Nr.33 - Bjerringbro Gymnasium

bjerringbro.gym.dk

Nr.33 - Bjerringbro Gymnasium

www.bjerringbro-gym.dk

1 2

Birk Laursen bogtryk & offset • 86 62 88 77

Nyt om skolen

Nr. 33 · Forår 2008


Bladet udkommer 2 gange årligt.

Næste nummer udkommer efteråret 2008.

Indlæg om alt vedrørende Bjerringbro

Gymnasium modtages gerne.

Send dit bidrag til:

Bjerringbro Gymnasium

P.E. Eriksens Vej 2

8850 Bjerringbro

Tlf. 8668 3600

Fax. 8668 0636

E-mail: bg@bggym.dk

Hjemmeside: www.bjerringbro-gym.dk

Nyt om Skolens redaktion:

Rikke Christensen

Mogens Ebbesen Nielsen

Claus Kjeldsen

Britta Larsen

NYT OM SKOLEN NR. 33 Foråret 2008!

Indholdsfortegnelse

Forord af Rektor Finn Rasmussen ................3

Forårskoncerten.............................................4

2g-årgangen i København .............................6

Comeniusrejse til Syditalien .........................9

Ny kollega – Inge Louring..........................11

Billed-collage af PROM .............................12

Personalebilleder.........................................14

Kalender for efteråret 2008.........................19

Lige nu er alle eleverne i gang med at øve sig til

en af årets helt store begivenheder – forårskoncerten.

Der er lavet et stort og omfangsrigt program,

som de 600 tilhørere, der plejer at møde op,

kan glæde sig til. Ved samme lejlighed er der fernisering

af billedkunstelevernes forårsudstilling.

Det er vidunderligt og dejligt livsbekræftende at

lytte til den glade musik og studere de smukke

kunstværker over alt på skolen. Skolen udbød til

de kommende elever et nyt kunstnerisk fag –

mediefag. Det har ca. 30 af de nye elever valgt, så

måske kan vi næste år divertere med et forårsarrangement,

hvor alle tre kreative fag bidrager. Til

august starter 106 nye elever på skolen. Dermed

bliver vi over 300 elever – det største antal siden

midten af halvfemserne. De er fordelt i 15 klasser

– og flere er der ikke plads til! Det glæder vi os

naturligvis over – og vi glæder os til at byde de

nye elever velkommen i vores skolefællesskab.

Det største, der sker lige nu, er skolens arbejde

med værdigrundlag og målsætninger. Skolebestyrelsen

bad om en plan for initiativer for perioden

frem til sommeren 2010. Et udvalg med fire elever,

fire lærere og to ledelsesrepræsentanter har

udarbejdet et forslag til værdiggrundlag, målsætninger

og handleplaner. Det er i øjeblikket til

høring i pædagogisk råd og i elevrådet. Skolebestyrelsen

tager stilling til udvalgets udspil og de

to råds kommentarer på sit møde den 4. juni

2008. Udspillet ser således ud:

Værdigrundlaget for

Bjerringbro Gymnasium

Bjerringbro Gymnasium vil vi løbende udvikle

gymnasieuddannelse og skabe god undervisning.

Vi prioriterer derfor et levende og frugtbart

undervisningsmiljø og arbejder løbende på at

styrke den enkeltes rolle i skolefællesskabet og

den enkeltes bidrag til undervisningen. Vigtige

elementer i denne proces er at tydeliggøre undervisningens

mål og krav, at styrke og udvikle elevindflydelse

og ansvar samt skabe et socialt miljø

med nærhed og tolerance. Vi møder verden

omkring os med åbenhed, interesse og kritisk

sans. Vi arbejder bevidst med gymnasiets placering

i samfundet både lokalt og globalt.

2 3

Målsætninger:

• Eleven i centrum

• Fokus på naturvidenskab

• Åbenhed i forhold til omverdenen

Handleplaner:

• Eleven i centrum:

· Gennemførelse af gymnasieforløbet

· Udvikling af mentorordning

· Videreudvikling af lektiecafe og – hjælp

· Bedre vejledning om studieretningsvalg

· Nytænkning af fagenes placering i gymnasieforløbet

· Bedre information fra administrationen

· Øget elevinddragelse i skolens udvalg

· Styrkelse af biblioteksfunktionen

· Revision af alkohol- og rusmiddelpolitik

• Fokus på naturvidenskab:

· Naturvidenskabsfestival for 5. klasser

· Arrangementer for egne elever i naturvidenskabsfestivalen

· Besøgsordning med eksperimentelle øvelser

for 8.-9. klasser

· Løbende samarbejde med Naturvidenskabernes

hus

· Sundhed i naturvidenskabelige fag

· Foulum-projekt

· Særlige arrangementer: Forskningens

døgn, Georg Mohr mv.

• Åbenhed i forhold til omverdenen:

· Internationalt samarbejde og globalisering

– herunder udvekslingsrejser

· Elev-, lærer- og administrativt samarbejde

mellem Bjerringbro Gymnasium, Viborg

Gymnasium og HF og Viborg Katedralskole

· Erhvervsklassen

· Håndbold-college

· Andre mulige samarbejdspartnere:

Musikskole, Nørgaards

Højskole, Bjerringbro

Kirke og Folkeuniversitetet

God sommer!

