INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

rn.dk

INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

18

INDSIGT & UDSYN

Evaluering af trivselsprojektet

øVELSE gøR MESTER

Det kræver øvelse, øvelse og endnu mere øvelse at befinde sig i det

værdsættende rum, når man nu en gang er opdraget til at søge med lys og

lygte efter problemer. Det var en af konklusionerne, efter at ledere og

personalerepræsentanter mødtes og evaluerede trivselsprojektet.

Af kommunikations- og

miljøkoordinator Jane Hejbøll Larsen

Evalueringsdagens formål var at få udvekslet

erfaringer omkring trivselsprojektet

og måske lære noget af kollegernes

måde at gribe trivsel an på i deres afdeling.

Konsulent Karen Simonsen styrede dagens

gang, og da hun har en formidabel

evne til at skabe positiv energi, krævede

det kun få minutter, inden hendes begejstring

havde smittet af på deltagerne. De

rykkede hurtigt længere ud på stolene og

udvekslede ivrigt historier og erfaringer på

kryds og tværs.

En værdsættende tilgang gav resultat

Et af de vigtige mål for evalueringsdagen var

at få fremhævet nogle af de nye, gode historier,

som har udspring i trivselsprojektet. En

af disse historier er fra afdeling B2 i Farsø,

som i en tidligere artikel i Indsigt & Udsyn

har fortalt om deres proces med at lave en ny

procedure for hjertestop (red.: se Indsigt &

Udsyn, nr. 3 2008). De tog udgangspunkt i

den værdsættende tankegang og fokuserede

på ting, som tidligere har virket ved hjertestop,

og på den måde fik de hurtigt en ny

procedure på plads. Det er en positiv historie,

som Karen Simonsen derfor valgte at

fremhæve, men samtidig fremhævede hun

også historien af en helt anden grund.

Hov – vi smuttede vist ud

af det værdsættende rum

I samme artikel fortæller afdeling B2 nemlig,

at de har haft svært ved at finde fodfæste

med trivselsprofilen, da den næsten

udelukkende har krydser i den gode ende af

skalaen. De har derfor været i tvivl om, hvad

de skal arbejde videre med. Karen Simonsen

fremhævede dette eksempel for at vise,

hvor hurtigt vi alle falder tilbage i gamle

vaner. Vi er opdraget til at befinde os i det

problemorienterede rum, og derfor stiller vi

straks spørgsmål, når noget ser for godt ud.

Vi leder med lys og lygte efter et problem,

for kan det nu også passe, at det ser så godt

ud, som det gør? Så 1-2-3 hop – og fluks er

vi tilbage i det problemorienterede rum…

Vi spørger ikke hvorfor, men hvordan

Eksemplet fra afdeling B2 var et rigtig godt

udgangspunkt for evalueringsdagen, for

det blev hurtigt klart, at de langt fra er den

eneste afdeling, som – mere eller mindre

ubevidst – er blevet fristet til at tage springet

tilbage i det gamle, velkendte rum. Det

er generelt trivselsprofilen, som har gjort

afdelingerne usikre, for ofte har den set

bedre ud end forventet, og så er spørgsmå-

lene dukket op: Kan det virkelig passe, at

den ser så positiv ud? Er det virkelig det reelle

billede, eller tør folk ikke skrive det ’rigtige’?

Hvad skal vi arbejde med? osv. Som

svar på alle disse spørgsmål kom en af dagens

vigtigste pointer fra Karen Simonsen:

”Husk vi spørger aldrig, hvorfor krydset er

placeret, hvor det er, men hvordan det kan

blive bedre”. ”Nåh ja, selvfølgelig…” så flere

af deltagerne ud til at tænke på dette tidspunkt,

men som Karen Simonsen, med et

smil tilføjede, så kræver det masser af øvelse

at bryde gamle vaner.

Læs nogle af budene på de gode historier på

næste side

More magazines by this user
Similar magazines