Statusrapport 2 - 1. kvartal 2010 - Aarhus.dk

aarhus.dk

Statusrapport 2 - 1. kvartal 2010 - Aarhus.dk

sion hver måned. Det er så blevet aftalt med deres økonomiske sagsbehandler, at der bliver overført

et beløb hver måned til klinikken. Teamet har talt om muligheden for at forsøge, at iværksætte en

sådan afdragsordning for flere af de socialt udsatte der har ubetalte tandlægeregninger. Det kræver

dog, at både den pågældende patient og dennes økonomiske sagsbehandler er indforstået hermed.

5.5 Den nødvendige behandling

Nogle sagsbehandlere har den opfattelse, at det altid er den nødvendige behandling der bliver fore-

taget på socialmedicinsk tandklinik uden dyre løsninger. Hvis overslaget er lavet af en privatprakti-

serende tandlæge kigger de fleste sagsbehandlere lidt mere indgående på hvad der skal laves og på

hvor meget det koster. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes tandlægekonsulenten i Århus Kommune der

så vurderer overslaget. I nogle afdelinger foretager de, som udgangspunkt, altid en lempelig be-

hovsvurdering når der bliver søgt om støtte til tandlægeregninger fra socialmedicinsk tandklinik.

Det betyder dog ikke at dem der søger altid får hjælp, men blot at der bliver set lempeligt på deres

økonomi ved en trangsvurdering. Eksempelvis vil en telefonregning kunne tælle med i vurderingen.

5.6. Møde med en repræsentant fra ydelsesafdelingen

Da meget afhænger af en individuel vurdering er det selvfølgelig umuligt at sikre en fuldstændig

ensartethed i behandlingen af ansøgninger. Ud fra de nuværende erfaringer er det dog tandplejetea-

mets oplevelse, at lovgivningen og henstillingen til at foretage en lempelig behovsvurdering bliver

tolket og anvendt meget individuelt. Grundet ovenstående ønsker teamet at holde et møde med en

chef fra ydelsescenteret der har ansvar for området. Jeg har talt i telefon med Anna Marie Mikkel-

sen der er ydelseschef. Hun har foreslået, at der afholdes et specifikt møde med fokus på økonomi.

På den måde kan vi gå konkret til værks og få fokus på eventuelle problemstillinger. Det er aftalt at

der fremsendes materiale om hvad tandplejeteamet oplever i relation til de økonomiske aspekter. Så

vil hun forsøge at finde en leder der har ansvar for det pågældende område. På den måde kan mødet

gøres fokuseret og målrettet mod at finde en løsning på de problematikker vi oplever i relation til

økonomi.

Århus Kommune • Social- og Beskæftigelsesforvaltningen • Center Basen

17

More magazines by this user
Similar magazines