Finn Rasmussen


Bjerringbro Gymnasiums forårskoncert er nu

kommet et par dage på afstand, og alligevel

sidder jeg med en fornemmelse af, at der ikke

er noget stort behov for at gå i byen og høre

musik i den nærmeste fremtid - min lyst blev

så rigeligt styret torsdag aften.

Under temaet ”Soundtracks” blev vi ført gennem

mange musikalske genre, mest gennem

musik, som har været anvendt i film. Således

blev vi gjort bekendt med hvilke tre James

Bond melodier, der er de bedste. De blev

fremført af skolens kor mens resten af programmet

var helliget solister, hold eller 1.g

klasser. På grund af gymnasiereformens

4

reduktion af musikundervisningen i 1.g var

antallet af optrædende 1.g klasser mindre,

men det gav til gengæld plads til flere solister,

som blev fint støttet af forskellige orkestre.

I det hele taget var det en fin aften, krea-holdet

havde gjort et flot stykke arbejde med at

udsmykke scenen og hallen i øvrigt, med figurer

kendt fra landets biografer, fx Mickey

Mouse, Chaplin og Norma Jean (hvem er

hun?). Scenebaggrunden signalerede i den

grad, at aftenen drejede sig om musik, og at

det musikalske skriftsprog er noder. I år havde

skolen engageret en professionel lydmand

med det resultat, at lyden aldrig før har været

så fint afstemt og uden udfald. Det samlede

indtryk af koncerten kom derfor til at stå

meget stærkt.

Ingen nævnt, ingen glemt er vist den bedste

måde at fremhæve de unge kunstneres præstationer

på. Alle gjorde en stor indsats på de

niveauer, de nu er på. Nogle har selvfølgelig

en stor erfaring, mens andre er mindre øvede.

Årets forårskoncert

Det betød, at vi som tilhørere fik en cocktail af

mange genre, bla. svære gamle jazznumre,

som blev fremført med en indlevelse, så man

skulle tro, at eleverne havde levet i den tid,

hvor den musik var det hotteste. Til gengæld

blev der også leveret moderne rockmusik med

en energi og harmonier, som Kai Normann

Andersen næppe ville nikke genkendende til.

De fleste sange var dog moderne popmusik,

og tro mig, flere af indslagene kunne godt

gøre sig i X-faktor. Som god gammel gymnast

må jeg dog indrømme, at jeg foretrækker BG’s

forårskoncert frem for X-faktorkonceptet. Det

vigtigste er at deltage, ikke at vinde!

Derfor blev det et brag af en koncert, fuld af

vindere, som i den grad brændte for at vise,

hvad de havde nået med deres musik. Det hele

blev bundet sammen af nogle ihærdige konferenciers,

som vist også nåede at få opfundet

hjulet midt i det hele!

I pausen solgte Bjerringbro Gymnasiums Venner

øl og vand i kantinen, hvor publikum sam-

5

tidig kunne se en mindre udstilling af hvad

billedkunsteleverne havde nået. Med den tid

de havde til rådighed, var det også godt gået.

Ved en sådan begivenhed som forårskoncerten

med omkring 600 tilskuere, er der selvfølgelig

en hel række personer, som arbejder mere i det

skjulte; jeg hilste fx på et par pedeller og nogle

musiklærere efter koncerten, som bar tydeligt

præg af, at være godt og grundigt brugte!

Alt i alt en stor kulturel aften på BG, og den

sluttede selvfølgelig med temaet fra Casablanca:

”As Time Goes By”. Anderledes kunne det

ikke være – godt gået alle sammen, og en stor

tak fra os, som bare kom, oplevede og gik, da

det var slut.

Bent Rasmussen, en ydmyg lærer


2g årgangen i København

2 dage i marts var hele 2g årgangen traditionen

tro på ekskursion til København. Turen er

en studieretningstur hvilket betyder at klasserne

primært er optaget af aktiviteter arrangeret

i tilknytning til de fag som eleverne har i studieretningen

på A eller B- niveau. Turen har

også et almenkulturelt fokus, hvor nogle af de

mange kulturtilbud som København tilbyder,

udnyttes.

2a i København

Da Arne første gang fortalte vores klasse hvilke

steder han havde planlagt vi skulle besøge

i København, lød der ikke de vilde jubelråb. Vi

skulle på H.C. Ørsted til et foredrag om iskerner

og klima. Derefter var planen at vi skulle

studere iskrystaller nedfrosset på forskellig

vis, samt forskellige gassers evne til at absorbere

lys. Afslutningsvis skulle vi en tur til

Risø forskningscenter til et foredrag, også om

klima. Ærligt talt havde jeg ikke de store forventninger

til dette program, men med vores

klasse kunne turen umuligt blive kedelig! Dog

skulle det vise sig at blive nogle spændende

besøg, der tydeligt klargjorde uenighederne

om hvad klimaændringerne skyldes. På HC

Ørsted hørte vi, at temperatursvingningerne

mange år tilbage kan måles i isen, og at de

ændringer der sker nu, langt hen af vejen er en

naturlig udvikling. På Risø gjorde foredragsholderen

derimod et stort nummer ud af at forklare

at den menneskeskabte CO2 giver katastrofale

konsekvenser. Uanset hvad klimaændringerne

er forårsaget af står verdens befolkning

overfor en stor udfordring, og vi er nu

bedre klædt på til at deltage i debatten.

