjælden i længden. Morten

Topholm Rud fik en lille fordel

mod Lars Borbjerggaards skandinaver,

men i midtspillet overså han en af Lars’

snedige trusler og måtte give en kvalitet

for at holde liv i stillingen. Det lykkedes

Morten at få tilstrækkelig modspil,

og han kunne have tvunget Lars til

at give kvaliteten tilbage. I stedet for at

afvikle til et remisagtigt dronningeslutspil

valgte han dog at gå efter gevinsten.

Det gav bagslag, da Lars fik koordineret

brikkerne, og Morten måtte af

med sin løber. De fleste havde på dette

tidspunkt allerede afskrevet Morten,

men i den efterfølgende tidnød kom


Lars til at sætte tårnet i slag og så enedes

man om remis. Fra og med 5. runde

har Sydøstfyn fået tilgang af Viggo

10

Bové Quist, der placeres som nummer

3.

Sydøstfyn Læseforeningen 1 3½-4½

Lars Borbjerggaard Morten Topholm Rud ½-½

Jan Nordenbæk Pedersen Per Stentebjerg-Hansen 1-0

Kim Skaanning Torben Østergreen Johansen ½-½

Ulrik Rath Robert Vollertsen 0-1

Martin Strandby Hansen Mads Bilde Svendsen 1-0

Jeppe Frederiksen Johnny Meier Harboe 0-1

Jakob Mikkelsen Jannick Benneth Skow 0-1

Finn Nøhr Jørn Moestrup ½-½

Nyborg 1 – Læseforeningen 2: 5½ - 2½

Af Johnny Holler Johansen

Vores hold blev forstærket af Jørgen

Lynggaards tilstedeværelse på 1. brættet.

Kampen skulle vindes for at have

en chance for at undgå nedrykning. Det

startede godt, idet Jens Rasmussen på

5. brættet efter 2-3 timer havde besejret

Claus Pedersen med de hvide brikker.

Ret hurtigt fik Jens et pres ned mod

Nyborg-mandens konge. Der var et offer

på g6, der spøgte. Derfor spillede

Claus f5. Presset var dog for stort til, at

Claus kunne vikle sig ud af det. Cirka

40 minutter senere havde jeg på 4.

brættet med de sorte taget remis med

Jørgen Hansen. Tidligt i midtspillet

lavede jeg bondestorm på kongefløjen,

mens Jørgen lavede det tematiske modstød

i centrum. Derfor havde jeg chancer

på fløjen, mens Jørgen havde sine

muligheder i d-linjen. Måske kunne jeg

med Dh5 og gxh3 have fået gode chancer.

I stedet lukkede jeg kongefløjen

med g3+. Derfor fik Jørgen gang i sit

spil i d-linjen. Jeg åbnede a-linjen og

efter dronningafbytning på d8 fik jeg

modspil på den netop åbnede a-linje.

Det var på dette sted, at Jørgen tilbød

remis. Hermed førte vi ½-1½. Næste

afgørelse faldt på bræt 6, hvor John

Nielsen havde sort mod Preben Sig.

Tre dage før mødtes de, med samme

farvefordeling, i vores Årsskifteturnering.

Dengang tabte John efter godt åbningsspil

af Preben. Denne gang valgte

John fornuftigvis en anden åbning. Det

var lige til cirka 30. træk, hvorefter

Preben kom foran med en bonde og

senere endnu en. Efter tidskontrollen

havde Preben i slutspillet to forbundne

fribønder på e7 og d6. Her omkring

opgav John. Dermed havde Nyborg

udlignet til 1½-1½. Generelt havde vi

lige eller gode stillinger til træk 30 eller

senere. Disse stillinger blev så formøblet

i tidnød eller i den sidste time inden

første tidskontrol. Dette gjorde sig også


gældende for Jørgen Lynggaard med de

hvide brikker mod John Frederiksen.

Derfor 2½-1½ til Nyborg. Også René

Rauer Hansen på 2. brættet med de sorte

brikker mod Stig Gorm Jensen havde

en ok stilling efter de første 30-35 træk.

I den sidste fase inden træk 40 vandt

Stig Gorm dog 2 bønder. Selv om René

fortsatte, var der intet at komme efter.

Dermed 3½-1½ til Nyborg. Næste afgørelse

faldt på bræt 7, hvor Kurt Ploug

havde hvid mod Jess K. Madsen. På

simpel vis vandt Jess en officer i tidnøden.

Efter tidnøden kostede en fribonde

Kurt yderligere materiale, nemlig et

tårn. Dermed 4½-1½ til Nyborg. Næstsidste

afgørelse kom på sidstebrættet.

Her spillede Niels Henrik Cappelen

sort mod Svend Veise. Dette var endnu

et sted med en lige stilling inden tidnøden.

I tidnøden vandt Svend en bonde,

som Niels Henrik dog vandt tilbage

efter at de træk 40 var nået. Herved var

de havnet i et dronningslutspil med en

11

fribonde hver. Selv om Svends fribonde

var den stærkeste, var stillingen

grundet gode chancer for evig skak

sandsynligvis remis. Men dette blev

aldrig testet på brættet, da Niels Henrik

overså en mat i 1 træk. På bræt 3 faldt

sidste afgørelse. Erik Mathiesen havde

hvid mod Jørn Schmidt. Erik spillede

usædvanligt i åbningen (1. e4, e5 2. a3,

f5 3. b4). I starten af midtspillet vandt

Erik bonden på f5, takket være b4bonden.

Senere etablerede Jørn modspil

på dronningefløjen. Her fik han et

par isolerede fribønder, efter at Erik fik

fat i e5-bonden. Med energisk spil med

tårnet fik Erik med tiden vundet en

springer, alt imens at Jørn forsøgte at

køre b-bonden i dronning. Efter officersgevinsten

var partiets afgørelse faldet.

Reducering til 5½-2½.

Vi tabte altså kampen trods den gode

start og må derfor sandsynligvis vinke

farvel til den landsdækkende divisionsturnering.

Nyborg Læseforeningen 2 5½-2½

John Frederiksen Jørgen Lynggaard 1-0

Stig Gorm Jensen René Rauer Hansen 1-0

Jørn Schmidt Erik Mathiesen 0-1

Jørgen Hansen Johnny Holler Johansen ½-½

Claus Pedersen Jens Rasmussen 0-1

Preben Sig John Erling Nielsen 1-0

Jess K. Madsen Kurt Ploug 1-0

Svend Veise Niels Henrik Cappelen 1-0

Andre resultater: Bov - Ribe 2-6 og Aabenraa - Tønder 3½-4½

Stillingen efter 4. runde: 1. Læseforeningen 1 24(8) 2. Ribe 20(6) 3. Sydøstfyn

19,5(6) 4. Tønder 16,5(5) 5. Bov 15(2) 6. Nyborg 14,5(4) 7. Aabenraa 9(0) 8. Læseforeningen

2 8,5(1).


