Endelig dagsorden til generalforsamling d. 14/4 2011 - Sejlklubben ...

sejlklubbenkbh.dk

Endelig dagsorden til generalforsamling d. 14/4 2011 - Sejlklubben ...

Balance pr. 31. december 2010 Note kr. Aktiver Kassebeholdning 4.709 Indestående i pengeinstitutter 1.796.464 Værdipapirer 2 199.651 Tilgodehavender 79.336 Københavns Havn 315.005 Både 3 241.000 Klubhus, Østersøvej 30 148.072 Aktiver i alt 2.784.237 Passiver Gæld Forudbetalinger 68.596 Skyldige omkostninger 31.975 Gæld i alt 100.571 Egenkapital Saldo primo 2.715.043 Årets resultat -­‐31.377 Saldo ultimo 2.683.666 Passiver i alt 2.784.237 10

More magazines by this user
Similar magazines