Rebecca 2a

2b i København

På vores rundtur i København og dens omegn,

oplevede vi mange forskellige og spændende

ting. Det hele startede med en gigantisk

byrundtur, hvor hele det gamle Københavns

bymidte blev gået tyndt anført af vores guide

og biologi lærer Britta.

De følgende dage bød på forsøg med skimmelsvampe

på DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

og et indblik i de store udnyttelsesmuligheder

der er med skimmelsvampe i bioteknologien.

På Det Farmaceutiske Fakultet

fik vi et foredrag om EPO’s indvirkning på

kroppen, hørte om farmaceut uddannelsen fra

en studerende der også viste os rundt på stedet.

Vi var på gåtur i Botanisk Have og der

blev selvfølgelig også tid til at komme ud på

egen hånd idet muntre Københavnske bymiljø.

Herudover kunne man valgfrit vælge om

man ville se Nationalmuseet, Statens museum

for kunst eller Glyptoteket på den måde fik vi

også lidt kulturelt ud af det. Turen til København

var en god tur både fagligt, socialt og

kulturelt og vi i 2.b ser frem til Oxfordturen.

2c i København

Mens en stor bredskuldret vagt står og ånder

en flok 2c’er - som gør grin af en sikkerhedsplanche

- ned i nakken, er resten af klassen

ved at smide overtøj og bælter, for at få

adgang til folketinget.

På den anden side af metaldetektorene og glasvægen

venter Johanne Schmidt-Nielsen fra

Enhedslisten, som planter et stort klistermærke

med GÆST på hver og en.

Turen går nu rundt på Christiansborg, hvor

6 7

Johanne med sine rappe spørgsmål åbner elevernes

øje op for alle salenes finurligheder og

politisk provokerende udsmykning. Samtidigt

påpeger hun, at samtlige portrætter som hænger

på Borgen forestiller mænd.

Senere hen i besøget fortæller Johanne, som et

led i klassens forløb om dansk politik og valget

2007, om hendes politiske karriere samt

om, hvordan hun selv endte hos Enhedslisten.

Hendes feministiske og politiske standpunkter

viser sig tydeligt i for af små sidebemærkninger

som ”Amarni Anders”, samtidigt med

også lige situationen med Kofod bliver vendt.

En hurtig frokost og fire busstop senere står vi

foran elefanterne som vogter indgangen til

Carlsbergs Besøg Center. Det er nu meningen

at eleverne skal bruge udstillingerne om Carlsbergs

økonomi og især situationen om

opkøbet af Scottish & Newcastle til forløbet

dansk økonomis status og fremtid, men det

viser sig, at det klart er de gratis kolde øl som

venter for enden af udstillingerne, som er mest

eftertragtet.


2d i København

Efter en lang onsdag med rejse til og rundvisning

i København samt senere hygge, stod vi

op torsdag morgen på hotel Ansgar med masser

af forventning til dagens program. Vi i 2.d

satte på gå-ben kurs mod Christiansborg med

vores private tour-guide Louise. Da vi ankom

til Christiansborg blev vi mødt af synet af SF’s

fremstormende partiformand Villy Søvndahl,

som stod og nød sin pibe, og allerede der steg

humøret og forventningerne et par grader

mere. Da vi endelig kom ind efter et længere

sikkerhedstjek, fik vi en detaljeret rundvisning

af socialdemokraten Jens Christian Lund.

Dette inkluderede et kort hvil i folketingssalen,

og herefter stod den på middagsmad på

diverse restauranter og burgerbarer. Derefter

begyndte vores rundtur i Christian d. 4.’s

København med elevforedrag om de forskellige

bygninger, som vi på vores vandretur kom

forbi; kort kan nævnes Børsen, Rundetårn,

Rosenborg, en kort fortælling om Christian d.

4.’s heftige kærlighedsliv osv. Da dagen var

omme, og vi trygt lå i vores senge, kunne vi

tænke tilbage på en dag, der havde givet mange

minder, skabt stærkt fællesskab og frem for

alt meget ømme fødder.

Helle og Bitten 2.d

8

2e i København

Torsdag den 27 fra morgenen af, tog os fra 2.e

til Niels Bohr Instituttet(NBI) hvor vi først

hørte et foredrag af Christian Holst Christensen,

om standardmodellen. Christian Holst

Christensen er med i et forskningsprojekt på

Cern i Schweiz, hvor han arbejder på projektet

”ALICE”, der er et eksperiment, der bruges i

forskningen af universets fundamentale fysiske

kræfter ved at studere sammenstød mellem

bly-atomkerner. Efter foredraget fik vi en

rundvisning på, og historier om instituttet.

Efter besøget på NBI tog vi på DTU for at

høre om den nyeste satsning med at lave fjernsyn

om forskningen for at skabe en kobling

mellem den videnskabelige verden og den

normale borger.

Til sidst torsdag, var turen kommer til et besøg

hos Dansk Industri. Her hørte vi om Kina.

Både om den økonomiske og teknologiske

udvikling samt den politiske og menneskelige

udvikling i landet.

Fredag den 28 var vi inden den endelige hjemtur

på Risø i Roskilde.

Simeon og Mathias 2e

Comeniustur til Soverato, Italien

Syv 2.g-elever, Andreas, Mathias, Troels,

Rune, Kia, Sabrina og Maja, var så heldige at

få en spændende rejse til Syditalien. Her skulle

vi nyde varmen og opleve den italienske

kultur sammen med vores dejlige lærere Britta,

Dorthe og Mogens. For at få en større indsigt

i syditalienernes liv blev vi hver især indlogeret

ved en italiensk familie.

