Befolkningsundersøgelse - Verdens Bedste Nyheder

verdensbedstenyheder.dk

Befolkningsundersøgelse - Verdens Bedste Nyheder

1


Befolkningsundersøgelse

NGO
Forum


11.‐17.
september
20112


Fire
segmenter


1)
”Vundne”
er
A)
alle
dem,
der
allerede
er


medlem
af
en
u‐landsorganisa;on
(16
15
pct.)


2)
”MoAverede”
synes
det
er
C)
meget
vig;gt,
at


Danmark
er
førende
indenfor
u‐landsbistand,
og
D)


tror
i
en
eller
anden
grad
på,
at
der
sker
fremskridt


mht.
global
faDgdom
(1219
pct.)3)
”Mulige”
synes
det
er
C)
mindre
vig;gt,
at


Danmark
er
førende
indenfor
u‐landsbistand,
og


D)
tror
i
en
eller
anden
grad
på,
at
der
sker


fremskridt
mht.
global
faDgdom
(2732
pct.)


4)
”Tabte”
har
B)
et
dårligt
eller
meget
dårligt


overordnet
indtryk
af
u‐landsorganisa;onerne
og


D)
slet
ikke
tror
på
fremskridt
mht.
udryddelsen
af


global
faDgdom
(4533
pct.)50


45


40


35


30


25


20


15


10


5


0


11


16


15


20


12


19


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte


Andelen
af
mo+verede
og
mulige


respondenter
s+ger
hvorimod
der
er
et


fald
i
andelen
af
tabte
respondenter.32


27


32


2009
 2010
 2011


37


45


333


Ja


N

ej


FN’s
2015
Mål


Har
du
hørt
om
hørt
om
FN’s


2015
Mål?


12


16


18


21


0
 20
 40
 60
 80
 100


79


84


82


88


Sep.
2011


Dec.
2010


Sept.
2010


Dec.
2009


Hvad
tror
du,
at
FN's
2015
Mål
drejer
sig
om?


Det
 er
 en
 målsætning
 for


udviklingen
i
u‐lande
Det
er
en
standard
for
bekæmpelse


af
livss;lssygdomme
Det
 er
 en
 målsætning
 for


nedtrapning
af
atomkraQ

Det
 er
 en
 standard
 for,
 hvor
 høje


fabriksskorstene
skal
være


6


8


9


9


83


85


10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 904


Segmenterne
om
FN’s
2015
Mål


”Har
du
hørt
FN’s
2015
Mål?”


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 ALLE


Ja
 37% 19% 15% 10% 18%

Nej
 63% 81% 85% 90% 82%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


50%


45%


40%


35%


30%


25%


20%


15%


10%


5%


0%


45%


37%


Andel
der
har
hørt
om
2015
målene


38%


19%


18%


15%


10%
 10%


21%


18%


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 All


Ja
2010


Ja
2011Nej


Ja


5


VerdensBedsteNyheder

8


Har
du
hørt
om
VerdensBedste

Nyheder?


12


17


Sep.
2011


Dec.
2010


Sep.
2010


88


92


83


10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100


Tv
eller
radio


Avis


På
en
hjemmeside


I
MetroXpressPå
en
frugtpose


Facebook


På
gaden


Arbejde


Venner
eller
familie


Uden
på
et
DSB‐tog


Udenrigsministeriets
bygning
ved
Knippelsbro


I
DSB‐bladet
''Ud
og
se''


På
DSB
1.
klasse


I
en
frugtkurv
på
mit
arbejde


Andet


2,2


2,8


1,4


2,0


2,6


0,7


2,8


1,4


0,0


0,0


1,3


0,0


0,0


0,8


1,1


0,7


0,7


0,5


0,4


0,7


0,6


0,9


0,6


0,0


0,0


0,5


0,0


0,0


0,2


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


1,0


1,9


1,9


3,2


3,2


5,0


6,1


I
hvilken
forbindelse…?


9,0


0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 106


Segmenterne
om
VerdensBedsteNyheder

”Har
du
hørt
om
VerdensBedsteNyheder?”


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 ALLE


Ja
 20% 20% 12% 7% 12%

Nej
 80% 80% 88% 93% 88%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


35%


30%


25%


20%


15%


10%


5%


0%


Andel
der
har
hørt
om
verdens
bedste
nyheder


29%


32%


20%
 20%


17%


12%


8%
 7%


17%


13%


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 All


Ja
2010
 Ja
20117


VerdensBedsteNyheder

I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


Slet
ikke


Ved
ikke


I
hvilken
grad
synes
du,
at
VerdensBedsteNyheder
er
en
troværdig


kampagne?


1


1


7


7


11


15


16


23


24


27


10
 20
 30
 40
 50


36


36


45


50


Sep.
2011


Dec.
2010


Sep.
20108


Segmenterne
om
VerdensBedsteNyheder

”I
hvilken
grad
synes
du,
at
VerdensBedsteNyheder
er
en
troværdig
kampagne?”.