FYNSSERIEN

Odense 1 FREM 2 6 - 2

Morten Dam Mortensen - Jesper Knudsen 1 - 0

Kristoffer Werming - Bent Jensen ½-½

Per Jørgensen - Pierre Dahl 0 - 1

Uffe Petersen - Jess Nykjær 1 - 0

Rune Jeppesen - Lean Løkke Petersen 1 - 0

Cipriano Sande - Lene Kuntz ½- ½

Keld Boysen - Nicolai Rindal 1 - 0

Jeppe Anker - Peter Ulrikkeholm 1 - 0

Årslev 1 Tårnet 1 3 - 5

Mikkel Clausen - Torben Larsen ½-½

Jens Lund - Benny Brinck ½-½

Mark T. Johansen - Ole Jørgensen ½-½

Johannes P. Almar - Michael Nord 1 - 0

Jan Nielsen - Palle Sørensen 0 - 1

Knud Koudahl - Erik Hansen 0 - 1

Jacob Christensen - Niels-Peter Jansen ½-½

Bent Hansen - Jørgen Frank Hansen 0 - 1

FREM 1 Nr. Aaby Junior 1 4 - 4

Tom Frantsen - Martin Lund ½-½

Per Arnt Rasmussen - Sven Judas ½-½

Brian Nielsen - Carsten Sørensen ½-½

Jesper Bruun - Martin Jørgensen 0 - 1

Kristoffer Dyrgaard - Marie Frank-Nielsen ½-½

Mathias Meunier - Michael Østergaard ½-½

Niels Erik Nielsen - Arne Bech Madsen ½-½

Jonas Nilsson - Jan Kaas Pedersen 1 - 0

Sydøstfyn 2 Nordvestfyn 6 - 0 U.K.

-

-

-

-

-

-

-

-

Stillingen IP MP IP+MP

FREM 1 23 3½ 26½

Nr. Aaby Junior 1 21½ 3½ 25

Odense 1 19½ 3 22½

Sydøstfyn 2 17 3 20

Årslev 14½ 1 15½

Tårnet 1 13½ 1½ 15

FREM 2 12 ½ 12½

Nordvestfyn 1 5 0 5

12


SERIE 1 KREDS 1

Nyborg 2 Faaborg 1 2½ - 5½

Erik Arnfast - Bent Warncke 0 - 1

Jens Frederiksen - Ove Matras 0 - 1

Erling Pedersen - Mikael Rask 0 - 1

Jimmy Sørensen - Bjarne Lindenskov 0 - 1

Holger Friis - Jørgen Krog ½-½

Bjarne Brunhøj - Mona Sterup 1 - 0

Jørgen Christiansen - Hans Møller ½-½

Erik G. Andresen - Dennis Vejlstrup ½-½

Midtfyn Kerteminde 4½ - 3½

Martin Hansen - Ove P. Eriksen ½-½

Karsten Frederiksen - Jens Nibe Hansen 1 - 0

Kim Theill - Erik Trolle 1 - 0

Ole E. Pedersen - Dennis Madsen ½-½

Gunner Andersen - Jonathan Nørsøller 0 - 1

Ejler Knudsen - Peter Munk Andersen ½-½

Mikkel Bruun-Jensen - Christian Thrane 0 - 1

Mads Tange - 1 - 0

Odense 3 Vejle-Allested 1 3 - 5

Ivar Dørup - Preben Stücher ½-½

Jørgen D. Hansen - Alf Lambertsen ½-½

Erik Norman Dam - Preben Bek Lomholt ½-½

Morten Emil Jannik - Knud Pindstofte 1 - 0

Flemming Andersen - Kaj Pedersen 0 - 1

Arne Pedersen - Niels Lund ½-½

Alf Sørensen - Ebbe Brolund 0 - 1

Kalina Kozug - Erik Kristensen 0 - 1

Tårnet 2 Rudkøbing 2½- 5½

Jens Erik Pedersen - Martin Schnädler 0 - 1

Jens Eriksen - Poul B. Eriksen 0 - 1

Erling Bech Andersen - Kim Hansen ½-½

Lars Iversen - Arne Gregersen 0 - 1

Nikolaj L. Jensen - Erik Glenthøj 0 - 1

Alexander T. Jensen - Herluf Lykkegaard 0 - 1

Jens Rosenlund - Ebbe Rømer 1 - 0

Anders Eik Jørgensen - Steen Graversen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Rudkøbing 21½ 3½ 25

Faaborg 1 20½ 3 23½

Midtfyn 1 16 2 18

Tårnet 2 15½ 2 17½

Vejle - Allested 1 15 2 17

Kerteminde 1 14½ 1 15½

Odense 3 14 1½ 15½

Nyborg 2 11 1 12

13


SERIE 1 KREDS 2

Nr. Åby Junior 2 Højfyn 7 - 1

Jan Kaas Pedersen - Ulrik Damsted 1 - 0

Henrik Vorager - Johanne Nielsen 1 - 0

Steen Dahlberg - Christian Rasmussen 1 - 0

René Jørgensen - Holger Mikkelsen 0 - 1

Uffe Høi Lauridsen - Ejgil Jensen 1 - 0

Benny Sørensen - Aage Larsen 1 - 0

Bendt Christiansen - Arne Nielsen 1 - 0

Henrik Lund - Arne Knudsen 1 - 0

Søhus 1 Assens 1 2½ - 5½

Lars Munk Jensen - Søren Plovgård 1 - 0

Michael Larsen - Gunnar Jacobsen ½-½

Jørn Nymand Olsen - Simon Juhl 0 - 1

Jakob Jensen - Henrik Mikkelsen ½-½

Per B. Nielsen - John Algreen-Ussing 0 - 1

Sune Zimmerman - Bjarne R. Andersen 0 - 1

Tino Henriksen - Michael Frimodt ½-½

- Helmuth Larsen 0 - 1

Indslev 1 Søndersø 1 3 - 5

Dennis Jespersen - Kaj Rosell 0 - 1

Henning Melgård - Carsten Frederiksen 0 - 1

Andrew Velarde - Otto K. Larsson 1 - 0

Hans Ove Andersen - Bo Drejer 0 - 1

Poul Jacobsen - Hans Chr. Nielsen 0 - 1

Jan Ole Andreasen - Erling Rasmussen 1 - 0

Bo F. Sørensen - Niels Justesen ½-½

Joakim Hansen - Kaj Erik Hansen ½-½

Læseforeningen 3 Odense 2 2 - 6

Brian E. Kristiansen - Cipriano Sande 1 - 0

Nedzad Balov - Henning H. Rasmussen 0 - 1

Claus Børsen - Ingrid Fløe Pedersen 0 - 1

Søren P. Kristiansen - Ejvind Funch Carlsen 0 - 1

Peter Frank Jørgensen - Kai Sørensen 0 - 1

Dan Wulff Kristensen - Jørgen D. Hansen 0 - 1

Villy Nielsen - Morten Emil Jannik 0 - 1

Morten Espersen - Lars Petersen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Søndersø 1 22½ 4 26½

