ATEX Fokus nr. 3

atexfokus.dk

ATEX Fokus nr. 3

Det Norske Veritas (DNV) leverer tredjepartsverifi kation til den danske off shorebranche.

DNV:

Off shorebranchens

tekniske revisor

TEKST: JOURNALIST SUSANNE DENCKER OG ATEX-KONSULENT

PER KRAGH

- Teknisk revision? Country manager Jørgen Traun smager lidt på

forslaget. – Ja, det kan man vel egentlig godt kalde det, vi gør.

Den statsautoriserede revisor laver en påt påtegning på årsregnska-

bet til virksomheden, når det er fundet i orden. DNV udsteder udstede

certifi kater til operatøren på, at et design, et udstyr eller en installation

er fundet i overensstemmelse med lovgivningen.

24 ATEX FOKUS

Foto: Lars Sundshøj/DONG

Arbejdsgangen

I princippet er arbejdsgangen omkring verifi ceringen ens, uanset

om operatørens projekt er at bygge en ny platform, eller om

man planlægger en ny separationsbeholder.

Claus Ingemann Nielsen er gruppeleder i DNV’s el- og instrumenteringsafdeling.

Han forklarer:

- Operatøren kontakter os med en certifi kationspakke. Pakken

indeholder beskrivelsen beskriv af projektet – hvordan man teknologisk

set har tænkt sig at nå målet.

DNV gennemgår pakken i forhold til, om designet er i overens

stemmelse med gældende lov. Hvis ikke returneres den med en

beskrivelse af, hvor det er, at lovgivningen ikke er overholdt.

- Og DNV rådgiver kun om lovgivning, paragraff er og fortolkningerninger

ved at referere til standarder og anden litteratur. DNV

blander sig under ingen omstændigheder i de tekniske løsnin-

More magazines by this user
Similar magazines