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 ALLE


I
høj
grad
 32% 36% 11% 8% 27%

I
nogen
grad
 52% 51% 66% 42% 50%

I
mindre
grad
 10% 3% 5% 17% 7%

Slet
ikke
 0% 0% 0% 4% 1%

Ved
ikke
 6% 10% 18% 29% 15%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


I
høj
+
nogen
grad
 84% 87% 76% 50% 69%

100%


80%


60%


40%


20%


0%


Andel
der
i
høj
eller
nogen
grad
mener
at


kampagnen
er
troværdig


84%
 84%


86%
 87%


76%


67%


50%


40%


77%


70%


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 All9


Opbakning
Al
u‐landsbistand


Meget
vig;gt


Mindre
vig;gt


Ikke
vig;gt


Ved
ikke


Hvor
vigAgt
er
det
for
dig,
at
Danmarker
førende
indenfor
ulandsbistandi
sammenligning
med
andre
lande?


3


2


2


23


22


26


28


33


35


41


43


41


0
 10
 20
 30
 40
 50


Ja


Nej


Er
du
medlem
af
enu‐landsorganisaAon
(f.eks.
Røde
Kors


eller
Folkekirkens
Nødhjælp)?


14


17


86


83


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100


Sep.
2011
 Sep.
2010
 Jan.
201010


Overflødig
U‐landsbistand?


”I
hvilken
grad
tror
du
på,
at
u‐landsbistand
en
dag
bliver
overflødigt?”


Vundne
 MoAverede
 Mulige
 Tabte
 All


I
høj
grad


 2%
 2%
 1%
 4%
 2%


I
nogen
grad
 8%
 9%
 8%
 7%
 8%


I
mindre
grad 25%
 28%
 29%
 19%
 25%


Slet
ikke 62%
 58%
 61%
 63%
 61%


Ved
ikke
 3%
 3%
 1%
 7%
 3%


Total
 100
 100
 100
 100
 100


I
høj
+
i
nogen
grad
 10%
 11%
 9%
 11%
 10%11


Hungersnød
i
Somalia


remskridtene i Afrika
 Vundne
 MoAverede
 Mulige
 Tabte
 All


A
siger:
Den
aktuelle
hungersnød
i
Somalia
viser,


at
det
generelt
går
langsomt
med
fremskridtene
i


Afrika


B
siger:
Selvom
der
er
hungersnød
i
Somalia
lige


nu,
sker
der
betydelige
fremskridt
andre
steder
i


Afrika


”Hvilket
udsagn
er
du
mest
enig
i?”


36% 37% 43% 50% 43%

56% 54% 45% 30% 43%

Ved
ikke
 8% 9% 12% 20% 14%

Total
 100
 100
 100
 100
 10012


I
nogen
grad


I
mindre
grad


I
hvilken
grad
tror
du
på,
at
der
sker
fremskridt…?


I
høj
grad


Slet
ikke


Ved
ikke


Mht.
udryddelsen
af
global
fabgdom?


3


4


1


3


3


1


19


16


15


24


25


23


50


52


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70


I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


Slet
ikke


Ved
ikke


60


I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


Slet
ikke


Ved
Ikke


Mht.
at
halvere
den
ekstreme


fabgdom
i
verden?


4


4


21


23


Mht.
at
løce
folk
ud
af
fabgdom


Sep.
2011
 Sep.
2010
 Jan.
2010


3


3


3


3


13


16


27


28


51


53


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60


48


10
 20
 30
 40
 50
 6013


I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


I
hvilken
grad
tror
du
på,
at
der
sker
fremskridt…?


Mht.
at
flere
kommer
i
skole
i
ulandene?


Slet
ikke


Ved
Ikke


3


3


2


2


13


16


27


24


58


55


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70


I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


Slet
ikke


Ved
Ikke


Mht.
rent
drikkevand
i
u‐landene?


3


2


5


4


15


13


27


30


51


52


0
 10
 20
 30
 40
 50
 6014


Fremskridt
i
U‐lande


”Danmark
har
i
50
år
støget
og
samarbejdet
med
u‐landene
‐
tror
du,
at
der
generelt
er
sket
fremskridt
i
u‐

landene
i
samme
periode?”


Vundne
 MoAverede
 Mulige
 Tabte
 All


I
høj
grad


 7% 10% 6% 1% 5%

I
nogen
grad
 57% 63% 45% 21% 42%

I
mindre
grad 34% 27% 50% 57% 45%

Slet
ikke 0% 0% 0% 15% 5%

Ved
ikke
 2% 0% 0% 5% 2%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


I
høj
+
i
nogen
grad
 64%
 73%
 51%
 22%
 47%15


Fremskridt
i
U‐lande


Udviklingen er gået meget fremad

Udviklingen er gået lidt fremad

”Hvordan
tror
du,
at
udviklingen
i
u‐landene
generelt
er
gået
de
sidste
20
år?”