Nr. Aaby Junior 2 21 3 24

Indslev 1 18 2 20

Assens 1 16½ 2 18½

Søhus 1 15 1 16

Odense 2 14 2 16

Læseforeningen 3 12½ 1 13½

Højfyn 1 8½ 1 9½

14


SERIE 2 KREDS 1

Frem 3 Nyborg 3 5½ - 2½

Peter Ulrikkeholm - Jørgen Christiansen ½-½

Peter Kinggaard - Thomas Bundgård ½-½

Jørgen Rasmussen - Erik G. Andresen 0 - 1

Bent Carl Christensen - Hans Milter Pedersen 1 - 0

Jacob Lykke Barnew itz - Steen G. Andresen ½-½

Klaus Skadegaard - Karen Frydendal 1 - 0

Yann Le Besq - Søren Havn Gjedsted 1 - 0

Peter Morling - Ole Erlandsen 1 - 0

Kerteminde 2 SIF 6½ - 1½

Verner Nielsen - Jan Saxtorff ½-½

Antero Rousku - Hans Jørgen Jensen 1 - 0

Mogens Nørsøller - Allan Wagner Petersen 0 - 1

Anders Thygesen - Michael Schultz 1 - 0

Ole Erlandsen - Lars Corneliussen 1 - 0

Erik Sørensen - Arne Crow n Rasmussen 1 - 0

Jonathan Moldrup - 1 - 0

Christian Thrane - 1 - 0

Sydøstfyn 3 Ullerslev 6½ - 1½

Kris Munk - Knud Nielsen ½-½

Alan David Pedersen - Per Sønder 1 - 0

Holger Nielsen - Carsten Lindegaard 0 - 1

Niels Højgaard - Gudmundur Kjartansson 1 - 0

Erik René Nielsen - Svend Jacobsen 1 - 0

Jan Nielsen - Finn Schouw Jensen 1 - 0

Ole Petersen - Michael Nielsen 1 - 0

Allan Hallgren Hansen - Kurt Hanfgarn 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Frem 3 18½ 3 21½

Sydøstfyn 3 18½ 3 21½

Ullerslev 12½ 2 14½

Kerteminde 2 8½ 1 9½

Nyborg 3 7 0 7

SIF 6 0 6

BLIV OPDATERET PÅ DE

FYNSKE SKAKNYHEDER PÅ

UNIONENS HJEMMESIDE:

www.fsu-skak.dk

15


SERIE 2 KREDS 2

Søhus 2 Nr. Aaby 3 3 - 5

Ove Schou - Kurt Skytte 1 - 0

Kjeld Rasmussen - Anne Hjort Christensen 0 - 1

Kristen Sørensen - John Dahlberg 0 - 1

Kjeld Olesen - Kristian Davidsen 1 - 0

Bjarne Nielsen - Alex Nielsen 1 - 0

Chris Guldfeldt Bæk - Buster Nielsen 0 - 1

- Niels Bommersholt 0 - 1

- Carsten Jacobsen 0 - 1

Gelsted 1 Frem 4 3 - 5

Kurt Olsen - Jørgen Rasmussen 1 - 0

Jørgen Rasmussen - Yann Le Besq ½-½

Bjarne Andersen - Casper E. Rouchmann 1 - 0

Frede Christiansen - Christian Steen Larsen 0 - 1

Per Stege - Marie Vang Nielsen 0 - 1

Johannes Petersen - Jan Nielsen 0 - 1

Peder Nordborg - Alexander Pulli 0 - 1

Børge Hansen - Kasper Utoft ½-½

Fiber Korup-Ubberud 0 - 6 U. K.

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

- 0 - 1

Stillingen IP MP IP+MP

Korup-Ubberud 19 3 22

Gelsted 1 18 2 20

Frem 4 13½ 2½ 16

Nr. Aaby 3 10 1½ 11½

Fiber 4 0 4

Søhus 2 3½ 0 3½

Skak på nettet?

Start evt. på Dansk Skak Unions

hjemmeside:

www.dsu.dk

16


SERIE 3 KREDS 1

Vejle-Allested 2 FREM 6 4 - 1

Svend B. Andersen - Jens Jakob Sigurdarson ½-½

Jens Chr. Jensen - Thorbjørn Lind Jensen 1 - 0

Fritz Lund - Andy Carlson ½-½

Karsten Christiansen - Emil Lau Bülow 1 - 0

Johannes Madsen - Christian Boller 1 - 0

Nyborg 4 Faaborg 2 1 - 4

Bjarne Nymo - Sandar Ehmsen 0 - 1

Henning Carlsen - Svend Pedersen 0 - 1

Heinke Bornebusch - Leif Pedersen 0 - 1

Søren Havn Gjedsted - Aksel Krog Nielsen 0 - 1

Bjørn Glue Hansen - Sara Matras 1 - 0

Frem 5 Sydøstfyn 4 2 - 3

Jørn Pallesen - Ulla Hansen ½-½

Emil Deleuran - Allan Hallgren Hansen 0 - 1

Tobias Rostgaard - Daniel Krogh 0 - 1

Alexander Hjort - Jørgen Hansen 1 - 0

Søren Christensen - Svend Jensen ½-½

Stillingen IP MP IP+MP

Vejle-Allested 2 11½ 3 14½

Sydøstfyn 4 9½ 2½ 12

Faaborg 2 7½ 1½ 9

Frem 6 6 1 7

Nyborg 4 4½ 1 5½

Frem 5 4½ 0 4½

NYT FRA KLUBBERNE:

Nørre Aaby Juniorskakklub har fået nyt spillested.

Vi er flyttet tilbage til Kommuneskolen, denne gang

til gymnastiksalen.

