INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

rn.dk

INDSIGT & UDSYN - Region Nordjylland

Sygehusdirektør Christen Lyhne

I dette blad kan du læse om to palliationssygeplejersker og en sygehuspræst,

der har det tilfælles, at de træder til, når livet gør ondt hos patienter og pårørende,

men på hver deres måde. Du kan også læse om gratis sundhedstjek,

ryghold og styrketræning for personalet – alt sammen aktiviteter som arbejdsmiljøterapeuten

har sat i værk som et led i De Bedste Arbejdspladser.

Vi bringer også et interview med sundhedskoordinatoren, der fortæller om

de nye KRAM-tavler, som lyser op og pryder forhallerne i Farsø og Hobro.

Desuden kan du læse om de mange gode historier, som er opstået i kølvandet

af trivselsprojektet. Sidst, men ikke mindst, får du en reportage fra indvielsen

af ombygningerne i Hobro.

Som ansatte i Sygehus Himmerland har vi krav på at få klar besked om fremtiden

for vores arbejdsplads – for det er ikke holdbart, at vi går rundt med

en uvished om, hvorvidt vi er købt eller solgt. Lige nu arbejder regionen på

højtryk for at skaffe ekstra milliarder til investering i sygehuse i Nordjylland.

Samlingen af sygehusfunktionerne i Aalborg på én matrikel har topprioritet

og kan få stor betydning for behandling af patienter, arbejdsmiljø og rekruttering

– ikke blot i Aalborg – men i hele det nordjyske sundhedsvæsen.

Region Nordjyllands kamp for økonomisk støtte til byggeri af nye sygehuse

er kommet godt i gang, efter at regeringen har lovet regionen 3,2 milliarder

til udvidelse af Aalborg Sygehus Syd. Regeringen holder dog stadig døren på

klem for, at der kan bygges et helt nyt sygehus på bar mark. Inden april skal

regionen fremlægge ny dokumentation om fordelene ved nybyggeri og ulemperne

ved udvidelse, og derefter vil regeringen træffe sin endelige afgørelse.

Regionen vil argumentere for nybyggeri i Aalborg Øst, og samtidig vil den

kæmpe for, at beløbet på 3,2 milliarder ikke bliver låst fast. I første omgang

har Regeringen kun uddelt 25 ud af 40 milliarder (inklusive en egenfinansiering

på 40 procent). Derfor skal vi ikke opfatte løftet om de 3,2 milliarder

som et punktum, men som en begyndelse på investering i sygehusvæsenet i

Region Nordjylland.

Regionen har som bekendt også søgt om penge til at bygge et nyt Sygehus

Himmerland ved Hobro, men her var der ingen nåde, hverken hos Erik Juhludvalget

eller regeringen. Politikerne og administrationen arbejder nu hårdt

på at finde frem til en holdbar løsning. I sidste ende handler det om at træffe

en beslutning, som anviser en klar retning og opgave for sygehusfunktionerne

i Himmerland, så vi kan komme fremad og få afklaret personalets arbejdsforhold,

hvilket også vil gøre det lettere at rekruttere nye medarbejdere.

INDSIgT & UDSyN – Magasin for Sygehus Himmerland

Redaktion:

Sygehusdirektør Christen Lyhne (ansv.)

Chefsygeplejerske Lis Kaastrup

Chefterapeut Helle Kooij

Afdelingssygeplejerske

Karina Mark Kristensen

Sygeplejerske Ninna Hammer

LEDER

ByggERI FOR MILLIARDER

– Og LOKAL HæDER

Arbejdsmiljøterapeut

Henriette Dalby Madsen

Fuldmægtig Tom Pedersen

Kommunikations- og miljøkoordinator

Jane Hejbøll Larsen

Analyse- og planlægningsmedarbejder

Martin Trier Lund (redaktør)

Farsø får Erhvervsprisen 2009

På Farsø Erhvervsråds generalforsamling den 9. marts fik Sygehus Himmerland

i Farsø overrakt erhvervsprisen 2009. Det var overlæge Henning

Hoby Andersen og oversygeplejerske Mette Berntsen fra Medicinsk afdeling

samt klinikchef Christian Pedersen og oversygeplejerske Dorthe Ebdrup

fra Ortopædkirurgien, der tog imod prisen – men prisen og dermed æren

tilfalder alle, der har deres daglige arbejde i Farsø. Med prisen, som er en

sølvbakke, følger der en check på 10.000 kroner, som skal bruges til at udsmykke

sygehuset.

Ifølge erhvervsrådsformand Mogens Jensen har sygehuset i Farsø fået prisen,

fordi det er en af kommunens største arbejdspladser – og i kraft af sin størrelse

har sygehuset en stor effekt på det omgivende erhvervsliv. I argumentationen

er det endvidere anført, at i sygehuset i Farsø har man også været helt

i front med at indføre nye ledelsesværktøjer, som normalt kun bruges i det

private erhvervsliv. Dette har bidraget til en højere effektivitet, hvilket er vigtigt

for alle virksomheder, offentlige såvel som private. Desuden fremhævede

Mogens Jensen, at Sygehus Himmerland i Farsø er blevet kåret som landets

bedste sygehus i en patientundersøgelse forrige år.

Hvorfor skal der laves om i lægevagten?

Lægevagten har været debatteret grundigt her i vinter. Lige nu mangler der

cirka 30 praktiserende læger i Region Nordjylland, hvilket er et alvorligt problem.

Samtidig har der været forslag fremme om at nedlægge lægevagtskonsultationen

i Farsø, Brovst og Brønderslev. I løbet af debatten blev forslaget

om lukninger taget af bordet. Den struktur, som regionen lægger op til, indebærer,

at der fortsat er lægevagtskonsultationer i Hobro og Farsø. I sygehusplanen

fra 2007 er det bestemt, at skadestuen i Hobro skal afløses af en

skadeklinik, der i aften- og nattetimerne skal betjenes af praktiserende læger.

Det er dog endnu ikke afklaret, hvordan den fremtidige skadeklinik i Hobro

skal organiseres.

Nyt ledelsesgrundlag

Udvidet direktion har lavet et nyt ledelsesgrundlag, som blandt andet sætter

fokus på lederens rolle i en stor organisation. Det handler om personligt

lederskab, herunder hvordan lederen tilpasser de overordnede strategier til

arbejdspladsens rammer, sprog og virkelighed. I samarbejde med områdelederne

er det nu op til sygehusledelsen at arbejde videre med ledelsesgrundlaget

og få det ”oversat”, så det passer til Sygehus Himmerland.

Grafisk Design: SHRPA

Layout: Prinfo Aalborg

Tryk: Vesterkopi

Oplag: 750

Deadline for næste nr.:

1. maj 2009

www.sygehushimmerland.rn.dk

541 687

Svanemærket tryksag

More magazines by this user
Similar magazines