På vores rejse dertil havde vi nogle timer i

Rom. Fødselaren Mogens udnyttede disse

timer til at give os en meget lang, guidet tur

rundt i den fantastiske by, hvor vi blandt andet

så Colosseum, triumfbuer, kirker, pladser og

meget mere. Vi afsluttede aftenen i Rom på en

hyggelig restaurant hvor Mogens bød os alle

på fødselsdagsdessert, og som tak sang vi en

smuk fødselsdagssang hvilket gav stor

opmærksomhed inde på restauranten.

9

Efter en lang og hård nat med nattog ned igennem

Italien ankom vi endelig efter 24 timers

rejse, trætte og udmattede til skolen i Soverato.

Vi blev budt velkommen med kram og

kindkys af to italienske lærere. Efter en kort

opfriskning på badeværelset blev vi inviteret

på café hvor vi fik serveret søde kager og

stærk kaffe. Nu var vi parate til at møde de italienske

og tyske elever. Vi mødte dem på skolens

parkeringsplads hvor hele skolens elever

var samlet i et virvar af bolde og meget høje

råb. På grund af vores lyse hud, lyse hår og

lange ben fik vi alle meget stor opmærksomhed

fra den store flok af små og sorthårede italienere.

Alle eleverne fra comenius-projektet

gik en tur rundt i den lille by Soverato hvor

opmærksomheden fra forbipasserende ikke

blev mindre. Rundturen sluttede på stranden

hvor de tyske og danske elever nød solen, var-


men og den smukke udsigt mens italienerne

rystede på hovedet og lynede deres dunjakker.

Så var det tid til at skilles, nogle to hjem til

deres italienske familier for at spise frokost

mens andre spiste pizza i Soverato. Da den 3

timer lange frokost pause var ovre mødtes vi

på skolen for at fremlægge vores vinderprojekter.

Dette gik hurtigt og smertefrit på trods

af at det foregik i en kæmpe konferencesal

med to lokale tv-stationer og den lokale avis

som tilskuere. Efter en lang dag med mange

oplevelser og nye indtryk tog vi hver især

hjem til de italienske familier og fik en kæmpe

stor og lækker aftensmad. Mætte, trætte og

tilfredse kravlede vi ned under tæpperne og

fik en lang og tiltrængt nattesøvn.

I de følgende dage var der mange spændende

og sjove ting på programmet. Vi var blandt

andet på bustur rundt for at besøge nogle gamle

byer, her så vi smukke bygninger, flotte

udsigter og vi fik købt lidt lækker is og souvenirs.

Om aftenen mødtes vi i byen hvor vi

fik pizza og øl med efterfølgende is, og at par

af os stod endda på skøjter på en opstillet bane

midt i Soverato. En sådan skøjtetur er noget

10

helt specielt for italienerne. Der blev også tid

til en tur til stranden, hvor vi spillede fodbold

og badede i det azurblå hav. Italienernes

manglende engelskkundskaber gjorde kommunikationen

til en stor udfordring, men det

bremsede os ikke i at hygge os og i at have det

sjovt sammen.

Efter nogle oplevelsesrige dage var det svært

at sige farvel til vores nye venner og det dejlige

land med det skønne vejr, men det skulle

gøres. Vi tog afsked med kindkys og kram på

bedste italienske vis. Solbrændte og triste satte

vi os ind i bussen og forberedte os på en

meget lang rejse hjem til kolde Danmark.

Denne tur har givet os meget. Ikke nok med at

vi har fået en stor flok italienske venner, men

vi har også lært meget om den italienske kultur.

Det italienske folk er meget venlige og

imødekommende, deres mentalitet gør dem til

at af de venligste folk i verden. Vi er taknemmelige

for at vi fik chancen for at opleve alt

dette, og vi håber at vi snart kan rejse tilbage

dertil.

Maja og Sabrina 2b

Adresseforandring

Hvis du skifter bopæl, skal du straks give

besked herom til skolens sekretær.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget tager sig af spørgsmål som

temadage, fester, fællestimer og fællesarrangementer

i det hele taget. Desuden af skolens miljø,

udsmykning og forhold omkring kantinen.

Udvalget består af 3 lærere, 1 elev pr. årgang

og 2 elever fra elevrådet.

Bestyrelse

Se nærmere på www.bjerringbro-gym.dk

Bjerringbro Gymnasiums Venner.

BGV er en støtteforening, hvis midler bruges

til tilskud til særligt trængende elever i forbindelse

med studierejser, til kulturelle arrangementer

på gymnasiet og til roser og et antal

legater til årets studenter. Legaterne uddeles

til elever, som har gjort en særlig indsats for

kammerater og skole.

Brugerbetaling

Kopier til undervisningen er gratis for eleverne.

De fleste bøger udlånes gratis - dog skal

alle elever selv betale:

• Lommeregner

• Nudansk ordbog/retskrivningsordbog

• Ordbøger til engelsk og 2. fremmedsprog

• Papir m.v.

(afvent skolens anvisninger v. skolestart).

Café Libido

Er elevernes egen café, hvor der afholdes små

og store arrangementer med både lokale BGtalenter

og landskendte kunstnere.

Caféudvalget består af en repræsentant fra

hver klasse, og caféen holder åbent en fredag

efter skoletid hver måned.