Adressen er:

Nørre Aaby Skole

Skolevænget 2

5580 Nørre Aaby

17


SERIE 3 KREDS 2

Odense 4 Gelsted 2 4 - 1

Leif Rasmussen - Åge Kristensen 1 - 0

Magnus Kjersgaard - Chresten Nielsen 0 - 1

Thomas Kier - Brian Bay Nielsen 1 - 0

Artavazd Hakverdian - Kjeld Hansen 1 - 0

Simon Porsager - Hubert C. Herran 1 - 0

Nr. Åby Junior 4 Søndersø 2 1 - 4

Simon Stampe Jensen - Petur Bjørnsson 0 - 1

Andreas Jacobsen - John R. Jensen 1 - 0

Niels Bommersholt - Peder E. Thomsen 0 - 1

Carsten Jacobsen - Michael Nielsen 0 - 1

Christian Hansen - Dennis Larsen 0 - 1

Assens 2 Indslev 2 2 - 3

Ib Cyrill Brix Juhl - Jacob Buur 1 - 0

Jørgen Krone Nielsen - Joakim Hansen 0 - 1

Henrik O Christensen - Poul Erik Kristensen 0 - 1

Otto Nielsen - Erik Rasmus Hansen 0 - 1

Bent Lerke - Ernst S. Kristiansen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Odense 4 13½ 3 16½

Søndersø 2 10 2½ 12½

Indslev 2 8½ 2½ 11

Assens 2 6 1 7

Nr. Åby Junior 4 3½ 0 3½

Gelsted 2 3½ 0 3½

REDAKTØREN ORIENTERER:

Op til deadline af dette nummer fandt computeren

det for godt at genopføre det gamle nummer: mus

spiller ikke på bordet, idet den pure nægtede at

samarbejde med mine forhåndenværende mus, og

oppe at køre igen er konsekvensen blandt andet, at

de lovede partier fra OM samt omtalen af Odense

Energi Cup må vente til nr. 2, der allerede er på

gaden fredag den 25. februar, naturligvis under

forudsætning af, at computeren og den nye mus er

indstillet på fortsat godt samarbejde!

18


¼-finaler i Nyborg:

POKALTURNERINGEN

Af Niels Erik Nielsen

De undertippede hold havde bestemt

ikke lodtrækningsheld, da de tilbageværende

8 mandskaber skulle parres

mandag den 24. januar. Halvdelen af

dem var de respektive klubbers førstehold,

så ud fra en statistisk betragtning

skulle man formode, at mindst to af

dem trak hinanden, men det skete ikke,

og for FREM var seancen ekstra sur, da

de to sidste hold, der kom op, var klubbens

to stærkeste mandskaber, der selvfølgelig

ikke var taget til Nyborg for at

møde hinanden, men det blev altså tilfældet,

og når galt skulle være, var der i

hvert fald lagt op til en spændende

dyst, hvilket de færreste regnede med

ville tilfældet i de tre øvrige opgør.

Sensationsmandskabet fra FREM 7

undgik ganske vist Sydøstfyn 1 og Læseforeningen

1, men Nyborg 1 var helt

som ventet en al for stor mundfuld, selv

om det skal siges til de unge menneskers

ros, at de kæmpede efter bedste

evne. Her en af afgørelserne:

1 2 3

4

5 3 6 7 2 8 9 : ; 2

9 7 < &

! " # " *

" * ! " " # , -

! (

" * * & ! " ' ' % # $ &

+ $ ( $ # " & ()()( %

" - ()(

19

7 - ! &

" # / $ * # * # " #! !

" % ; ; !

6 " . &

!

" & & #

$ , '

( )

* 9- + + .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

& $ , -

; ( + (

. ) 8 - ! ! ) 8 *

7 8 3 7 . ( " !

) ! . 8 - ! ) 3

& ! ' * ; ! , -

. ) 8

' ! - + % $ #!

3 & 7 " %

( $ * * $ $ *

. * ! , -

7 7 1 % . &

; * . '

7 8 ) & 7 3 ( * 6 (

7 ! ) ! * ) 7 ) % ( * ) (

7 ( 1 8 * * /

* #& / 0 * #& ! % & / 0

. / 0

7 6 ! && 7 ( 1 8


& % & / 0 ' . / 0 !

+ % & / 0 ( % /

=

8 ) % 3 8

) (

% 8 <

Marie Vang kom også skidt fra åbningen

mod Jørgen Hansen, men det lykkedes

hende at komme tilbage i partiet

20

og holde remis, der godt nok blev taget

da favoritterne var kommet foran 3-0

efter at de to andre underhunde langsomt,

men sikkert var blevet presset af

banen af deres mere erfarne modstandere,

men stillingsmæssigt var Marie

absolut stadig med, da fredspiben blev

tændt.

FREM 7: fra venstre Marie Vang, Christian Steen, Casper Emil og Yann le Besq.

Sydøstfyn stillede i noget nær stærkeste

opstilling, og blev aftenens første semifinalist,

da de hurtigt producerede tre

gevinster mod Søndersø 2 – her den

første:

= 2

4 > 3 #4

7 ? ; 2 3 > 3 >

! " # " # " #

$ ! $ $ * # , -

; ! 3 ! -

% * # " & & ()( ' $ &

+ 0 ; ; , -

( $ % & " #' "

" % & ; , -

3 ! ! ! ! -" 3 ) 8

- 3 ( ) ! - . 8 >

" ; ! % " ; ! ,

! - 3 ) ( ( (

% " # $ +

2 + " /

% 2

% # * & $ * ! ' * !

* ! , ,

. - ! ?

+ $ !

) (


Sydøstfyn 1 – Søndersø 2:

Forrest Marin Strandby Hansen-Dennis Larsen fulgt af Kim Skaanning-Peder E.

Thomsen, Jan Nordenbæk-Niels Justesen og Lars Borbjerggaard-Erling Rasmussen.

I det sidste parti sørgede veteran Niels Justesen imidlertid for, at Søndersø 2 slap fra

mødet med æren i behold, da han spillede sig til en helt regulær remis:

4 > 3 #4

83 : 3 3 > 3 >

" # " # ! ! * !

" * ! ! $ " ()( ! & "

" & ' $ & + ()( ( $ #

% $ " . #

. ' " ! ! $ #! "

" * & % * $ # ' " -,

+ " * * ( % . -,

7 3 + ' % 5 # /

+ #

21

* #! - $ * #! " $ * -,

$ * $ ! % % # ! $ ! /

0 ; ' & $ - ! ' * !

* ! + $ * ! . * ( $

@ 2 " " # 2 /

# % ' % /

( . -,

' % % /

. - % #! $ % # $

% #! $ @ % ! $ $ #

$ ! % ! & . . /


' . * % * / + 0 % !

( $

9

+

" &

!

#

$ '

( , - )

* .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

= + % A +

A)A

Matchen Læseforeningen 1 – Nyborg 2

blev efter sigende betydelig mere

spændende end denne lynsejr lader ane:

9 B 88 3 3 # C

B 3 4

! ! $ #! $

! " " & # ! & " # $ , -

( ) %

' $ * , -

: % " 9

2+

+ " * $ * ( % * $ ! ()

(-,

-% !

" & " $ * $ *

()( " ! " * , -

B % ' / % 2

9 2 #

22

" * & . % & ' #!

