Notat - omlægning af 203 mv. - Brønderslev Kommune

broenderslev.dk

Notat - omlægning af 203 mv. - Brønderslev Kommune

Notat

Omlægning af 203 mv.

Notatet indeholder følgende:

1 Forslag til ændringer på rute 203, 212, 644, 645, 646, 647 og 689

2 Konsekvenser for den tidlige morgentrafik på hverdage

3 Bemærkninger fra høring

4 Økonomi

1 Forslag til ændringer på rute 203, 212, 644, 645, 646, 647 og 689

Side 1 af 5

12. november 2006/OS

Efter ønske fra Brønderslev-Dronninglund Kommune opsplittes den nuværende rute 203 i to

ruter. 203, Brønderslev – Jerslev – Poulstrup – Hjørring, og 212, Brønderslev – Hallund –

Klokkerholm – Hjallerup – Dronninglund. Dermed bliver der skabt direkte forbindelser mellem

Brønderslev og Dronninglund.

I dagtimerne på hverdage er der busbetjening på rute 203 og 212. Om aftenen på hverdage

og i weekenden er der betjening med teletaxi; på rute 212 dog kun mellem Brønderslev og

Hjallerup, da strækningen Hjallerup – Dronninglund betjenes med bus af rute 74/75.

Rute 644 nedlægges, mens en udbygget rute 645 betjener strækningen Øster Brønderslev

Hollensted – Hallund. Strækningen Øster Brønderslev – Nibstrup betjenes af taxi, og kørslen

integreres i køreplanen for rute 645.

Rute 646 udbygges med forbindelser mellem Jerslev og Hallund, hvor der er videreforbindelse

til/fra Brønderslev med rute 212. Dette giver anledninger til justeringer på rute 647.

Rute 689 udbygges og varetager betjeningen af strækningen Ørum - Hjallerup – Try – Rørholt

– Østerled – Dronninglund i dagtimerne på skoledage.

Udkast til køreplaner er vedlagt.

BILAG TIL MØDE I:

UP 30.11.2006, pkt. 1

2 Konsekvenser for den tidlige morgentrafik på hverdage

Nordjyllands Trafikselskab

Nedenfor er konsekvenser for den tidlige morgentrafik på hverdage beskrevet. Kunder, der rejser

meget tidligt om morgenen (mellem 5.00 og 7.00), er specielt interessante, idet der ofte er tale

om rejser til/fra arbejde, og på dette tidspunkt af døgnet, er passagererne meget sårbare for ændringer.

Selvom der typisk ikke er mange med morgenbusserne, udgør netop disse passagerer

en slags ”kernependlere”, der i øvrigt også betaler fuld pris for billetten.

2.1 Hallund - Hjørring

Med nuværende 203 fra Hallund 5.48, ankomst i Hjørring 6.40. 1-2 passagerer rejser dagligt på

strækningen.

John F. Kennedy’s Plads 1R. 3.

Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 info@nt.nja.dk

9100 Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk

T:\BD Sag\Bilag\UP 2006-11-30 Notat - omlægning af 203 mv


Der foreslås ingen alternativ af økonomiske årsager. Det er muligt at oprette en tur på rute 212 kl.

5.22 fra Hallund til Brønderslev. Herfra med DSB (afg. 5.48, ank. 6.10) eller 72 (afg. 5.47, ank.

6.37) til Hjørring. Årlige omkostninger: 55.000 kr. netto.

Med nuværende 203 fra Hallund 6.45, ankomst i Hjørring 7.37. 1-3 passagerer rejser dagligt på

strækningen.

Alternativ: Rute 212 kl. 6.16 fra Hallund til Brønderslev. Herfra med DSB (afg. 6.48, ank. 7.10)

eller 72 (afg. 6.42, ank. 7.32) til Hjørring.

2.2 Hjallerup – Jerslev

Med nuværende 203 fra Hjallerup 5.58, ankomst i Jerslev 6.25. 2 passagerer rejser dagligt på

strækningen.

Der foreslås ingen alternativ af økonomiske årsager. Det er muligt at forlænge den første morgentur

på rute 646 ”bagud” til Hallund, hvor der så vil være forbindelse fra Hjallerup 6.01 med

rute 212 til Hallund og en ventetid i Hallund på 16 min., før 646 kører til Jerslev. Årlige omkostninger:

13.000 kr. netto.

2.3 Ørum – Hjallerup

Med nuværende 203 fra Ørum 6.15, ankomst i Hjallerup 6.25. 0-1 passager rejser dagligt på

strækningen fortsætter formentligt videre mod Aalborg.

Der foreslås ingen alternativ af økonomiske årsager. Det er muligt at oprette en tidlig morgentur

på den foreslåede rute 689 med afg. Ørum 6.27 og ankomst Hjallerup 6.34, hvor der så vil være

forbindelse videre til Aalborg 6.39. Årlige omkostninger: 39.000 kr. netto.

3 Bemærkninger fra høring

Nedenfor er de bemærkninger, NT har modtaget til køreplanforslagene kommenteret. NT har

netop fremsendt køreplanforslag til Brønderslev Gymnasium og uddannelsessteder i Hjørring og

har derfor ikke modtaget bemærkninger herfra endnu.