BG-INFO 2008/2009

Dørene låses

Kl. 16,00 går pedellen en runde i skolebygningerne

for at sikre sig, at alle døre er aflåst.

Eksaminer og årsprøver.

Se under ”Karaktergivning”. I øvrigt henvises til

skolens hjemmeside: www.bjerringbro-gym.dk

Ekskursioner og studierejser.

Alle skolens elever vil i løbet af gymnasietiden

opleve et antal ekskursioner af en dags

varighed, en flerdags ekskursion i 2.g af to-tre

dages varighed (fortrinsvis København) eller

en udvekslingsrejse samt en studierejse i 3.g

og en totalskolerejse til Bruxelles, som foregår

hvert 3. år. Alle ekskursioner og studierejser

tager udgangspunkt i et eller flere fag,

således at det er faglige og pædagogiske hensyn,

der er styrende for valg af rejsemål.

Der er af gymnasiets bestyrelse fastsat et maksimum-beløb

på 5.100 kr.(2005-prisniveau)

for elevens udgifter i forbindelse med alle ekskursioner

og rejser i løbet af de 3 gymnasieår.

De elever, som starter i 1.g august 2008 skal

på totalskolerejse forår 2009. Rejsens pris er

ca. 1.200 kr.. Depositum (ca. 600 kr.)

opkræves okt. 08. I skoleåret 2009/10 betales

ca. 700 kr. for en flerdags-ekskursion og i

skoleåret 2010/11 betales ca. 3.500 kr. for en

studierejse til udlandet. Gymnasiets rejseregler

findes på: www.bjerringbro-gym.dk.

Elevråd

På et stormøde i begyndelsen af september

vælger eleverne 15 repræsentanter til elevrådet.

Her diskuterer man også arbejdsopgaverne

for det kommende år.

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen

med 2 personer, i aktivitetsudvalget med 2

personer, i pædagogisk udvalg med 3 personer

ligesom også 2 fra elevrådet deltager i

pædagogisk råds møder.

Elevrådet holder møde ca. 1 gang om ugen.


Ferieplan for skoleåret 2007/2008

Start efter sommerferie: tirsdag d. 12/8

Efterårsferie (begge dage inkl.):

Mandag d. 13/10 - fredag d. 17/10

Juleferie (begge dage inkl..):

Fredag d. 21/12 - fredag d. 2/1

Vinterferie

Mandag d. 9/2 - fredag d. 13/2

Påskeferie:

Mandag d. 6/4 - mandag d. 13/4

St. Bededag:

Fredag d. 8/5

Kr. Himmelfartsferie:

Torsdag d. 21/5 – fredag d. 22/5

2. pinsedag:

Mandag d. 1/6

Dimission:

Fredag d. 26/6

Forsikringer

Skolen henstiller til dig, at du (evt. gennem dine

forældre.) sørger for at være ansvars-, ulykkesog

tyveriforsikret. Det kan ikke undgås, at der på

skolen sker uheld, og den der er årsag til det er

ansvarlig. Det kan desværre heller ikke undgås,

at der sker tyverier, da der er fri adgang til skolen

i undervisningstiden. Skolen dækker ikke tab

som følge af tyveri - heller ikke, når det drejer sig

om cykler og knallerter, som står i cykelskurene

eller på terrænet. Her må du selv sørge for lås og

forsikring. Skolen henstiller til dig, at du - hvis du

en dag har større beløb eller kostbare ting med i

skole - ikke lader dem ligge i garderoben. Skolens

kontor tager altid gerne imod penge og ting

til opbevaring, til du går hjem.

Forsømmelser og fravær

Der er pligt til at møde til undervisningen og til

at aflevere skriftlige opgaver. Tilsidesættelse af

denne pligt kan medføre, at du ikke kan gå op

til studentereksamen på samme vilkår som de

øvrige elever. Reglen om særlige vilkår gælder

også afsluttende fag efter 1. og 2.g.

Læreren fører i hver time regnskab med, hvem

der er fraværende. Du skal selv angive årsag til

fravær i skolens elektroniske fraværssystem.

Er du fraværende i mere end 3 dage, bør rektor

dog underrettes om årsagen hertil.

Forældremøder (1g)

Der afholdes forældremøde for 1.g’s forældre

onsdag den 8/10 og forældrekonsultationer

for 1.a: 25/11, 1.b: 27/11, 1.c: 1/12 og 1.d: 3/1

mellem kl. 18.00 og 21.00.

Fritagelse for deltagelse i idræt

Ønsker du fritagelse for en længere periode,

skal skolen have en lægeerklæring. Udgiften

til lægeerklæringen afholdes af dig/dine

forældre.

Frivillige aktiviteter

Ud over den daglige skemalagte undervisning

tilbydes forskellige frivillige aktiviteter. Her

er der mulighed for at være sammen om noget

på tværs af klasse- og holdopdeling og med

mindre hensyntagen til lærer- elevopdelingen.

Disse frivillige aktiviteter er i høj grad med til

at give skolen liv. Det drejer sig om idræt,

musik og billedkunst. Tilmelding finder sted

inden for de første 14 dage og er bindende.

Fronter

Skolens intranet Fronter bruges til kommunikation

mellem elever, lærere og administrationen.

Du er forpligtet til løbende at holde dig

orienteret på Fronter. Du bliver introduceret

til Fronter i begyndelsen af skoleåret.