Vundne
 MoAverede
 Mulige
 Tabte
 All


10% 12% 7% 3% 7%

79% 78% 80% 53% 71%

Udviklingen har stået stille 9% 7% 11% 31% 16%

Udviklingen er gået lidt tilbage

Udviklingen er gået meget tilbage

1% 2% 2% 5% 3%

0% 0% 0% 2% 1%

Ved ikke 1% 1% 0% 6% 3%

Total
 100
 100
 100
 100
 10016


Grunden
Al
fabgdom


”Hvorfor
tror
du,
at
der
er
faDgdom
i
u‐landene?
”


Korrup;on


Mangel
på
uddannelse


Overbefolkning


Mangel
på
demokra;


Klimaforhold


Naturkatastrofer


Ulige
handelsbe;ngelser


Landbrugsstøge
i
EU
og
USA


Mangel
på
evner


Koloni;dens
udbytning


Dovenskab


Andet
‐
notér:


Ved
ikke


1%


5%


11%


18%


17%


21%


40%


51%


51%


64%


70%


68%


83%


0%
 10%
 20%
 30%
 40%
 50%
 60%
 70%
 80%
 90%17


Ja


Nej


Ved
ikke


Nyder
det
noget…?


Tror
du
på,
at
det
en
dag
villykkes
at
udrydde
størstedelenaf
verdens
sult,
fabgdom
og
nød?


8


7


8


13


17


12


80


76


80


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90


I
høj
grad


I
nogen
grad


I
mindre
grad


I
hvilken
grad
tror
du
på,
at
danske


ulandsorganisaAoner
kan
forbedre


levevilkårene
for
verdens
fabgste?


Slet
ikke


Ved
ikke


1


1


1


4


8


6


8


8


13


37


37


35


40


50


50


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60


Sep.
2011
 Sep.
2010
 Jan.
2010


Folk
tror
ikke
på,
at
det
en
dag
vil
lykkes
at
udrydde
størstedelen
af
verdens
sult,
fa=gdom
og
nød
–


men
de
tror
dog
på,
at
u‐landsorganisa+oner
kan
forbedre
levevilkårene
for
verdens
fa=gste.18


Segmenternes
tro
på
forbedring


”Tror
du
på,
at
det
en
dag
vil
lykkes
at
udrydde
størstedelen
af
verdens
sult,
faDgdom
og
nød?”


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 ALLE


Ja
 22% 18% 10% 6% 12%

Nej
 69% 68% 84% 87% 80%

Ved
ikke
 10% 13% 6% 7% 8%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


40%


35%


30%


25%


20%


15%


10%


5%


0%


Andel
der
mener
at
det
vil
lykkes


38%
 37%


22%


18%


15%


10%


6%
 6%


17%


12%


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 All


Ja
2010
 Ja
201119


Segmenterne
tro
på
forbedring


”I
hvilken
grad
tror
du
på,
at
danske
u‐landsorganisa;oner
kan
forbedre
levevilkårene
for
verdens
faDgste?”


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 ALLE


I
høj
grad
 18% 26% 10% 4% 12%

I
nogen
grad
 58% 59% 47% 25% 44%

I
mindre
grad
 23% 14% 42% 50% 36%

Slet
ikke
 0% 2% 1% 19% 7%

Ved
ikke
 1% 0% 0% 2% 1%

Total
 100
 100
 100
 100
 100


I
høj
+
nogen
grad
 76%
 85%
 57%
 29%
 56%


100%


80%


60%


40%


20%


0%


Andel
der
i
høj
eller
nogen
grad
mener
at


danske
u‐landsorganisaAoner
kan
forbedre


livevilkår


82%


76%


92%


85%


69%


57%


36%


28%


58%
 56%


Vundne
 Mo;verede
 Mulige
 Tabte
 All20


Indtryk
af
og
viden
om
u‐landsorganisaAonerne


Hvad
er
dit
overordnede
indtryk
af


de
danske
ulandsorganisaAoner?


Meget
god


Godt


Hverken
god
eller
dårlig


Dårlig


Meget
dårlig


Ved
ikke


4


3


3


3


1


2


7


7


9


9


9


10


32


33


36


40


45


46


0
 10
 20
 30
 40
 50


Hverken
god
eller
dårlig


Hvordan
vil
du
bedømme
din
egenviden
om
ulandsorganisaAonerne
arbejde?


Meget
god


Folk
har
gennemgående
et
posi+vt
indtryk
af
u‐landsorganisa+onerne
–
også
selvom
det
kun
er
1


ud
af
4,
der
har
en
god
eller
meget
god
viden
om
deres
arbejde.


Dårlig


Meget
dårlig


Ved
ikke


1


3


2


5


3


2


2


0


1


13


20


21


17


Sep.
2011
 Sep.
2010
 Jan.
2010


God


18


21


54


59


58


0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 7021


Kontakt


Jakob
Rathlev


E‐mail: 
jr@epinion.dk


Telefon: 
+45
4188
7304


More magazines by this user
Similar magazines