* #! + * #! . ' ( #*

#* . * # / . * #

!

" % #

$ '

( , )

* + 9- .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

" #' ,

; 7 7 -

% , -

7 8 ) 8 # + 9

% ! % # % ! / ! 0 ;

% ' , ,

7 ! ) ?

% #& / 0 ; ' & &

) (

Aftenens mest spændende match var

det interne FREM-opgør, der længe

lignede en semifinaleplads til førsteholdet,

der kom bedst fra start:

9 7 <

D 9 3 2 : 3 3

< ; 3 < : 9 7 <

! " # *

" * " # ! " $ $ &

& ()( " ' " ()( + 0 ; $

( $ ! . ' # " ! ! " *

* * ! % * ' -,

; 3 ! - ( ! 1 (


. #* ' ! #* ! " ! " * !

. * ! & $ # . * ' . * & . * !

+ $ * & ; ( . * & . * $

. #! ! , ,

7 7 1 8 7 8 8 " 8

+

&

"

!

#

$ '

( )

* + - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

D 84 3 3 88

C ' 2 + 2 + ' " #

# ' $ 7 3 1 3

! ' ! ! ( ' ! ( &

! ( ' ( ' ) * ! $ ( $ "

! ( ' ' ! ! ( ' ! ( & ! ( '

( ' )

. ' / 0 ; & $ . ! $

$ $ ! $ ! & . ' 0 &

' $ * #! $ ! + $ #' / 0 #

7 6 . && 8 " <

( $ /

) (

Selv kom jeg så håbløst fra åbningen,

at ingen på holdet med god grund regnede

med noget som helst, mens Jesper

Knudsen længe stod passivt, men navnebror

Bruun fik aldrig gang i noget

konkret, og så slog vor mand kontra og

inhalerede et par bønder og nu kunne

prestige-opgøret pludselig gå begge

23

veje, men meget stod og faldt med udfaldet

på førstebrættet:

= 3 ## E 4

9 7 <

? 2 3 9 7 <

! " # " &

! " " # $ $ & & ()( ()(

' ; % & + $ . ' ( % $ #'

! , -

! # " # % " /

+ 9 # #9 $ " #

' % + + '

" # %

* * $ * $ *

" ! $ * ! $ * ! ! ! -, " &

" $ #' & -, #* , -

; ( 1 . - ! 1 ( 3

- ! 7 ) 7 $ "

+ + '

' $ " + . # % # ( .

0 ; ' % #! " ! " *

% * ; -,

9

% !

" , #

$ % '

( )

* + + 9- .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

. ! - % # ! %

7 ! " ! && 7 - !

! % + + ! # 7 ( ) " 3 * /

" %


% ; 0 & & . $ & ' . # -

; * ! + " * ! . ; '

7 ) ! 8 1 ! ! # + '

% " 4

7 ) ! && 8 ) " ( <

( . * # . * ;

8 & 8 ) % 3 ! &&

8 7 ) ( * 6 " 8 8 - ( * '

+

. #& / 0 ' . * & .

. ' / 0 & " * / 0 # ,

8 3 8 ! 1 . 7 8 1 (

1 % 7 8 ( 1 ( * # 2 #

' " # $ + % #

# $ 2 '

" # 2 '

! " ! . * , ,

24

8 ! ! & " #

8 -" ( * 6 ( 8 ( 1 ! ( * 2

8 ( 6 " 8 . 1 .

" / 0 & & . ! & / 0 ;

' . ; ' F

) (

Desværre var Kristoffers gevinst uden

betydning, da jeg selv tabte alt på gulvet

i de sidste minutter efter at Brian

snød sig selv og tabte dronningen.

Ganske vist fik han en del for den, men

i betragtning af hans tidligere så overlegne

stilling, var det ikke imponerende,

hvad jeg fik ud af vendingen, og

FREM 1 undgik oven i købet omkamp,

da Bruun fik afviklet til et remisslutspil.

Nyborg 2 – Læseforeningen 1:

Forrest Jens Frederiksen-Jannick B. Skow, dernæst Robert Vollertsen og bag ham

Preben Sig-Per Stentebjerg og Claus Pedersen-Morten Topholm Rud.


Pokalturneringen: ¼ - finaler:

Nyborg 2 - Læseforeningen 1 1 - 3

Claus Pedersen - Morten Rud ½-½

Preben Sig - Per Stentebjerg ½-½

Svend Veise - Robert Vollertsen 0 - 1

Jens Frederiksen - Jannick B. Skow 0 - 1

Nyborg 1 - FREM 7 3½ - ½

John Frederiksen - Yann Le Besq 1 - 0

Stig Gorm Jensen - Casper E. Rouchmann 1 - 0

Jørn Schmidt - Christian S. Larsen 1 - 0

Jørgen Hansen - Marie Vang Nielsen ½-½

Søndersø 2 - Sydøstfyn 1 ½ - 3½

Erling Rasmussen - Lars Borbjerggaard 1 - 0

Niels Justesen - Jan Nordenbæk ½-½

Peder E. Thomsen - Kim Skaanning 1 - 0

Dennis Larsen - Martin S. Hansen 1 - 0

Frem 1 - Frem 2 2½ - 1½

Tom Frantsen - Kristoffer Dyrgaard 0 - 1

Per Arnt Rasmussen - Mathias Meunier 1 - 0

Brian Nielsen - Niels Erik Nielsen 1 - 0

Jesper Bruun - Jesper Knudsen ½-½

FREM 1 – FREM 2: Tom kigger på Per og Mathias’ parti.

25


! " # ! * ! $

! " ! " # $ ! / $ &

& " * & " * & ' + $ * & /

% * & ( " ()( ()( !

. # '

D E + F

G # B # % 2 , - .

/ ' 0 - / % 1 2/ '

3 4 5 8 " 8 + 9 #

E H % I F % 5 E /

8 ! 3 8 1 . JG K

6 7 - 7 / ' 48 9

,# 5 2

: 9 " $

" # " 2 ' + +

2 + % + 2

+ ,# '

7 / 3 0

! " ! " # ,

+ ' # - !

% # I

+ 9 # % " #

26

2+ + ( / ! $

% - ! ,# + ' ' '

$ + +

: # J 3 ! $ ' %

D + % " " /

+ $ # + + /

+ + % # 7 !

- 8 3 K # ' ' "

+ L 3

()( & " . ' 20

M K ' $ # -% ( - ( 3

- * ) 8 8 7 3

7 * 8 6 7 ) 3 * 3 ) 8

) 3 * ! 6 7 1 8 - 7 " 8 *

( ) " 8 ) 3 * . 6 7 1 " 8

" 8 + #

,# # ' # '

" + 2 " 4

N K ' $ " . !