3.1 Toftegårdsskolen i Jerslev

Rute 203 Afgangene fra Jerslev kl. 11.30 og 12.43 er umulige at nå, da der på de tidspunkter

ringer ud. Der ringer ud kl. 11.30 og 12.40, så elever, der har fri på disse tidspunkter, har stort

set ingen reel chance for at nå bussen hjem. Svar: Det er ikke hensigtsmæssigt, at turene kører

senere, da det vil medføre, at alle eftermiddagsture kommer til at køre senere. Det vil for

Toftegårdsskolen bl.a. betyde, at ventetiden ved hjemkørslerne efter udringning kl. 13.35 og

14.20 vil blive øget. Samtidig vil togkorrespondancer i Hjørring og Brønderslev ikke kunne opretholdes.

Rute 646 Afgangene fra Toftegårdsskolen 13.05, 14.06 samt 14.51 kunne efter vores mening

godt køre noget før, da eleverne her venter 25-30 minutter på bussen for at komme hjem.

Mindre ventetid ses gerne. Svar: Afg. 13.06 kan desværre ikke køre tidligere. Turen udføres af

samme bus, som kører afg. Jerslev 12.45 til Hallund, hvor den ankommer 12.53, og der skal

være tid til at køre retur. Afg. 14.06 er ændret til 14.01. Afg. 14.51 kan desværre ikke køre

tidligere. Turen udføres af samme bus, som kører afg. Jerslev 13.55 på rute 647, og denne

afgang kan ikke køre tidligere.

Side 2 af 5

John F. Kennedy’s Plads 1R. 3.

Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 info@nt.nja.dk

9100 Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk


Ankomst til skole kl. 7.24, synes vi, er for tidligt, da der ringer ind kl. 7.55. Vi ved godt at det er

samme bus, der er her igen kl. 7.43, men kunne turen evt. deles således at det var 2 busser

der begge ankom kl. 7.43. Svar: Afg. 6.40 ændres til 6.45, og afg. 7.48 ændres til 7.50. Det vil

nedsætte ventetiden en smule. Det er ikke muligt at indsætte en ekstra bus af økonomiske

årsager.

Rute 647 Afgangen kl. 12.45 er også kort tid for børnene at pakke deres sager sammen og

ned til bussen. Der ringer kl. 12.40. Svar: Turen kan desværre ikke køre senere. Turen udføres

af den bus, der efterfølgende kører fra Jerslev 13.40 til Hallund på rute 646, hvor den ankommer

13.48 og har forbindelse til 212, der kører 13.51.

Afgangen kl. 14.55 måtte efter vores mening gerne køre før, da børnene igen venter 35 minutter

på bussen for at komme hjem. Svar: 14.55 ændres til 14.50. Det vil nedsætte ventetiden en

smule.

3.2 Dronninglund Skole

Ser gerne, at rute 212 kører forbi skolen. Svar: Relevante ture føres ad Rørholtvej og Søndervangsvej.

Konsekvensen er, at ventetiden for hjemkørslen for Brønderslev Gymnasium og de

øvrige skoler i Brønderslev-området øges med 3-5 min.

3.3 Dronninglund Gymnasium

Rute 689 Så vidt, vi kan se, så vil vores elever fra Ørum, Try, Rørholt kunne komme fra og til

Dronninglund Gymnasium på rimelig tid som hidtil. Det er dog et problem, at sidste afgang

bortset fra torsdag er kl. 15. Det betyder, at disse elever vanskeligt kan deltage i elevaktiviteter

efter normal skoletid – og det er en væsentlig del af det at gå på gymnasium. Svar: Det er mulighed

for, at turen fra gymnasiet udvides fra kun at køre om torsdagen til at køre alle hverdage.

Meromkostninger vil være ca. 40.000 kr.

Rute 212 De kommer for tidligt til 1. lektion, ca. kl. 7.50, dvs. 20-25 minutters ventetid. Det ville

være meget rart, hvis ankomsten blev f.eks. kl. 8.00 eller 8.05. Kan det ikke ændres? Svar:

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at turen kører tidligere. Dels vil korrespondancer i Hjallerup

mod Aalborg ikke kunne opretholdes, dels vil øvrige pendlere til Dronninglund ikke kunne møde

til kl. 8.00.

Skolens undervisning slutter normalt kl. 14.45. Afgang fra Dronninglund Rutebilstation er sat til

kl. 15.20; ankomst til Klokkerholm kl. 15.43; altså 58 minutter efter undervisningens afslutning.

DET KAN VI GANSKE SIMPELT IKKE LEVE MED, hvis vi skal have elever fra Klokkerholm.

Passende afgang fra Dronninglund kl. 14.55. Svar: Desværre kan rutens tider ikke udelukkende

optimeres til gymnasiets ringetider, men det er muligt at flytte turen til 15.10, og det vil afkorte

ventetiden.