Fællestimer

I løbet af skoleåret afholdes 6 - 8 fællestimer

med foredrag, teater, musik m.m. Fællestimerne

planlægges af aktivitetsudvalget. Deltagelse

i fællestimer er obligatorisk.

Glemte sager

Værdigenstande, bøger, penge osv., som findes

af rengøringspersonale eller andre, afleveres

på kontoret. Her kan ejerne afhente dem -

i et 10-frikvarter.

Glemmer du noget i idrætsafdelingen, kan du

få tingene udleveret hos din idrætslærer eller

pedellen.

IT

Skolen har et trådløst netværk, der går det

muligt at bruge Internettet via egen bærbare

computer. Skolen råder over et antal computere,

som befinder sig i lokale 106 og studieområdet.

Eleverne har fri adgang til disse i skoletiden,

når lokalerne ikke bruges til undervisning.

I løbet af 1.g afholdes forskellige brugerkurser.

Datavejleder: Søren Kolte.

IT-medarbejder: Lars Christensen.

Kantinen

Kantinen er åben to gange om dagen: i 10-frikvarteret

for køb af kaffe, te, rundstykker, frugt

m.m. I frokostpausen er der desuden mulighed

for at købe varme retter, salat og brød.

Karaktergivning

Der gives standpunktskarakterer 3 gange i

hvert skoleår i november, februar og maj. Ved

karaktergivningen i maj er der tale om såkaldte

årskarakterer, dvs. en vurdering af elevens

standpunkt ved skoleårets slutning. Der afholdes

derefter årsprøver og eksaminer.

For at bestå studentereksamen kræves et gennemsnit

af samtlige karakterer er mindst 2,0.

Årskarakterer gives i alle fag. Årskarakterer i

fag, der afsluttes efter 1. eller 2.g indgår også

i studentereksamen.

Klasselærere/teamledere

Klasselærerens opgave er primært at styrke

den sociale dimension i klassen. Arbejdet

tager sigte på klassen som helhed, mens studievejlederens

virksomhed retter sig mod den

enkelte elev.

Desuden tager klasselæreren sig af en del

praktiske anliggender vedrørende klassen

(introduktionsdage, hyttetur, forældremødet,

rejseplaner m.m.). Klasselæreren er desuden

leder af klassens lærerteam.

Klasselærere 2008/2009:

1.a: Arne Andersen

1.b: Kaj Lindvig

1.c: Morten Caspersen

1.d: Finn Troldtoft Pedersen

2.a: Marianne Søby

2.b: Lene Hermansen

2.c: Birgit Rønne

2.d: Mette Rigtrup Haaning

2.e: Carl Otto Christiansen

3.a: Hans A. Petersen

3.b: Marianne Muurholm

3.c: Søren Kolte

3.d: Gitte H. Madsen

3.e: Dorthe Wolff

Kontoret

Har du et ærinde på kontoret, kan det ske mellem

kl. 8 og 14 - fortrinsvis i 10-frikvarteret.

Kopimaskiner

På pædagogisk værksted foregår al kopiering

på lærerens ansvar. Elever har normalt ingen

adgang til kopirummet. For at dække elevernes

behov for privat kopiering er der opstillet

en elevkopimaskine uden for pædagogisk

værksted. Til denne maskine kan man købe

kopikort på skolens kontor.

Lectio

Skolens elektroniske skema-, fraværs- og

karaktersystem. Rummer oplysninger om dit

ugeskema med evt. timeændringer. Det er i

Lectio du skal angive årsag til fravær samt her

dine standpunktskarakterer kan ses. Du bliver

introduceret til Lectio i begyndelsen af 1.g.

Lektiecafé

Lektiecaféen er et åbent tilbud om hjælp til

elever på alle niveauer, der ønsker en håndsrækning

med de skriftlige arbejder. I åbningstiden

kan man komme og sidde i fred med

sine lektier og så hidkalde hjælp, hvis/når der

er behov for det.

Lærerteam

Se under ”Klasselærere”.

Nyt om Skolen

Er BG’s kontakt mellem skole og forældre.

Bladet uddeles gratis to gange årligt og indeholder

stof om livet på skolen - såvel officielle

meddelelser som omtale af arrangementer

på skolen, ekskursioner eller studieture.

Bladet modtager gerne bidrag fra læserne.

Løbende information kan i øvrigt fås på vor

hjemmeside: www.bjerringbro-gym.dk


Oprydning og orden

Hovedregel: Forlad din plads på samme måde,

som du ønsker at indtage den: Affald lægges i

affaldskurve, kantinens borde ryddes efter

brug, flasker må ikke medbringes i klasselokalerne,

og stolene sættes op efter hver time.

Oprykning

En elev, der har mindst 2,0 i vægtet gennemsnit,

har krav på oprykning. Hvis gennemsnittet

er under 2,0 kan eleven nægtes oprykning.

Med vægtet gennemsnit forstås, at fag på Aniveau

tildeles vægten 2, fag på B-niveau

vægten 1,5 og fag på C-niveau vægten 1.

Psykologisk rådgivning

Varetages af klinisk psykolog Lisbeth Bendtsen.

Kontakten til psykologen kræver ingen

henvisning - og der foretages ingen registrering.

Snak evt. først med din studievejleder. Se

opslag om træffetid ved studievejlederkontoret.