- - % +

+ 3

O K ' $ ! - -

% JG K : ' " '

+ + ' % /

: - /4 7 ; $


! J,# " # 2% % 3 / !

' % % % ' !

! + + " # ' /

% + $

+ ' + + 2 /

% K "

7 " 3 3 8 1 % . 3 % 8 8

,' $ ' '

% ' ! ( &

( ' $ < % 2 ,#

" % + + L 3 #

! 8 8 * 7 ) ! ( ) 7

3 . 8 1 % . 8 1 8

7 ) 7 1 ( 7 " 8 ) % 7 7 ! ) % 3

7 8 1 3 7 & ! = #

7 3 7 * / J $ K P $Q /

E $A RN + " + 7

3 6 88 C

: + + " # '

+ + % 2 /

% + I # /

+ + + @ + S " #

" # % ! / 3

% ' ! /

% D + '

+ % 2 # % ! *

G # /

" # ' # /

! % + 7 / 8 $ - 8 /

3 7 / 3 T #9

% # - 3 + - !

G + ' " # ' # #

% ' - + ! I

# # ' % # 7 / 8

+ " ( /"

! " # ! * ! $

"

D 9 3 % ! * (

! ( * - ( 8 - ( - 8

27

" # ! $ ! / ,# # +

/% # %

% + /

% " ! $ &

U + % /V $ . ( R . '

! & + -

& $ % >

" + % /

A E * , H % #

+ & > # ( 3 "

#9 4 ! -% ( 0

$ % # + $

" + . ( &

! JC + $@ /A $@ A K +

# " '

# ( 1 1 . . 8 "

" ! % 8 (

( % 7 2 - 3

$ * & / " * & & ()( ()( ' GE H

D 59

. 1 1 . 3 3 - ! "

$ % # - 3 +

" 7

? @ / @ /4 ' A - /44 '

' ; " ! + " -

: N W M 9 /

# # '

1 1 . 4 - 3 - !


+ " ( % # . '

E # + % 3

- 3 JE #

-% + ' 5

+ K -% ! 7 - !

- ! 8 ) 8

+ + 2 %

" - I + N W $

" # 9 9 N W

# 2 - 3 3 J 2

" # " # 3 K

7 - 3 - 3 8 - % %

3 3 ) " 3 # %

4 - 3 - ! @ @ /C 2 $

I ( $

" * !

- ! & 7 3 * / % + /

" * # / " * # % * & ,# # /

% + " + /

. '

8 ) ( 3 - 3

% #

% & J 3 3 &K ! " " *

% *

3 ) ( 8 1 : '

"

. & % % #! : + /

1 < <

D 4 3 8 6

B " 2 !

! " # ! * ! $

" ! I F %

: N W # D /

+ % + 9 ! ;

! -% ( % I

T B O 0 ! "

( " 3 ) ( . ) 7 -%

$ $ ' $

& $ !

28

$ & $ &

( % ( ' '

B B O

: " 2 # !

8 3 + /

4 ! & 2 9

! % % /

2 #9 /

G " # "

' " %

$ , - , ' % '

()( & ()( " & '

+ % + " # & . 1

-% 1 . " 8 -% !

- ! - ! X ,#

' + " . ' ( " "

" * % * $ " * !

" * ! " * ! " # I

: " #2 + % % /

% " 2 % " '

5 L 3

" # ' % G $ 8 ! K

I ( 7 "

% 0 8 ( 7 JG K

: A - /44 7 ;


( % 3 & & +

Q B $ +

N W " # $ $

( $ $

! $ $ A " +

N W " # . - ! ,# /

' # % +

! ' &

( ( + +

% : + # "

% $

+ " 7 % :

% " # + #

. - ! 7 8 % 8 1 .

3 7 ) " ! 8 !

3 ! + 2 ,# "

# % /

%

: # +

# + " # +

8 3 % # + 8 3 3 - !

+ 9 +

" # # + 8 - !

N + 9 +

9 3 ! 7 3

3 8 - 8 '

29

D + % + 8 !

+ + + 8 3 3

: 9 ' % /

0 8 - : ' %

J % K + 8 - E 2

J % K G " # +

+ C ' 8 ! & # F

+ % 3 3 2

7 / 8 : " ' 2 + 2 " /

8 ! 8 % 3 * A /

9

: + 2 "

# + #

9 0

• C ' 7 / 3 # # ! / 3 $

+ 3

• - 8 % # + -

• % ! * % # + (

• G 9 " # L ! + 7 / 3

% # 2+ + % ( /% !

• D ' ! 2 + /

+ -% ( ( / !

7 / 8 % # + " ( /"

" % + !

PARTIREGISTER 2004

Agergaard, Nicklas 4-25

Andersen, Alfred 2-24

Andersen, Bjarne R. 8-18

Andersen, Daniel 7-21

Andersen, Jørn B. 2-19, 6-20

Bille, Morten 4-26

Blomquist, Erik 7-17

Borbjerggaard, Lars 1-11, 31,

2-7, 19, 7-7, 9, 8-9, 12

Bruun, Jesper 5-14,

Brydegaard, Steen 10-11

Brønnum, Jan 6-8

Cappelen, N. H. 1-31, 10-9

Carlsen, Magnus 6-29, 30

Christensen, Bent 9-32, 33

Dyrgaard, Kristoffer 7-17,

21(2), 8-24, 9-32(2),

10-11, 34


Dørup, Ivar 1-30

Emil 4-25

Frank-Nielsen, Marie 8-35,

9-33

Frantsen, Tom 4-13

Frederiksen, Jens 9-8

Frederiksen, Jeppe 1-12

Friis, Carsten Bank K. 5-13,

6-11

Frimodt, Michael 6-23

Grau, Peter Chr. 7-10, 10-22

Grauslund, Jacob 2-22

Hafsteinsson, H. 8-35

Hansen, Carsten 3-7

Hansen, Martin S. 5-7, 19,

8-19

Hansen, Renè Rauer 6-8,

7-10, 8-10, 10-19, 21

Hansen, Sune Berg 5-10

Hansen, Uwe 9-8

Hansen, Jørgen 3-7, 7-7, 10,

8-11

Hjort, Alexander 9-32

Høiberg, Erling 7-21

Jensen, Bent 8-10, 11, 12

Jensen, Ejgil 6-23

Jensen, Stig Gorm 1-32,

5-19

Jensen, Thorbjørn 9-32, 33

Johansen, Johnny H. 2-21,

27, 6-20, 9-10, 10-21

Juhl, Ib 1-30, 9-35

Juhl, Simon 5-24

Justesen, Niels 10-27

Knudsen, Jesper 2-24(2)

