INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

rn.dk

INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

24

INDSIGT & UDSYN

Rundt i regionen

HAN ARBEJDER BLANDT

FORTIDENS SyNDER

Jens peter Johansen nærmest personificerer arbejdsmedicin i

Nordjylland. Han var med til at tegne fagets retningslinjer, da

specialet blev etableret, ligesom han var med til at opbygge

den arbejdsmedicinske klinik på Aalborg Sygehus.

Af Ulf Joel Jensen

Foto: Poul Rasmussen

Historien om det lægelige speciale arbejdsmedicin

er på mange måder også historien

om det moderne Danmarks udvikling.

Fra industrisamfundets bagkant til informationssamfundets

højtid. Fra en tid

med klare skel mellem faggrupper og store

modsætninger mellem arbejdsgiver og

-tager til nutidens konsensussøgende

stemning på arbejdsmarkedet.

Selvom man har beskæftiget sig med feltet

arbejdsmedicin i meget længere tid, så

blev specialet først grundlagt herhjemme

i 1980. Og ledende overlæge Jens Peter Johansen

fra Aalborg Sygehus’ Arbejdsmedicinsk

Klinik var i sin tid med til at skrive

specialets retningslinjer. Dengang var

problemstillingerne nogle helt andre end i

dag, fortæller han:

- Tidligere var det helt klart hjerneskader

efter opløsningsmidler, der optog det meste

af vores tid. De udgjorde måske halvdelen

af vores patienter, og min første publikation

handlede om trykkeriarbejdernes

arbejdsmiljø. I dag er vi et helt andet sted.

Det er i sig selv en succeshistorie, at vi fuldkommen

har fået bekæmpet opløsningsmiddelskaderne

– dem ser man slet ikke

mere. I stedet for arbejder vi i langt højere

grad med de psykologiske belastninger på

arbejdsmarkedet, med stress osv.

Fra skepsis til respekt

Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg blev

grundlagt med ansættelsen af Jens Peter

Johansen i 1981. Og selvom der i alle årene

har været stor politisk opbakning til klinikken

og stor offentlig bevågenhed omkring

deres arbejde, så blev de i de første år

mødt med stor skepsis og modstand, når

de tog på besøg på virksomhederne:

- Vi påpegede jo nogle forhold, som ikke

var i orden. Nogle arbejdsgange, som gjorde

arbejderne syge. Vi havde et tæt samarbejde

med Arbejdstilsynet og – hvad enten

vi brød os om det eller ej – en stor opbakning

fra fagbevægelsen. Så på den måde

var vi i opposition til virksomhedslederne.

Det er klart: De brød sig ikke om, at vi kom

rendende på deres virksomheder, fortæller

Jens Peter Johansen.

Men også det har ændret sig. I dag er klinikken

og deres arbejde højt respekteret i

industrien og blandt virksomhederne – og

i dag er et af hovedområderne for Jens Peter

Johansen og hans kolleger også arbejdsfastholdelse:

Altså at rådgive virksomhederne

om, hvordan de kan indrette arbejdspladser,

så de kan fastholde medarbejdere, der

ellers af forskellige helbredsmæssige årsager

er på vej helt ud af arbejdsmarkedet.

Ensidigt gentaget arbejde – en evergreen

- Men selvom mange ting har ændret sig radikalt

over 25-30 år, så er der desværre også

problemstillinger, som er lige så væsentlige

i dag som i 80’erne. Det gælder f.eks. slid i

bevægeapparatet efter ensidigt gentaget

arbejde. Det fyldte meget dengang, og det

gør det også i dag, selvom der kommet nye

variationer til, f.eks. museskader, siger Jens

Peter Johansen.

Hans egen indgang til specialet og drivkraften

til et helt arbejdsliv i arbejdsmedicinens

tegn udspringer af et socialt engagement,

en lyst til at rette op på fortidens

synder – og en glæde ved at bygge først et

speciale siden en stor selvstændig afdeling

op fra grunden.

- Det har været nogle spændende år i ekspansionens

tegn. Jeg var første og eneste

overlæge i 1981. I dag er vi fem. Plus en

række uddannelsesstillinger. Plus et stort

sekretariat. Plus tre psykologer. Det er i

sig selv historien om et speciale, der vinder

fodfæste og finder sin plads blandt de øvrige

lægelige specialer.

Historien om en succes

Man kunne også sige, at det var historien

om en succes. Men spørger man Jens Peter

Johansen selv om de støre succeser gennem

årene, er hans fokus lidt anderledes – nemlig

det kliniske og patientorienterede:

- Først og fremmest må jeg vel igen nævne,

at vi er lykkedes med at udrydde malersyndromet.

Det er sket i samarbejde med

fagbevægelse og virksomheder – og er en

meget væsentlig bedrift. Dernæst har vi

også haft et rigtigt godt samarbejde med

kræftafdelingerne for at opspore de arbejdsbetingede

kræftformer – f.eks. lungehindekræft

som følge af asbest.

Den ledende overlæge fortsætter i samme

spor og nævner bl.a. også et forskningssamarbejde

med Århus Universitet om

More magazines by this user
Similar magazines