Afgang fra Dronninglund efter vores 5. lektion (slutter kl. 12.55) er sat til kl. 13.20. Det er også

sent; ønskeligt med f.eks. kl. 13.00 eller 13.05. Svar: Det er desværre kun muligt at ændre

13.20 til 13.17, da turen skal have korrespondance med rute 212 i Hallund aht. elever fra Toftegårdsskolen

i Jerslev.

Ruten drejer ikke ind omkring gymnasiet (eller Dronninglund Skole). Det synes jeg er ærgerligt;

jeg mener, det er kotume f.eks. ved Brønderslev og Fjerritslev gymnasium. Kan det ikke

ændres? Svar: Relevante ture føres ad Rørholtvej og Søndervangsvej. Konsekvensen er, at

ventetiden for hjemkørslen for Brønderslev Gymnasium og de øvrige skoler i Brønderslevområdet

øges med 3-5 min.

Side 3 af 5

John F. Kennedy’s Plads 1R. 3.

Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 info@nt.nja.dk

9100 Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk


3.4 Fritidshjemmet Hesteskoen

Her i Fritidshjemmet har vi 3 børn, der går på Dronninglund Skole. Den ene bor i Klokkerholm,

han skal IKKE gå oppe fra skoven og ned til skolen, da han kan få problemer med at nå til

skolen, inden det ringer ind. Når han skal fra skole vil det også betyde at han enten skal gå op

til vejen igen, eller tage bus 689 og så skifte i Hjallerup med vente tider på mellem 15 og 20

min. til følge. Svar: Relevante ture føres ad Rørholtvej og Søndervangsvej. Konsekvensen er,

at ventetiden for hjemkørslen for Brønderslev Gymnasium og de øvrige skoler i Brønderslevområdet

øges med 3-5 min.

De 2 andre børn vi har, går i specialklasse og bor i Ørum... De kan IKKE selv komme til

ØRUM, når de skal fra os om eftermiddagen. Bussen i Hjallerup passer IKKE sammen med

bussen, der skal til Ørum. For øjeblikket tager de 203 kl. 16.15 fra Klokkerholm og hjem til

Ørum. Svar: Det er muligt at lade afg. 15.00 på rute 689 køre via Klokkerholm til Ørum. Årlige

omkostninger: 8.000 kr. netto.

3.5 Hjallerup Skole

Køreplanen for 689 benyttes af elever fra Ørum/Ravnstrup. Her kunne vi godt ønske bedre

tider på afgangene fra Hjallerup til Ørum kl. 14.30 og 15.26, afgangene vil give 45 min. ventetid

ift. ringetider. Kan det ændres? Svar: Det er desværre ikke muligt at ændre afgangene aht.

ringetider på Dronninglund Skole og Dronninglund Gymnasium samt korrespondancer i Hjallerup.

3.6 Lillian Madsen

Jeg kører næsten dagligt med bus 203 fra Poulstrup til Klokkerholm. Da jeg har hørt, at rute

203 måske skal til at have en anden rute end den nuværende, er jeg meget interesseret i at

vide dette. Jeg er MEGET afhængig af, at der kører en bus på denne strækning, da det ellers

vil betyde, at vi skal have bil nr. 2, og det er vi IKKE interesserede i. Svar: Med omlægningerne

bliver det desværre ikke muligt at rejse direkte mellem Poulstrup og Klokkerholm. Eneste

mulighed er 203 fra Poulstrup til Brønderslev og herfra med 212 til Klokkerholm. Men rejsetiden

er lang, og de to ruter kan ikke tilpasses hinanden i Brønderslev i særlig høj grad pga.

øvrige bindinger på ruten.

3 Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for Brønderslev-Dronninglund Kommune er opgjort rutevist og

fremgår af tabellen nedenfor.

Som det fremgår, skønnes merudgifterne (netto) at være 717.000 kr. årligt.

I beregningerne er der taget udgangspunkt i de samme indtægter, som der er på de nuværende

ruter. Der kan argumenteres for, at indtægterne stiger bl.a. fordi der bliver bedre forbindelser mellem

Brønderslev og Dronninglund, og fordi den nye rute 203 får Brønderslev som et attraktivt

rejsemål. Modsat vil nogle af de nuværende rejserelationer ikke kunne gennemføres med de nye

køreplaner, og dette vil give et indtægtstab.

Taxivognmanden, der i dag udfører to eftermiddagsture på rute 689, skal i den nye model ikke

udføre kørslen længere. Kontraktligt vil vognmanden være berettiget til en kompensation på ca.

35.000 kr. som et engangsbeløb, hvis der ikke findes anden kørsel til vedkommende – Dette

spørgsmål er endnu uafklaret.

Side 4 af 5

John F. Kennedy’s Plads 1R. 3.

Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 info@nt.nja.dk

9100 Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk


Prisniveau: 2006 netto-forskel

203 -774.754

203, teletaxi -144.000

212 1.076.049

212, teletaxi 144.000

644 -316.142

645 105.256

646 og 647 59.144

morgentur på 646 121.400

645, taxi (Nibstrup) 77.600

689 368.105

I alt 716.656

Side 5 af 5

John F. Kennedy’s Plads 1R. 3.

Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 info@nt.nja.dk

9100 Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk

More magazines by this user
Similar magazines