Pædagogisk udvalg

Pædagogisk udvalg tager sig af spørgsmål

som vedrører undervisningen og undervisningsmiljøet

på gymnasiet i bred forstand. I

de senere år har udvalget arbejdet med emner

som skolens målsætning, undervisningsevaluering

og især gymnasiereformen. Udvalget

består af 3 elever, 3 lærere og 1 ledelsesrepræsentant.

Rektor

Rektor Finn Rasmussen træffes hver dag i

skoletiden.

Ringetider

1. time: kl. 7.55 - 8.40

2. - - 8.50 - 9.35

3. - - 9.50 - 10.35

4. - - 10.45 - 11.30

5. - - 11.55 - 12.40

6. - - 12.50 - 13.35

7. - - 13.40 - 14.25

Rygning

Rygning er forbudt på gymnasiet. Der må dog

ryges uden for på særligt indrettede steder.

Studie- og ordensregler

Se www.bjerringbro-gym.dk

Studievejledningen

Studievejledningen på gymnasiet består af

dels et tilbud om individuelle samtaler om

emner der berører elevens dagligdag på gymnasiet

og dels obligatoriske undervisningstimer

i emner, der er relevante for gennemførelsen

af studentereksamen f.eks. studieteknik,

studieretnings- og valgfagsorientering,

eksamensorientering osv..

Al vejledning om valg af videregående

uddannelse og erhverv varetages af Studievalg

Midt- og Vestjylland, Herning.

Elever som forlader gymnasiet i løbet af uddannelsen

bliver vejledt af Ungdommens Uddannelsesvejledning

i Viborg (UU-ViborgEgnen).

Studievejledere 2008/2009

Michael Christensen:

1.c - 1.d - 2.a - 2.b – 2.e - 3.c - 3.d

Mette Rigtrup Haaning:

1.a - 1.b – 1.e - 2.c - 2.d - 3.a – 3.b – 3.e

Undervisningsevaluering

Undervisningen skal evalueres løbende. Eleverne

har dermed mulighed for sammen med

faglæreren løbende at vurdere og justere undervisningen.

De nærmere regler for Bjerringbro

Gymnasiums evalueringspolitik findes på skolens

hjemmeside: www.bjerringbro-gym.dk.

Økonomiske støttemuligheder

Der henvises til nærmere orientering ved studievejlederne

vedr. Statens Uddannelsesstøtte.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget beskæftiger sig med gymnasiets

budget og holdes løbende orienteret

om skolens økonomiske situation.

Udvalget består af rektor, 2 lærere, 2 elever og

gymnasiets pedel.

Ny kollega – Inge Louring

11


12

PROM

13


Lektor

Arne Andersen (AA)

fysik/matematik/naturfag/astronomi

Solhvervsvej 14, 1.th.

8200 Århus N 86 16 46 61

Lektor

Bjarne Villads Larsen (BL)

samf./geografi/erhvervsøkonomi

Haslevangsvej 51

8210 Århus V 86 15 15 18

Lektor

Michael Christensen (Ch)

samfundsfag/historie

Stendalen 37

8850 Bjerringbro 26 23 39 55

SKOLENS PERSONALE

Lektor

Anne Ejsing (AE)

musik/historie

Trueholmvej 12

8381 Mundelstrup 86 24 30 43

Lektor

Bent Rasmussen (BR)

biologi/kemi

Hagenstrupparken 3

8860 Ulstrup 86 46 47 91

Lektor

Claus S. Kjeldsen (CK)

dansk/filosofi

Skrænten 9, Uggelbølle

8410 Rønde 86 16 50 19

Lektor

Hartmut F. Beeck (Be)

tysk/spansk

Ny Munkegade 4 B, 1.th.

8000 Århus C 86 13 87 47

Lektor

Carl Otto Christiansen (CC)

samfundsfag/historie

Amaliehøj 3

8543 Hornslet 86 99 53 17

Lektor

Doris Skovsted (DS)

musik/tysk

Doktor Larsens Vej 33

8370 Hadsten 86 98 03 80

Lektor

Dorthe Wolff (DW)

fransk/dansk

Thunøgade 24, 1.tv.

8000 Århus C 86 19 14 95

Lektor

Gitte Charlotte Madsen (GM)

musik/engelsk

Rolighedsvej 7, Skovby Nord

8464 Galten 29 72 95 76

Lektor

Hans Alstrup Petersen (HP)

dansk/filosofi/psykologi

Engholmvej 8, Mammen

8850 Bjerringbro 86 68 50 26

SKOLENS PERSONALE

Lektor

Finn Troldtoft Pedersen (FP)

fysik/matematik/naturfag

Søskrænten 54, Stavtrup

8260 Viby J 86 18 27 91

Lektor

Andersen Heidi (HA)

tysk/psykologi

Fuglebakken 28

8382 Hinnerup 86 16 93 62

Lektor

Jan Daugaard (JD)

dansk/religion

Hammelvej 173, Houlbjerg

8870 Langå 86 96 44 13

14 15

Rektor

Finn Rasmussen (FR)

dansk/engelsk

Vester Skibelundvej 1, Askov

6600 Vejen 75 36 16 66

Lektor

Henrik H. Mortensen (HM)

historie/oldtidskundskab

Gyvelvej 1

8850 Bjerringbro 86 68 03 45

Lektor

Krista J. Søndergaard (KS)

fransk/tysk

Nyvangsvej 2

8850 Bjerringbro 86 68 36 88


Lektor

Britta Larsen (La)