Korolev, Nikolai 4-36

Kristensen, Leif 1-11

Krog, Carsten 4-13

Kyndel, Christian 2-7

Ladefoged, Søren 1-12

Larsen, Kaj Elkjær 10-9

30

Lassen, Jørn 1-14

Laugesen, Egon 9-4

Lauridsen, Uffe Høi 5-23

Lauritsen, Martin Lee 10-34

Lorenzen, Jan-Hendri 10-7

Ludvigsen, Mathias 5-20

Lund, Jens 5-13, 9-35

Lund, Martin 4-36, 8-36

Madland, Kristoffer 8-22

Madsen, Arne Bech 1-38,

5-23, 24

Magnor, W. 8-36

Meunier, Mathias 2-26, 5-10

Mikkelsen, Jacob 2-8, 9-9

Moen, Andreas 6-6

Moestrup, Jørn 1-32, 9-13

N.N. 1-38

Nash, Ulrik W. 2-26

Nielsen, Brian 2-27, 6-19

Nielsen, Hans Chr. 2-26

Nielsen, Henning 1-24

Nielsen, Marie Vang 8-24,

9-33

Nielsen, Peter Heine 6-29,

8-18, 9-18

Nielsen, Sara S. 8-36

Nielsen,Theis 9-32

Nilsson, Jonas 1-14

Nordenbæk, Jan 3-19, 22,

6-11, 9-4

Pedersen, Claus 1-31, 7-7, 10

Pedersen, Nicolai V. 1-31

Pedersen, Steffen 8-19

Petersen, Uffe 10-27

Petri, Tom 2-8, 3-20,

22, 23 (2)

Rasmussen, Jens 2-26, 9-9

Rasmussen, Per Arnt 3-9

Rosenberg, Jan 9-13

Rud, Morten Topholm 3-18,

19, 22, 23


Svanesang

Sandig, Sebastian 4-25

Schlecht, Daniel 6-30

Sig, Preben 2-24, 5-20

Sigurdarson, Jens Jacob 4-26

Skrondal, I. 8-36

Skaanning, Kim 2-20,

5-8, 9-10

Stentebjerg, Per 1-24, 5-8

Storkehave, Anders 4-24,

25, 8-22

Svendsen, Mads B. 2-21,

Fra og med det netop overståede årsskifte

er Martin Lund, Nr. Aaby ikke

længere junior. Det er der flere end

ham, der ikke længere er, og når netop

han trækkes frem, er det fordi han på

disse junior-sider har optrådt særligt

flittigt de senere år qua sine flotte bedrifter.

Noget af det sidste han bedrev

som junior var at besætte 2. pladsen i

FREM’s juleturnering. Derfra er det

dog mere end vanskeligt at opdrive partilister

(i hurtigskak bliver der kun

sjældent noteret), så i stedet har jeg

fundet et parti fra den igangværende

holdturnering, hvor Martin udgør et solidt

1. bræt for Nørre Aaby i fynsserien:

af Arne Bech Madsen

31

5-7, 14,6- 6, 8, 19, 20(2),

10-19, 21, 22

Sørensen, Alex 2-20

Sørensen, Michael D. 2-22

Veise, Svend 6-23

Velarde, Andrew 6-23

Veng, Johnny 3-24

Vollertsen, Robert 3-18,

21, 23, 24, 8-9, 10-7

Vul, Arkardi E. 6-8

Aagaard, Kasper Bek 4-24

< : D 4

< E 2 < 3 J

$ ( 7 3

C D

$ &

A # ' ! / ' #

$

# ! " # " # $ " &

T % + !

& #! * #! , -

V ' 2 ! # # 5 '

+

' * #! " ! + ()(, -

D + 2 $ " 2

' '

+ " & # ( %

C # " 3

( $ &

C %


" " % & $ #

" ; ! , ,

G ' " B !

$ ! ()()(

D 9 C ' G ( $

B " 3 $/ ' + % /

! % ;

# %

! " # . # ; @ & $ # . '

' 0 '

T " # %

+ ! " ' ( ! 0 ' . ; '

! * ! " * ! $ * !

$ * ! " & ! . ! #*

. * , ,

F

& * % ' ' % * '

: # $ ' 2 7 . /

$ . 7 B ( $/

' + ' $ ' +

% 2 , + ' 2

J + K4 7 /$ 3

8 B 8 $ F % . 8 B . $ .

8 7 ( $/

) (

Eksempler fra EMT’er

I øjeblikket spilles et par EMT’er i det

fynske, bl.a. Nørre Aaby’s 6. Open.

Heldigvis – og naturligvis – er der en

masse juniorer med, og blandt dem er

der efter de første to runder et par, der

endnu har maksimumpoints. Vi skal se,

hvordan det bl.a. er gået til:

D ; 5 ; 3 3

D 4

K : 3 83 D 4

@ M % H = $ % 3

32

! " # " " " #

! $ ! $ & ! " & & %

' * * + $ $ ( $ ! !

* ! " * * !

$ ! / $ & " F

) (

Tja, sådan kan det gå. Den anden spiller

med maks er fra Indslev. Vi skal se

ham slutte af mod én fra Assens:

> = 83 D 3 3 3

K : : L 3 8

@ M % = N 8

. *

( )

% * & % * . * ' .

Der kommer mere fra bl.a. denne turnering

i de følgende numre, og jeg hører

også gerne om nyt fra juniorernes bedrifter

i fx Læseforeningens Årsskifteturnering.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden

til at ønske alle vore læsere – og

især juniorerne - et rigtigt godt skaknytår.


Indslev - Pokalerne

Så nærmer den 3’ tirsdag i februar sig igen og traditionen

tro spilles der denne dag om Indslev-pokalerne.

Tid og sted: Tirsdag den 15. Februar 2004 kl. 19.15 i Indslev-

Taarup Forsamlingshus.

Klasser: Der spilles i A. B, C og D klassen, svarende ca. til:

+1800, +1600, +1300 & +1000

Holdstørrelse: 6 spillere på hvert hold.

Partier: Der spilles 2 runder med 45 minutters betænkningstid

til hver spiller.

Kaffepause: I pausen serveres kaffe med lagkage.

Pris: Kr. 50,- pr. hold.

Tilmelding: Andrew Velarde Tlf. 64 88 18 32

E-mail: velarde@privat.dk

Sidste frist: Søndag den 13. Februar 2004 kl. 20:00

Kom til en hyggelig aften i Indslev-Taarup forsamlingshus,

hvor ratingtal og præmier er sat i stald og et godt

parti skak og hyggeligt samvær er det overordnede mål.

Hvert hold medtager 3 sæt materialer.

33


FYNSMESTERSKABET EMT 2005

&

22. INDSLEV OPEN

Indslev Skakklub og Fyns Skak Union indbyder hermed til

den traditionelle koordinerede turnering, som i år også tæller

som individuelt Fynsmesterskab EMT.