biologi/billedkunst

Lyngballevej 32

8471 Sabro 86 96 58 42

Lektor

Louise Wichmann Matthiessen (LM)

fransk/idræt

Enøvænget 44

8381 Mundelstrup 86 24 38 29

Lektor

Mogens Ebbesen Nielsen (MN)

historie/oldtidsk./religion

Bakkely 13

8850 Bjerringbro 86 68 42 26

SKOLENS PERSONALE

Lektor

Lene Hermansen (LH)

idræt/matematik

Hagenstrupparken 89

8860 Ulstrup 87 73 50 70

Lektor

Morten S. Caspersen (MC)

dansk/engelsk

Tværstien 1

8870 Langå 86 10 06 76

Lektor

Mette Rigtrup Haaning (MR)

musik/religion

Korshøjen 66

8240 Risskov 86 16 32 14

Lektor

Kaj Lindvig (Li)

dansk/fransk

Nedermarken 33

8850 Bjerringbro 86 68 36 83

Lektor

Marianne Muurholm (MM)

engelsk/billedkunst

Skovvejen 6

8850 Bjerringbro 86 68 04 24

Lektor

Marianne Søby (MS)

matematik/fysik/datalogi

Skanderborgvej 179

8382 Hinnerup 86 98 81 85

Lektor

Niels Troest (NT)

biologi/kemi

Engvej 3, Herskind

8464 Galten 86 95 45 98

Adjunkt

Susanne Christiansen (SC)

musik/religion

Rytterholtsvej 10, Svejbæk

8600 Silkeborg 86 19 14 12

Lektor

Signe Skovmand (SS)

fysik/matematik/naturfag

Sverigesvej 39

8370 Hadsten 86 98 38 31

SKOLENS PERSONALE

Lektor

Poul Würtz (PW)

fysik/matematik

Bakkedraget 20

8850 Bjerringbro 86 68 33 02

Pædagogikumkandidat

Søren Friis (SF)

idræt/matematik

Gudenåvej 29

8850 Bjerringbro 86 82 05 13

Lektor

Nikolaj L. Tuxen (Tu)

latin/oldtidsk./samfundsfag

Kløvermarken 32

9310 Vodskov 98 29 10 57

16 17

Lektor

Birgit T. Rønne (Rø)

engelsk/spansk

Stobdrupvej 12

8370 Hadsten 29 82 03 48

Lektor

Søren M. T. Kolte (SK)

fransk/engelsk

Ved Hegnet 6

8600 Silkeborg 86 81 45 63

Økonomichef

Inge Louring

Jagtvej 107

8450 Hammel 86 96 29 04


Sekretær

Rikke Christensen

Bakkely 8

8850 Bjerringbro 86 68 41 68

Pedelmedhjælper

Anette E. Hansen

Hybenvej 3

8850 Bjerringbro 86 68 34 38

Rengøringsassistent

Anne-Lise Halskov

Bellisvej 8

8850 Bjerringbro 86 68 39 02

SKOLENS PERSONALE

it-medarbejder

Lars Christensen

Hjorthedevej 18, Hjorthede

8850 Bjerringbro 21 47 96 33

Kantineleder

Pia Rasmussen

Sløvkrog 19, Hjermind

8850 Bjerringbro 86 68 47 90

Rengøringsassistent

Maria Mikkelsen

Møllevænget 38

8881 Thorsø 86 96 76 20

Pedel

Peter Friis

Madekildeengen 29

8850 Bjerringbro 86 68 34 97

Rengøringsassistent

Anni Olesen

Tindbæk Byvej 6

8900 Randers 86 45 18 53

KALENDER FOR EFTERÅRET 2008

AUGUST

Tirsdag d.12.8

• Første skoledag – alle møder kl. 7.55

Fredag d. 15.8

• Fest for 1g klasserne

Mandag d. 25.8 – tirsdag d. 26.8

• Hyttetur for 1g klasserne

Onsdag d. 27.8 + onsdag d. 28.8

• Fotografering

SEPTEMBER

Fredag d. 5.9

• Sportsdag for hele gymnasiet 7.55 – 13.35

• Gymnasiefest

Mandag d. 22.9 – 26.9

• Naturvidenskabsfestival ugen

Mandag d. 29.9 – 4.10

• 3.g studierejse til Oxford, 3a,3b,3c,3d

OKTOBER

Onsdag d. 1.10 – 3.10

• 2g Københavnertur

Onsdag d. 8.10

• Forældremøde 1g, 19.30

Mandag d.13.10 – fredag d. 17.10

• Efterårsferie

Mandag d. 20.10 – 24.10

• 3e studierejse til Kina

Fredag d. 31.10

• Gymnasiefest

18 19

NOVEMBER

Onsdag d. 5.11

• Operation Dagsværk

Fredag d. 21.11

• Karakterer frigives

Tirsdag d. 25.11

• Forældrekonsultation 1a

Torsdag d. 27.11

• Forældrekonsultation 1b

Fredag d. 28.11

• Julefest

DECEMBER

Mandag d. 1.12

• Juleklip 4. lektion

• Forældrekonsultation 1c

Onsdag d. 3.12

• Forældrekonsultation 1d

Torsdag d. 4.12

• Endelige studieretningsvalg for 1g

Fredag d. 5.12 – fredag d.19.12

• Studieretningsopgave 3g

Fredag d. 19.12

• Juleafslutning

JANUAR

Torsdag d. 5.1

• Første skoledag

Similar magazines