Spillested: Indslev-Tårup Forsamlingshus.

Æblegyden 19, Indslev-Tårup, 5592 Ejby, tlf: 64 46 13 45

Spilledage: Tirsdage 8, 22, 29 marts & 5, 12, 19 og 26 april.

Alle dage fra 19:00 til ca. 24:00.

Spilletid: Øverste grupper 2 timer til 40 træk, og derefter ½ time + opsparet

tid til resten af partiet. Nederste grupper, 2 timer til hele partiet.

(Når deltagerfeltet er kendt, afgøres det hvilke grupper, der anvender

denne tid)

Klasser: Der spilles i 8-mands alle mod alle grupper. Nederste gruppe eventuelt

som Monradgruppe. Turneringen ELO-rates, hvis betingelserne

er til stede.

Kantine: Kantine med rimelige priser forefindes.

Præmier: Mester 1: 1.pr. 1.500,- 2.pr. 700,- 3. pr. 500

Mester 2: 1.pr. 800,- 2.pr. 500,- 3. pr. 300

Øvrige gr.: 1.pr. 500,- 2.pr. 300,- 3. pr. 200

Ved ligestilling deles pengepræmier. Titlen som Fynsmester

afgøres ved korrektion og kan kun vindes af en ”Fynbo”.

Præmierne i Mester 2 betinges af rating gennemsnit på min. 1900.

Indskud: 150 kr. seniorer. Pensionister og Juniorer 100 kr.

Tilmelding: Senest onsdag den 02.03 kl. 20:00 til Andrew Velarde,

Tlf. 64 88 18 32, e-mail: velarde@privat.dk.

Turneringsledere: Poul Jacobsen, Tlf. 63 44 00 16

E-mail: sales@skaksalg.dk

Arne Bech Madsen (backup TL) 64 42 32 18

Turneringskomite: Erik G. Andresen, Hans M. Pedersen, Erling B. Andersen

34


TÅRNET WEEKEND-EMT XVI

Skakklubben "Tårnet" Svendborg indbyder til 5-runders

koordineret weekend-EMT den 1. - 3. april 2005.

Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg.

Spilletider: Fredag kl. 19.00 - 24.00, lørdag og søndag

kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30

Betænkningstid: NB! 1½ time til 34 træk plus 1 time til resten.

Klasser: Der spilles i 6-mandsgrupper evt. suppleret

med en monradgruppe nederst.

Indskud: 120 kr.

Præmier: Nr. 1: 300 kr. Nr. 2: 200 kr.

Lokaleforhold: Der er rygeforbud indendørs på skolen.

Andre forhold: Der er spisesteder og overnatningsmulighed (vandrehjem)

5 minutters gang fra spillestedet.

Tilmelding: Senest fredag den 25/3 til Erling Bech Andersen,

tlf. 62 21 86 81, e-mail: easn@mail.tele.dk

eller på hjemmesiden: www.frankly.dk/taarnet

VEL MØDT I SVENDBORG!!!

35


Returadresse:

Poul Jacobsen

Brovangen 8,

5464 Brenderup

1. ASSENS mandag

Ib Cyrill Brix Juhl 64 71 57 47

2. FIBER tirsdag

Jan Svenssen 63 12 24 08

3. FREM, ODENSE mandag

Niels Erik Nielsen 66 14 76 74

4. FÅBORG mandag

Bjarne Lindenskov 62 61 81 74

5. GELSTED tirsdag

Jørgen Rasmussen 64 78 11 07

6. INDSLEV tirsdag

Andrew Velarde 64 88 18 32

7. KERTEMINDE tirsdag

Antero Rousku 65 34 21 50

8. KORUP-UBBERUD mandag

Henrik Hede Nielsen 66 18 63 68

9. LÆSEFORENINGEN torsdag

Jakob Grauslund 66 14 13 42

10. MIDDELFART mandag

Erling N. Hansen 64 41 23 55

11. MIDTFYN, RINGE mandag

Hans Peter Winter Hansen 62 67 13 31

12. NR. ÅBY JUNIOR torsdag

Arne Bech Madsen 64 42 32 18

13. NYBORG mandag

Erik G. Andresen 65 35 10 08

FYNSKE SKAKKLUBBER

36

14. ODENSE SKAKKLUB mandag

Ivar Dørup 22 98 34 76

Pensionistafdeling: onsdag

Keld Boysen 66 13 22 14

15. RUDKØBING mandag

Poul Eriksen 62 50 22 42

16. S.I.F., NYBORG torsdag

Lars Corneliussen 65 37 24 84

17. STRIB mandag

Kai Pettersen 64 40 63 33

18. SYDØSTFYN tirsdag

Niels Højgaard 62 25 11 01

19. SØHUS mandag

Peder Elkjær 65 94 30 03

20. SØNDERSØ tirsdag

Niels Justesen 64 82 19 76

21. SKAKKLUBBEN HØJFYN mandag

Morten Kingo Jensen 64 47 16 28

22. TÅRNET, SVENDBORG mandag

Jens Erik Pedersen 62 21 78 87

23. ULLERSLEV tirsdag

Knud Nielsen 65 35 22 88

24. VEJLE-ALLESTED tirsdag

Knud Pindstofte 65 90 14 47

25. ÅRSLEV mandag

Bent Hansen 66 17 12 03

FYNS SKAK UNIONS ADRESSER:

Forretningsudvalg:

Formand: E-mail: ega.mail@webspeed.dk

Erik G. Andresen Hybenvænget 9 5540 Ullerslev 65 35 10 08

Kasserer: Fax: 63 44 00 12 E-mail: kasserer@fsu-skak.dk

Poul Jacobsen Brovangen 8 5464 Brenderup 63 44 00 16

Sekretær: E-mail: hans.milter.pedersen@skolekom.dk

Hans Milter Pedersen Vestervoldgade 24, st. 5800 Nyborg 65 31 02 35

Menigt medlem: E-mail: nhc.fsu@image.dk

Niels Henrik Cappelen Blommegrenen 145,th 5220 Odense SØ 66 15 41 80

IT - ansvarlig: E-mail: Pierre@dahlnet.dk

Pierre Dahl Hverringevej 1, st. 3 5230 Odense M 66 11 35 05

Juniorleder: E-mail: skaanning32@hotmail.com

Kim Skaanning Klaregade 48 st. tv. 5000 Odense C 66 14 76 15

Suppleant: E-mail: juniorskak@fsu-skak.dk

Arne Bech Madsen Tennisvej 12 5580 Nørre Aaby 64 42 32 18

Fyns Skole Skak:

Formand:

John Dahlberg Skolevænget 4 5580 Nr. Åby 64 42 15 04

More magazines by this user
Similar magazines